Niyet Bakma Usulü

Bu konu camuro tarafından 8 sene önce açıldı, 4819 kere okundu ve 13 Cevap verildi.
camuro
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce

Hazreti Ali, bir tefeül etmek, yani talihine, niyetine bakmak usulü göstermiş. Bir niyete bakmak isteyen şâhıs, b,r kâğıt alacak . Üç Kulhüvallah bir Elhâm okuyup bunu ehl-i beytin ruhuna hediye edecek ve kalemi eline alıp; “Yarabbi, şu işim nasıl olacaksa bana bildir.” üç sıra sayısız olarak noktalayacak. (yani saymadan lâ-lettâyin noktalayacak.

………………………………….
…………………… (ikinci satır, birinciden daha kısa)
……….. (üçüncü satır, ikinciden daha kısa)

Yukarıda gösterildiği üzere sağdan başlayıp birinci, ikinci ve üçüncü sıralar daha az olmak üzere noktaladıktan sonra 8 nokta sayıp ayıracak. (8’er 8’er)

…….. / …….. / …

Sonra (örneğin geriye) 5 nokta kaldı. 5 numaraya bakacak.

Yukarıdaki yazıya göre her yıldızın tâlihi:

1. O niyet sâhibinin yıldızı tâlihi Zühre’dir. Murâd ve maksadı şüphesiz hâsıl olacak.

2. Tâlihi Merih’tir. Bunda (bu niyette) hayır yoktur. Bu işi yapmasın; (çünkü) zarâr görüküyor.

3. Yıldızı Arz (Dünyâ) dır. Bu tâlih sonunda işi olacaktır. Fakat evvelâ çok zahmet çekecektir.

4. Zühâl’e mensuptur. Hem iyi ve hem fenâdır. Bu işte sabır etmesi lâzımdır.

5. Müşteri yıldızı âhkâmına tabiidir. Saadet görünüyor yolu. İşi açıktır. Sıkıntı ve kederden kurtulacak, birçok nimete kavuşacak.

6. Kamer, yani Ay’dır. Cenab-ı hak, ona yardım edecek, işlerin düzelecek ve güzelleşecek.

7. Utarid yıldızına tabii olan bu tâlih, sana müjde diyor. Allah’tan ne dilersen bulacaksın. Hayırlıdır.

8. Sekiz kalırsa bu işi sakın yapma. Şer gözüküyor. Bu işi yaparsan iyi gelmeyecek.

Yukarıda bahsettiğimiz bu tefaül usulü, birkaç kez yapılacak ve ona göre hüküm verilecek.

Tefâülnâmeler, tùlihe, istikbâle bakmak öteden beri insanların zihnini meşgul etmiştir. (İnsanlar,) bazı rakamların iyi veya kötü olduğu düşüncesine kapılmışlardı. Bugün bile Batı’da 13 sayısının uğursuz bir rakam olduğuna inanırlar.

Bir de rakamlarla insanların tâlihini ve vefâtını hesaplıyorlar. Şöyle ki:

Bir şahsın tâlihini anlamak için doğrum tarihini, evlenme gibi veyâ en mesut olduğu, yüksek bir mevkiye çıktığı tarihi ilâve ederek onun düşüş ve ölümünü buluyorlarmış. Misâl verelim; Kral Lui Philip, 1773 tarihinde doğmuş ve 1830’da tahta çıkmıştı.

1 + 7 + 7 + 3 + 1830 = 1848

Gerçekten de 1848 tarihinde tahttan indirildi. Yani düşüş tarihidir.

1830 rakamına 1848 rakamını şu şekilde ekleyelim:

1830
1
8
4
8
+
——–
1851 (Ölüm tarihidir.)

2. bir misâl, (Fransa Kralı) 3. Napolyon, 1808’de doğdu. 1853’de evlendi.

1
8
0
8
1853
+
——–
1870 (Düşüş tarihidir)

1870
1
8
0
8
+
——–
1887 (ölüm tarihidir)


Kuran Harfleriyle Niyet Bakma

Gaybı ancak Allah bilir. Cenâb-ı Hak’kın insanlara mâlum etmesiyle insanlar biraz gelecekten haberdâr olabilirler. İnsanın geleceği görebilmesi için keşfinin tam manası ile açık olamsı gereklidir. Yüce peygamber ve veliler, istikbâlden bahsetmişler ve dedikleri de çıkmıştır, çıkmaktadır. Bizim bu bahsetmiş olduğumuz niyetler, karınca kederince teselli olabilmemiz içindir. Peygamberimiz, sıkıntıda ve tereddütte kalan insanlara istihare’yi ve hacet namazını tavsiye etmiştir.

