Fetih Suresini okuma usulü

Bu konu satelcom tarafından 5 sene önce açıldı, 1128 kere okundu ve 2 Cevap verildi.
satelcom
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 42
Yanıt Sayısı: 145
5 sene önce

Eğer bu mübarek sure-i celili Rızık genişliği için veya her türlü hacet için
okumayı murad edersen, Bunun okuma usulü budur ki: ya recep ya şaban
veya ramazan ayında okumaya başlarsın. Cumartesi gusül abdesti alıp sıdkı
niyet ile halvet bir yere oturup 3 defa daveti okuyup 1 defa fetih suresini
okursun. 41 gün bu minval üzere devam edersin. Amma her gün 1 sayı
artırırsın. Yani 2.ci gün 2 defa fetih suresini okursun. 3.cü gün 3 defa
okursun.
Birde bu sure-i celilin daveti kebir (büyük) şekli vardır. 41 gün boyunca her
gün 41 defa bu mübarek sure-i celili okursun. Ve her gün riyazetli oruç
tutarsın, her gün akşam gusül abdesti alırsın. 41 gün sonra dünya eline
geçer azizim. Çok azim faideleri vardır.
Başka bir okuma usulü budur ki: cumartesi günü başlayıp riyazetli oruç
tutarsın, her gün bu mübarek sureyi 5 defa okursun, cuma günü 11 defa
okuyup adedi 41 e tamamlarsın.208
Amma hepsinin şartı budur ki: her bir defa fetih suresini okuduktan sonra 1
defada ‘iza cae nasrullahi’ suresini okursun. İza cae suresinden sonrada
hemen 1 defada davetiyesini okursun. Çok azim faideler görürsün, dünya
eline geçer.
Davet budur
بسم هللا الرحمن الرحيم يامن اذا تضايقت االمور تفتح لها بابا ال تصل اليه االرهام ضاقت علي
امورى فافتح لى بابا ال يصل اليه وهمى انك على ذالك قدير وباالجابة جدير وصلى هللا على مامد
واله تاصنت بذى الملك والملكوت واعتصمت بذى العزة والجبروت دخلت فى حرز هللا وفى حفظ
هللا وفى امان هللا من شر البرية اجمعين باق كهيعص اكفنا وحمعسق احمنا وال حول وال قوة اال
باهلل العلي العظيم وصلى هللا على مامد واله اجمعين امين واكرم االكرمين اللهم افتح لنا ابواب
رحمتك يارحمن وابواب لطفك يالطيف وابواب كرمك ياكريم وابواب رزقك يارزاق وابواب الفتح
يافتاح الهى باق انا فتانا لك فتاا مبينا وباق وينصرك هللا نصرا عزيزا وباق انا ارسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا وباق حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهم يا مفتح فتح ويا مسبب
سبب ويامسهل سهل ويامفرج فرج ويامكرم كرم نصر من هللا وفتح قريب وبشر المؤمنين ياراحم
المساكين وياغافر المذنبين وياغياث المستتغيثين ويا اله العالمين وياخير الناصرين برحمتك يا
ارحم الراحمين وباق سيد المرسلين مامد واله اجمعين
Türkçe okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim ya men iza tadayikatil umuri teftah leha baben la
tasilu ileyhil erhamü dakat aleyye umuri feftah li baben la yasilu ileyhi
vehemmi inneke ala zalike kadir vebil icabeti cedir. Ve sallallahu ala
muhammedin ve alihi tahassantu bizil mülki vel meleküti ve i’tasamtu bizil
izzeti vel ceberuti dehaltü fi hırzillahi vefi hıfzillahi vefi emanillahi min
şerril beriyyeti ecmain bihakki kaf ha ya ayn sad ikfina ve ha mim ayn sin
kaf ihmina vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Vesallallahu ala
muhammedin ve alihi ecmain amin ve ekremel ekremin allahümeftah lena
ebvabe rahmetike ya rahman ve ebvabe lutfike ya latif ve ebvabe keremike
ya kerim ve ebvabe rızkike ya razzak ve ebvabel fethi ya fettah ilahi
bihakki inna fetahna leke fethan mübina vebi hakki veyensurakellahu
nasran aziza vebihakki inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira
vebihakki hallu esavira min fiddatin vesekahüm rabbühüm şeraben tahura
allahümme ya müfettih fettih veya müsebbib sebbib veya müsehhil sehhil
veya müferric ferric veya mükerrem kerrim nasrun minallahi vefethun 209
karib vebeşşiril mü’minin ya rahimel mesakin veya gafiral müznibin veya
gıyasel müstegisin veya ilahel alemin veya hayrunnasırin birahmetike ya
erhamerrahimin ve bihakki seyyidil murselin muhammedin ve alihi ecmain.

Ve her ‘Fethan Gariba’ kelimesini okuyunca hemen bunu okursun sonra
devam edersin
ماشاء هللا ال حول وال قوة اال باهلل اللهم لك الدنيا واالخرة تعطى من تشاء وتمنع عمن تشاء اللهم
انك غني فاغننى من الفقر والقلة والعيلة واقض دينى ووفقنى فى عبادتك وجهادا فى سبيلك برحمتك
يا ارحم الراحمين
Türkçe okunuşu
Maşaallah la havle vela kuvvete illa billah allahümme lekeddünya vel
ahiretü tu’ti men teşau vetemneu ammen teşau allahümme inneke ganiyyün
fe egnini minel fakri vel kılleti vel ayleti vakdi dini veveffikni fi ibadetike
vecihaden fi sebilike birahmetike ya erhamerrahimin.
Bu amel de bazı âlimler oruç tutmak şart değildir demişlerdir. Amma oruç
tutulursa çok daha fazla icabet olur.

