Gizli İlimler Sitesi  

  -  
Go Back   Gizli İlimler Sitesi > İSLAMİYET > İslam Dini Bilgiler

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Elif Harfinin İki Özelliği By Ares Lahutiye Havas İlmi 4 12-08-16 14:02
Çarşamba günü çekilecek esmalar ve saatleri EbRuSh Esmaül Hüsna İle Dualar 2 02-01-16 23:52
Burçların 10 Temel Özelliği BAHOZ Lahutiye Burçlar 7 07-05-13 09:13
Bilinçaltının 30 Temel Özelliği özlem35. Lahutiye Kişisel Gelişim 0 19-12-12 16:36
Kara Kedi Neden Uğursuzluk Sayılır? nesil266 Lahutiye Serbest Kürsü 7 28-08-12 15:44

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 28-09-13, 13:28   #1 (permalink)
ÜYE
 
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1.016
Konular: 458
camuro is an unknown quantity at this point
Standart Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliği

Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliği

Uğursuzluğu Sürekli Olan Çarşamba Günü

Allahü Te'âlâ

İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaren fî yevmi nahsin mustemirr.(Kamer suresi 19.ayet)

Muhakkak ki Biz, onların üzerine uğursuzluğu (felâketleri), gün boyu devam eden sarsaran rüzgârı (çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga) gönderdik.

ayeti celilesinde belli bir günden bahsetmekte ve bugünün uuğursuzluğunun sürekli olduğunu belirtmektedir.

Şimdi " bu hangi gündür" diye soracak olursanız tabi ki bu konuda hadislere ve tefsirlere müracat etmeden bir şey söylememiz mümkün değildir.

Suyûti ve İbni Kesir dahil tüm hadis hafızları nın kendilerinden hadis nakletdiği; Taberânî İbnü'l-Münzir ve İbni Merdûyeh gibi büyük muhaddislerin,
iki farklı kanalla Câbir ibni Abdillah (r.a) dan,yine ayrı senetle Hz.Ali (r.a) dan Âişe ile Enes (r.a) dan rivayet ettikleri bir hadiste Rasûlüllâh (s.a.v)
şöyle buyurmuştur:

"Çarşamba günü uğursuzluğu sürekli olan bir gündür."

Bu hadisi şerfin mevzû olduğunu söyleyenler asla isabet etmemişlerdir.Nitekim iki sonraki babta bu konu işlenecektir.

İbni Ebî Hâtim in Zirr İbni Hubeyş (r.a) dan yaptığı tahriçte buna şahittir.

Beğavi,Kurtubi,Beyzâvi,Nesefi,Hâzin ve Mazharî (Rahimehumüllâh) gibi sayısız birçok müfessir,kimi Zeccac (r.a) dan kimi ise İbni Abbas (r.a) dan naklen;
bu günden maksadın çarşamba olduğuna dair görüş birliği zikretmişlerdir.

Çarşamba Gününün Uğursuzluğunun Safer Ayına Mahsus Olup Olmadığı

Eğer birisi "Bu,sadece safer ayında mıdır? Yoksa her ayda mıdır? Her Çarşamba mıdır? Yoksa her ayda bir çarşamba mıdır? " diye soracak olursa
buna şöyle cevap verebiliriz

1-Bu safer ayına mahsus olmayıp,her ay söz konusudur.

2-Hangi Çarşamba olduğu hususunda ise iki görüş vardır:

a) Bu konudaki hadisi şeriflerin ekserisi genel olduğundan her çarşamba günü bu durum söz konusudur.

b) İbni Abbas (r.a) dan rivayet edilen:"Ay içersinde bulunan son çarşamba uğursuzluğu süregelen bir gündür." hadisi şeriften anlaşıldığına göre
ise,bu uğursuzluk her ayın son çarşambasına mahsustur.

Ayın Son Çarşambasının Uğursuz Olduğunu Belirten Hadisi Şerifin Mevzû (Uydurma) Olmadığı

Süyûtî,Azîzî ve İbni Arrâk (Rahimehumüllâh) ın beyanlarına göre; İbni Cevzi (Rahimehumüllâh) ın," Hadisin râvileri içersinde Mesleme İbni Salt
vardır ki,bu zatın hadisi alınmaz" şeklindeki itirazı yerinde değildir.

Zira bu zatı yalanla itham eden hiçbir kimse yoktur.Bilakis İbni Hibban (Rahimehumüllâh) onu sika (rivayetine güvenilen biri) olarak zikretmiş,
Ahmed İbni Hanbel (Rahimehumüllâh) gibi bir müctehid de kendisinden hadis rivayet etmiştir.

Zaten hadisi şerifin geliş yolu tek olmayıp,İmâm-ı Tuyûrî (Rahimehumüllâh) da başka bir yoldan hadisi şerifi nakletmiştir. Alkâmi (Rahimehumüllâh) da
"Mevzû hadisler hakkında meşâyihımızın sözlerinin özetine bakılırsa bu hadisi şerif mevzû (uydurma) değildir." demiştir.

Zaten hadis âlimleri demişlerdir ki: " İbni Cevzî bir hadise mevzu demesine itibar edilmez"

Zira İmâm-ı Süyûtî ve İbni Arrâk (Rahimehumüllâh) ın beyanlarına göre İbni Cevzi nin itiraz etdiği Câbir (r.a) dan gelen tarik dışında İbni Merdûyeh
bu hadisi şerifi iki ayrı tarikle Hz.Ali (r.a) dan,başka bir tarikle Âişe (r.a) dan, diğer bir tarikle de Enes (r.a) dan rivayet etmiştir.

Ayrıca İmâm-ı Süyûtî (Rahimehumüllâh) "el-Câmi'u's-sağir " isimli eserinin başında,Gümüşhânevi (Kuddise Sirruhû) da "Râmûzu'l-ehadîs" isimli
şâheserinin bidâyetinde; kitaplarında uydurma bir rivayete yer vermeyeceklerine dair bizi temin etmişlerdir.(bize güvence vermişler)

Cüzzam ve Alaca Hastalıklarının Ancak Çarşamba Günü Belirdiği

İbni Ömer (r.a) dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Râsûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

Çarşamba günü kan aldırmaktan sakının Zira o gün Eyyûb (Aleyhisselam) ın musibete çarptırıldığı gündür.

Cüzzam ve alaca hastalığıda ancak çarşamba günü meydana çıkar.
Bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre çarşamba günü hakkındaki
nuhûset (uğursuzluk) özel bir çarşambaya mahsus olmayıp,her çarşamba hakkında umûmîdir.

Çarşamba ve Cumartesi Günleri Kan Aldırmak

Ebû Hureyre (r.a) dan rivayet edilen hadisi şerifte Rasûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

"Her kim çarşamba ya da cumartesi günü kan aldırır da cesedinde bir alaca hastalığı görürse kendisinden başkasını tenkit etmesin."

Çarşamba Günü Kan Aldırmayı Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler

Büyük Muhaddis Deylemî (Rahimehumüllâh) nakline göre; Ebû Cafer en-Nîsâbûrî (Rahimehumüllâh) şöyle anlatmıştır:

"Bir gün ben, "Hadis sahih değil " diyerek çarşamba günü kan aldırdım.Fakat vücuduma alaca hastalığı isabet etti.

Sonra mânâ âleminde Rasûlüllâh (s.a.v) i gördüm,durumumu kendisine şikayet edince bana:

"Sen benim bu husustaki yasağımı duymamış mıydın?! Bir daha (Sahih değil diyerek) benim hadisimi hafife almaktan sakın! buyurdu."

Çarşamba Günü Tırnak Kesmeyi Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler

Geride zikredilen kıssaya benzer bir hadise de İbnü'l-Hâc (Rahimehumüllâh) nâmındaki takva sahibi bir âlimin başına gelmiştir.

Şöyleki o:

"Çarşamba günü tırnak kesmenin alaca hastalığına sebebiyet vereceği" hususunda bir hadisi şerif işitmiş,fakat bir çarşamba günü
fırsat bulduğunda,mekruh olduğuna dair bildiği hadisle amel etmeyi terk ederek:

"Hazır vakit bulmuşken sünneti yerine getireyim" diye tırnaklarını kesmiş ve alaca hastalığına tutulmuş.

Bunun üzerine Rasûlüllâh (s.a.v) i mânâ âleminde görünce O'nun: " sen benim yasakladığımı duymamış mıydın?!" sitemiyle karşılaşmış

Buna karşı: "Yâ Rasûlüllâh ! Bence bu hadis sahih olmadığından amel etme lüzumu hissetmedim" diye cevap verince,Rasûlüllâh (s.a.v)

"Sana benden gelen bir rivayeti işitmen yeterliydi" buyurmuşlar,sonra mübarek elini onun bedenine sürmesi bereketiyle alaca hastalığı tümüyle
zâil olmuş.

O zaman İbnü'l-Hâc (Rahimehumüllâh) "Rasûlüllâh (s.a.v) den duymuş olduğum bir rivayete bundan sonra ebediyyen muhâlif davranmayacağım
diye Allahü Te''âlâ ya tevbe tazeledim" demiştir."

Bütün Kavimlerin Azabının Çarşamba Günü Gerçekleştiği

Enes (r.a) dan rivayete göre:Bir kere Rasûlüllâh (s.a.v) e günler hakkında soru sorulurken çarşambadan konu açıldığında:

"Uğurszu gün" buyurmuş sebebi sorulunca da: "Allahü Te'ala Firavun'u ve kavmini o günde boğdu,Âd ve Semud kavimlerini de o gün helâk etti." buyurmuştur.

Demek ki sadece Âd kavmi değil,Firavun ve hânedânı,Semud Kavmi gibi birçok kavmin helâki de çarşamba günü vâki olmuş,hatta İbni Abbâs (r.a)

nın beyanına göre:"Hiçbir kavme çarşamba günü dışında azap edilmemiştir."

Ebû Hureyre (r.a) dan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Çarşamba günü,kendisinde çocukların ihtiyar olacağı,yanılgısı pek yakın olan uğursuz bir gündür.Allâh Âd Kavmi üzerine rüzgarı o gün salmıştır.

Firavun o gün doğmuştur, rablik iddiasına o gün kalkışmıştır.ve Allâhu Te'âlâ onu o gün helak etmiştir.

Süyûtî ve İbni Arrâk (Rahimehumüllâh), İbni Cevzî'nin bu hadise mevzû demesine itiraz etmişler ve Temmam (r.a) ın,bunu "Fevâid" isimli eserinde
nakletdiğini,ayrıca Ebû Ya'la,Heysemi ve İbni Hacer (Rahimehumüllâh) ın da buna benzer rivayetler zikrettiklerini söylemişlerdir.

Bazı âlimler şöyle demişlerdir: "Allahu Te'âlâ çarşamba günü yedi kâfir kavmi,yedi şeyle helâk etmiştir;"Avc ibni Unk'u Hüdhüd'le,Kârun'u yere batırmakla,
Firavun ve hânedânını denizle,Nemrud'u sivrisinekle,Lût Kavmi'ni taşla,Âd'ın oğlu Şeddad'ı Cebrâil (a.s) ın sayhasıyla,Âd Kavmi ni de şiddetli rüzgarla helak etmiştir.

Çarşamba Günü Alışveriş

İbni Abbas (r.a) dan, hafta günleri hakkında rivayet edilen bir eserde:

Pazar günü ekim yapma ve bina yapma günüdür.
Pazatesi günü yolculuk günüdür.
Salı günü kan aldırma günüdür.
Çarşamba günü,alınır,satılmaz. Diğer bir rivayet ise:Alışveriş (te bereket) yoktur.
Perşembe günü sultanın yanına girme (resmi işlere başvurma) günüdür.
Cuma günü:Evlendirme ve cimâ günüdür.buyrulmuştur.

Şu bilinmelidir ki bu gibi rivayetler, o gün yapılacak alışverişin haram veya mekruh olduğu gibi fıkhî hükümler ortaya koymaz.

Ancak hayatları boyunca,hayır ve bereket arayanların hâdisi şerifleri göz önünde bulundurarak hareket etmelerinde fayda vardır.

İmâmı Münâvî (Rahimehumüllâh) şöyle demiştir: Hâfız Dimyâtî (Rahimehumüllâh) ın el yazısıyla Hz.Ali (r.a) a nispet edilen şu beyitlere vâkıf oldum:

"Gerçekten cumartesi ne güzel gündür,Dilersen avlanmak için hiç şüphesiz"

Pazar günü bina için çok uygundur çünkü onda,Gerçekten Allâh başlamıştır gökleri yaratmaya.

