Otuz Ramazan gecesi namazı

Bu konu özlem35. tarafından 8 sene önce açıldı, 338 kere okundu ve 1 Cevap verildi.
özlem35.
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 234
Yanıt Sayısı: 445
8 sene önce

Bu Ramazan ayının her gecesinde kılınan namazdır. Zuhru’l- Abidin’de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:
– Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.Her Ramazan Gecesi Kılınan Namazların Faziletleri1. GECE

İbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:
-Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.

1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.


2. GECE

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:
Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:

1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.


3. GECE

Rivayetçiler Ömer ve Said (r.a):
Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)’ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.


4. GECE

Ebu’d Derda (r.a) :
“Bu gece bir fatiha ve dört kere “Asr” suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur.

1. Müslüman olarak dirilir.
2. Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.
3. Müslüman olarak ölür
4. Yüzü ayın ondördü gibi olur.
5. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir (r.a) cennetle müjdeler.


5. GECE

Rivayetçisi İbn-i Abbas’tır.:
“Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar.6. GECE

İbn-i Mesut rivayet eder:
“Bir kimse 1 Fatiha ve ayetel kürsi ile bir de “şehidellahu ennehu” ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna:

– Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.”


7. GECE

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder:
“Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere:
“Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.”


8. GECE

Hz. Ali (r.a) rivayet eder:
“Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır.”9. GECE

İbn-i Mesud (r.a) rivayet eder:
“Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.10. GECE

Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1 . rekatte 1 Fatiha Ayete’l-Kürsi, Şehilellahü, ve Vezzuhayı birer kere okursa //2 . rekatte 1 Fatiha 1 Eğla suresi ve Ðaşiye suresini, 3 rekatte 1 Fatiha ve Vezzuhayı, 4. rekatte 1 Fatiha ve 1 Elem neşrahleke’yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder e ölüm meleğine emir verir :
” – Ben bu kulumu kabir azbından ve benim şiddettimden emin kıldım”11. GECE :

Ebu Hüreyre(r.a) rivayet eder :
”Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatta 1 Fatiha,10 Ayetelkürsi ,10 İnna a’teyna, 10 İhlas okursa,kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur ”


12. GECE :

Şuraka rivayet eder :
”Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur”13. GECE :

Hz. Aişe rivayet eder :
Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.14. GECE :

Hz. Osman rivayet eder :
”Bir kimse gece 1 fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.


15. GECE :

İbn-i Mesut rivayet eder :
” Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa , Hak Teala o kulunu Cehennemden azad ettiği gibi ona Tevratı,İncili ve İbrahim (a.s)’a inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar.Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir.Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.


16. GECE :

Rasulüllah (s.a.v.) buyurmuştur ki :
” Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve ” Kulillahümme…” okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir.Bunların 10 ‘ u dünyada 90 ‘ı ahirettedir.


17. GECE :

İbn-i Abbas rivayet eder :
” Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve ”inna a’teyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa ,Allah o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir.Ve müslüman olarak ruhunu alır.Ayrıca Azrail (a.s) son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.18. GECE :

Hz. İbn-i Ömer (r.a) rivayet eder :
”Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha ,3 İhlas ,3 Felak,3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail (a.s) ona geldiği vakit cenneti müjdeler.


19. GECE :

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder :
Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.


20. GECE :

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder :
” Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.21. GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.22. GECE:

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile 5 Vedduha okursa; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.23. GECE:

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.”24. GECE:

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bir kimse 1 Fatiha ve 1 Elkari’a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur.
-Korkma! Sen semin olanlardansın.” semin(çok değerli)25. GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa , her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1’de Li ilafi (kureyş) okursa , o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.”26. GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa,her rekatınde 1 Fatiha,1 Ayate’l-Kürsi ve 3 İhlas okursa , kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.


27. GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.”28. GECE :

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:
”Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.29. GECE :

”Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder :

-Ey kulum !Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.”30. GECE :

Nebilerin Sultanı ,Esfiyaların burhanı Efendimiz s.a.v buyurmuşturlarki ;bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas , 10 Felak , Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur.

1 . Taatleri kabul olur.

2 . Dünyadan iman ile göçer.

3 . Kitabı sağ yanından verilir.

