Salavatı İksiri Azam (En Büyük Şifa)

Bu konu camuro tarafından 8 sene önce açıldı, 3007 kere okundu ve 19 Cevap verildi.
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce

Bu salavatı şerifi şeyh Abdülkadir Geylani hz yazmıştır.Hz Muhammed sallahu teala aleyhi ve sellem den övgü ile bahseder.Bu yüzden ismi iksiri azamdır.Altın madeninden oluşur.Bu salavatı şerifi okuyan kişide hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak,maddi manevi akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişikliller olacaktır.Gavsa-ı Azam Efendimiz (s.a.v) çok severdi hayatı ona salavatı şerifler yazmakla geçti.Muradına ermek,Nimet almak ve sevab kazanmak için bu salavatı şerifeyi mutlaka okuManeviyatın güçlenicek ve Ruhsal durumun düzelecek sabah namazdan sonra ve yatsı dan sonra 1 defa okunur.Mürşidi Kâmil’i (dosdoğru yol) bulacaksın.Kim bu salavatı şerifi haftada bir kez sabah namazdan sonra veya yatsıdan sonraokursa isteklerine kavuşur.ona manevi kapılar açılacak ve manevi rehberinibulacak heybetli ve onur sahibi insanların arasında yer alır.ve o bütün kötülüklerden afetlerden korunacaktır.onun rızkı artmış olacak sıkıntısı varsa sona erecek kabir azabından kurtulacakonun işleri artacak kalbi huzurlu olacak ona uzak olanlar yakınlaşacak saygı ve sevgi görecek eğer cezaevinde ise kurtulmuş olacak kim bu salavatı şerifi hastalıklardan kurtulma niyetiyle okursa kurtulmuş olacakbu salavatı şerif kazanma niyeti için okursa inşallah o kazanacak Bismillahirrahmanirrahim Nahmedu la nusalli ala rasulih keriymu,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat,tegbekü bihadü ala ene allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesümeh biha istiğâsetene venide enne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüsellimu biha eyyühenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüfeniyyu biha iyyake nena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tahfiru biha zünubena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.üstür biha uyûbenâ ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufzuna biha minkütesebi bi seyyiatı Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüveniguna bihe li ameli sedie ati Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tefdih bihe amme yuridü yuna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküsibü biha mayün ciyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.cennibü biha anne şerra küllehü ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temüsehüne bihe lühayuna külleha Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe ehulegane ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüsidühü bihe ehulena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehusümine bihe anil mehusiyeti veluğveyeti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.terusüguna bihe ittibea sünneti ve veli cemiati ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübeiidü nebihe minü igutinani lüefetiAllahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküleüne bihe anizzelle tivelühefü veti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassilü bihe amalena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühallisü bihe leke eumelenne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tecüalü bihe teku vezedene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teziyyüdü bihe füyüdinyünike icutihe dena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzi guna bihe ilisütika metefiyuda etike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehine bihe ülünise bi ibadetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe niyetine (niyetini söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tecüyurune bihe min şerril insü vel cenni ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyuzune bihe min şerri nefüsi ve şeydani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufezüne bihe minel zilleti velilülgılleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mine lügasü veti velü gafülleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehüfezüne bihe amme yeşügalüne anükeAllahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tuvefifigune bihe lime tügarribüne minüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tecüali bihe seuyena meşüküvvüran ve amalena (haceti söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe izzen ve gubuvulen Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tegudemü bihe ammenü siveke ihüdiye cene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvüni bihe ficemiyümi ümürina ve kiyyulen ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvinü bihe likate leyi haveenni cine kefiyülen Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mim cemiyüini lübeleya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehü bihe cezüyike lüadeya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzüguna bihe ayüşerru gadei ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehünne bihe ayüşisüadei tüsehlilü bihe aleyüne cemiyüa lü ümüvüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdiyümi bihe berrude lüayüsü vessurivüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teberikü bihe fiyüme eudeyütene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünühünne bihe ride bime eteyütena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüzekkiyü bihe anilühe ve nüfüvüsena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdehirru bihe ammenü siveke gulüvübena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.yüseğğiru bihe dünüyefiyü uyuvünina ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüazimü bihe celaleke figulubena (hacetini söyle) Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüvüziunen bihe şüküra neumeike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüsehimü bihe tevekkülena veutimedine aleyüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüha gıy gu bihe vü “sü” (peltek) ğane ve itticâine iyüke allahümme Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.türûdiyüke vetrudiyuhi ve teruda bihe anne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüciyurû bihe ma feteminne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüıyyüzü nebihe minnna lüucübi verriyai Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tükessiru bihe şehavetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tücüziyü bihe adetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesürifü bihe amidü annidünüya velezze tiha gulübena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat..tecümeu bihe fiülüşitiya gıileykehümüfümune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfühışune bihe ammenü sinevake Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfünisüna bihe bigurubi veleike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tügiyru biha fimünecatike (hacetini söyle) uyuvunena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühasinü bihe bike zünuvünena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşurahu bihe bimeuri fetike südüfürana Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdiyümü bihe fizikürike vefikürüke süruvuruna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terüfcu bihe anu gulubena lühücübe velüesuteAllahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehune bihe şühü vedeke ficeiyuli lüeseri Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tegudamübihe hadiyüse nüfüvüsina bieula mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübedilü bihe havacise guluvübine biiluhe mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfüyudü bihe aleyune cezebetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşumilüne bihe binefahatike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühuilüne bihe menezile seturiyune ileyke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terufcu bihe menuziletene vemekanetenelemeyuke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesü hagu bihe fi iradetike amelü Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temühagu bihe fi efüalike efüalüna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tefüniyu bihe fi sivatike sivatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temühüvü bihe fi zetike zevatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühagıygu bihe bitevatürienü ve rike savveune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesülüküna bihe mesuleke evüli yenike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türubiyuna bihe min şerrabiesufiyaike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüvüsilüne bihe İleyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türüyimü bihe hudürvürana ileyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühavvinu bihe aleyuna sekerati lümeveüti ve gameratihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüciyüruna bihe minü vehuşeti lügabiüri ve kürübetihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temuleu bihe gubüvunana binüverirrahimetti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tecvalü bihe gabürverana rabvudeten minnü riyadi lü cenneti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehuşürüna bihe meannebbiyyüne ve sıddıyugıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tebüasüna bihe meaşsühadei vesaadilgıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe gurubetüve şeveateü tüfiyüdübiha aleyüna berakatihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehûvezüna bihe min külli süvüin yevüme lügıyyemeti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşümelüne yevümelü cezei birrahümetivelü kerameti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüşeggılü bihe miyüzenene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüsebitü bihe ala sırati egudemena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdehıluna bihe cenneti neiyümü bile hisabin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tübüyühülena bihenne züraila vecühike lükeriyü mimealüle hübebi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tenühaluna bihe hübbe alihi ve asühabihi ecümeiyune Allahümme inna netaveselü ileyüke bi seyyiri lümüruseliyune vesefiilümüzüni biyune nebbiyyi rahümeti ve şefiyüi (hasta kullarına şifa iste) lüemmeti Allahümme bihurümetihi inudeke vebi gadürü lileneyüke nesulelüke lefevüze indelugadaeinenüzüvüke şühedai ve ayüşe süadei vennezura ala üleude ivemüra fekate ülenü biyei venahünü ibadike düafeu lenaubüdü sivakü vela nedülübü iddamessena durru ilaiyyeke feeminüravüatina ve ecibü deuvetina (isim söyle kime kavuşmak istiyorsan eşin ailen sevdiğin) vegudihacetina (hacet bildir) fegufiru zünüvübena vesütruuyuvübena ya rahimü ya kerimü ya halimüve ruhamüne inneke ala küllü şey’in kadir.Gadiyyürh vebi ülücebeti cediyyür niume mevule veniume nesiyyur ya aliyyu ya aziymu ya aliyyumü ya haliyyumü Allahümme inna abiyüdükevecünüdüminnü cünüvüdike mütealligunevüne bicenebi nebiyyike müteşeffiuvüna ileyüke biha biyübike ya rabbe lü alemiyyuna veyâ eruhamerra rahimiune Ve salllallahü ala seyyidinave nebiyyina Muhammedin hâtemin nebbiyyiyüna ve imami lümürû seliyuna verude anu elihi ve sahibü ecümeiyün (ellerini kaldır dua et) sübühane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifuvüneve selamün alâl mürseliyûne velhamdülillahi rabbil alemiyyün. Dinlemek isteyenler için videosu http://www.youtube.com/watch?v=PMDQnhIKNNYKaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin kitabın dili İngilizce arapça

camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
gerçekten müthiş bir salavat bunu Arapçasında tecvidli olarak okursanız daha iyi olur okuyamanlar videodan dinleyip en azından taklit etsin hayırlı ramazanlar
ezgilim
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
8 sene önce
Allah razı olsun Camuro kardeşim..bu gece okuyacağım inşallah..paylaşımlarından uyguladığım dualar var, hakkını helal et
abı_hayat
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 319
8 sene önce
Allah razı olsun paylasiminiz için. . Rica etsem mealini eklermisiniz.
