Muharrem Ayı Zikirleri

Bu konu camuro tarafından 8 sene önce açıldı, 542 kere okundu ve 11 Cevap verildi.
camuro
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce

Muharrem Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua

Aşağıdaki dua,Muharrem ayının ilk on günü her sabah namazından sonra üç defa okunur:

**Bismillâhirrahmânirrahîm,Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.Allâhümme entel ebediyyül kadîmül evvelü ve alâ fadli cûdike ve keramikel muavveli ve hâza âmün cedîdün kad akbele nes’elükel ismete fîhi mineşşeytânirracîmi ve evliyâihi ve cünûdihî ve e’vânihi vel’avne alâ hâzihin nefsil emmâreti bissûi vel’iştiğali vel istişfâe bimâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zel-celâli vel’ikrâmi yâ erhamerrâhimîn.(3 kere)

**Ardından da sâlat ü selam okunur:

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin’in nebiyyil’ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.(1 kere)

**Bu duayı okuyan kişi,ömrü kifayet edinceye kadar şeytanın şerrinden emin olur.Bi-iznillâhi Teâla.

Muharremin İlk Günü duası

Allahümme Yâ mukallibel i kulûbun ve’l ebsar, ya Müdebbirel leyle ven nehâr yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl.bihavlike ve kuvvetike ya Azizu ya Müteal,
ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ve Selem

muharrem ayı’nın birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere okuyun.

Aşure (muharremin onuncu günü) günü aşağıdaki duaları okuyan kişi, sene sonuna kadar her türlü afet ve belalardan emin olur:

**Önce 70 defa Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) okunur.

**Sonra aşağıdaki dua 70 defa okunur: “Hasbünallâhu ve ni’mel vekil ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr.”

**Bundan sonra aşağıdaki dua 7 (yedi )kere okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm
Subhânallâhi mil’el mîzani ve müntehel ilmi ve mebleğar-ridâ ve zinetel arşi lâ melce ve lâ mence minallâhi illâ ileyhi. Subhânallâhi adedeş-şefii vel-vitri ve adede kelimâtillâhit tâmmâti küllihâ es’elükes selâmete bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ill’a billâhil aliyyil azîm. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekilü ni’mel Mevlâ ve ni’mennesîru. Ve sallallâhu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn. Bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Muharrem ayının zikirleri

1. Gün 100 defa Esteğfirullah
2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber
3. Gün 313 defa Ya Selam
4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir
5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım
7. Gün 100 defa İhlâs suresi
8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
41 defa Selamün gavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi

Akşam ile yatsı arası 2’şer 2’şer 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra zammı sure yerine 3 İhlâs okunur.

Aşure günü gusül abdesti alınırsa hastalıklar kalkar.

Bir sene hastalanmamak için biraz % 100 doğal gül suyuna 7 defa Fatiha suresi okunur. Okunan gül suyundan biraz içilir ve ele yüze sürülür.

Göz hastalığı için sürme çekilir.% 100 orjinal ismid sürmesi

Sürme çekerken 1 defa Fatiha, 3 defa İhlâs, 3 defa da “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.” Duası okunur.

“İsmidle sürmelenmeye devam edin çünkü o kirpikleri uzatır göz çapaklarını giderir ve gözü kuvvetlendirir.” (Taberani)

Aşure günü selamlaşmayı ihmal etmeyiniz!

Allah Celle celalühü Muharrem ayını sizlere bereketli kılsın.

satelcom
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 42
Yanıt Sayısı: 145
8 sene önce
Yarın 4 kasım itibariyle Muharrem ayının ilk günü.Bu ayı ihya etmek için oruç tutmak isteyenler bu gece sahura kalkmayı unutmasınlar.
hayatmasal
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 80
Yanıt Sayısı: 590
8 sene önce
güncell................
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Allah razi olsun camuro cok mübarek dualar
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
8 sene önce
Güncel.................................
camuro
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
8 sene önce
Aşure Orucuna Niyet Etmek: Bism-i Şah…Allah Allah… Er Hak-Muhammed-Ali aşkına, İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da şehid olanların temiz ruhlarına, Fatıma Anamızın şefaatına, Oniki İmamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin... Aşure Lokması İçin Dua: Bism-i Şah…Allah Allah… Barekallah. Şehidler Şahı İmam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehidlerinin yüce ruhlarının şad olması için barekallah. Cümle erenlerin ruhu için barekallah.Cumhuriyetimizin esenlikte olması için barekallah. Ordularımızın güçlü olması için barekallah. Ahirete göçenlerimiz ve bugün yaşayanlarımız için barekallah. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket vermesi için barekallah. Muhammed Mustafa, Aliyyel Mürteza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbela Şehidleri ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli hakkı için el-Fatiha ve salevat. Aşure Yendikten Sonra Okunacak Dua:Bism-i Şah …Allah Allah… Allah, Muhammed, Ali, Oniki İmam Efendilerimizin ruhu revanları, şâd ve handan ola. Münkir ve münafıklar mat ola, müminler şâd ola. Lokmalarımız dertlere deva ola. Matem-i Hasan ve Hüseyin ola. Cümlemize haklı hayırlı kısmetler verilmesi için Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli demine hü. Bide aşure günü bereket için helva kavurmak irmik veya un farketmez mesela kandil günleri ilkindi vaktikten sonra pişirmek çok iyidir.kimiside hamur kızartır. Aşure gününüz mübarek olsun Ziyareti Aşura duasını okumayıda ihmal etmeyin.
camuro
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 455
Yanıt Sayısı: 571
7 sene önce
Muharrem (Yılbaşı) Gecesi Namazı Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında (yâni Zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için 2 rek’at namaz kılınır. Namaza şu niyetle başlanır: „Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saadetlere nâil eylemen için; Allâhü Ekber“ Her iki rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe,12 Âyetü’l-Kürsî, okunur. Namazdan sonra: 12 defa: لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ „Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr“ 12 İstiğfâr-ı şerîf (Subhanallahi vebi hamdihi. Subhanallahilazim estagfurullah) , 12 Salevât-ı şerîfe (Ya habibel kulub,ya tabibel kulub. Minel ezeli ilel ebedi adede ma fi ilmillah) okunup duâ yapılır. Duâda, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir. Muharrem Ilk 12 Gün Oruç Tutmak Muharrem ayının birinden onuna kadar 12 gün oruç tutmak ve 10′uncu gün aşûre pişirmek fazîletli ibâdetlerdendir. Bu ibadeteleri yerine getirenlerin. Cenab-i Hakkın rizasina, Peygamberler güneşi Muhammed Mustafa Habibullah ve onun kutlu neslinin sevgisine mazhar olacagi rivayet edilmektedir. Bu 10 günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10′uncu günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz 9′uncu günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız 10′uncu günü oruç tutmuşlar ve sağ olursak gelecek sene 9′uncu günü de tutarız“ buyurmuşlardır. Muharrem’in 9 ve 10′uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. kaynak:köprücü hacı mustafa efendi
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
7 sene önce
muharrem ayı hayırlara vesile olsun inşaallah....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
6 sene önce
bir muharrem ayına daha eriştik,geçen sene hayırlara vesile olsun dileğimi bu sene de tekrarlayıp,Rabbimin insanlığı terör lanetinden muhafaza eylesin dileğimdir....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
4 sene önce
Allah Celle celalühü Muharrem ayını sizlere bereketli kılsın.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
3 sene önce
Muharrem ayı hayırlara vesile olsun......
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
1 sene önce
Muharrem ayının dua ve zikirleri için bu konuyu inceliyebilirsiniz.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22138 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye kellyFak
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)