Allah rasulun"den

Bu konu ERBAUN tarafından 7 sene önce açıldı, 193 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce

Bu dua Gecede veya þuur altý rahatsýzlýklarda veya büyücülerin saldýrýsýndan veya cin, frit ve þeytanlarýn ibadet ve zikirden alýkoyma zamanlarý ve haricinde saldýrýlarýna karþý bir sýðýnma duasýdýr. Ebu Hüreyre r.a Rivayetle Ey Allahýn Rasulu (s.a.v) bu gece bir ifrite rastladým ve bana saldýrdý dediðinde Efendimiz Euzu bi vechillahil kerim…. sonuna kadar okusaydýn ya diye buyurmuþtur. Bu duayý genelde sýkýntý anlarýnda ve harici olarak ta sabah ve akþam namazlarýnýn akabinde 3-5-7-21-41 kadar okumakta fayda vardýr. Okuyabileceklerin bunu okumasý okumayý bilmeyenlerin nusha olarak yazýlýp taþýtýlmasý tavsiye olunur Allah Azze ve Celle okuyaný veya taþýyaný muhafaza eder. Allahu sübhaneke ve tealaBismillahirrahmanirrahimEuzu bivechillahil kerim vebi kelimetillahit tammetilleti la yucavizuhunne berrun vela facirun min þerri ma yenzilu mines-semai ve þerri ma ya’rucu fiha ve min þerri ma zerae fil ardi ve min þerri ma yahrucu minha ve min fitenil leyli ven nehari ve min tevarikýl leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya rahman.Hayýr ile görünenden baþka gece ve gündüzün karartýlarýndan (Gölge, Bariz suret, açýkca saldýran habis ruhlarýn, ifritlerin) gece ve gündüzün fitnesinden yerden çýkan þeylerin þerrinden yere batan þeylerin þerrinden göðe yükselen þeylerin þerrinden gökten inen þelerin þerrinden hiçbir iyi ve kötünün ondan geçemediði Allahýn tam kelimeleri ve Kerim olan Zatýna sýðýnýrým Ya Rahman.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 21877 Kayıtlı Üye
  • 16482 Konu
  • 143650 Cevap
  • Son Üye Deniz_01
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)