Toplu Olarak Vakıa Suresi Hatmi Yapılacak

Bu konu zeinarda tarafından 7 sene önce açıldı, 475 kere okundu ve 145 Cevap verildi.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce

Arkadaşlar forumumuzda istek üzerine Vakıa suresi hatmi yapılacaktır.. Katılım durumuna göre 7 gece sürecek olan bu etkinliğimizde her gece 41 ya da 71 Vakıa suresini azimetiyle birlikte okuyacağız,katılmak isteyenler konu altına adlarını yazsınlar…

bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
7 sene önce
Beni yazabilirsin zeinarda :)
Dogus
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 310
7 sene önce
Canım belki hiç sesim çıkmıyor çünki cok ciddi saglık sorunlarım var ama sizi her gün takip ediyorum burası başta sen benim icin hep umut ışığı canım benimde ismimi ekle biliyorsunki cok ihtiyacımız var ailece Allah'a emanet ol
şirintepeli
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
bende katılmak istiyorum fakat azemeti nasıl oluyor
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Abla Benice dahil et
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Prenses 2-Bedircan 3-doğuş 4-Şirintepeli 5-Dombra 6-Zeinarda
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
10 kişiyi bulduğumuz anda başlatmayı düşünüyorum
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
7 sene önce
Zeinarda ablacım sence bensiz olur mu :biggrin[1]: beni de ekler misin? :dance2[1]:
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Prenses 2-Bedircan 3-doğuş 4-Şirintepeli 5-Dombra 6-Zeinarda 7-Umut_64
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Beni de yazarmısınız
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
Beni de yazın lütfen.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Prenses 2-Bedircan 3-doğuş 4-Şirintepeli 5-Dombra 6-Zeinarda 7-Umut_64 8-Kul 9-nelergeldibaşım
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
benide yazarmısınız ?..............
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Prenses 2-Bedircan 3-doğuş 4-Şirintepeli 5-Dombra 6-Zeinarda 7-Umut_64 8-Kul 9-nelergeldibaşım 10-Pozitif
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
arkadaşlar 10 kişiyi bulduk....yarın gece kısmetse başlamayı düşünüyorum... Ancak katılmak isteyenler için yeni bir grup daha oluşturacağım... ilk 10 kişi için yarın yatsıdan sonra kısmet olursa 4 er tane olarak okuyacağız..artan 1 tanetyi de isteyene vereceğim,kimse istemezse ben okuyacağım.... Yani 41 Vakıa Hatmine yarın gece başlıyoruz
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
artıyı ben alabılırım...............
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
Hadiste: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.” “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.” 2 Rekat namaz kılarak niyetleniyoruz...Burada kendi okuma tarzımı yazıyorum,dileyen vakıa suresine başlamadan önce aşağıdaki ayetleri okur,sonra adedince VAKIA suresini okuyup ardından da en alttaki AZİMETİNİ okur.... Bismillahirrahmanirrahim Eşşeytanu yeidukumul fakra ve ye’murukum bil fahşa’, vallahu yeidukum mağfiratem minhu ve fadla, vallahu vasiun alîm. Yu’til hikmete mey yeşa’, ve mey yu’tel hikmete fe kad utiye hayran kesira, ve ma yezzekkeru illa ulul elbâbLil fukaraillezine uhsiru fi sebilillahi la yesteti’une darben fil erdi yahsebuhumul cahilu ağniyae minet teaffuf, ta’rifuhum bi simahum, la yes’elunen nase ilhafa, ve ma tunfiku min hayrin fe innellahe bihi alîm. Ellezine yunfikune emvalehum bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenûn. (Bakara 268,269,273,274) Kulillahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa’, ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadîr. Tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl, ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşau bi ğayri hisâb. (Aliimran 26-27) Ya eyyuhen nasu entumul fukarau ilellah, vallahu huvel ğaniyyul hamîd. İy yeşe’ yuzhibkum ve ye’ti bi halkin cedîd. Ve ma zalike alellahi bi azîz. (Fatır 15-17) Lilfukarailmuhacirîn ellezîne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlem minallahi ve ridvanev ve yensurunallahe ve resuleh, ulaike humussadikûn. Vellezîne tebevveuddare vel’îmane min kablihim yuhibbune men hacere ileyhim ve la yecidune fi sudurihim hacetem mimma utu ve yu’sirune ‘ala enfusihim ve lev kane bihim hasasah, ve mey yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihûn. (Haşr 8-9) Feemmel’insanu iza mebtelahu rabbuhu feekremehu ve na’amehu feyekulu rabbi ekramen. Ve emma iza mebtelahu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekulu rabbi ehanen. Kella bel la