Pazartesi günü yolculuğa çıkarsan,Kârla ve zenginlikle dönersin.

Salı günü kan aldırmak istersen,Onun saatlerinde kan aldırmak uygundur.

Eğer bir kimse bir gün bir ilaç içecekse,O iş için çarşamba günü en güzel gün.

Perşembe gününde ihtiyaçlar görülür,Şüphesiz Allâh onların görülmesine müsâade eder.

Cumalarda nikâh ve düğün, bir de Kadınların lezzetleri bulunur erkeklerle.

İşte bu ilmi kimse bilemez ancak peygamber, Ya da enbiyânın vasîsi olan biri bilebilir."

Çarşamba Günü Yolculuğa Çıkmamak

Âişe (r.a) dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

"Ümmetim (zorlanacağı için) kerih görecek olmasaydı,elbette onlara çarşamba günü yola çıkmamalarını emrederdim.

Çıkış için günlerin bana en sevgilisi ise perşembe günüdür."


Çarşamba Günü Hasta Ziyareti

Bazıları çarşamba günü hasta ziyaretini kerih görmüş ve "Çarşamba günü hangi hastayı ziyaret ettiysek mutlaka perşembe günü onu gömdük" demişlerdir.

İbni Âbidin (Rahimehumüllâh) ın beyanına göre; hasta bu ziyaretten uğursuzluk duyacak ve bu yüzden kendisine (moral bozukluğu gibi) bir zarar gelecekse,
o gün hasta ziyareti yapmamak lazımdır.

Çarşamba Gününün Herkes Hakkında Uğursuz Olmadığı

Halimi (Rahimehumüllâh) şöyle demiştir: "Çarşamba günü bozgunculara uğursuzdur,İyiliğe çalışanlara değil.Câbir (r.a) dan:Rasûlüllâh (s.a.v)
Fetih Mescidi'nde,kâfir ordularına karşı pazartesi,salı ve çarşamba günleri bedduada bulundu.Çarşamba günü iki namaz arasında (ilkindiye yakın)
duası kabul oldu.

Ben de ne zaman öfkemi mûcip bir hadiseyle karşılaşsam,mutlaka o saati kollarım,dua yapar yapmaz kabul eserini anlarım. şeklinde nakledilen
meşhur sözünden anlaşıldığına göre; çarşamba gününün zâlimler hakkında uğursuzluğu ve Rasûlüllâh (s.a.v) in kâfirlere yaptığı beddua kabul olunduğu gibi
mazlumların da zâlimlere yapacağı bedduanın o gün kabul göreceği kesindir.

Nûrun Çarşamba Günü Yaratıldığı

Bu rivayetlere mukabil:

"Çarşamba günü başlayan bir şey mutlaka tamama erer." şeklinde dillerde dolaşan rivayetin hadis olarak aslı yoktur.

Çarşamba Günü Ağaç Dikmek

Câbir (r.a) dan rivayet edilen: " Her kim Bâ'is ve Vâris (ölüleri diriltecek ve herşeyden sonraya kalacak ) olan Allâh'ı tesbih ederim" diyerek
çarşamba günü ağaç dikerse o ağaç kendisine bol meyva verir." hadisi şerifinden dolayı bazıları çarşamba günü ağaç dikmeyi iyi görmüşlerdir.

Ay İçersinde İhtiyatlı Olunması Gereken Yedi Gün

Üstadımızın Üstadı Hacı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) "Fethu'l-Melikil-Mecid el-Müellef li nefil-abid " isimli eşsiz eserinde
sakınılması gereken yedi günler hakkında şu izâhâti yapmıştır.

Ârif kimseler bazı uğursuz günlerde yolculuğa çıkmaktan sakınırlar ki,bunlarda ihtiyatlı olma hususû sünnette de vârid olmuştur."es-Se'iyyât" kitabında
bu rivâyet sabit olmuştur.

