Leyl Suresi (tüm sıkıntılar için)Fazileti

Bu konu zeinarda tarafından 5 sene önce açıldı, 1628 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
5 sene önce

Bismillahirrahmanirrahim 1. Velleyli iza yağşa. 2. Vennehari iza tecella. 3. Ve ma halekazzekere vel’ünsa. 4. İnne sa’yeküm leşetta. 5. Feemma men a’ta vetteka. 6. Ve saddeka bilhusna. 7. Fesenüyessirühu lilyüsra. 8. Ve emma men bahıle vestağna. 9. Ve kezzebe bilhusna. 10. Fesenüyessirühu lil’usra. 11. Ve ma yuğniy ‘anhü malühu iza teredda. 12. İnne ‘aleyna lelhüda. 13. Ve inne lena lel’ahırete vel’ula. 14. Feenzertüküm naren telezza. 15. La yaslaha illel’eşka 16. Elleziy kezzebe ve tevella. 17. Ve seyücennebühel’etka. 18. Elleziy yü’tiy malehu yetezekka. 19. Ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza. 20. İllebtiğae vechi rabbihil’a’la. 21. Ve lesevfe yerda. Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir Türkçe Meali Bismillahirrahmânirrahîm 1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. 5, 6, 7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 8, 9, 10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. 11. Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez. 12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 14. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. 15, 16. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. 17, 18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır. 19, 20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Herhangi bir kimse bir Arabi ayın ilk Pazar gecesinden Yatsı namazlarının son sünneti ile vitri arasında 40 kere: “Vel Leyl” suresini okur ve buna kırk gece devam eder, arkasından da on bir kere aşağıda yazılı duayı okur ve her günün esmalarını adetleri kadar zikir ederse Cenabı Hakk, o kuluna hazine-i gaybından kendisini kendi kapısından başkasına muhtaç olmayacak şekilde herkesten müstağni kılacak bir ihsanda bulunur.HAFTANIN HER GÜNÜNE MAHSUS OKUNACAK ESMALAR Pazar günü.(174) kere “Yâ Hayyü yâ Kayyûm*”Pazartesi günü (1095) kere:“Yâ Zelcelâli vel ikrâm*”Salı günü (556) kere:“Yâ Rahmânü yâ rahıymÇarşamba günü (311) kere:“Yâ Kuddûsü yâ mennân*”Perşembe günü (2006) kere :“Yâ Evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü*”Cuma günü (77) kere:“Yâ Hû yâ Allâh”Cumartesi günü (127) kere:“Yâ ezeliyyel ezelî” esmaları okunur. 11 Defa OKUNACAK DUABismillâhirrahmânirrahıym* Allahümme innehû leyse fıs semâvâti devrâtün ve lâ fil erdi amarâtün ve lâ fil cibâli berakâtün ve lâ fil ecsâmi harakâtün ve lâ fil bihâri katarâtün ve lâ fil uyûni lahzâtün illâ ve hiye bi deymûmiyyetike ârifatün ve leke şâhidâtün ve aleyke delâlâtün ve fî mülkike müsahharâtün fe bil kudratilletî sahharte bihâ ehlel eradıyne ves semâvâti sahhır lî rizkıy ve matlûbî inneke ala külli şey’in kadîr* Allahümme innî es’elüke min fadlikel vâsiı en tü’tıynî şey’en min ınâyetike bi câhi seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ ve şefiy’ınâ ve hâminâ ve nûri ebsârinâ ve kurrate uyûninâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâmu min ğaybikel mahzun* Yâ rahmânü yâ rahıym* Entel kerîmii enter raûfü entel cevâdü entel vehhâbü entel ganî entel muğniyağninî min fadlikel vâsi’* İnneke külte fî kitâbikel kerîm* Kavlüke ve va’dükel hakk* Üd’ûnî estecib leküm ve ene ed’ûke festecib lî yâ erhamer râhımîne yâ ekramel ekramîn* Ecib da’vetî yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bediy’us semâvâti vel ard* Yâ mâlikel mülki yâ zel celâli vel ikrâm* Ağninî min fadlikel vâsiı yâ allâhü yâ karîbü yâ mücîbü yâ rabbi akdi hâcetî bi fadlike ve keramike yâ kerîmü yâ ekramel ekramîn* Yâ erhamer râhımîn* Ve salli bi cemâlike ve celâlike ala seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihl ecmeıyne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22138 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye kellyFak
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)