Esma ül Hüsna’nin Havasları

Bu konu kartalll tarafından 5 sene önce açıldı, 591 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
kartalll
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce

Esma-ül Hüsna – Allah’ın (c.c.) SıfatlarıAllah(cc) Yaradanın öz adıdır. Diğer bütün isimlerin anlamı Allah isminde mevcuttur.

Er-Rahman (cc) Nimet verici.

Er-Rahim (cc) Acıyıcı.

El-Melik (cc) Her şeyin hakimi.

El-Kuddüs (cc) Noksandan münezzeh.

Es-Selam (cc) Selamet verici.

El-Mü’min (cc) Emin kılıcı.

El-Müheymin (cc) Mahlukunu kollayıcı.

El-Azîz (cc) Her şeye galip.

El-Cebbâr (cc) Mecbur kılıcı.

El-Mütekebbir (cc) Büyüklükle vasıflı.

El-Hâlik (cc) Yaratıcı

El-Bâri (cc) Taktir edici.

El-Musavvir (cc) Şekil verici

El-Gaffâr (cc) Günahları örtücü.

El-Kahhâr (cc) Kahredici.

El-Vehhâb (cc) Bahşedici.

Er-Rezzâk (cc) Rızık verici.

El-Fettâh (cc) Kapıları açıcı.

El-Alîm (cc) Bilici.

El-Kâbiz (cc) Sıkıcı,kısıcı.

El-Bâsit (cc) Açıcı,genişletici.

El-Hâfid (cc) Dereceleri indirici.

Er-Râfi (cc) Dereceleri yükselten.

El-Muizz (cc) İzzet verici.

El-Müzill (cc) Zelil kılıcı.

Es-Semî (cc) İşitici.

El-Basîr (cc) Görücü.

El-Hakem (cc) Hükmedici.

El-Adl (cc) Bizzat adalet.

El-Latîf (cc) Lütfedici.

El-Habîr (cc) Kulunu imtihan edici.

El-Halîm (cc) Yumuşaklık gösterici.

El-Azîm (cc) Sonsuz büyük.

El-Ðafûr (cc) Bağışlayıcı.

Eş-Şekûr (cc) Kullarını kabul edici.

El-Aliyy (cc) Yükseklikte sonsuz.

El-Kebîr (cc) Büyük.

El-Hafîz (cc) Koruyucu.

El-Mukît (cc) Kuvvet verici.

El-Hasîb (cc) Hesap görücü.

El-Celîl (cc) Büyüklük O’na mahsus.

El-Kerîm (cc) Kerem sahibi.

Er-Rakîb (cc) Üstün gelici.

El-Mucîb(cc) Duaları kabul edici.

El-Vâsî (cc) Sınırsız.

El-Hakîm (cc) Hikmet sahibi.

El-Vedûd (cc) Mü’minleri seven.

El-Mecîd (cc) Yüksek şerefe sahip.

El-Bâis (cc) Peygamber gönderen.

Eş-Şehîd (cc) O’ndan saklı yok.

El-Hakk (cc) Hak üzere kaim.

El-Vekîl (cc) Her şeye kefil.

El-Kaviyy (cc)

El-Metîn (cc) Kuvvette kemal.

El-Veliyy (cc) Mü’minlere dost.

El-Hamîd (cc) Hamd edilen.

El-Muhsî (cc) İlmi eşyayı kuşatıcı.

El-Mubdi (cc) Misalsiz yaratıcı.

El-Muîd (cc) Öldürücü ve diriltici.

El-Muhyi (cc) Hayat verici.

El-Mümît (cc) Hayat kaldırıcı.

El-Hayy (cc) Evveli ve sonsuzu diri.

El-Kayyûm (cc) Her şey O’nunla kâim.

El-Vâcid (cc) Zengin ve ihtiyaçsız.

El-Mâcid (cc) Azamet ve şerefli.

El-Vâhid (cc) Bir ve eşsiz.

Es-Samed (cc) Muhtaç olunan ihtiyaçsız.

El-Kâdir (cc) Kuvvetli.

El-Muktedir (cc) Dilediğini yapabilen.

El-Mukaddim (cc) Öne alıcı.

El-Muahhir (cc) Sona erteleyici.

El-Evvel (cc) Evveli olmayan.

El-Âhir (cc) Sonu olmayan.

Ez-Zâhir (cc) Görünen.

El-Bâtin (cc) Gizli olan.

El-Vâli (cc) İşleri yürüten.

El-Müte’âli (cc) Zatiyle en yüksek.

El-Berr (cc) İyiliği bol olan.

Et-Tevvâb (cc) Tövbeleri kabul edici.

El-Müntekim (cc) Suçların karşılığını veren.

El-Afuvv (cc) Bağışlayıcı.

Er-Raûf (cc) Rahmet gösteren.

Mâliku’l-Mülk(cc) Bütün mülklerin sahibi.

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (cc) Şeref ve ikram sahibi.

El-Muksit (cc) Adalet gösterici.

El-Câmi (cc) Kıyamette toplayıcı.

El-Ðaniyy (cc) Çok zengin.

El-Muğnî (cc) Zengin edici.

El-Mâni’ (cc) Dilediğini en gelleyen.

Ed-Dârr (cc) Dilediğine zarar verici.

En-Nâfi (cc) Dilediğine menfaat verici.

En-Nûr (cc) Alemleri aydınlatan.El-Hâdî (cc) Doğruyu gösterici.

El-Bedî (cc) Vasıtasız icat edici.

El-Bâki (cc) Varlığı dâim olan.

El-Vâris (cc) Mülklerin gerçek sahibi.

Er-Reşîd (cc) Kullarını irşad eden.

Es-Sabûr (cc) Sabır gösteren.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22139 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye Nurkbss
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)