tukrimunelyetîm. Ve la tehaddune ‘ala ta’amilmiskîn. Ve te’kulunetturase eklel lemma. Ve tuhibbunelmale hubben cemma. (Fecr 15-20) Ve VAKİA SURESİ'ni okuyun,sonrasında da bu surenin azimetini okuyabilirsiniz...... Vakıa Suresinin Azimeti budur: Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme innî es’elüke bi esmâikel merfûatilletî a’taytehâ men şi’te min evliyâike ve elhemtehâ men eradte min asfiyâike ve hassaste bihâ men ahbebte min ehıbbâike en tu’tıyenî rizkan min ındike tuğnî bihî fakrî ve taktaa bihî alâika’ş-şeytâni min Sadrî, İnneke entel hannânül mennânül vehhâbü’r-rezzâkul fettahul bâsitul cevâdül kâfil ğaniyyül muğnil kerîmül mu’tıl latıyfül berru’r-rahıymül vâsiu’ş-şekûrul ğafûru zül fadli venniami vel cûdi vel keram Allâhümme innî es’elüke bi hakkıke ve hakkı nebiyyike ve resûlike en tümiddenî min cûdike ve keramike ve fadlıke ve ihsânike ve lutfike vemtinânike yâ sâdikal va’di yâ mu’tıyen bi lâ haddin lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn Allâhümme yessir lî rizkan halâlen tayyiben ve ecib da’vetî bi hakkı sûratil vâkıati ve bi hakk’ısmikel azıymil a’zami ve bi hakkı seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selemle ve âlihî ve ashâbihi’t-tayyibîne’t-tâhirîne ve bi hakkı fekacin mahmetin fettâhın kâdirin cebbârin mu’tın hayri’r-râzikıyne muğnil bâisil fekıyri tevvâbin lâ yüâhızü bil cerâim* Allâhümme yessir lî rizkan halâlen min ındike ve accil lî bihî yâ zel celâli vel ikrâm Yâ kâfî yâ kefîlü irhamnî bi rahmetike yâ erhame’r-râhımîn* Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve etbâıhî ve ensârihî ve ezvâcihî ve zürriyyâtihî ve ehli beytihî ecmeıyne ve selem* Sübhâne rabbike rabbil ızzetî ammâ yesıfûn* Ve selâmün alel mürselîn Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn el fatiha
dozer
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 379
7 sene önce
benide yazın Allah razı olsun
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
Ilk sayfada sure azimetiyle okunacak demişsiniz.once sure ardından azimet okunup sonraki sureye geçeceğiz değil mi?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Prenses............4 2-Bedircan...........4 3-doğuş...............4 4-Şirintepeli.........4 5-Dombra.............4 6-Zeinarda............4 7-Umut_64............4 8-Kul.....................4 9-nelergeldibaşım..4 10-Pozitif ..............5
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Zeinarda merak ettim niye iki gurub olusturdugunu? Onun yerine 71 vakiya da okuyabilurdik gerci burda iyi fikir.peki birinci gurub okumayi bitirince ikinciye de katilim yapabilir mi?
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
İnşallah dileklerimizin icabet görmesi için vesile olur
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
İkinci Grup İçin 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki)
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Sevgili zeinarda yaz ikinci guruba benim ismimi de yaz lütfen
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
İkinci Grup İçin 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
7 sene önce
Harika! sabırsızlanıyorum... bu sefer katılımda çok :dance2[1]: :biggrin[1]:
hakan kara
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 50
7 sene önce
benide yazin zeinarda hanim saat kacta basliyalim ve kim icin okuyacagiz.isimleride bilelimki ona göre okuma yapalim kanimca daha etkili olur.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1. grup olarak bu gece başlıyoruz.....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
İkinci Grup İçin 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Abla yatsi burada okundu ben musaadenle 4 adet aliyorum
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Allah kabul etsin ben 4 adet okudum
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Masallah arkadaslar başlamış bile :) Ben biraz daha gec başlayacağım. Arkadaşlar ben vakiayi okumaya baslamadan once bir tane yasin suresi okurum cunki vakiasuresi ni cok daha güçlendiriyor, bu nedenlede şiddetle tavsiye edilir.ben okumami insallah o sekil yapicam Sadece haberiniz olsun diye sizede soyleyim dedim. rabbi teala hepimizin dualarini kabul etsin.rizkimizi bereketimizi artirsin borclarimizdan halas eylesin bizi.issiz olan kardeslerime tez vaikkte hayırlı is bulmalarini.nasib etsin. Amin... arkadaslar ben okudum diye mesaj atmam ama okumusumdur egerki okuyamazsam ozaman vaktinde sizlere bildiririm haberiniz olsun. simdiden hayirli geceler cumletten sizleri en guzeline emanet ediyorum :)
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
Ben okumaya başladım.
