Alt 20-10-11, 20:31 #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart Zilhicce Ayı ve On Gece

Zilhicce Ayı ve On Gece
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ {1} وَلَيَالٍ عَشْرٍ {2} وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ {3} وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

{4} هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ {5}


1 - Andolsun fecre.

2 - On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).

3 - Çifte ve teke.

4 - Gitmekte olan geceye.

5 - Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

وَالْفَجْرِ

Fecrin bir cok manalari vardir :
1- Fecirdeki esrari ilahiyeme yemin ederimki ;
FECR: Bu dünya yok iken tulu etti , meydana geldi, ona yemin ederim

2- Eşrefi saat olan tulu-u fecre yani seher vaktine yemin ederim.

3- Fecr iMuhammedinin tuluuna yemin ederim

4- Fecri sadikaki, gerek imsakin kesilmesi ve gerek sabah namazinin vaktinin girmesi gibi kendisine hukum tealluk ettiginden Fecri sadika ,
veyahut sabah namazinda olan esrari ilahiyeme yemin ederim .

5- Zilhiccenin birinci günündeki günesin tulu una yemin ederim .

6- ( Terviye ) Zilhiccenin sekizinci günüdür, yani Ibrahim aleyhisselamevladini kurban etmeyi rüyasinda gördü . Acaba hakikatmi , yoksa degilmi ?
şübhe etti.
O gündeki fecrin veya veya günesin tulu-una yemin ederim.

7- Zilhiccenin dokuzuncu günü arefe günününsabah namazindaki veya günesin tulu-undaki esrari ilahiyeme yemin ederim.
Cünki :: O gün Arafatta farz olan vukuf icra edilecegi gündür.
O gün Sabahnamazinin farzindan itibare 23 vakit namazdirki ; dördüncü bayram gününün ikindi namazi dahil, teşrik tekbiri alinmasi vacibtir.

Bu günlere eyyami -teşrik denirki , şarktan günes dogdu, ziya ve envari-ilahi dogdu demektir.

Tesrik Tekbiri ( Allahu ekber Allahu ekber, LAA ilahe illAllahu vAllahu ekber Allahu ekber ve lillahilhamd )
Bu elfazda mevlanin aziim esrari vardir , Bunu Mevla evvela Cebraill a.s. a okuttu,
Cebrail a.s. kurbani alip Ibrahim a.s. a gelirke AllahU EKBER AllahU EKBER diyerek havadan iniyor.
Ibrahim a.s. görünce LAA ILAHE ILLAllahU VELLAHU EKBER dedi.
Kurbani yatirdilar Ismail a.s. kalkti AllahU EKBER VE LILLAHILHAMD DEDI:

Alemi ezel ve alemi ervahtan bu dünyaya gelinceye kadar bununla geldik, yani AllahU EKBER AllahU EKBER tekbirleri ile annemizden indik,
Dünyadaki halimiz şudurki LAA ILAHE ILLAllahU VELLAHU EKBER
ne zamanki ölürken mümin, cemali ilahiyi müşahede etmeden bu alemden gitmez, cemali ilahiyi görünce bütün letaifiyle beraber AllahU EKBER VE LILLAHILHAMD diyecektir

8- Zilhiccenin onuncü günü sabah namazindaki veya o o günün günesin tulu-undaki esrari ilahiyeme yemin ederim .
O gün seytan taslama , tavaf ve ziyaret günleridr.

9- Birde insanin letaifindeki ef-ali ilahi, sifati ilahiye , ve zati ilahiyein envarinin tecelli etmesine yemin ederim .

وَلَيَالٍ عَشْرٍ
Su on gece ve gündüzdeki esrari ilahiyeme yemin ederim
On gece : Zilhiccenin onu demektir.

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
Cift ve tekdeki esrai ilahiyeme yemin ederim.
Cift olan mahlukattir . Tek olan Halik tealadir.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
Gecenin yürümesinde esrari ilahiyeme yemin ederim

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

Akil sahibler icin şundan yani şu yeminden ibret alacak bir sey varmi ?

Bu tadad olan seyler akil sahibleri icin kaseme hacet varmi ?
Hayir. Yoktur
Zira onlar bu gecelerin esrar ve füyüzatindan haberdardirlar.

Aslinda hicr taşa denir . Cünki: mudirr olan seyin icerisine nüfüzüna manidir.
Burada mevlanin, l( iziaklin ) yerine ( lizihicrin ) buyurmasi;
akil mudurr olan seyleri icnie kabul etmedigi icindir.

Kaynak amme tefsiri
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 20-10-11, 20:32 #2 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

ZİLHİCCE AYIZilhiccenin 1’inden 10’una kadar “leyali-i asere” yani 10 mubarek gecedir.
Bu ayda, noksanlarin tamamlanmasi icin istigfar, salevat-i serife, diger dualar ve tesbih namazına devamda hayir vardir.
Hacca gidemeyen mu’minlerin bu gunlerde oruc tutmalari cok buyuk fazilettir. O bakimdan kurban bayramindan evvel dokuz gün oruc tutmali, 10.günü kurban kesilinceye kadar bir sey yememelidir. Hic olmazsa 8. gün ile beraber 9. günü (arefe günü) oruclu olmanın fazileti büyüktür.
"Arefe günü oruç tutanın geçmiş sene ile gelecek sene günahlarının mağfiret edileceği "Hadisi şerif ile müjdelenmiştir.


