Darda Kalmış Kardeşlerimize Dua

Bu konu vertyucek tarafından 7 sene önce açıldı, 288 kere okundu ve 1 Cevap verildi.
vertyucek
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 15
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym – BismillâhirrahmânirrahîymRahman Rahim Allah’ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü Değerli kardeşler dünyanın bir çok yerinde gerçekten dehşet verici,üzücü şeylerle karşılaşan kardeşlerimiz var.ne yazıkki zalimlerin hedefi HAZRETİ İSLAM ve MÜSLÜMANLAR.ve yine ne yazıkki müslüman ülkelerde birbirlerine yardımcı olmaktan çok uzak ve birbirlerinden kopuk yaşıyorlar.madem öyle bizde CENAB’I HAK’TAN CELLE CELALÜH bizi bu gaflet uykusundan uyandırmasını dileyelim kim bir dara düşmüşse onu kurtarmasını bizleri koruyup yardım etmesini dileyelim.Bir İSLAM aliminden (CÜBBELİ AHMED ****MIZ CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH ondan ve tüm inananlardan razı olsun) bir musibete düşüldüğü vakit AYETEL KÜRSİ okunması gerektiğini ve AYETEL KÜRSİ’NİN Velâ yeûdühü hıfzuhumâ kısmının 7 defa tekrar edilmesi gerektiğini öğrenmiştim.Velâ yeûdühü hıfzuhumâ kısmını en az 7 defa tekrar ederek bu mübarek ve CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN izni ile çok tesirli olan bu SURE-İ CELİLEYİ bütün mazlum kardeşlerimiz,darda kalmışlarımız için okuyalım.sonra birde MÜBAREK FATİHA SURESİNİ okuyalım.CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH bu az amelimizi KUDRETİ,AZAMETİ,KEREMİ ile çoğaltıp tesirlendirsin.aminEûzubillâhimineşşeytânirracîym – BismillâhirrahmânirrahîymAllahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ 7! ve hüvel aliyyül azîm.AYET-EL KÜRSİ MEALİ (ANLAMI)Eûzubillâhimineşşeytânirracîym – BismillâhirrahmânirrahîymAllah Teâlâ ki, O’ndan başka bir mabut yoktur. Hayy-ü Kayyûm olan O’dur. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Göklerde ne varsa yerde ne varsa, hep O’nundur. O’nun izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edecek olan kimdir? O, mahlukatının geçmişleri ve gelecekleri ne varsa hepsini bilir. Ve O’nun mahlukatı, O’nun dilediğinden başka O’nun malumatından bir şeyi ihata edemezler. O’nun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniştir. Göklerin ve yerin hıfzı O’na ağır gelmez. Ve en yüce ve en ulu olan da ancak O’dur.(Ömer Nasuhi Bilmen Radıyallhu Anh Meali)MÜBAREK FATİHA SURESİEûzubillâhimineşşeytânirracîym – Bismillâhirrahmânirrahîym1- Bismillahirrahmânirrahîm.2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin3- Errahmânir’rahim4- Mâliki yevmiddin5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în6- İhdinessırâtel müstakîm7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn1. Rahman (ve) rahim (olan) Allah’ın adıyla. 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.3. O, rahmandır ve rahimdir. 4. Ceza gününün malikidir. 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6. Bize doğru yolu göster. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Diyanet Vakfı Meali)Bizimde başımızda ibadet etmeyen,İSLAM’İ yaşam tarzının dışında yaşayan bir genlik sıkıntısı var…tabi yalnız gençlerimizde değil bu sıkıntı içerisinde olanlarımız bunun içinde dua edelim zira bu en büyük felaketten de daha büyük bir felaket:Eûzubillâhimineşşeytânirracîym – BismillâhirrahmânirrahîymHunâlike de’â zekeriyyâ rabbeh(u) kâle rabbi heb lî min ledunke żurriyyeten tayyibe(ten) inneke semî’u-ddu’âOrada Zekeriyya, Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin” dedi.Al-i İmrân SURE-İ CELİLESİ/ 38.AYETİ KERİME(Elmalılı Hamdi Yazır Radıyallahu Anh Meali)Kaynaklar:AYETEL KÜRSİ: http://www.ayetel-kursi.com/#ixzz3U8MLxgMr FATİHA SURESİ CELİLESİ www. namazsitesi.com Mealler kuranmeali .comALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız istiğfarı tevbe,hamd ve şükür, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E,BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZ ALEYHÜMÜSSELAMLAR’A, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile

zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce
......................Velâ yeûdühü hıfzuhumâ kısmını en az 7 defa tekrar ederek bu mübarek ve CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN izni ile çok tesirli olan bu SURE-İ CELİLEYİ bütün mazlum kardeşlerimiz........... Dualarınıza amin derim tabii ki ama ayetel kürsiyi sure olarak gören birisinin bilgisinden de kuşkuya düşerim.... Adı üstünde ayet-el kürsi;yani BAKARA SURESİNİN 255. ayetidir.... Yani sure değildir..... Aynı şekilde AMENERRASULİ de ayettir,o da BAKARA SURESİNİN son 2 ayetidir.... bakara suresi 286 ayettir....
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22124 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143701 Cevap
  • Son Üye Willardwal
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)