eylül84
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 187
8 sene önce
çok etkilendim her perşembe gecesi okuyacağım inşallahh Rabbim kabul eder.. Allah razı olsun..
eylül84
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 187
8 sene önce
salavatı okudum ve çok rahatladım paylaşan arkadaşımdan Allah razı olsun ancak birşey sormak istiyorum..selavat denilen yerde..selavatmı çekmemiz lazım ben sadece yazıldığı gibi okudum? bir de tek bir okumada tek bir dilek mi yoksa selavattta birçok yerde hacet söyleniyor farklı hacetler de söyleyebilirmiyiz?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 821
Yanıt Sayısı: 18521
8 sene önce
Allah Kabul etsin,her hacet denilen yerde tüm hacetlerini bir arada söylersin...ayrı ayrı söylemene gerek yok ki,bir insanın birden fazla haceti olabilir.. zaten salavatların sonunda peygamber efendimizin adının geçtiği yerde salavat dediği için sadece sallallahü aleyhi ves sellem demen yeterli
hugoboss
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 52
8 sene önce
Allah binlerce kez razi olsun. Allah kabul eylesin bu dulara okudukca sizede Allah c.c. nail eylesin
KADIRCAN
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 31
8 sene önce
Diger bir adi da Kirmizi Ilac imis.Tesekkürler https://www.lahutiye.com/members/camuro.html
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Salavatı İksir Azam Duasının Faydaları Bu salavatı Şerif Peygamber Efendimizi (s.a.v) öven Hz Şeyh Abdul Kadir Geylani (radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun) tarafından yazılmış ve adı iksir azam (En büyük şifa veya ilaç) olarak verilmiştir. Bu salavat maneviyat kazanmak için sabah namazı ve yatsı namazından sonra bir kez okunur.o kişiye manevi kapılar açılır.Eğer mürşidi yoksa onu bulur Bu salavatı haftada bir kez okuyan kişi dileklerine kavuşur hasta ise şifa bulur üzerinde büyü varsa bozulur ve tüm kötülüklere ve kayıplara karşı kendini koruma altına almış olur Fakirlikten kurtulur ve rızkında artış olur.Allah'ın sevdiği kulları arasında olur.Cezaevinde tutuklu kişi bu salavatı arapça olarak bir kağıda yazarsa özgürlüğüne kavuşur Arkadaşları ve ailesi tarafından çok sevilen bir kişi olur.saygı görür Servetinde artış olur maddi sıkıntısı varsa kurtulur Hastalığı varsa Allah'ın izniyle sağlığına kavuşur dinç olur Mürşidi Kamilini bulur Kabir azabından kurtulur Ben Arapçasını veriyorum okunuşunu zaten yazmıştım Burdaki Arapçası karışık bu haliyle daha rahat okursunuz Salavatı İksir Azam (En Büyük İlaç) اكسير الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْبل بها دُعاءنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْمع بها اسْتغاثتنا و نداءنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسلِّم بها إيماننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقوِّي بها إيقاننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَغْفر بها ذُنوبنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْتر بها عُيوبنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظُنا بها من اكتساب السيِّئات اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لعمل الصَّالحات اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تفلح بها عمَّا يُرْدينا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكسب بها ما يُنْجينا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجنِّب بها عنَّا الشرَّ كلَّه اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الخَيْر كلَّه اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصْلِح بها أحوالنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَعْصمَنا بها من المَعْصية و الغِواية اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقَنا بها اتِّباع السنَّة و الجماعة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبْعدَنا بها اقْتران الآفات اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْلؤنا بها عن الزَّلَّات و الهَفْوات اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْصل بها آمالنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَخْلص بها لك أعمالنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها التَّقْوى زادنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَزيد بها في دينك اجْتهادنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها الاسْتقامة في طاعتك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الأُنْس بعبادتك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها نيَّتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها اخْلاصنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها أُمْنِيَتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من شرِّ الإنْس و الجانَّ اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من شرِّ النَّفْس و الشَّيطان اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الذِّلَّة و القِلَّة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من القَسْوة و الغَفْلة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها عمَّا يَشْغلنا عنك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لما يُقَرِّبنا منك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها سَعْينا مَشْكورًا و عملنا مَقْبولًا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عِزًّا و قُبولًا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها عمَّن سِواك احْتياجنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بنَعْمائك ابْتهاجنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها في جميع أمورنا و كيلًا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها لقضاء حوائجنا كفيلًا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من جميع البلايا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها جزيل العطايا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها عَيْش الرُّغداء اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عيش السُّعداء اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسهِّل بها علينا جميع الأمور اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بَرْد العَيْش و السُّرور اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبارك فيها فيما أَعْطَيْتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُزكِّي بها عن الهوى نُفوسنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُطهِّر بها عمَّن سِواك قُلوبنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصغِّر بها الدُّنيا في عُيوننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعظِّم بها جلالك في قُلوبنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضينا بها بقضائك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توزعنا بها شُكْر نَعْمائك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصحِّح بها تَوَكُّلنا و اعْتمادنا عليك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها وُثوقنا و الْتجاءنا اليك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضيك و تُرْضيه و تَرْضى بها عنَّا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها ما فات منَّا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من العُجْب و الرِّياء اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الحسد و الكِبْرياء اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْسر بها شَهْواتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تجزء بها عاداتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَصْرف بها عن الدُّنيا و لذَّاتها قُلوبنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْمع بها في الاشْتياق إليك هُمومنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توحشنا بها عمَّن سِواك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُؤْنسنا بها بقُرْب آلائك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقرَّ بها في مُناجاتك عُيوننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها بك ظُنوننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْرح بها بمَعْرفتك صُدورنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها في ذِكْرك و فِكْرك سُرورنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها عن قُلوبنا الحُجب و الأَسْتار اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها شُهودك في جميع الآثار اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها حديث نُفوسنا بإِعْلامك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبدِّل بها هواجس قُلوبنا بإِلْهامك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا جذباتك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا بها بنفحاتك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحلَّنا بها منازل السارين اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها مَنْزلتنا و مكانتنا لديك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْحق بها في إرادتك آمالنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحق بها في أَفْعالك أَفْعالنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُفْني بها في صِفاتك صِفاتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحو بها في ذاتك ذواتنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها إليك لقاءنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بتواتر أَنْوارك صفاءنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْلكنا بها مسالك أَوْليائك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْوينا بها من شراب أَصْفيائك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توصلنا بها إليك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها حُضورنا إليك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُهوِّن بها علينا سكرات المَوْت و غمراته اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من وَحْشة القَبْر و كُرْبته اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْلؤ بها قُبورنا بأَنْوار الرَّحْمة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها قُبورنا رَوْضةً من رياض الجنَّة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْشرنا بها مع النَّبيِّين و الصِّدِّيقين اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَبْعثنا بها مع الشُّهداء و الصَّالحين اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها قُرْبه و شفاعته اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا بركاته اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من كلِّ سوءٍ يَوْم القيامة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا يَوْم الجزاء بالرَّحْمة و الكرامة اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثقِّل بها ميزاننا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثبِّت بها على الصِّراط أَقْدامنا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُدْخلنا بها جنَّات النَّعيم بلا حساب اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبيح لنا بها النَّظر إلى وَجْهك الكريم مع الأَحْباب اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تنحلنا بها حُبَّ آله و صَحْبه أَجْمعين اللَّهمَّ نتوسَّل إليك بسيِّد المُرْسلين و شفيع المُذْنبين نبيِّ الرَّحْمة و شفيع الأُمَّة، اللَّهمَّ بحُرْمته عندك و بقَدْره لديك نَسْألك الفَوْز عند القضاء و نُزُل الشُّهداء و عَيْش السُّعداء و النَّصْر على الأَعْداء و مُرافقة الأّنْبياء و نحن عبادك الضُّعفاء لا نَعْبد سِواك و لا نَطْلب إذا مسَّنا الضُّر إلَّا إيَّاك فآمِن رَوْعاتنا و أجب دَعْواتنا و اقْض حاجاتنا، فاغْفر ذُنوبنا و اسْتر عُيوبنا يا رحيمُ يا كريمُ يا حليمُ، و ارْحمنا إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ و بالإجابة جديرٌ نِعْم المَوْلى و نِعْم النَّصير يا عليُّ يا عظيمُ يا عليمُ يا حكيمُ، اللَّهمَّ إنَّا عبيدك و جُنْدٌ من جُنودك، مُتعلِّقون بجناب نبيِّك، مُتشفِّعون إليك بحبيبك يا ربَّ العالمين و يا أَرْحم الرَّاحمين، و صلَّى الله على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ خاتم النَّبيِّين و إمام المُرْسلين و ارْض عن آله و صَحْبه أَجْمعين، { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }.
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Duayı bitirdikten sonra Fatiha suresini okuyup bağışlamayı unutmayın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehli beyte ve bu güzel salavatı yazan .şeyh Abdulkadir Geylani hz lerine
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Salavatı İksir Azam (Büyük İlaç) arapçası ve arapça okunuşu ile veriyorum Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim. Allahumma salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tagbelu biha Dua'ena بـســـم الله الـرحـمـنالـرحـيـم نـحـمـده و نـصـلـي عـلـى رســـولـه الـكـريـم [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــقـــــبـــــــــل بــــــــهـــا دعـــــــــــــاءنـــــــا Allahumma salli ala sayyedina ve nebiyyina Muhammedin salaten tesma'u biha'aa istiga setena ve nida'e na [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــســـمــعبـــهــا اســــتــغــاثــتــنــا و نـــــداءنــا Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallimu bih'a iymanena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000] اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــســـــــــــلــــم بــــــــهـــا إيـــــــــمــــانـــنــــا Alaa sayyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــــقـــــــــــوي بــــــــهـــا ايـــــــــقـــــانـــنــــا Allahumma salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammadin salaten tagferu biha zunubena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــغــــــفـــــــر بــــــــهـــا ذنـــــــــــــوبـــنــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tasturu biha uyubena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــســـــــــتـــــر بــــــــهـــا عــــــيــــــوبـــنــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــحــفــظــنــا بـهـا مــن اكــتــســاب الـســيــئـات Allahumma salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــوفــــقــــنـــا بــهـا لــعــمــــل الــصــالــحــات Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amma yurdiyna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــفــــــلــــــح بـــهــا عـــمــا يــــــرديــــــنــــا Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teksibu biha ma yuncina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــكـــســـــــــب بـــهــا مــــا يــــنــــجــــيــــنــــا Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anneşşerra kullehu [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــجــــــنـــــب بـــهــا عــنـــا الــشــــــر كــلــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمـــنـــحـــنـــا بـــهــا الـــخـــــــــيــــــر كــلــه Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــصـــــلـــــح بـــهــا أحــــــــــــــوالــــــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta'asimuna biha anil ma'siyeti vel gaviyyeti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــعــصـمــنــا بــهـا مـن الـمـعـصـيـة و الـغـوايـة Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten terziguna biha ittiba'as sunneti vel cema'ati [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــرزقــنــابــهـا اتــبــاع الـســـنــة و الجــمـاعــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــبـــعــــدنـــا بـــهــا اقـــــتـــــران الآفــــــــات Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten takle'ana biha anizzalati vel hafvati [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــكــلـــؤنــا بـــهـا عــن الـــزلات و الـهــفــوات Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten tuhassilu biha' amalena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــحــــــصــــــل بـــهــا آمــــــــــــالـــــــــنـــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tehalsabuha biha leke aumalana [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــخـــلـــصبـــهــا لــــك أعــــــمـــــالـــــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidena ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadana [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــجـــعـــــل بـــهــا الـــتـــــقــــــــوى زادنـــــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tazidu biha fi dinikac tiha dena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــزيـــــــد بــهــا فــي ديــــنــــك اجـــتــهــادنــا Allahhumma salli alaa sayyedena ve nabbiyena muhammadin terzuguna bihal istaqimata fi ta'atika [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــرزقــنــابــهـا الاســــتــقــامـة فـي طــاعــتــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi'ibadatika [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمــنــحـــنــا بــهــا الأنــــــس بــعــــبــــادتـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــحــــــــســــــــــن بـــهــا نــــــيــــــتـــــنـــــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ahlasana [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــحــــــــســــــــــن بـــهــا اخــــــــلاصــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin temnehuna biha umniyyetina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــمــنـــــحـــــنـــــا بـــهــا امــــنــــيــــتــــنــــــا llahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tuciruna biha min şerril insi velca'ai [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــجـــيــرنـا بــهـا مــن شــــر الانـــس و الجـــآن Allahhumma salli alaa seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tuezzuna biha mina şerrin nefsi ves seytani [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـعــيــذنـابـهـا مـن شـــر الـنـفـس و الـشــيـطـان Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tahfazuna biha minaz zillati vel gılleti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــحــــفــظـــنــا بـــهـا مــن الــذلــــة و الــقــــلــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu'izuna biha minel qasvati vel gafleti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــعـــيـــذنــا بــهــا مــن الـقــســــوة و الـغــفــلــة Allahhumma salli alaa sayyedena ve nabbiyena muhammadin salaten tahfezuna biha amma yasgaluna anke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــحــفـظــنــا بــهـا عــمـا يــشــــغــلــنــا عـــنــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten uvaffiguna biha lima tugarribuna minke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــوفـــقـــنـــا بـــهــا لـــمــا تـــقـــربـــنــا مــنــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tecalu biha seayiyena maskurav ve'amalena magbulen [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تجـعـل بهاسـعـيـنا مـشـكورا وعـمـلـنـا مـقـبـولا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnahuna biha izza ve gabulen [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمـــنـــحـــنـــا بـــهــا عــــــــزا و قـــــبــــــولا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــقــطــعبــهــا عــمــن ســــواك احــتــيــاجــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacuna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــديــــمبـــهــا بــنــعــمــائـــك ابــتــهــاجـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiya umuruna ve kellen [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــكــونبـهـا فـي جــمــيــع أمـــورنــا و كــيـــلا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likada havaicuna kefiylen [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــكــونبــهـا لــقــضــاء حــوائــجــنـا كــفــيـــلا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzina biha min cemi'al beleya [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــعـــيــــذنــا بــهـا مــن جــمــيــع الــبــــــلايـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمـــنـــحــنـــا بــها جــــزيــــــل الــعـــطـــايـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــرزقــــــنـــا بــهـا عــــيـــــش الــــرغـــــــداء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ayşis suada [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمـــنـــحــنـــا بــهـا عــــيـــــش الــســـــعـــداء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesehlibuha aleyna cemiyal umuru [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــســـهــلبــهـا عــلــيــنــا جــمــيــع الأمــــــور Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel aysu ves surur [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــديــــم بــهـا بــــــرد الــعــيــش و الــســرور Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــبـــــارك فــيــهــا فــيــمــا أعـــطـــيـــتـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekkibuha anil heva nufusina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــزكــــيبــهـا عــن الــهــــوى نـــفـــوســــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــطــهـــربــهـا عــمــن ســــواك قــــلـــوبـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dunya fi ayunena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــصــغــربــهـا الــدنـــــيـــا فــي عـــيـــونـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــعـــظـــمبــهـا جـــــلالـــك فــي قــــلـــوبـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــرضـــــــيــــنــــا بــــهـا بــــقـــــضــــــائــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha sukran nemaik [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــوزعــــنـــا بـــهـا شـــــــكــر نـــعـــمـــائــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــصـحـحبــهـا تــوكــلـنـا و اعــتــمـادنـا عـلـيـك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــحــقــقبــهـا وثــوقــنــا و الـتــجــاءنــا الــيــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــرضـيــك وتــرضـيــه و تــرضـى بــهـا عــنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــجــــيــــرنــــا بـــهــا مــــافــــــــــات مـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna bıha minnna lüucübi verriyai [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــعــيـــذنــا بـــهـا مــن الــعــجـــب و الـــريــــاء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـحــفــظــنـا بــهـا مــن الـحــســـد و الـكــبــريـاء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tükessiru biha şehavetina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــكــــســـــــــــر بـــهــا شــــــــــهــــواتــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tücüziyü bihe adetina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــــجــــــــــــزء بـــهــا عــــــــــــاداتــــــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü bihe amidü anniddünya velezzetiha gulubina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــصـرف بـهـاعـن الـدنــيـا و لـذاتــهـا قــلـوبـنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil ülüşitiya gı ileyke hümüfümune [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـجـمـع بـهـافـي الاشــتــيـاق الـيــك هــمــومــنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhuşuna biha ammen sivake [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــوحــــشـــــــنــــا بـــهــا عــمــن ســـــــــــواك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000] اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــؤنــــســــنـــا بـــهــا بــــقــــــــرب آلائــــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــقــــــر بــهـا فــي مــنــاجــاتــك عـــيــونــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــحــســــــــن بـــهــا بــــــــك ظـــــنـــــونــــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşurahu biha bimeuri fetike sudurina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــشـــــرحبـــهــا بــمــعـــرفــتـــك صــــدورنــا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــديــمبــهـا فـي ذكـــرك و فــكــرك ســـرورنـا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــرفــعبـهـا عـن قـلـوبـنـا الـحـجـب و الأســتـار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha şuhuvi deke fi cemiy al esar [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـمـنـحــنـابـهـا شـــهــودك فـي جـمـيـع الآثــــار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü biha hadiysi nufusina bailan mike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــقــطــعبـهـا حــديــث نــفــوســنــا بـاعــلامــك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــبـــدلبـهـا هــواجــس قــلــوبــنـا بـالـهـــامــك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــفــــيــــض بـــهــا عــلــيــنــا جــــــذبــــاتـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşumilune biha binefahatike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــشــــمــــلــــنــــا بـــهــا بــــنــــفــــحــــاتــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــحـــلـــنـــا بـــهــا مـــــنـــــازل الــســــاريـــن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــرفـــعبــهـا مــنـزلــتــنـا و مــكـانــتــنـا لـديــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــســـحــقبـــهـا فــي ارادتــــــــك آمــــــالـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــمــحـــقبـــهــا فــي أفـــعـــالــك أفـــعـــالـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــفـــنــيبــهــا فــي صـــفـــاتــك صـــفـــاتــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــمـــحـــــو بـــهــا فــي ذاتــــــــك ذواتـــــــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــحــــقـــــق بـــهــا الـــيــــــك لـــقــــــــــاءنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــديــمبــهـا بــتــواتــــر أنــــوارك صــفــاءنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــســلــكــنــا بـــهــا مــســــــالــك أولـــيــــائـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــرويـــنــا بــهـا مــن شــــــراب أصــفــيــائــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــوصــــــلــــــنــــــا بــــــهـــا الــــيــــــــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــــــديــــــم بـــهــا حــــضــــورنـــا الـــيـــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـهـون بهاعـليـنـا سـكـرات الـمـوت و غـمـراتـه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهمصل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـجــيـرنـا بـهـا مـن وحـشـــة الـقــبـر وكـربــتـه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمدصلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــمــلــؤ بــهـا قــبـــورنـا بـأنــــوار الــرحـــمــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـجـعـل بها قـبـورنـا روضـة من ريـاض الـجـنـة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـحــشـــرنـابـهـا مـع الـنــبـيـيـن و الـصــديـقـيـن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــبـعــثــنـا بـهـا مـع الـشـــهــداء و الـصالـحــيـن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu sefa atihi [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــمــنــحــنــا بــهـا قــــــربـــــه و شـــــفــاعــتــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــفــــيـــض بـــهــا عــلــيــنــا بــــــركــــاتـــــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـحـفـظـنـابـهـا مـن كـل ســـوء يــوم الـقــيــامــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـشــمـلـنـايــوم الـجـزاء بـالـرحـمـة و