satelcom
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 42
Yanıt Sayısı: 145
5 sene önce
Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
aydemir7114
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
[QUOTE=satelcom;167779]Eğer bu mübarek sure-i celili Rızık genişliği için veya her türlü hacet için okumayı murad edersen, Bunun okuma usulü budur ki: ya recep ya şaban veya ramazan ayında okumaya başlarsın. Cumartesi gusül abdesti alıp sıdkı niyet ile halvet bir yere oturup 3 defa daveti okuyup 1 defa fetih suresini okursun. 41 gün bu minval üzere devam edersin. Amma her gün 1 sayı artırırsın. Yani 2.ci gün 2 defa fetih suresini okursun. 3.cü gün 3 defa okursun. Birde bu sure-i celilin daveti kebir (büyük) şekli vardır. 41 gün boyunca her gün 41 defa bu mübarek sure-i celili okursun. Ve her gün riyazetli oruç tutarsın, her gün akşam gusül abdesti alırsın. 41 gün sonra dünya eline geçer azizim. Çok azim faideleri vardır. Başka bir okuma usulü budur ki: cumartesi günü başlayıp riyazetli oruç tutarsın, her gün bu mübarek sureyi 5 defa okursun, cuma günü 11 defa okuyup adedi 41 e tamamlarsın.208 Amma hepsinin şartı budur ki: her bir defa fetih suresini okuduktan sonra 1 defada 'iza cae nasrullahi' suresini okursun. İza cae suresinden sonrada hemen 1 defada davetiyesini okursun. Çok azim faideler görürsün, dünya eline geçer. Davet budur بسم هللا الرحمن الرحيم يامن اذا تضايقت االمور تفتح لها بابا ال تصل اليه االرهام ضاقت علي امورى فافتح لى بابا ال يصل اليه وهمى انك على ذالك قدير وباالجابة جدير وصلى هللا على مامد واله تاصنت بذى الملك والملكوت واعتصمت بذى العزة والجبروت دخلت فى حرز هللا وفى حفظ هللا وفى امان هللا من شر البرية اجمعين باق كهيعص اكفنا وحمعسق احمنا وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم وصلى هللا على مامد واله اجمعين امين واكرم االكرمين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يارحمن وابواب لطفك يالطيف وابواب كرمك ياكريم وابواب رزقك يارزاق وابواب الفتح يافتاح الهى باق انا فتانا لك فتاا مبينا وباق وينصرك هللا نصرا عزيزا وباق انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وباق حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهم يا مفتح فتح ويا مسبب سبب ويامسهل سهل ويامفرج فرج ويامكرم كرم نصر من هللا وفتح قريب وبشر المؤمنين ياراحم المساكين وياغافر المذنبين وياغياث المستتغيثين ويا اله العالمين وياخير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين وباق سيد المرسلين مامد واله اجمعين Türkçe okunuşu Bismillahirrahmanirrahim ya men iza tadayikatil umuri teftah leha baben la tasilu ileyhil erhamü dakat aleyye umuri feftah li baben la yasilu ileyhi vehemmi inneke ala zalike kadir vebil icabeti cedir. Ve sallallahu ala muhammedin ve alihi tahassantu bizil mülki vel meleküti ve i'tasamtu bizil izzeti vel ceberuti dehaltü fi hırzillahi vefi hıfzillahi vefi emanillahi min şerril beriyyeti ecmain bihakki kaf ha ya ayn sad ikfina ve ha mim ayn sin kaf ihmina vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Vesallallahu ala muhammedin ve alihi ecmain amin ve ekremel ekremin allahümeftah lena ebvabe rahmetike ya rahman ve ebvabe lutfike ya latif ve ebvabe keremike ya kerim ve ebvabe rızkike ya razzak ve ebvabel fethi ya fettah ilahi bihakki inna fetahna leke fethan mübina vebi hakki veyensurakellahu nasran aziza vebihakki inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira vebihakki hallu esavira min fiddatin vesekahüm rabbühüm şeraben tahura allahümme ya müfettih fettih veya müsebbib sebbib veya müsehhil sehhil veya müferric ferric veya mükerrem kerrim nasrun minallahi vefethun 209 karib vebeşşiril mü'minin ya rahimel mesakin veya gafiral müznibin veya gıyasel müstegisin veya ilahel alemin veya hayrunnasırin birahmetike ya erhamerrahimin ve bihakki seyyidil murselin muhammedin ve alihi ecmain. Ve her 'Fethan Gariba' kelimesini okuyunca hemen bunu okursun sonra devam edersin ماشاء هللا ال حول وال قوة اال باهلل اللهم لك الدنيا واالخرة تعطى من تشاء وتمنع عمن تشاء اللهم انك غني فاغننى من الفقر والقلة والعيلة واقض دينى ووفقنى فى عبادتك وجهادا فى سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين Türkçe okunuşu Maşaallah la havle vela kuvvete illa billah allahümme lekeddünya vel ahiretü tu'ti men teşau vetemneu ammen teşau allahümme inneke ganiyyün fe egnini minel fakri vel kılleti vel ayleti vakdi dini veveffikni fi ibadetike vecihaden fi sebilike birahmetike ya erhamerrahimin. Bu amel de bazı âlimler oruç tutmak şart değildir demişlerdir. Amma oruç tutulursa çok daha fazla icabet olur.[/QUOTE] eğer gerçekten hayır kapılarının açılmasını isteyen ve rızık gibi ve nice güzellikler yaşamak isteyenler bunu okusunlar şidetle tavsiye edrim .. teşekkürler satelcom
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22850 Kayıtlı Üye
  • 16517 Konu
  • 143776 Cevap
  • Son Üye ThomasDeply
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)