——[COLOR=”Wheat”]—–—–——–——–


1. Gün: Allah rızasına ermek niyetiyle okunur.

2. Gün: Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.s. için okunur.

3. Gün: Hz. Adem s.a.’ın ruhu için okunur.

4. Gün: Hz. Havva validemizin ruhu için okunur.

5. Gün: Hz. Ebu Bekir r.a.’ın ruhu için okunur.

6. Gün: Hz. Ömer r.a.’ın ruhu için okunur.

7. Gün: Hz. Osman r.a.’ın ruhu için okunur.

8. Gün: Hz. Ali’nin r.a. ruhu için okunur.

9. Gün: Hz. Fatıma validemizin ruhu için okunur.

10. Gün: Hz. Aişe validemizin ruhu için okunur.

11. Gün: Hz. Hasan Efendimiz’in ruhu için okunur.

12. Gün: Hz. Hüseyin Efendimiz’in ruhu için okunur.

13. Gün: Hz Zeyne Abidin’in ruhu için okunur.

14. Gün: Ashab-ı Kiram’ın ruhlarına bağışlamak için okunur.

15. Gün: Kur’an-ı Kerim’in nuruna müstağrak olmak niyetiyle
okunur.

16. Gün: Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile olması için okunur.

17. Gün: Kabir sualinin kolay geçmesine vesile olması için okunur.

18. Gün: Münker ve Nekir’in sualleri kolay olsun diye okunur.

19. Gün: Kur’an’ın kabrini aydınlatnasına vesile olması için okunur.

20. Gün: Kur’an’ın kabrinde yoldaş olması niyetiyle okunur.

21. Gün: Mizanında hayrının ağır gelmesine vesile olması için
okunur.

22. Gün: Sırat’ı kolay geçmeye vesiel olması için okunur.

23. Gün: Arş,ı A’lânın gölgesinde gölgelenmeye vesile olamsı için okunur.

24. Gün: Hediye niyetiyle okunur.

25. Gün: Yüce Peygamberimiz’e komşu olmak niyetiyle okunur.

26. Gün: Azrail s.a.’ın hoş gelmesine vesile olması için okunur.

27. Gün: Büyük-küçük tüm günahlarının affı için okunur.

28. Gün: Yüce Rabbimizin Cemalini görmeye vesile olması
niyetiyle okunur.

29. Gün: Tüm Müslümanların selameti niyetiyle okunur.

30. Gün: Cenab-ı Hakk’a emanet etmek niyetiyle okunur.Dinimizde ibadetlerin yapılmasında niyetlerin çok büyük yeri vardır. En büyük ibadetlerden biri de Kur’an-ı Kerim okumatır.
Bunun için bir Müslüman, ibadetlerin sevaplarının kat kat olduğu Ramazan ayında, her gün ayrı ayrı niyet ile birer Yasin suresi okur. Bu niyetlerle okunan Yasin-i Şerif, okuyan kimsenin feyzinin artmasına vesile olacağı gibi her derde deva olacağı da ümit edilir.
[/COLOR]

Yani 30. günde Yasin-i Şerif okuduktan sonra;

”Ya Rabbi! Okuduğum Yasin-i Şeriflerin sevabını Senin yüce katına emanet ediyorum. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Sen kemaliyle bilen ve işitensin.” Diyerek dua ve niyazını yapmalıdır.

Yasin suresini hangi maksatla okursan ona yetişir. Şu halde ayrı ayrı niyetlerle Ramazan’da Yasin suresini okuyabilmeyi Rabim bizlere nasip etsin inşallah…alıntıdır.

özlem35.
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 234
Yanıt Sayısı: 445
8 sene önce
'' Cennet seneden seneye süslenir.İşte bu süslenme Ramazan ayına tesadüf eder.Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman, Arşın altından '' Müsire '' adında bir rüzgar çıkar. Cennet ağaçlarının yapraklarını sallar.Göz alıcı kuşlar etrafı sarar , gayet güzel öterler.O kadar güzel ötüşleri olur ki , o güne kadar hiç kimse o ses gibi bir ses duymamıştır.Huriler ortaya çıkar , cennet balkonunda durup şöyle seslenirler: '' Hani bizi isteyenler nerede ? Sonra Rıdvan'a seslenirler: '' bu gece hangi gecedir ? Onlar da cevap verip şöyle derler : '' Ey hayrat ü hisan ! Bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir.''
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22074 Kayıtlı Üye
  • 16498 Konu
  • 143680 Cevap
  • Son Üye benlancaster2
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)