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Allah kabul etsin 4+1 okudum arta kalan bir taneyide ve ayrıca sanırım 2.grup dolmadı okumaya imkanı olan arkadaşlar var ise 2.grubada katılalım derim diğer 5 arkadasımızda bir an önce başlar böyece çok beklemiş olmazlar.. 2. Grubada girmek istiyorum
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Tamam açık kalırsa eğerki talibim 2.gruba girmeyede
ermış
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
7 sene önce
bende katılmak ıstıyorum .benıde alın
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
İkinci Grup İçin 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
7 sene önce
Dün gece ilk okumamı yaptım kendim ve hepimizin adına; Rabb'im dualarımızı kabul eylesin inşallah... Rızkımız bol olsun :biggrin[1]:
NİLÜFER
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 16
Yanıt Sayısı: 702
7 sene önce
Bende güzel bir dönüş yapayım, zeniarda beni de yazarsa sevinirim... Sevgiyle kalın.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
Birinci gruptan ilk firemizi verdik,prenses maalasef gruptan ayrıldı,onun okumalarının tamamını DOMBRA aldı 1-Prenses (DOMBRA) 2-Bedircan 3-doğuş 4-Şirintepeli 5-Dombra 6-Zeinarda 7-Umut_64 8-Kul 9-nelergeldibaşım 10-Pozitif
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Oyle bir yazmissinki yüreğime indi desem yeridir. Icim acidi simdi :( Allahtan ikinci okuma var :) Ne kadar balliyim be masallah
şirintepeli
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
2ci gruba benide yazın
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
Ilk iki günlük okumaları tamamladım.Allah cümlemizin dualarını hacetlerini hayırlara vesile eylesin..
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Allah kabul etsin inşallah bugünkü okumamı yaptım
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Bugunluk okumami yaptim Rabbim hepimizin kini kabul etsin İnsaallah
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
İkinci Grup İçin 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
3.gün okumalarım bitti.Allah tüm okuyanların dileklerini hayırlara erdirsin..
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
benide ekler misin Zeinarda Abla ?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2. grubun okumalarına başlayacağız,birinci gruptan katılmak isteyenler de adlarını yazabilir
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli 9-zeinarda
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
yani yarin yatsi namazindan sonra basliyoruz insallah. önce ayetler sonra 4 defa vakia suresi ve akabinde azameti. niyetini basinda ve sonunda hatime katilan herkes icin yapiyoruz. teyit ettirmek icin yaziyorum : ) hatam veya eksigim varsa düzeltin lütfen birde bu hatmi maddi sIKintilardan kurtulmak niyetine yapiyoruz degil mi ? yoksa "kimin ne haceti varsa hacetinin giderilmesi icin" degil ?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
2.grup okumaya katılanlar 1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli 9-zeinarda 10-nick-yok
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
ablacım ben de katılmak isterim ama cuma günü özel durumdan dolayı ara vermek zorunda kalabilirim. özel günlerde okumaya devam edebiliyor muyuz? 7 gün devam edecek demişsin çünkü
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Oyle bir durum olursa senin yerine ben okurum merak etme :)
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
benide yazın Allah kabul etsin şimdiden
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli 9-zeinarda 10-nick-yok 11-Dişikartal 2.grup okumasında 10 kişiyi geçtiğimiz için ve ilk gruptan da katılmak isteyenler olduğu için yarın geceye kadar isimlerinizi yazarsanız bu kez 71 adet okuyabiliriz.
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Zeinardacigim kalbimi okuyorsun sanirim.daha da istahlandim okumaya 71tane masallah ubeydullah kardesimizi eklemeye unutma birde pozitiv kardesimiz de katilmak istiyordu o nerde swsi cikmadi :)
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Yanlus yazmisim cok ozur dilerim ubalak kardesiniz.oda yazmis buraya beni de ekleyin diye :)
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Melu 3-Berat (belki) 4-Prensess 5-Hakan Kara 6-Ermiş 7-Nilüfer 8-Şirintepeli 9-zeinarda 10-nick-yok 11-Dişikartal 12-Uballack 13-Pozitif 14-Umut_64
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
abla kişi başı kaç adet olacak ve ne zaman başlayacağız söylersin değil mi?
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
4.aksam okumam bitti.Allah cümlemizin niyetlerini hayırlara erdirsin.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Berat (belki) 3-Prensess 4-Hakan Kara 5-Ermiş 6-Nilüfer 7-Şirintepeli 8-zeinarda 9-nick-yok 10-Dişikartal 11-Uballack 12-Pozitif 13-Umut_64
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
3üncü ve 4 üncü akşamı okudum Allah kabul etsin inşallah
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Berat (belki) 3-Prensess 4-Hakan Kara 5-Ermiş 6-Nilüfer 7-Şirintepeli 8-zeinarda 9-nick-yok 10-Dişikartal 11-Uballack 12-Pozitif 13-Umut_64 Bu gece okumalara başlayacağız,listede adı olan arkadaşlarımız akşam saatelerinde burada olduklarını bildirirlerse okuma adetlerini ayarlıyacağım..
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer 2-Berat (belki) 3-Prensess 4-Hakan Kara 5-Ermiş 6-Nilüfer 7-Şirintepeli 8-zeinarda 9-nick-yok 10-Dişikartal 11-Uballack 12-Pozitif 13-Umut_64 14-Bedircan
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
abla çok yoğun ve karışık bir dönemdeyim senden ricam bana adedi msjla yazar mısın nolur
beratt
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 353
7 sene önce
abla okumaya ne zaman başlıyoruz
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 7-Şirintepeli ..........5 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 1. grupta ve 2. grupta adları olan arkadaşlarımız cumartesi gecesine kadar 9 ar tane okuyorlar,pazardan itibaren de 5 er tane okuyacaklar... 1.grupta olmayanlar bu geceden itibaren 5 er tane okuyacak.....Allah kabul etsin..
bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
7 sene önce
Allah dualarımızı kabul etsin inşallah.
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Ozaman ben bu aksamdan ihtibaren 6 tane mi okuyacağım? yoksa bende ki 9tane okuyacagim
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Bu gece okudum Allah kabul etsin inşallah
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 7-Şirintepeli ..........5+4 8-zeinarda..............5+4 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5+4 13-Umut_64............5+4 14-Bedircan ...........5+4
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Tamam 5 tane vermissiniz Birazdan basliyorum rabbim kabul etsin insallah
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Oncesinde uygulamamiz gereken bir sey varmi nasil niyet ediyoruz
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Doğrudan basliyordum ben.Ritüelleri uygupamadom bundan sonra inşaallah.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
bu gece başlayacak olan gruptan kimlerin başladığını bilmemiz lazım ki eksiklik olmasın.... bedircan prenses umut ermiş berat dişikartal uballack başladılar....diğerleri de konuyu okuyup belirlenen adetleri okuyacaklarını teyid ederse iyi olur....
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
Benim 5.aksam da bitti.Allah sizlerin de niyetlerini hayırlara vesile eylesin.
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
5 okuma tamamlanmıştır.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 ??? 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 ??? 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 ??? 7-Şirintepeli ..........5 ??? 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 ??? 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 adının yanında soru işareti olan arkadaşlarımız okuduklarını teyid ederlerse iyi olur....
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
okudum insallah Allah kabul etsin
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
konuyu tam anlamadım ama sanırım 9 tane okuyacagım :) lakın ben 05/12 tarıhınde gırdım hangı gun başladı açıgımı kapatayım. Düzeltme...Normal okumam haricinde 5 adet daha okuyorum sanırım yapılmak istenen bu okudu sayabilirsiniz şimdi başlıyorum
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
2. grubun okumasıda tamam yanlış anlaşılmasın eğerki okuyamayacak yada açığı olan varsa ben okuyabilirim evdeyım calışmıyorum işim yok nasılsa
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Allah cümlemizden razı olsun ...Allah saklasın böyle bir vebalin altına giremem kimsede girmesin hakikaten okuyamayan okumayan varsa bildirsin lütfen
hakan kara
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 50
7 sene önce
simdi geldim isten zeinarda abdest aldim basliyorum.5 ader rabbim kabul etsin simdiden
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 ???......yerine pozitif okudu 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 ??? 7-Şirintepeli ..........5 ??? 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 adının yanında soru işareti olan arkadaşlarımız okuduklarını teyid ederlerse iyi olur....
hakan kara
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 50
7 sene önce
zeinarda kardesim simdi bitirdim allah kabul ederse.azimeti de sonunda okuyup duami yaptim.yarin ayni saatte gorusmek uzere.selametle.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 ???......yerine pozitif okudu 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 ??? 7-Şirintepeli ..........5 ??? 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 adının yanında soru işareti olan arkadaşlarımız okuduklarını teyid ederlerse iyi olur....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 ???......yerine pozitif okudu 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 7-Şirintepeli ..........5 ??? 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 adının yanında soru işareti olan arkadaşlarımız okuduklarını teyid ederlerse iyi olur....