Şimdi eski kitaplarda görülen bir tâlihe bakma usulünden bahsedelim:

Aynı boyda 28 tane kâğıt kesilir. Bunlardan her birine bir harf yazılır ve bu kağıtlar, bir torbanın içine konulur. Niyeti yapılıp (fln iş olacak mı, olmayacak mı; hayırlı mı değilmi vs.) Cenab-ı Hak’ka niyaz ederek (yalvararak) Besmele ile bir kağıt çekilir ve hngi harf yazılı ise aşağıdaki yazdığımız listeye bakılarak hüküm verilir. (Her) niyete (sadece) bir kere bakılmalı…

ا – Hayırdır. Tâlih ve bahtın açıklığına, muvaffâkiyete (başarıya) ve murâadın olacağına işarettir.

ب – Hayırlıdır. İşinin, isteğinin yakın zamanda olacağı bildiriliyor.

ت – Hayır değil. Murâdın olmaz. Zahmet ve meşakket dolu. Bu işten vazgeç.

ث – Hayır ve şer arasındadır. Bu muradın. geç hasıl olur. İşin tez, tam ve mükemmel olmayacağına, ümit ettiğin kadar faide görmeyeceğine işaret eder.

ج – Hayır değildir. İşin olmaz. Beklenilen ele geçmez. Teşebbüs edeceğin işte hayır yoktur. Çekin!!!

ح – Hayra delalet eder. Bu dileğin sahibi mesut ve mesrur olur. Muradı hasıl olur (gerçekleşir). Başladığı veya başlıyacağı bu işe muvaffakiyeti vardır.

خ – Bu da hayırlıdır. İşlerin olur. Ele mal geçer.

د -Hayır yoktur. Muradın hasıl olmaz. Ümit ettiğin faide ve kazancı göremezsin. Ticarette zarar olur.

ذ – Hayırlıdır. İstediğin her ne ise hasıl olur. Teşebbüsün hayırlı oloacaktır.

ر – Hayır ile şer ortasıdır. İsteğinin kısmen hasıl olacagına, fakat istifadenin senin ümit ettiğin kadar olmayacagına, niyet ettiğin şeyin sabır ile geç olacağına işarettir.

ز – Bu, tamamen hayırsızdır. Muradın olmaz. Fayda ve ümit ettiğin şeyden zarar geleceğine işarettir.

س – Hayırlıdır. Sahibinin muradı hasıl olur. Tuttuğu işte hayır görür. Neye teşebbüs ederse muvaffak olur.

ش – Sabır ve sebatla işi olur.

ص – Hayırlıd eğildir. Acele ederse zarar görür. Ümit ettiği şey, geç hâsıl olur. Sabretsin…

ض – Hayırlı değildir. Eline bir mal yada fayda geçmez. İşi olmaz. Zarar-ziyân görükür. İşten vazgeçmeli.

ط – Hem hayır, hem de şer. istediği geç olur.

ظ – Belirtilmemiş…

ع- Muradı tamam olur ama geç. Çok çalışırsa olur.

غ – Hayır değildir. İsteği, yerini bulmaz (gerçekleşmez). (Bu) işten vazgeç!!!

ف – Maksadın olur. Kârlıdır. Faidelidir.

ق – Hayırlıdır. Cümle işin hasıl olur.

ك – Hayırlı değildir. İşin olmaz. Teşebbüs etme.

ل – Pek hayırlı. Toprak tutarsan altın olur. Ümidinden fazlasını bulursun.

م – Karanlıktan aydınlığa, zaruretten refaha, darlıktan genişliğe çıkarsın. Eline çok mal geçer.

ن – Hayırlı değildir. Ekseriya zarar görünüyor. Niyeti olmaz. Sıkıntı var.

و – Hayırlıdır. Büyük bir sadete, bahtiyarlığa ereceksin.

ه – Hayırlıdır. Erken veya geç, muradın olur. Çalış.

