korunma içeren terkipler

Bu konu mjj tarafından 6 sene önce açıldı, 495 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
mjj
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 13
6 sene önce

Allah Teala’nın Kuran’da Bildirdiği Mümin Özellikleri

• Müminler ancak Allah’a kulluk ederler. O’ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. (Fatiha, 1-7; Nisa, 36)


• Allah’tan korkup-sakınırlar. Allah’ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Al-i İmran, 102; Yasin, 11; Tegabün, 15-16; Zümer, 23)

• Yalnızca Allah’a güvenirler. (Bakara, 249; Tevbe, 25-26)

• Allah’tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Ahzab, 39)

• Allah’a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara, 172; İsra, 3; İbrahim, 7)

• Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah’ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat, 15; Bakara Suresi, 4)

•Kuran’a kuvvetle bağlıdırlar.Tüm hareketlerini Kuran’a göre düzenlerler.Kuran’a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (Araf,170; Maide,49; Bakara, 121)

•Sürekli Allah’ı anarlar. Allah’ın herşeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah’ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. (Al-i İmran,191; Rad, 28; Nur,37; Araf,205; Ankebut, 45)

• Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Ancak bu, insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir.) (Bakara, 286; Araf,18

• Herşeyin Allah’tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz, her zaman serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe,51; Teğabün,11; Yunus, 49; Hadid, 22)

• Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa, 74; Sad , 46; Araf, 31-32)

• Sadece Allah’ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide, 55-56; Mücadele, 22)

•Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin,54;Zümer, 1

• Tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara, özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal, 39; Hac, 78; Hucurat, 15; Tevbe, 12)

• Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar, kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide, 54, 67; Araf, 2)

• Allah’ın dinini tebliğ etmek çeşitli biçimlerde insanları Allah’ın dinine davet ederler. (Nuh, 5-9)

• Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl , 125; Tevbe, 128; Hud, 75)

•Öfkelerine kapılmazlar,hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Al-i İmran,134; Araf,199; Şura,40-43)

• Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan, 17-18; Tekvir, 19-21; Maide,12; Nahl, 120)

•Baskı ve zulüm görürler. (Şuara,49,167; Ankebut,24; Yasin,18; İbrahim,6; Neml,49,56; Hud, 91)

• Zorluklara katlanırlar. (Ankebut,2-3; Bakara,156,214;Al-i İmran,142,146,195; Ahzap, 48; Muhammed,31; Enam,34)

• Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe, 111; Al-i İmran, 156-158, 169-171, 173; Şuara, 49-50; Saffat, 97-99; Nisa,74)

• İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara, 14, 212)

• Allah’ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah, onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak, onları üstün kılar. (Al-i İmran,110-111, 120; İbrahim, 46; Enfal, 30; Nahl, 26; Yusuf, 34; Hac, 38; Maide, 42, 105; Nisa, 141)

• İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa, 71, 102; Yusuf, 67)

• Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır, 6; Zuhruf , 62; Mümtehine, 1; Nisa , 101; Maide, 82)

• Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe, 83, 95, 123)

• İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab, 60-62; Haşr , 6; Tevbe, 14-15, 52)

• Birbirlerine danışarak (istişare ile) hareket ederler. (Şura , 3

• İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf , 28; Tevbe, 55; Taha, 131)

• Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac, 41; Kasas, 79-80; Nahl , 123)

• İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara , 238; Enfal, 3; Müminun, 1-2)

• Çoğunluğa değil, Allah’ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam Suresi, 116)

• Allah’a yakınlaşmak, örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide Suresi, 35; Fatır Suresi, 32; Vakıa Suresi, 10-14; Furkan Suresi, 74)

• Şeytanın etkisine girmezler. (A’raf Suresi, 201; Hicr Suresi, 39-42; Nahl Suresi, 98-99)

• Atalarına körü körüne uymazlar. Kuran’a göre hareket ederler. (İbrahim Suresi, 10; Hud Suresi, 62, 109)

• İsraftan kaçınırlar. (Enam Suresi, 141; Furkan Suresi, 67)

• İffetli davranırlar ve Allah’ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun Suresi, 5-6; Nur Suresi, 3, 26, 30; Bakara Suresi, 221; Maide Suresi, 5; Mümtehine Suresi, 10)

• Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara Suresi, 143; Nisa Suresi, 171)

• Fedakardırlar. (İnsan Suresi, 8; Al-i İmran Suresi, 92, 134; Tevbe Suresi, 92)

• Temizliğe dikkat ederler. (Bakara Suresi, 125, 168; Müddessir Suresi, 1-5)

• Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat Suresi, 12)

• Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa Suresi, 12)

• Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16-17, 147, 193; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 2)

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22139 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye Nurkbss
Forumda Kimler Online (Şu anda 2 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)