Zilhicce ayinin birinden onuna (yani kurban bayraminin ilk gunune) kadar, her gün sabah namazlarindan sonra ;

10 salevat-i serife:

“ümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

10 istigfar:

“Estağfirullahe’l-azîym el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâhüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehu hüve’t-tevvabü’r-rahıym.”

10 tevhid:

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke leh. Lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur. "

Bayram müddetince de mümkün oldukça yine bu tevhid-i şerife devam etmelidir.

Ibni Abbas r.a. hazretlerinden rivayet olundu :

Nebi S.A.V. buyurdularki : Zilhiccenin birinci günü Adem aleyhisselamin mafiret oldugu gündür.
Bir kimse o gün oruclu olsa, Allahu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahini aff eder.

Ikinci günü Allahu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamin duasini kabul buyurup, baligin karnindan kurtardi.
Eger bir kimse , ikinci günü oruc tutarsa senenin hepsinde ibadet etmis olup, göz acip kapayincaya kadar olsun isyan etmemis sayilir.

Ücüncü günündeAllahu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamin duasini kabul buyurdu.
Bir kimse ücüncü gününde oruclu olursa, Allahu Teala hazretleri o kimsenin duasini kabul eder.

Dördüncü günü Isa aleyhisselam dünyaya tesrif buyurdular.
Bir kimse o gün oruclu olsa Allahu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldirir.. Kiyamet günü o kimse iyi kmselerle beraber olur

Besinci günde Musa aleyhisselam dünyaya tesrif buyurdu.
Bir kimse o gün oruclu bulunsa nifaktan beri ve azabi kabirden emin olur.

Altinci günündeAllahu Teala hazretleri hayri feth eyledi.
Bir kimse o gün oruclu olsa , Allahu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
Ondan o kimse ebedi azab olmaz.

Yedinci ol gündürki Allahu Teala Cehennem kapilarini kapatir.
Zilhicce günleri gecmedikce acmaz.
Bir kimse o gün oruclu olsa Allahu Teala hazretleri otuz güclük kapisini kapar, otuz kolaylik kapisi acar.

Sekizinci gününe Terviye günü denir .
O gün oruclu olan kimseyi Allahu Teala hazretleri o kadar cok sey ihsan ederki, miktarini ancak Allhu zulcelal bilir.

Dokuzuncu günü arefedir.
O gün oruclu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.

Ogün elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti

ayeti kerimesi nazil oldu.

Onuncu günü uzhiye denir.
O gün kurban kesen kimsenin kurbaninin kanindan birinci damlasina karsilik ehlinin ve iyalinin günahi afv olunur.
O günde bir müminin karnini doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kiyamet günü rabbulalemiin onu emin oldugu halde diriltir.
Onun mizanda ecri uhud dagindan daha agir gelir.
Mev-iza-i hasene
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 20:33 #3 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

İbni Mesud r.a. buyuruyor ki "Allahu Teala Hz.leri
günlerden dördünü,
aylardan dördünü,
kadınlardan dördünü seçkin kıldı.
Dört kimse de cennete önce girer ,
dört kimseyi de cennet hasretle bekler.

Mümtaz dört günler:
Cuma günü'dür.Onun öyle bir anı vardır ki ,ona ratlayıb da dünya ve ahiret ile ilgili bir isteyen müslümanın dileği kabul edilir.
Arefe günü'dür.
Kurban Bayramı günü'dür.Kurban Bayramında kul ,kurbannın kesince yere akan ilk damla kan işlemiş olduğu günahlara keffaret olur.
Ramazan Bayramı günü'dür.Müminler ramazanda oruçlarını tutup bayram günü'ne ulaşınca Hz.ALLLAH meleklerine "Her çalışan üçretini ister. Kullarımda Ramazanda oruç tutmuşlar ve bayraman çıkmışlar,şimdi mükafatlarını istiyorlar.Şahid olunuz ki ,onların günahlarını afv ettim." Bu ara şöyle seslenilir,"Ey Muhammed s.a.v ümmeti ,şimdi evlerinize dönünüz ,kötülükleriniz iyiliklere döndürülmüştür"

Seçkin aylar :
RECEP ,ZİLKADE, ZİLHİCCE ve MUHARREM-İ ŞERİF aylarıdır.

Seçkin kadınlara gelince bunlarda :
İmran kızı Hz. Meryem ,
Hz.'a ve onun Rasülüne ilk iman eden Huveylid kızı Hz.Hatice,
Firavun'un eşi Müzahim kızı Hz. Asiye,
Sevgili Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hz.Fatıma r.a'dır.

