HAFIZA namazı

Bu konu lahutiye tarafından 7 sene önce açıldı, 81 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
lahutiye
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 2 ay önce
Konu Sayısı: 1156
Yanıt Sayısı: 4598
7 sene önce

Yaşımız ilerledikçe fark ediyoruz ki hafızamız artık eskisi gibi değil. Çocukken kolayca ezberlediğimiz o kadar sûre, dua varken, şimdi bir ayeti aklımızda tutabilmekte zorlanıyoruz. Zihnimizin açıklığı için Efendimiz’den miras ‘hıfz namazı ve duası’ olduğunu biliyor muydunuz? Arkadaşımla koyu bir muhabbetin içerisindeydik. Birdenbire durdu ve “Adını sen söyle! Hani var ya… Dilimin ucunda, içine yumurta falan kırdığımız şeyin adı neydi?” diye bir kelimeyi hatırlayıp bana anlatmaya çalıştı. Ben “Bu kadar basit bir kelimeyi hatırlamıyor olamaz.” tereddüdüyle biraz da çekinerek “Tava mı?” diyebildim. Doğru kelime tavaydı ve gelmeyince gelmiyordu insanın aklına. Bunun gibi yüzlercesi gelmiştir başımıza. Bazen çok yakından tanıdığımız birinin adını, kimi zaman çok sevdiğimiz için ezberlediğimiz bir şiirin mısralarını unutuveriyoruz. Bize küçük oyunlar oynayan hafızamızın neden köreldiğiyle ilgili bugüne kadar birçok bilimsel araştırma ve açıklama yapıldı. Bununla birlikte yine ‘hafızayı güçlendirme teknikleri’ adı altında sayısız makale ve kitap yazıldı. Oysa pek azımız ‘hafıza (hıfz) namazı ve duası’ndan haberdarız. Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiyesiyle her türlü ilmi aklında tutmak isteyenler için bu nafile ibadet altın değerinde. Hafıza namazını Resûlullah’la Hz. Ali arasında geçen bir diyalogdan öğreniyoruz. Bir gün Hz. Ali, Peygamberimiz’in yanına gelir ve Kur’an’ı hafızasında tutamamak ve ezberleyememekten şikâyet eder. İki Cihan Serveri de ona, “Cuma gecesinin son üçte birinde kalk. O, meleklerin şahit olduğu zamandır. Onda yapılan dualar kabul edilir. Şayet o saatte kalkamazsan, gecenin evvelinde veya ortasında kalk ve 4 rekât namaz kıl.” diyerek hıfz namazını nasıl kılacağını tarif eder. Ardından da “Tahiyyatı bitirdiğin zaman Cenab-ı Hakk’a güzelce hamd ü senada bulun. Bana ve diğer peygamberlere de salavat getir. Erkek-kadın bütün müminler için Allah’tan mağfiret dile.” buyurarak hıfz duasını öğretir. Hz. Ali bu namazı ve duayı 5 veya 7 gece yapar. Ardından Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına gelip önceleri 4-5 ayeti bile ezberleyemezken, namaz ve dua sonrasında sanki Kur’an’ın gözünün önünde gibi olduğunu söyler. Yine önceleri bir hadisi duyup tam ezberleyemezken, namaz kıldıktan sonra hadis rivayet ederken bir harf bile kaçırmaz. Geçmişte büyüklerimiz akıllarındakilerin uçup gitmemesi için çokça dua ve alışkanlığa başvurmuş. Selef-i Salihin’den bazılarının hafızayı güçlendirmek adına her sabah 21 tane çekirdekli kuru üzüm yemeyi alışkanlık haline getirdiklerinden bahsedilir. İlahiyatçı yazar Cemil Tokpınar ise nafile namazları ayrıntılı bir şekilde anlattığı ‘Can Simitleri’ kitabında ‘hıfz namazı ve duası’na da yer verir. Bu namazın kılınışı okunan sûrelerin uzunluğundan dolayı biraz meşakkatli olsa da, Tokpınar hiç kılmamak yerine bu sûreleri bilmeyenlerin bilenlerle cemaat olup kılmaları için, “İnşallah Rabb’imiz aynı neticeyi ihsan edecektir.” yorumunda bulunur. ‘Hafıza namazı’ nasıl kılınır? Cuma gecesinin son üçte birinde (teheccüd vakti) kalkılır. Birinci rekâtta Fatiha ve Yasin sûreleri okunur. İkinci rekâtta Fatiha ve Duhan okunur. Üçüncü rekâtta Fatiha ve Secde okunur. Dördüncü rekâtta da Fatiha ve Mülk okunur. Namazın ardından Allah Resûlü’nün öğrettiği şekliyle dua edilir. Hıfz Duası Hamd âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. Hamd olsun o Allah’a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. O Allah’a hamd olsun ki, kulu Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kitabı indirdi. Allah’ı tesbih ederim, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Havl ve kuvvet yüce ve Azim olan Allah’ındır. Allah bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir. O’na (kendine mahsus hamdiyle) hamd ederim. Azim olan Allah bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir. Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve O’nun âline Allah’ın kemâlâtı adedince ve kemâline yaraşır şekilde salât ü selam et ve bereket ver. Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve Hz. Muhammed’in ailesine, Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi salat ve rahmet et. Hz. Muhammed’e ve Hz. Muhammed’in ailesine, Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan et. Şüphesiz ki Sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve O’nun sair nebî ve mürselîn kardeşleri üzerine Allahu Teâlâ’nın mülkü kaldığı müddetçe, mahlûkatının adedi, Zâtının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi adedince salât u selam et ve bereket ver. Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı en küçük bir olumsuz düşünce bırakma. Rabb’imiz! Sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Allah’ım! Beni yaşattığın müddetçe ebedî olarak günahları terk etme hususunda bana merhamet et, beni ilgilendirmeyen şeylerin altına girmekten beni esirge, Seni benden razı edecek şeylere karşı güzel bakmayı bana ihsan et. Semavât ve arzı yoktan yaratan Celâl, ikram ve daimi izzet sahibi Allah’ım! Ya Allah, Ya Rahman! Senden celâlin ve yüzünün nuru hürmetine, bana öğrettiğin gibi kalbimi kitabının ezberlenmesiyle sürekli irtibatlandırmanı ve benden Seni razı edecek şekilde onu okumakla beni rızıklandırmanı isterim. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Celâl, ikram ve daimi izzet sahibi Allah’ım! Ya Allah, Ya Rahman! Senden celâlin ve yüzünün nuru hürmetine, kitabınla gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi ferahlandırmanı ve sinemi açmanı ve bedenime amel ettirmeni isterim. Çünkü hakta bana Senden başka yardım edecek yoktur. Onu da ancak Sen verirsin. Havl ve kuvvet sadece yüce ve Azim Allah’ın elindedir.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 21376 Kayıtlı Üye
  • 16433 Konu
  • 144039 Cevap
  • Son Üye laverndoyne3
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)