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Allah kabul etsin okudum
ermis
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
okudum allah kabuletsın
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
1.grup tam gaz devam ediyor..6.gece duaları da tamamlandı.Allah tüm dua kardeşlerimizin dualarını hayırlara erdirsin..
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
2.gece icinde okudum Allah kabul etsin
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
Arkadaşlar şirintepeli nickli üyemiz profilinden de defalarca uyarmama ve forumda olmasına rağmen ne profillerinden ne de bu konudan cevap vermemiştir.... Kendi isteğiyle okumalara katılma kararı veren bir insanın böylesine umursamazlığı karşısında söylenecek söz kalmamıştır..... Bunun tek bir anlamı vardır,1. grupta da 2. grupta da okumalarını yapmadığı anlaşılmaktadır..Okumaya katılan bunca insanın vebalini almayı göze aldığına göre daha fazla birşey söylemeye gerek kalmıyor.... 1. gruptan 28 adet,2. gruptan da 2 günlük 10 adet olmak üzere 38 adet birikmiş okuması var... bunları aramızda paylaşmayı öneriyorum,herkes kaç tane alabilirse yazsın....
AbSİNth_
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 815
7 sene önce
3 adet bende..Sabahtan da okusak olur değil mi?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer................5 ???......yerine pozitif okudu 2-Berat ................5 3-Prensess ...........6 4-Hakan Kara........5 5-Ermiş ................5 6-Nilüfer................5 7-Şirintepeli ..........5 (38 adet toplam okuması var) 8-zeinarda..............5 9-nick-yok .............5 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............5 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5
Dogus
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 310
7 sene önce
Canım cok özür dilerim okudugumu burda yazarak belirtmedim okumalarımı eksiksiz yapıyorum tekrardan özür diliyorum yazmadığım icin
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
Ablam bu geceki de tamam
hakan kara
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 50
7 sene önce
sirintepeli arkadasin 5 tanesini aliyorum ayrica kendi okumam olan beside birazdan okuyacagim.
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Bugun yatsidan sonra 6 adet okuyorum
dozer
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 379
7 sene önce
sayın zeinerda okumamı yaptım diye tarih belirtmiştim 04.12.2014 5 adet okudum 05.12.2014 5 adet okudum Allah razı olsun
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer.................6 2-Berat ................5 3-Prensess ...........5 4-Hakan Kara........6 5-Ermiş ................6 6-Nilüfer................5 8-zeinarda..............6 9-nick-yok .............6 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............6 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5
bebekistiyorum
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Benide dua kardesligine eklermisiniz
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Allah kabul etsin inşallah bu akşamki okumamı okudum
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
5 adet okunmuştur ......
şirintepeli
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
şirintepeli okudum her gece 4 vakia
bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
7 sene önce
Arkadaşlar okumalarımı gece 23:00 dan sonra yapıyorum. Herhangi bir sorun yok. Allah okumalara katılan tüm arkadaşlarımdan razı olsun. Duaları makbul dualardan olsun.
dozer
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 379
7 sene önce
6 tane okudum Allah kabul etsin
Dogus
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 310
7 sene önce
Okumalarım Allah'ın izniyle bitti Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin Hakkınızı helal edin
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Sekiz tane okudum inşaallah Allah kabul etsin yarin son gün bizim 1. Grup Duasini zeinarda abla sen yaparken insaallah
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Kendi okumam 9 taneyı ve kalan 5 taneyı okudum gercı şirintepeli okudum demiş ama ...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1. grup okumaları bu gece bitti... 2. grup okumaların sayı dağılımı da aşağıdaki gibi..... 1-Dozer.................6 2-Berat ................5 3-Prensess ...........5 4-Hakan Kara........6 5-Ermiş ................6 6-Nilüfer................5 8-zeinarda..............6 9-nick-yok .............6 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............6 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
6 tane okudum Allah kabul etsin
dozer
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 379
7 sene önce
6 tane okudum Allah kabul etsin
beratt
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 353
7 sene önce
dualarımı hergün okuyorum rabbim cümlemizinkini kabul etsin
Kul
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 272
7 sene önce
Allah kabul etsin inşallah bugün okudum son gün
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
bende okuyorum 6 tane her gün. bugün henüz daha okumadim. ama biraz sonra okuyacagim insallah
bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
7 sene önce
Cenabı Allah dualarımızı niyetlerimizi kabul etsin,Kendisinden başkasına muhtaç etmesin inşallah. Maddi manevi ihtiyacı olan cümle din kardeşlerimin yanında olsun . Okumalara devam eden arkadaşlarımdan Allah razı olsun.