الـكـرامـة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــــــثــــــقــــــل بـــــهــا مــــــيــــــزانـــــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebitü bihe ala sırati egudemına [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـــثـــبـــتبــهـا عـلـى الـصــــراط أقـــــدامــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cenneti neiymu bila hisabin [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تــدخـلــنـابـها جــنــات الـنــعــيــم بـلا حــســاب Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal hubbebi [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تبيح لنا بهاالنظر إلى وجهك الكريم مع الأحـباب Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve süha bihi ecmaiyn [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاة[/COLOR][/SIZE][/FONT]تـنـحـلـنـا بـهـا حــــب آلــه و صـحـبـهأجـمـعـيـن [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]الـلـهـــم[/COLOR][/SIZE][/FONT]نـتـوســل الـيـك بـســيـدالـمـرســلـيـن و شــفـيـع الـمـذنـبـيـن نـبـي الـرحـمـة و شــفـيـع الأمـة ،الـلـهـــم بـحـرمـتـه عـنـدك و بـقـدره لـديـك نـســألـك الـفـوز عـنـد الـقـضـاءو نـزل الـشــهـداء و عـيـش الـســعـداء و الـنـصـر عـلـى الأعـداء و مـرافـقـةالأنـبـيـاء و نـحـن عـبـادك الـضـعـفـاء لا نـعـبـد ســواك و لا نـطـلـب اذامـســنـا الـضـر الا ايـاك فـآمـن روعـاتـنـا و أجـب دعـواتـنـا و اقـض حـاجـاتـنـا، فـاغـفـر ذنـوبـنـا و اســتـر عـيـوبـنـا يـا رحـيـم يـا كـريـم يـا حـلـيـم ، وارحـمـنـا انـك عـلـى كـل شــيء قـديـر و بـالإجـابـة جـديـر نـعـم الـمـولـى ونـعـم الـنـصـيـر يـا عـلـي يـا عـظـيـم يـا عـلـيـم يـا حـكـيـم ،[FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#008000]الـلـهـــم[/COLOR][/SIZE][/FONT]انـا عـبـيـدك و جـنـد مـن جـنـودك مـتـعـلـقـون بـجـنـاب نـبـيـك مـتـشــفـعـونالـيـك بـحـبـيـبـك يـا رب الـعـالـمـيـن و يـا أرحـم الـراحـمـيـن ، و صـلـى اللهعـلـى ســيـدنـا و نـبـيـنـا مـحـمـد خـاتـم الـنـبـيـيـن و امـام الـمـرســلـيـن وارض عـن آلـه و صـحـبـه أجـمـعـيـن     Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru illa iyyke femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini söyle) fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna ala kulli şey'in kadir.ve bil ucabeti cediydur nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifum ve selamun ale murseliyn vel hamdulillahi rabbil alemin.
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim. Allahumma salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tagbelu biha Dua'ena بـســـم الله الـرحـمـنالـرحـيـم نـحـمـده و نـصـلـي عـلـى رســـولـه الـكـريـم اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــقـــــبـــــــــل بــــــــهـــا دعـــــــــــــاءنـــــــا Allahumma salli ala sayyedina ve nebiyyina Muhammedin salaten tesma'u biha'aa istiga setena ve nida'e na اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــســـمــعبـــهــا اســــتــغــاثــتــنــا و نـــــداءنــا Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallimu bih'a iymanena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــســـــــــــلــــم بــــــــهـــا إيـــــــــمــــانـــنــــا Alaa sayyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــــقـــــــــــوي بــــــــهـــا ايـــــــــقـــــانـــنــــا Allahumma salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammadin salaten tagferu biha zunubena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــغــــــفـــــــر بــــــــهـــا ذنـــــــــــــوبـــنــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tasturu biha uyubena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــســـــــــتـــــر بــــــــهـــا عــــــيــــــوبـــنــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــحــفــظــنــا بـهـا مــن اكــتــســاب الـســيــئـات Allahumma salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــوفــــقــــنـــا بــهـا لــعــمــــل الــصــالــحــات Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amma yurdiyna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــفــــــلــــــح بـــهــا عـــمــا يــــــرديــــــنــــا Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teksibu biha ma yuncina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــكـــســـــــــب بـــهــا مــــا يــــنــــجــــيــــنــــا Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anneşşerra kullehu اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــجــــــنـــــب بـــهــا عــنـــا الــشــــــر كــلــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــمـــنـــحـــنـــا بـــهــا الـــخـــــــــيــــــر كــلــه Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــصـــــلـــــح بـــهــا أحــــــــــــــوالــــــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta'asimuna biha anil ma'siyeti vel gaviyyeti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــعــصـمــنــا بــهـا مـن الـمـعـصـيـة و الـغـوايـة Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten terziguna biha ittiba'as sunneti vel cema'ati اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــرزقــنــابــهـا اتــبــاع الـســـنــة و الجــمـاعــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــبـــعــــدنـــا بـــهــا اقـــــتـــــران الآفــــــــات Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten takle'ana biha anizzalati vel hafvati اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــكــلـــؤنــا بـــهـا عــن الـــزلات و الـهــفــوات Allahhumma salli alaa sayyedena wanabbiyena muhammadin salaten tuhassilu biha' amalena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــحــــــصــــــل بـــهــا آمــــــــــــالـــــــــنـــــا Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tehalsabuha biha leke aumalana اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــخـــلـــصبـــهــا لــــك أعــــــمـــــالـــــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidena ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadana اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــجـــعـــــل بـــهــا الـــتـــــقــــــــوى زادنـــــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tazidu biha fi dinikac tiha dena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــزيـــــــد بــهــا فــي ديــــنــــك اجـــتــهــادنــا Allahhumma salli alaa sayyedena ve nabbiyena muhammadin terzuguna bihal istaqimata fi ta'atika اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــرزقــنــابــهـا الاســــتــقــامـة فـي طــاعــتــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi'ibadatika اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــمــنــحـــنــا بــهــا الأنــــــس بــعــــبــــادتـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــحــــــــســــــــــن بـــهــا نــــــيــــــتـــــنـــــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ahlasana اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــحــــــــســــــــــن بـــهــا اخــــــــلاصــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin temnehuna biha umniyyetina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــمــنـــــحـــــنـــــا بـــهــا امــــنــــيــــتــــنــــــا llahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tuciruna biha min şerril insi velca'ai اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــجـــيــرنـا بــهـا مــن شــــر الانـــس و الجـــآن Allahhumma salli alaa seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tuezzuna biha mina şerrin nefsi ves seytani اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـعــيــذنـابـهـا مـن شـــر الـنـفـس و الـشــيـطـان Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tahfazuna biha minaz zillati vel gılleti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــحــــفــظـــنــا بـــهـا مــن الــذلــــة و الــقــــلــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu'izuna biha minel qasvati vel gafleti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــعـــيـــذنــا بــهــا مــن الـقــســــوة و الـغــفــلــة Allahhumma salli alaa sayyedena ve nabbiyena muhammadin salaten tahfezuna biha amma yasgaluna anke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــحــفـظــنــا بــهـا عــمـا يــشــــغــلــنــا عـــنــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten uvaffiguna biha lima tugarribuna minke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــوفـــقـــنـــا بـــهــا لـــمــا تـــقـــربـــنــا مــنــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nabbiyena muhammadin salaten tecalu biha seayiyena maskurav ve'amalena magbulen اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتجـعـل بهاسـعـيـنا مـشـكورا وعـمـلـنـا مـقـبـولا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnahuna biha izza ve gabulen اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــمـــنـــحـــنـــا بـــهــا عــــــــزا و قـــــبــــــولا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــقــطــعبــهــا عــمــن ســــواك احــتــيــاجــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacuna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــديــــمبـــهــا بــنــعــمــائـــك ابــتــهــاجـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiya umuruna ve kellen اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــكــونبـهـا فـي جــمــيــع أمـــورنــا و كــيـــلا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likada havaicuna kefiylen اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــكــونبــهـا لــقــضــاء حــوائــجــنـا كــفــيـــلا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzina biha min cemi'al beleya اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــعـــيــــذنــا بــهـا مــن جــمــيــع الــبــــــلايـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــمـــنـــحــنـــا بــها جــــزيــــــل الــعـــطـــايـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــرزقــــــنـــا بــهـا عــــيـــــش الــــرغـــــــداء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ayşis suada اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــمـــنـــحــنـــا بــهـا عــــيـــــش الــســـــعـــداء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesehlibuha aleyna cemiyal umuru اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــســـهــلبــهـا عــلــيــنــا جــمــيــع الأمــــــور Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel aysu ves surur اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــديــــم بــهـا بــــــرد الــعــيــش و الــســرور Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــبـــــارك فــيــهــا فــيــمــا أعـــطـــيـــتـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekkibuha anil heva nufusina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــزكــــيبــهـا عــن الــهــــوى نـــفـــوســــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــطــهـــربــهـا عــمــن ســــواك قــــلـــوبـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dunya fi ayunena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــصــغــربــهـا الــدنـــــيـــا فــي عـــيـــونـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــعـــظـــمبــهـا جـــــلالـــك فــي قــــلـــوبـــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــرضـــــــيــــنــــا بــــهـا بــــقـــــضــــــائــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha sukran nemaik اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــوزعــــنـــا بـــهـا شـــــــكــر نـــعـــمـــائــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــصـحـحبــهـا تــوكــلـنـا و اعــتــمـادنـا عـلـيـك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــحــقــقبــهـا وثــوقــنــا و الـتــجــاءنــا الــيــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــرضـيــك وتــرضـيــه و تــرضـى بــهـا عــنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــجــــيــــرنــــا بـــهــا مــــافــــــــــات مـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna bıha minnna lüucübi verriyai اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاةتــعــيـــذنــا بـــهـا مــن الــعــجـــب و الـــريــــاء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـحــفــظــنـا بــهـا مــن الـحــســـد و الـكــبــريـاء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tükessiru biha şehavetina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــكــــســـــــــــر بـــهــا شــــــــــهــــواتــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tücüziyü bihe adetina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــــجــــــــــــزء بـــهــا عــــــــــــاداتــــــــنــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü bihe amidü anniddünya velezzetiha gulubina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــصـرف بـهـاعـن الـدنــيـا و لـذاتــهـا قــلـوبـنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil ülüşitiya gı ileyke hümüfümune اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـجـمـع بـهـافـي الاشــتــيـاق الـيــك هــمــومــنـا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhuşuna biha ammen sivake اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــوحــــشـــــــنــــا بـــهــا عــمــن ســـــــــــواك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــؤنــــســــنـــا بـــهــا بــــقــــــــرب آلائــــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــقــــــر بــهـا فــي مــنــاجــاتــك عـــيــونــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــحــســــــــن بـــهــا بــــــــك ظـــــنـــــونــــنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşurahu biha bimeuri fetike sudurina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــشـــــرحبـــهــا بــمــعـــرفــتـــك صــــدورنــا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــديــمبــهـا فـي ذكـــرك و فــكــرك ســـرورنـا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــرفــعبـهـا عـن قـلـوبـنـا الـحـجـب و الأســتـار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha şuhuvi deke fi cemiy al esar اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـمـنـحــنـابـهـا شـــهــودك فـي جـمـيـع الآثــــار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü biha hadiysi nufusina bailan mike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــقــطــعبـهـا حــديــث نــفــوســنــا بـاعــلامــك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــبـــدلبـهـا هــواجــس قــلــوبــنـا بـالـهـــامــك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــفــــيــــض بـــهــا عــلــيــنــا جــــــذبــــاتـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşumilune biha binefahatike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــشــــمــــلــــنــــا بـــهــا بــــنــــفــــحــــاتــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــحـــلـــنـــا بـــهــا مـــــنـــــازل الــســــاريـــن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــرفـــعبــهـا مــنـزلــتــنـا و مــكـانــتــنـا لـديــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــســـحــقبـــهـا فــي ارادتــــــــك آمــــــالـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــمــحـــقبـــهــا فــي أفـــعـــالــك أفـــعـــالـــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــفـــنــيبــهــا فــي صـــفـــاتــك صـــفـــاتــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــمـــحـــــو بـــهــا فــي ذاتــــــــك ذواتـــــــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــحــــقـــــق بـــهــا الـــيــــــك لـــقــــــــــاءنـــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــديــمبــهـا بــتــواتــــر أنــــوارك صــفــاءنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــســلــكــنــا بـــهــا مــســــــالــك أولـــيــــائـــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــرويـــنــا بــهـا مــن شــــــراب أصــفــيــائــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــوصــــــلــــــنــــــا بــــــهـــا الــــيــــــــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــــــديــــــم بـــهــا حــــضــــورنـــا الـــيـــــــك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـهـون بهاعـليـنـا سـكـرات الـمـوت و غـمـراتـه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti اللهمصل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـجــيـرنـا بـهـا مـن وحـشـــة الـقــبـر وكـربــتـه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمدصلاةتـــمــلــؤ بــهـا قــبـــورنـا بـأنــــوار الــرحـــمــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـجـعـل بها قـبـورنـا روضـة من ريـاض الـجـنـة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـحــشـــرنـابـهـا مـع الـنــبـيـيـن و الـصــديـقـيـن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاةتــبـعــثــنـا بـهـا مـع الـشـــهــداء و الـصالـحــيـن Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu sefa atihi اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــمــنــحــنــا بــهـا قــــــربـــــه و شـــــفــاعــتــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــفــــيـــض بـــهــا عــلــيــنــا بــــــركــــاتـــــه Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـحـفـظـنـابـهـا مـن كـل ســـوء يــوم الـقــيــامــة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـشــمـلـنـايــوم الـجـزاء بـالـرحـمـة و الـكـرامـة Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــــــثــــــقــــــل بـــــهــا مــــــيــــــزانـــــــنـــــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebitü bihe ala sırati egudemına اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتـــثـــبـــتبــهـا عـلـى الـصــــراط أقـــــدامــنــا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cenneti neiymu bila hisabin اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتــدخـلــنـابـها جــنــات الـنــعــيــم بـلا حــســاب Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal hubbebi اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد صلاةتبيح لنا بهاالنظر إلى وجهك الكريم مع الأحـباب Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve süha bihi ecmaiyn اللهم صلعلى سيدنا و نبينا محمد صلاةتـنـحـلـنـا بـهـا حــــب آلــه و صـحـبـهأجـمـعـيـن الـلـهـــمنـتـوســل الـيـك بـســيـدالـمـرســلـيـن و شــفـيـع الـمـذنـبـيـن نـبـي الـرحـمـة و شــفـيـع الأمـة ،الـلـهـــم بـحـرمـتـه عـنـدك و بـقـدره لـديـك نـســألـك الـفـوز عـنـد الـقـضـاءو نـزل الـشــهـداء و عـيـش الـســعـداء و الـنـصـر عـلـى الأعـداء و مـرافـقـةالأنـبـيـاء و نـحـن عـبـادك الـضـعـفـاء لا نـعـبـد ســواك و لا نـطـلـب اذامـســنـا الـضـر الا ايـاك فـآمـن روعـاتـنـا و أجـب دعـواتـنـا و اقـض حـاجـاتـنـا، فـاغـفـر ذنـوبـنـا و اســتـر عـيـوبـنـا يـا رحـيـم يـا كـريـم يـا حـلـيـم ، وارحـمـنـا انـك عـلـى كـل شــيء قـديـر و بـالإجـابـة جـديـر نـعـم الـمـولـى ونـعـم الـنـصـيـر يـا عـلـي يـا عـظـيـم يـا عـلـيـم يـا حـكـيـم ،الـلـهـــمانـا عـبـيـدك و جـنـد مـن جـنـودك مـتـعـلـقـون بـجـنـاب نـبـيـك مـتـشــفـعـونالـيـك بـحـبـيـبـك يـا رب الـعـالـمـيـن و يـا أرحـم الـراحـمـيـن ، و صـلـى اللهعـلـى ســيـدنـا و نـبـيـنـا مـحـمـد خـاتـم الـنـبـيـيـن و امـام الـمـرســلـيـن وارض عـن آلـه و صـحـبـه أجـمـعـيـن Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru illa iyyke femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini söyle) fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna ala kulli şey'in kadir.ve bil ucabeti cediydur nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifum ve selamun ale murseliyn vel hamdulillahi rabbil alemin.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 821
Yanıt Sayısı: 18521
8 sene önce
Eline emeğine sağlık Camuro
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Bu salavatı Şerif Peygamber Efendimizi (s.a.v) öven Hz Şeyh Abdul Kadir Geylani (radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun) tarafından yazılmış ve adı iksir azam (En büyük şifa veya ilaç) olarak verilmiştir. Bu salavat maneviyat kazanmak için sabah namazı ve yatsı namazından sonra bir kez okunur.o kişiye manevi kapılar açılır.Eğer mürşidi yoksa onu bulur Bu salavatı haftada bir kez okuyan kişi dileklerine kavuşur hasta ise şifa bulur üzerinde büyü varsa bozulur ve tüm kötülüklere ve kayıplara karşı kendini koruma altına almış olur Fakirlikten kurtulur ve rızkında artış olur.Allah'ın sevdiği kulları arasında olur.Cezaevinde tutuklu kişi bu salavatı arapça olarak bir kağıda yazarsa özgürlüğüne kavuşur Arkadaşları ve ailesi tarafından çok sevilen bir kişi olur.saygı görür Servetinde artış olur maddi sıkıntısı varsa kurtulur Hastalığı varsa Allah'ın izniyle sağlığına kavuşur dinç olur Mürşidi Kamilini bulur Kabir azabından kurtulur اكسير الأعظم iksir Azam (Büyük İlaç) الإكسير الأعظم للإمام عبد القادر الجيلاني İksir Azam İmam Abdulkadir Geylani بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim. اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْبل بها دُعاءنا Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tagbelu biha Dua'ena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْمع بها اسْتغاثتنا و نداءنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tesma'u biha'a istiğâsetena ve nida'e na اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسلِّم بها إيماننا Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallimu bih'a iymanena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقوِّي بها إيقاننا Allahumme ala seyyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَغْفر بها ذُنوبنا Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tağfir biha zunubena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْتر بها عُيوبنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten testuru biha uyubena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظُنا بها من اكتساب السيِّئات Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لعمل الصَّالحات Allahumme salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تفلح بها عمَّا يُرْدينا Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amme yurdiyna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكسب بها ما يُنْجينا Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teksibu biha ma yuncina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجنِّب بها عنَّا الشرَّ كلَّه Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anneşşerra kullehu اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الخَيْر كلَّه Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصْلِح بها أحوالنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَعْصمَنا بها من المَعْصية و الغِواية Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta'asimuna biha anil ma'siyeti vel gaviyyeti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقَنا بها اتِّباع السنَّة و الجماعة Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten terziguna biha ittiba'as sunneti vel cema'ati اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبْعدَنا بها اقْتران الآفات Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْلؤنا بها عن الزَّلَّات و الهَفْوات Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten takle'una biha aniz zilleti vel hafvati اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْصل بها آمالنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassilu biha' amalena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَخْلص بها لك أعمالنا Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tahlisu biha biha leke amelena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها التَّقْوى زادنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَزيد بها في دينك اجْتهادنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teziydu biha fi diynike ectiha dina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها الاسْتقامة في طاعتك Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin terzuguna bihal istigameti fi ta'atike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الأُنْس بعبادتك Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi'ibadetike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها نيَّتنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha neyeytina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها اخْلاصنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ehlasena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها أُمْنِيَتنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten nebiyyina muhammedin salaten temnehuna biha emniyetina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من شرِّ الإنْس و الجانَّ Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten nebiyyina muhammedin salaten min şerril insi velca'inne اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من شرِّ النَّفْس و الشَّيطان Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuezzuna biha mina şerrin nefsi veş şeytani اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الذِّلَّة و القِلَّة Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha minez zilleti vel gılleti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من القَسْوة و الغَفْلة Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu'izuna biha minel gasveti vel ğafleti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها عمَّا يَشْغلنا عنك Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha amma yeşğaluna anke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لما يُقَرِّبنا منك Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten tuvaffiguna biha lemma yugarribuna minke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها سَعْينا مَشْكورًا و عملنا مَقْبولًا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu biha seayena meşkurav ve'amalena magbulen اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عِزًّا و قُبولًا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha izza ve gubulen اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها عمَّن سِواك احْتياجنا Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بنَعْمائك ابْتهاجنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها في جميع أمورنا و كيلًا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiy'a umurina ve kıylen اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها لقضاء حوائجنا كفيلًا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likadai havaicuna kefiylen اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من جميع البلايا Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzina biha min cemi'al belaya اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها جزيل العطايا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها عَيْش الرُّغداء Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عيش السُّعداء Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ayşis suada اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسهِّل بها علينا جميع الأمور Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhilu biha aleyna cemiyal umuru اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بَرْد العَيْش و السُّرور Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel ayşu ves surur اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبارك فيها فيما أَعْطَيْتنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُزكِّي بها عن الهوى نُفوسنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekki biha anil heva nufusina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُطهِّر بها عمَّن سِواك قُلوبنا Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصغِّر بها الدُّنيا في عُيوننا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dünya fi ayunena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعظِّم بها جلالك في قُلوبنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضينا بها بقضائك Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توزعنا بها شُكْر نَعْمائك Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha şükran ne'ameik اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصحِّح بها تَوَكُّلنا و اعْتمادنا عليك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها وُثوقنا و الْتجاءنا اليك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضيك و تُرْضيه و تَرْضى بها عنَّا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها ما فات منَّا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من العُجْب و الرِّياء Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna biha minel ucbi verriyai اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الحسد و الكِبْرياء Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehfezuna biha minel haside vel kibriyai اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْسر بها شَهْواتنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten teskur biha şehavetina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تجزء بها عاداتنا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecza biha adetina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَصْرف بها عن الدُّنيا و لذَّاتها قُلوبنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü biha amidü anniddünya velezzetiha gulubina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْمع بها في الاشْتياق إليك هُمومنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil üştiyagı ileyke humuna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توحشنا بها عمَّن سِواك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhuşuna biha ammen sivake اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُؤْنسنا بها بقُرْب آلائك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقرَّ بها في مُناجاتك عُيوننا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها بك ظُنوننا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْرح بها بمَعْرفتك صُدورنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşurahu biha bimeuri fetike sudurina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها في ذِكْرك و فِكْرك سُرورنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها عن قُلوبنا الحُجب و الأَسْتار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها شُهودك في جميع الآثار Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha şuhuvi deke fi cemiy al esar اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها حديث نُفوسنا بإِعْلامك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü biha hadiysi nufusina bailan mik اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبدِّل بها هواجس قُلوبنا بإِلْهامك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mik اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا جذباتك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا بها بنفحاتك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşumilune biha binefahatik اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحلَّنا بها منازل السارين Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها مَنْزلتنا و مكانتنا لديك Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْحق بها في إرادتك آمالنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحق بها في أَفْعالك أَفْعالنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُفْني بها في صِفاتك صِفاتنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحو بها في ذاتك ذواتنا Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها إليك لقاءنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بتواتر أَنْوارك صفاءنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْلكنا بها مسالك أَوْليائك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْوينا بها من شراب أَصْفيائك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توصلنا بها إليك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها حُضورنا إليك Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُهوِّن بها علينا سكرات المَوْت و غمراته Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من وَحْشة القَبْر و كُرْبته Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْلؤ بها قُبورنا بأَنْوار الرَّحْمة Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها قُبورنا رَوْضةً من رياض الجنَّة Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْشرنا بها مع النَّبيِّين و الصِّدِّيقين Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَبْعثنا بها مع الشُّهداء و الصَّالحين Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها قُرْبه و شفاعته Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu şefa atihi اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا بركاته Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من كلِّ سوءٍ يَوْم القيامة Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا يَوْم الجزاء بالرَّحْمة و الكرامة Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثقِّل بها ميزاننا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثبِّت بها على الصِّراط أَقْدامنا Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebbitu biha ala sıratı egdamina اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُدْخلنا بها جنَّات النَّعيم بلا حساب Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cennatin neiymu bila hisabin اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبيح لنا بها النَّظر إلى وَجْهك الكريم مع الأَحْباب Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal ehbabi اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تنحلنا بها حُبَّ آله و صَحْبه أَجْمعين Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve sahbihi ecmaiyn اللَّهمَّ نتوسَّل إليك بسيِّد المُرْسلين و شفيع المُذْنبين نبيِّ الرَّحْمة و شفيع الأُمَّة، اللَّهمَّ بحُرْمته عندك و بقَدْره لديك نَسْألك الفَوْز عند القضاء و نُزُل الشُّهداء و عَيْش السُّعداء و النَّصْر على الأَعْداء و مُرافقة الأّنْبياء و نحن عبادك الضُّعفاء لا نَعْبد سِواك و لا نَطْلب إذا مسَّنا الضُّر إلَّا إيَّاك فآمِن رَوْعاتنا و أجب دَعْواتنا و اقْض حاجاتنا، فاغْفر ذُنوبنا و اسْتر عُيوبنا يا رحيمُ يا كريمُ يا حليمُ، و ارْحمنا إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ و بالإجابة جديرٌ نِعْم المَوْلى و نِعْم النَّصير يا عليُّ يا عظيمُ يا عليمُ يا حكيمُ، اللَّهمَّ إنَّا عبيدك و جُنْدٌ من جُنودك، مُتعلِّقون بجناب نبيِّك، مُتشفِّعون إليك بحبيبك يا ربَّ العالمين و يا أَرْحم الرَّاحمين، و صلَّى الله على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ خاتم النَّبيِّين و إمام المُرْسلين و ارْض عن آله و صَحْبه أَجْمعين، { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }. Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru illa iyyake femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini söyle) fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna ala kulli şey'in kadir.ve bil ucabeti cediydur nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifum ve selamun ale murseliyn vel hamdulillahi rabbil alemin.
camuro
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Duayı yeniden düzenledim arapça okunuşunda çok hata vardı inşallah faydasını görürsünüz Bu dua çok değerli hiç bir kitapta yok yabancı kaynaklıdır.
ezgilim
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
5 sene önce
daha önce okumuş faydasını görmüştüm bu mübarek duanın. çok uzun süredir aradım fakat ismini hatırlayamadığım için bulamamıştım, şimdi tesadüf buldum....Allah razı olsun camuro.[
gökkuşağı
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
4 sene önce
Allah teala razı olsun çamuro gönlündeki bütün muradlarını versin inşaAllah,bir sorum vardı birinci sayfadaki arapcasımı yanlış ben birinci sayfayı almıştım .
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 11 sene önce
Konu Sayısı: 821
Yanıt Sayısı: 18521
4 sene önce
Hemen üstte Çamuro nun mesajını dikkatle okursanız farkedeceksiniz,sadece arapça okunuşundaki hatalardan söz ediyor,diğer arapça metinlerden söz etmiyor.
gökkuşağı
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
3 sene önce
Allah teala razı olsun okumak nasip olsun inşaAllah.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 23039 Kayıtlı Üye
  • 16522 Konu
  • 143794 Cevap
  • Son Üye Gul Bahar
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)