ى – Hayırlı değildir. İsteğin olmaz. Niyetten vazgeç.

Kaynak: “Kenzü’l Dua-ı Fethiyye Fi Esrâr’ül Hurufiyye”

Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
düsüs ve ölüm tarihini bilmek bayagi ilginc geldi bana emegine saglik
kurabiyem
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 133
Yanıt Sayısı: 230
8 sene önce
en üstteki hz ali usulü niyet bakmayı biliyordum...diğerlerini ilk kez gördüm..emeğine sağlık..değişikmiş
hayatmasal
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 80
Yanıt Sayısı: 590
8 sene önce
ilginç geldi bana da
neden
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
enteresan ama faydalı şeyler
enver abdullah
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Hz. ALİ'ye isnad edilen bu uygulama aslında süleyman el hüseyniye ait cifir ilminin kaynağı olan hz.ALİ böyle basit bir mesele ile niyet bakmaz. Napolyon ve diger tarih düşürme ise cifir ilminin bir neticesi herkeste aynı neticeyi vermez.onlarca hesap kaidesi var ve herkeste farklı yöntem kullanılır,
enver abdullah
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 25
8 sene önce
Kuran harfleri ile niyet bakma usulü ise, bunun gibi bir çok yöntem var en meşhuru kuran'ı havada döndürme,fakat hepsinin ortak yönü olmassa olmaz şart cifirdede öyle amelden önce okunması gereken bazı ayetler fakat burda verilmemiş çünkü kaynak kitaptada yok.bazı meseleler kitaplarda olmaz şeyhten müride silsile ile geçer.
FİLOZOF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 63
8 sene önce
Evet herkesde aynı sonucu vermiyor.denedim...hesaplamaya göre annemin 1996 da ölmüş olması gerekiyor.....ıkı yöntemide denedim....olmadı geçmiş tarihler çıktı...ama bende 2045 de öleceğim çıktı.....doğrumu anlamadım....
saadetbilge
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 44
8 sene önce
"Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Nitekim Kur'ân-l Kerim'de (Neml Sûresi, Ayet: 65) "Göklerde ve yerde gaybı Allah 'tan başka bilen yoktur" buyrulmuştur. Rasulullah (S.A.S) Efendimiz de: "Kahin ve falcıya (yani gaipten haber veren kişiye) inanan kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz", "Ona inanan kişi, bana indirileni (kitap ve vahyi) inkar etmiş olur" buyurmuştur. Bu itibarla yıldızname ve benzeri fal kitaplarına itibar edilmesi ve bu tür şeylere inanılması caiz değildir." İnsanların maddi ve manevi ilerlemesine engel olan bu tür inançlar, ilk çağların müşrik toplumlarından zamanımıza intikal etmiştir. Ne çare ki modern dünyamızın modern toplumlarında hâlâ bu tür martavallara inananlar, gönül bağlayanlar pek çoktur.
ERHAN58
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 24
7 sene önce
abla sadece baktm kusuruma bakma.dediklerini de yaptım yatsıyla beraber üstüne istiare kılıp yatcam dediğin gibi hemen bi rahatlama geldi abla
ERHAN58
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 24
7 sene önce
ben rüya yoluyla yapılanı yapcaktım bunu ilk defa görüyorum yaparım tmamdır abla
esm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 126
7 sene önce