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
amin cümle ümmeti muhammedden razi olsun insallah
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
7 sene önce
Arkadaşlar internet bağlantımdaki sorun nedeni ile uzun süre giremedim ve yorum yazamadım ben 2 grup içinde ne olursa olsun okudum ve okumaya devam ediyorum yazmadım diye aklınıza bişiy gelmesin içiniz rahat olsun... Allah kabul etsin dualarımızı inşallah :)
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
Bu akşamki 5 adet tamamlandı
şirintepeli
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Şirintepe li ben okudum fakat bildirmeye unuttum
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Okumamı yaptım Allah herkesinkini kabul etsin
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
dün benim okumam yok diye biliyordum ...yanılıyormuyum?
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Uballak kardesimiz birinci okumayla ikinciyi karistirdi gibi geliyor
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Bugun 6 tane okuyorum o zaman .borcum yok demi kendimi gabi gibi hissettim yaw niye bole oldu
dozer
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 379
7 sene önce
6 tane vakıa suresi okudum allah kabul etsin
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Dun gece okumadim bazen sessiz kaliyo site ,prenses in dedigi gibi ben grup deyince grubu ikiye boldunuz sandim ,
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Bugunu bitirdim dunkulere basliyorum
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
bugünkü okumalarim bitti Allahin izni ile
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
5 adet tamamlandı......
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Okumam bitti............
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Bende dun 12 tane okudum bugun 6 devam ediyorum
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
1-Dozer.................6 2-Berat ................5 3-Prensess ...........5 4-Hakan Kara........6 5-Ermiş ................6 6-Nilüfer................5 8-zeinarda..............6 9-nick-yok .............6 10-Dişikartal...........5 11-Uballack.............6 12-Pozitif................5 13-Umut_64............5 14-Bedircan ...........5 yarın akşam okumalarımız bitiyor
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
bugünkü okumalarim bitti insallah
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
5 adet okuma yapilmistir...
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
Allah hepimizin dua'larına icabet göstersin İnşallah hayırlısı ile yeni okumalarla tekrar görüşmek üzere
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
Bu gece son okumalarımızı yapıp 2 rekat namaz kılarak okumalarımızın kabulü ve dileklerimize erişmek için dua ediyoruz....
bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
7 sene önce
Ne çabuk geçti ? Maşallah tüm arkadaşlarıma. Cenabı Allah cümlemizin dualarını kabul eder inşallah. Cümlemizi Kendisinden başkasına muhtaç etmesin.
Nick-Yok
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 102
7 sene önce
amin. okumalarimi bitirdim duami yaptim. Allah hepimizin duasini kabul etsin. tez zamanda tesiratini halk etsin insallah
disikartal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 4728
7 sene önce
Abla okumam bitti ama namaz ve duasini yarin yapabilirim biliyorsun. Okuyan herkesin agzina saglik Allah kabul etsin. Amin
uballack
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 256
7 sene önce
Bende bitirdim okumalarimi. Allah bu uygulayamaya vesile olan,birlikte okuma gayreti gosteren tum ihtiyac sahibi dostlarimin hayirli olan dualarini kabul eylesin INSALLAH,AMIN
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
7 sene önce
rabbim cümlemizin dualarını kabul etsin dileklerimize kavuştursun. Dişikartal,namazını sonra da kılabilirsin sorun değil,yasine katılmak istersen adını yaz da yarın son ngün biliyorsun...
Prensess
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 22
Yanıt Sayısı: 864
7 sene önce
Selamın aleyküm bende okumalarimi bitirdim şükür. Allah hepimizin isini rast getirsin insallah
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
7 sene önce
Bende 2 grup içinde okumalarımı tamamladım namazımı da kıldım dilerim Rabb'im dualarımızı kabul eder...
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22211 Kayıtlı Üye
  • 16507 Konu
  • 143718 Cevap
  • Son Üye ChesterQuosy
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)