Cennete ilk girecek olan dört kişiye gelince bunlar her kavmin ilk müslümanlarıdır:
Peygamber Efendimiz arabların ilk müslümanı,
Hz. Selman r.a acemlerin ilk müslümanı,
Hz. Süheyb r.a rumların ilk müslümanı,
Hz. Bilal-i Habeşi habeşlilerin ilk müslümanıdır.

Cennetin hasretle beklediği dört kimse de:
Hz.Ali İbni EbuTalib,Selmanı Farisi,Ammar İbni Yasir ve Miktad İbni Esved'dir

kaynak:Kalplerin keşfi
İmamı Gazali
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 20-10-11, 20:34 #4 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Musa aleyhisselam"Ya Rabbi! Ben dua ettim duamı kabul buyurmadın .Bana bir şey öğret ki ,onunla dua edeyim" buyurdu.
Allah-u Teala Hz.leri"Ya Musa zilhicce ayında La ilahe illAllah dediğin vakitte senin hacetini veririm "buyurdu.
Musa a.s "Ya Rabbi bu kelimeyi bütün kulların biliyor ve zikr ediyor,deyince.
Rabbülalemin:"Ya Musa ! Bir kimse bu günlerde bu kelimeyi söylerse ,eğer yedi kat sema ve yedi kat göğü mizanın bir kefesine ,diğerine de bu kelime konsa ,bu kelime yine ağır gelir" buyurdu.

Mekasidu't- Talibin
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 20:35 #5 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Efendimiz kim beş geceyi ihya ederse Cennet ona vacip olur...
Beraet gecesi,Terviye gecesi(Zilhiccenin 8. gecesi),Arafe gecesi(Zilhiccenin 9. gecesi),KUrbanBayramının gecesi,ve RAmazan Bayramı gecesidir...

Yine BAşka bir HAdisi Şerifte efendimiz...
Zilhiccenin ilk on gününün bereketindenmahrum olanlara yazıklar olsun.Hele birde Arafe günü vardır ki
onun hayrı satnakla bitmez...Cabir RadıyAllahü Anh rivayet etti.

Dünya günlerinin en faziletlileri şu on gündür(Zilhiccenin ilk on günü)
Ya Rasülellah Allah yolunda mücadele ile geçen günlermi denildi
şöyle buyrdular...Ancak yüzü yüzü toprağa vurulan ve toprakta bulunan hariç...


Ebu Osman el Hindi'denSelef(eskiler) üç tane on'a tazim ederler saygı gösterirlerdi
1-Zilhicce ayının ilk on günü
2-Ramazan ayının ilk on günü
3-Muharrem ayının ilk on günü

Hz Hafsa (ra)a şöyle buyurdu
Dört şey vardırki nebi (a.s) onları terk etmedi
1-Aşüre günü
2-Zilhiccenin ilk on günü
3-Her aydan üç gün oruç
4-Fecr'den evvel (teheccüt vaktinde) iki rekat namaz

Şu Hadisi Şerif de bu on günün faziletine işaret etmektedirKim bu on günde oruç tutarsa Allah (cc) de on şey ile o kimseye ikram eder...
ömründe bereket,malında ziyade,aile efradını muhafaza,günahlarını af,hasenatına kat kat sevap
ölüm anında hayır tarafını ağırlaştırma,derekelerden kurtuluşve yüksek derecelere çıkma...

Tefcirut-Tesnim
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 20-10-11, 20:50 #6 (permalink)
KEVSER
 
Mesajlar: n/a
KEVSER
 
Mesajlar: n/a
Standart

ALLAH razı olsun cok degerli bilgiler paylaşmıışsınız
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 20:51 #7 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
depresyon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
ALLAH razı olsun cok degerli bilgiler paylaşmıışsınız
Beğendiğine Sevindim depresyon kardeşim.
:)
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 20-10-11, 21:12 #8 (permalink)
KEVSER
 
Mesajlar: n/a
KEVSER
 
Mesajlar: n/a
Standart

sayenızde böyle degerli günleri önceden ögrenmiş olduk ,en azından bişiler yapmaya gayret ederiz RABBİM naasip ederse bööyle güzel şeylere vasile olmak ne güzel saol kardeşim
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 21:14 #9 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
depresyon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
sayenızde böyle degerli günleri önceden ögrenmiş olduk ,en azından bişiler yapmaya gayret ederiz RABBİM naasip ederse bööyle güzel şeylere vasile olmak ne güzel saol kardeşim
Estağfirullah.
Yeterki sizler yararlanın kardeşim.
Sevgiyle.
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 20-10-11, 22:37 #10 (permalink)
SOLAK
 
Mesajlar: n/a
SOLAK
 
Mesajlar: n/a
Standart

Emeğine sağlık Vetala ;
Gerekli bir hatırlatma idi
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Gece Yürüyüşçüleri SOLAK Lahutiye Cafe 41 17-01-14 05:02
Gece Yapilacak Zikirler By Ares Lahutiye Forum Zikirleri 4 05-11-11 20:23
Rüyada Gece Görmek mavis Lahutiye Rüya Tabirleri 0 01-09-11 02:13


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:53.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017