Ulemâ o günlerde alışveriş yapmaktan,yeni elbise yâhut hil'at giymekten,evlenmekten,ağaç dikmekten,kuyu kazmaktan,bina yapmaktan,ve
devlet dairelerinde yöneticilerle karşı karşıya gelmekten sakınmışlardır.

Nitekim Hz.Süleyman (a.s) ın "Rîh-i Ahmer" olarak karşısına çıkan mahluktan sorup öğrendiği yedi uğursuz rüzgar bu uğursuz günlerde esmektedir.
Bazı ulemâ bu günleri şu nazımda cem etmişlerdir:

"Günler içersinde tam yedi günden sakın,Onlarda ne alışveriş ne de yolculuk yapma

Sakın yeni bir elbise ve hilat giyme, Bir kadınla evlenme, bir ağaç ta dikme.

Sakın bir kuyu kazma, bir ev de bina etme,Sultanla karşılaşmaktan ise aman iyice sakın.

(Gökteki ayın her) üçü,beşi ve on üçü,Bunların ardından da on altısı gelir.

Sakınmayı unutma yirmibirinde de Yirmi dört ve peşine gelen yirmi beşde böylece.

Her ayın son çarşambasının terkine gelince,Yaygın ve meşhur olan nas vârid oldu böylece.

(Böyle yaparsan) yaşadığın müddetçe dertlerden korunursun,Çünkü bunlar Âd Kavmi'nin günleri gibi,hiç bir hayır bırakmazlar."

Dolaysıyla ârifler ayın,3,5,13,16,21,24,25 ve son çarşamba günlerinde eğlence,oyun ve harp gibi şeylerden sakınmalıdırlar.Kaynak:Resâil-i Ahmediyye / Arifan yayınları
camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-16, 13:15   #2 (permalink)
ÜYE
 
ezgilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 29-09-13
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 2.253
Konular: 88
ezgilim is an unknown quantity at this point
Standart

.......güncel........
__________________

Pişmanlık yok..!
ezgilim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-16, 16:41   #3 (permalink)
 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18.111
Konular: 789
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Allah-ü Tealanın yarattıklarının uğursuz olabileceğini aklınız alıyor mu....

Uğursuzluk Allahın yarattıklarında değil,insanoğlunun kendi tasarrufundadır....

Yani, Allahü teâlâ kulu da, günleri de, ayları da uğursuz olarak yaratmadı. Kul, dinimizin emrine uymayıp uğursuz şeyler yaparsa, uğursuz kimse olur. Bazı günlerde kötü şeyler yaparsa, o günler ona uğursuz gelmiş olur.


Müslümanlıkta uğursuzluk [bir şeyi kötüye yorumlamak] yoktur.) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]


(Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor! Sizden biriniz, hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce, şöyle desin: “Ya Rabbi! İyilikleri veren, kötülükleri defeden ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”) [Beyheki](Yumuşak muamele uğurluluk [iyilik], sert davranmak uğursuzluk [kötülük] getirir.) [Harâiti]


(Uğuru [hayrı] ve uğursuzluğu [şerri] en çok olan uzuv dildir.) [Taberani]

(Kötü huy uğursuzluk getirir.) [Taberani]

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.)
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-16, 23:18   #4 (permalink)
 
CiciPeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21-02-14
Bulunduğu yer: Hollanda
Mesajlar: 4.045
Konular: 32
CiciPeri is an unknown quantity at this point
Standart

Allaha sukur hicbir ugursuzlugunu gormedim simdiye kadar hatta cok sevdigim bir gundur,tabiki hicri takvimle yeni takvim bir degil,son carsamba dedikleri dolunay zamani olabilir,ayin sonunda dolunay zamaninda bendede bir huzursuzluk olusuyor
CiciPeri isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-01-16, 09:53   #5 (permalink)
ÜYE
 
yehuda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 24-03-15
Bulunduğu yer: Kırıkkale 71
Mesajlar: 621
Konular: 18
yehuda is an unknown quantity at this point
Standart

Ćarşamba günü iyi bir gündür çünkü o gün diriliş Ertuğrul var :) hehehayt!
yehuda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
çarşamba günü uğursuzluğu, çarşamba günün fazileti

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasaya aykırı yada telif hakkı içeren paylaşımları iletişim bölümünden bizlere bildirebilirsiniz
Takip et: @lahutiye