[QUOTE=camuro;91243]Hazreti Ali, bir tefeül etmek, yani talihine, niyetine bakmak usulü göstermiş. Bir niyete bakmak isteyen şâhıs, b,r kâğıt alacak . Üç Kulhüvallah bir Elhâm okuyup bunu ehl-i beytin ruhuna hediye edecek ve kalemi eline alıp; "Yarabbi, şu işim nasıl olacaksa bana bildir." üç sıra sayısız olarak noktalayacak. (yani saymadan lâ-lettâyin noktalayacak. ........................................ ........................ (ikinci satır, birinciden daha kısa) ........... (üçüncü satır, ikinciden daha kısa) Yukarıda gösterildiği üzere sağdan başlayıp birinci, ikinci ve üçüncü sıralar daha az olmak üzere noktaladıktan sonra 8 nokta sayıp ayıracak. (8'er 8'er) ........ / ........ / ... Sonra (örneğin geriye) 5 nokta kaldı. 5 numaraya bakacak. Yukarıdaki yazıya göre her yıldızın tâlihi: 1. O niyet sâhibinin yıldızı tâlihi Zühre'dir. Murâd ve maksadı şüphesiz hâsıl olacak. 2. Tâlihi Merih'tir. Bunda (bu niyette) hayır yoktur. Bu işi yapmasın; (çünkü) zarâr görüküyor. 3. Yıldızı Arz (Dünyâ) dır. Bu tâlih sonunda işi olacaktır. Fakat evvelâ çok zahmet çekecektir. 4. Zühâl'e mensuptur. Hem iyi ve hem fenâdır. Bu işte sabır etmesi lâzımdır. 5. Müşteri yıldızı âhkâmına tabiidir. Saadet görünüyor yolu. İşi açıktır. Sıkıntı ve kederden kurtulacak, birçok nimete kavuşacak. 6. Kamer, yani Ay'dır. Cenab-ı hak, ona yardım edecek, işlerin düzelecek ve güzelleşecek. 7. Utarid yıldızına tabii olan bu tâlih, sana müjde diyor. Allah'tan ne dilersen bulacaksın. Hayırlıdır. 8. Sekiz kalırsa bu işi sakın yapma. Şer gözüküyor. Bu işi yaparsan iyi gelmeyecek. Yukarıda bahsettiğimiz bu tefaül usulü, birkaç kez yapılacak ve ona göre hüküm verilecek. Tefâülnâmeler, tùlihe, istikbâle bakmak öteden beri insanların zihnini meşgul etmiştir. (İnsanlar,) bazı rakamların iyi veya kötü olduğu düşüncesine kapılmışlardı. Bugün bile Batı'da 13 sayısının uğursuz bir rakam olduğuna inanırlar. Bir de rakamlarla insanların tâlihini ve vefâtını hesaplıyorlar. Şöyle ki: Bir şahsın tâlihini anlamak için doğrum tarihini, evlenme gibi veyâ en mesut olduğu, yüksek bir mevkiye çıktığı tarihi ilâve ederek onun düşüş ve ölümünü buluyorlarmış. Misâl verelim; Kral Lui Philip, 1773 tarihinde doğmuş ve 1830'da tahta çıkmıştı. 1 + 7 + 7 + 3 + 1830 = 1848 Gerçekten de 1848 tarihinde tahttan indirildi. Yani düşüş tarihidir. 1830 rakamına 1848 rakamını şu şekilde ekleyelim: 1830 1 8 41 8 + -------- 1851 (Ölüm tarihidir.) 2. bir misâl, (Fransa Kralı) 3. Napolyon, 1808'de doğdu. 1853'de evlendi. 1 8 0 8 1853 + -------- 1870 (Düşüş tarihidir) 1870 1 8 0 8 + -------- 1887 (ölüm tarihidir) Kuran Harfleriyle Niyet Bakma Gaybı ancak Allah bilir. Cenâb-ı Hak'kın insanlara mâlum etmesiyle insanlar biraz gelecekten haberdâr olabilirler. İnsanın geleceği görebilmesi için keşfinin tam manası ile açık olamsı gereklidir. Yüce peygamber ve veliler, istikbâlden bahsetmişler ve dedikleri de çıkmıştır, çıkmaktadır. Bizim bu bahsetmiş olduğumuz niyetler, karınca kederince teselli olabilmemiz içindir. Peygamberimiz, sıkıntıda ve tereddütte kalan insanlara istihare'yi ve hacet namazını tavsiye etmiştir. Şimdi eski kitaplarda görülen bir tâlihe bakma usulünden bahsedelim: Aynı boyda 28 tane kâğıt kesilir. Bunlardan her birine bir harf yazılır ve bu kağıtlar, bir torbanın içine konulur. Niyeti yapılıp (fln iş olacak mı, olmayacak mı; hayırlı mı değilmi vs.) Cenab-ı Hak'ka niyaz ederek (yalvararak) Besmele ile bir kağıt çekilir ve hngi harf yazılı ise aşağıdaki yazdığımız listeye bakılarak hüküm verilir. (Her) niyete (sadece) bir kere bakılmalı... ا - Hayırdır. Tâlih ve bahtın açıklığına, muvaffâkiyete (başarıya) ve murâadın olacağına işarettir. ب - Hayırlıdır. İşinin, isteğinin yakın zamanda olacağı bildiriliyor. ت - Hayır değil. Murâdın olmaz. Zahmet ve meşakket dolu. Bu işten vazgeç. ث - Hayır ve şer arasındadır. Bu muradın. geç hasıl olur. İşin tez, tam ve mükemmel olmayacağına, ümit ettiğin kadar faide görmeyeceğine işaret eder. ج - Hayır değildir. İşin olmaz. Beklenilen ele geçmez. Teşebbüs edeceğin işte hayır yoktur. Çekin!!! ح - Hayra delalet eder. Bu dileğin sahibi mesut ve mesrur olur. Muradı hasıl olur (gerçekleşir). Başladığı veya başlıyacağı bu işe muvaffakiyeti vardır. خ - Bu da hayırlıdır. İşlerin olur. Ele mal geçer. د -Hayır yoktur. Muradın hasıl olmaz. Ümit ettiğin faide ve kazancı göremezsin. Ticarette zarar olur. ذ - Hayırlıdır. İstediğin her ne ise hasıl olur. Teşebbüsün hayırlı oloacaktır. ر - Hayır ile şer ortasıdır. İsteğinin kısmen hasıl olacagına, fakat istifadenin senin ümit ettiğin kadar olmayacagına, niyet ettiğin şeyin sabır ile geç olacağına işarettir. ز - Bu, tamamen hayırsızdır. Muradın olmaz. Fayda ve ümit ettiğin şeyden zarar geleceğine işarettir. س - Hayırlıdır. Sahibinin muradı hasıl olur. Tuttuğu işte hayır görür. Neye teşebbüs ederse muvaffak olur. ش - Sabır ve sebatla işi olur. ص - Hayırlıd eğildir. Acele ederse zarar görür. Ümit ettiği şey, geç hâsıl olur. Sabretsin... ض - Hayırlı değildir. Eline bir mal yada fayda geçmez. İşi olmaz. Zarar-ziyân görükür. İşten vazgeçmeli. ط - Hem hayır, hem de şer. istediği geç olur. ظ - Belirtilmemiş... ع- Muradı tamam olur ama geç. Çok çalışırsa olur. غ - Hayır değildir. İsteği, yerini bulmaz (gerçekleşmez). (Bu) işten vazgeç!!! ف - Maksadın olur. Kârlıdır. Faidelidir. ق - Hayırlıdır. Cümle işin hasıl olur. ك - Hayırlı değildir. İşin olmaz. Teşebbüs etme. ل - Pek hayırlı. Toprak tutarsan altın olur. Ümidinden fazlasını bulursun. م - Karanlıktan aydınlığa, zaruretten refaha, darlıktan genişliğe çıkarsın. Eline çok mal geçer. ن - Hayırlı değildir. Ekseriya zarar görünüyor. Niyeti olmaz. Sıkıntı var. و - Hayırlıdır. Büyük bir sadete, bahtiyarlığa ereceksin. ه - Hayırlıdır. Erken veya geç, muradın olur. Çalış. ى - Hayırlı değildir. İsteğin olmaz. Niyetten vazgeç. Kaynak: "Kenzü'l Dua-ı Fethiyye Fi Esrâr'ül Hurufiyye"[/QUOTE] Ben bu noktayla bakilani anlamadım. Sayisiz nokta yapılır deniyo.kagidin sag kismindan sol bitiş yerine kadar saymadan nekadar sigarsa okadarmi nokta yapilcak.2. Ve 3.siradaki noktalarda ondan daha az olcak dimi.bide cikan nokta sayisi diyo.hangi siradaki noktalari 8er 8 er ayirip bakilcak.ben her sirayi rastgele yaotim ama hepsi nasil olduysa tam 8li cikti sonuc 0 kaldi yani.bi anlatirmiainiz bunu yapmak istiyorum
Sudesoylu
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 34
3 sene önce
Ben nokta olani denedim hiç şaşırmayacağım cevabı aldım yine heryerde olduğu gibi doğruluğu olabilir
adewiyye
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 24
3 sene önce
Bu nokta olayını ben de anlamadım. hangi sırada kalan nokta kaale alınacak
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22143 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye dldzrqme
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)