Tesirli Çevirgel Duası Etkili ve Denenmiş

Bu konu Silent tarafından 10 sene önce açıldı, 37626 kere okundu ve 367 Cevap verildi.
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce

Merhabalar sevgili lahutiye ailesi bu yazımızda sizlere Çevirgel Duası hakkına güzel bilgiler vereceğiz hem etkili hemde faydalı.Evet tesirli diyorum çünkü bu duayı okuyupta fayda görenlerin sayısı çok fazla inşallah sizede faydası olur.Herkeste olacak diye diye bir garantiyi kimse veremez tabiki ama eğer sevdiğinizden yada eşinizden ayrı iseniz vede dua arıyorsanız çevirgel duası kesinlikle faydalanmanız gereken bir duadır sevgili lahutiye.com üyeleri,temiz bir kalp ile ve verilen tarife uygun okuma yaparsanız neden sizdede olmasın.Şimdi öncelikle lahutiye üyelerine duayı nasıl okumaları gerektiğini yazalım daha sonrada duayı yazalım.Çevirgel duasını yedi cuma sala ile ezan arasında okumanızı tavsiye ediyorum,bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur,dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile berebar söyleniyor).Dedikten sonra duamıza geçelimBismillahirrahmanirrahîmElhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrüİlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin.Faydalı ve haayırlara vesile olmasını dilerim https://www.lahutiye.com/ sitesi Güncelleme : 10.10.2017 10:21

Bihter
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 182
Yanıt Sayısı: 202
10 sene önce
teşekkürler Fırtına,ihtiyacı olanlara faydalı olur inşallah:thumbsup[1]:önceden akrabamdan bi kız kenzül arşla bunu çok okumuştu:smile:şimdi 5 yıllık evliler,Allah bozmasın :smile:
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
doğru okunduğunda tesir ediyor evet doğru derken birazda niyet ve inanç ön plana çıkıyor bir dua nekadar tesirlide olsa Allah kabul buyurmadıkça gerçekleşmez hayırlı bir istekmi değilmi yanlızca Allah bilebilir hiçbir dua boş çevirilmez istediğimizin birşeyin olmaması başka şeylerin olmasına vesiledir ihtiyacı olan arkadaşlarımızın faydasını görmesini dilerim.
mercan
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
10 sene önce
okuma şansım olmadı ama okuyupta faydasını görenlere bende şahit oldum paylaşımınıza teşekkürler.
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
uzun olan çevirgelide yazalım belki faydalanırsınız Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًامَااُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِ هُمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَافِى اَعْنَاقِهِمْ اَعْلاَلاً فَهِى َاِلَى اْلاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًاوَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُم ْفَهُمْ لاَيُبْسِرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَاجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَ اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْـمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ اَللَّهِكْ اَمْرِيْلَهْ پَيْغَمْبَرِيمِزْ عَلَيْهِ السَّلاَمِكْ قَوْلِيْلَهْ آيْدَانْ كُذَلِّكْ اَلْدِمْ كُونَشْدَنْ نُورْ اَلْدِمْ اَلْتُونْدَانْ قِيْـمَتْ اَلْدِمْ كُومُشْدَنْ حُرْمَتْ اَلْدِمْ جَوْهَرْدَنْ عِزَّتْ اَلْدِمْ كُوكْدَنْ يُوجَه لِقْ اَلْدِمْ يِـيرْدَنْ اَغِرْلِكْ اَلْدِمْ صُودَن اَقِنْتِى اَلْدِمْ مِسكْدَنْ قُوقُولُقْ اَلْدِمْ بُو حَمَائِلِى كُتُـورَنْ فُلاَنِكْ قِزِنِيكْكِ اَىْ كِبِى بَخْتِنى اَچِقْ اَيْلَدِمْ كُونْ كِبِى يُوزِينْ نُورْلُوا وَكُونَشْدَنْ مُشَرَّفْ اَيْلَدِمْ يِلْدِيزْ كِبِى اَلْنِينِ شَوقْلِى اَيْلَدِمْ يَرْ كِبِى اَغِـرْ اَيْلَدِمْ اَلْتُونْ كِبِى قِيْمَتْلُوا اَيْلَدِمْ كُمُوشْ كِبِى حُرْمَتْلُو اَيْلَدِمْ جَوْهَرْ كِبِى عِزَّتْلُو اَيْلَدِمْ صُو كِبِى عَزِيزْ اَيْلَدِمْ مِسكْ كِبِى قُوقُولُو اَيْلَدِمْ اَرْدَنْ وَعَوْرَتْدَنْ جَمِيعْ نَاسِكْ مَيَـانِنْدَهْ عَزِيزْ وَحُرْمَتْلُوا اُولْسُونْ فُلاَنَةََ قِزِى فُلاَنَةَ هَرْكَسِينْ يَانِنْدَه زِيْنَتْلُوا اُولْسُونْ اَلْتُونْ كِبِى قِِيْمَتلُو اُولْسُونْ كُمُوشْ كِبِى حُرْمَتْلُوا اُولْسُونْ جَوْهَرْ كِبِى عِزَّتْلُو اُولْسُونْ صُوكِبِى عَزِيزْ اُولْسُونْ مِسكْ كِبِى قُوقُولُوا اُلْسُونْ جُمْلَهْ يَرْيُزُنْدَه كِى خَلْقِكْ كُو زِينِى جُمْلَهْ عَالَمِكْ كُوكْلِنِى وَ مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِينى آرَامِنِى قَرَارِينِى وَحُكْمِنِى وَ كُوذِينِ وَجَانِنِى وَ يُـوزْ مُحَبَّتِنِى وَجَمِيعْ اَعْضَاسِنِى فُلاَنْدَنْ يَكَا چَوِيرْدِمْ بِحَقِّ يُوسُفْ پَيْغَمْبَرِينْ حُسْنِى جَمَالِى كِبِى كُوزَلْ اَيْلَدِمْ هَرْ كُورَنْ عَاشِقْ اُولْسُونْ اَللَّهُمَّ يَاعَزِيزِ تُعَزَّزَتْ وَالْعِزَّةِ فِالْعِزَّةِ عِزَّتِكَ يَاعَزِيزِكُونْ طُوغْدِى بَنْ طُوغْطُومْ كُونُكْ نُورِينِ اَلْنِمَهْ قُويْدُومْ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ بَكَاعَاشِقْ اُولْسُونْ اَللّهُمَّ يَانُورِ تَنَوَّرَتَ تَنَوُّرُ فِى النُّورِ نُورِكَ يَانُورُ اَىْ طُوغْطُو بَنْ طُوغْطُومْ اَيِكْ نُورِيْلَهْ نُورْلَنْدِمْ هَرْكُورَنْ بَكَا عَاشِق ْاُولْسُونْ بِحَقِّ يَاكَرِيمُ يَااَللهُ يَارَحِيمُ بِحَقِّ كهيعص وَبِحَقِّ حمسق وَبِحَقِّ ن وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ بُو حَمَائِلِى كُتُوركْ فُلاَنِكْ قِزِينَهْ فُلاَنِكْ اُوغْلِى نِكْ كُوكْلِنِى مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِنِى سَوْدَاسِنِى وَعَشْقِى وَاُوچْيُزْ اَليْمِشْ اَلْتِى دَمَرِينِى وَجَمِيعْ اَعْضَاسِنِى چَوِرْدِمْ بِحَقِّ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلاَّ تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ وَدَخِى يُوزْ يِكِرمِى دُرتْبِيكْ پَيْغَمْبَرْلَرِينْ مُعْجِزَاتِيْلَهْ وَجُمْلَهْ مَشَايِخْلَرِينْ هِمَّتِيْلَهْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَللَّهِكْ عِنَايَتِيْلَهْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِكْ شَفَاعَتِيْلَهْ اَللَّهِكْ بِرْلِكِيچُونْ بُوحَمَِائِلِى كُتُورَنْ فُلاَنْ قِزِنِينْ اِرَاقْدَه وَيَقِينْدَهْ قُتُودَهْ قُومْشُودَهْ اُولاَنْ دُشْمَنْلَرِينِكْ اَغِزْلَرِينْ وَدِللَّرِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَدَخِى اَللهُ تَعَالَى جَلَّ شَانُهُ بِرْدِرْاَللهُ تَعَالَنِينْ بِرْ لِكِچُونْ يَتْمِشْ اِيكِى مِلَّتِينْ كُوزِينْ دِيلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ َقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمُ بِرْلَهْ اَرْدَنْ وَعَوْرَتْدَنْ وَمُنَافِقْدَنْ بُو حَمَائِلِى كُتُرَنْ فُلاَنِكْ حَقِّنْدَهْ يَرَامَزْلِقْ اِدَنْلَرِينْ كُوزْلَرِينْ وَقُولَقْلَرِينْ وَاَغِزْلَرِينْ وَدِللَّرِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ اَللَّهُمَّ فَسَحَرَلَنَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْـشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لاَ يُبْسِرُونَ جُمْلَهْ نَاسِكْ دِلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغُْلـُوا اُولْسُونْ وَجَمِيعْ دُشْمِنْلَرِينْ اَغِزِينْدِلِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ وَبَغْلُوا اُولْسُونْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونْ بِرْلَهْ صَاغِمْدَه صُولُمْدَهْ اَرْدِمْدَهْ اُوكُومْدَهْ اُولاَنْ دُشْمَنْلَرِينْ دِلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَدَخِى اَلْتِى بِيكْ اَلْتِيُوزْ اَلتْمِشْ اَلْتِى آيَتْ قُرْاَنْدَهْ وَيَدِى سَيَّارَهْ وَيِكِرْمِى دُوقُوزْ حُرُوفِ هَجَابِرْلَهْ وَدَخِى بِيكْ كَرَّهْ يَااَللهُ دِيدِمْ وَبِيكْ كَرَّهْ يس شَرِيفِى بَاشِـمِهْ طَاچْ اَيْلَدِمْ وَبِيكْ كَرَّهْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ سُورَه سِنِى صَاغْ يَانِمَهْ اَلْدِمْ وَبِيكْ كَرَهْ تَبَارَكَ سُـورَهْ سِنِى صُولْ يَانِمِهْ اَلْدِمْ وَ بِيكْ كَرَهْ تَبَّتْ وَبِيكْ كَرَهْ اِخْلاَصْ شَـرِيفْ وَبِيكْ كَرَهْ اَيَتَ الْكُرْسِى وَبِيكْ كَرَهْ آمَنَ الرَّسُولِ اَيَتْلَرِينِى چَوْرَهْ يَانِمَهْ يَدِى قَاتْ حِصَارْ اَيْلَدِمْ فُلاَنْ اِبْنِ فُلاَنَةَ قُولُومْ وَمَفْتُونُمْ اُولْسُونْ كُوكْلِنِى مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِنِى سَوْدَاسِنِى عَشْقِنِى وَيُزْمُحَبَّتِنى وَكُوذِنِى وَجَانِنِى وَحُكْمُنِى اَرَامِـنِى قَرَارِنِى وَ 366 طَمَرِينِ وَجَمِيعْ اَعْضَـاسِنِى فُلاَنْدَنْ يَنَا چَـوِرْدِمْ بَنْدَن غَيْرِيسِبِى كُورْمَسُونْ عَشْقِمدَنْ دَلِى دِيوَانَهْ اُولْسُونْ يَانْسُونْ طُوتُشْسُونْ كَنْدُونِكْ نَهْ اُولْدِيغِكْ بِلْمَسُونْ سَرْكَرْدَانْ اُولْسُـونْ اِلَهِى يَارَبِّ كُوكْدَهْ اُولاَنْ فَرِشْتَهْلَريكِْ حَقيِّچُونْ وَلَوْحِ مَـحْفُوظْ حُرْمَتِى چُـونْ وَدَخِـى 18000 عَالَمْ حُرْمَتِيچُونْ وَ نُوحْ نَجِىُّ اللهْ عَلَيْهِ السَّلاَمْ طُوفَانْدَنْ خَلاَصْ اُولُوبْ طَبْحِ اِيْلَدِكِى عَـاشُورَهْ سِيچُونْ وَحَضْرَتِِ يُوسُفْ عَلَيْهِ اسَّلاَمِكْ مَحْپُوسْدَنْ خَلاَصْ اُولْدِيغِى حُرْمَتِيچُونْ وَحَضْرَتِ دَاوُدْ پَيْغَمْبَرِينْ زِرْحِى اِيچُونْ وَسَحَرْ وَقْتَنْدَهْ آهِى ذَارْ اِيدَنْ قُوللَّـرِينْ ذَارِ اِيچُونْ وَصَـادِقْ مُؤْمِنْ قُوللَّرِينْ صِدقِى اِيچُونْ عِـيسَى رُوحُ اللهْ حَقِّيچوُنْ بَيْتِ الْمَعْمُورْ وَبَيْتِ الْحَرَامْ حُرْمَتِيچُونْ بُوحَمَائِلِى كُتُورَنْ فُلاَنْ اُوغْلِى فُلاَنِكْ كُوذِينَهْ شِيرِينْ وَكُوذَلْ كُوسْتَرْ كَلْ يَارَبِّ يَارَبِّ فُلاَنِكْ عَقْلِنِى فِكْرِنِى مَيْلِنِى سَوْدَاسِنِى وَعَشْقِنِى وَحُكْمُنِى اَرَامِنِى وَقَرَارِينِى وَجَانِنِى وَكُذِينِى وَيُزْمُحَبَّتِنِى وَ366 طَمَرينِى وَجَمِيعْ اَغْضاَسِنِى فُلاَنْدَنْ يَكَا چَوِرْ كَلْ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ذَمِينِ آسُماَنْ عَرْشَ وَكُرْسِيَّه دَكِينْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ حَقِّيچُونْ يُوحَمَائِلِ كُتُورنْ فُلاَنْ اُوغْلِنِى جُمْلَهْ خَلْقِينْ اِيچِينْدَهْ وَجُمْلَهْ نَاسِكْ يَانِنْدَهْ شِرِينْ وَعَزِيزْ وَحُرْمَتْلُوا وَمُحَبَّتْلُوا اَيْلَهْ يَارَبِّ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهِ مُحَمَّدٍ رَسُو لُ الله ِوَبِحُرْمَةِ اِلَهِى آدَمَ وَحَوَّاءْ وَبِحُرْمَةِ سُلَيْمَانْ ابْنِ دَاوُدْ عَلَيهِمَا السَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِِ آمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ يَااَللهَ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ لا ى وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلااَّ بِا للهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ خَتَمَ اللهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىَ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لاَيُبْسِرُونَ وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدْ فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى خَلَق السَّمَواَتِ وَاْلاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
salamar
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 40
10 sene önce
benimde okuyup faydasını gördüğüm dualar arasında paylaşım için teşekkürler
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
konuda verilen ilk duayı okumanız kafidir ikincisine gerek yok
KASVA
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 134
10 sene önce
Her ikiside çok kuvvetli ve etkileyici dualardır. Zannediyorum ki; kişi inanmadan bile okusa, Allah Celle Celalüh'ün izniyle başarılı olunur. Ama inşallah helal olan yolda kullanalım.
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
evet faydalıdır hemde büyü olan okumalardan ayrı tutulabilecek nadir dualardan
hayalperest
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
10 sene önce
bunu bende de okumak istiyorum inşallah sonuç alırım elinize sağlık
pembeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
ramazanda ayında başlamanın bir sakıncası olurmu
pembeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
cuma günü başlayıp her cuma bir defa okuyacağız değilmi yoksa her cuma 7 defamı okunacak
Sİhab
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 310
Yanıt Sayısı: 734
10 sene önce
7 Cuma Selâ ile Ezan arasında okunacak Pembe kardeşim,her Cuma 1 defa okunacak...
pembeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
teşekkür ederim cevapalar için zahmet verdim
Sİhab
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 310
Yanıt Sayısı: 734
10 sene önce
Estağfirullah,Pembe kardeşim her zaman istediğiniz kadar soru sorun...selametle,Allah yardımcınız olsun...
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
hem çevirgel hemde tamamlayıcısı okumalar günde bir defa yapılacak kardeşim 7 defa değil ve doğru okunma şekli 7 cumadır,ancak sen 7 gece okursan kabul olmaz diye birşey söylemek mümkün değildir onu yanlızca Allah c.c. bilebilir
gonulcelen
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
ben bu duayı okuyup faydasını görmüştüm arkadaşlar konuyu görünce sizlere yazayım dedim tavsiye ederim
ssk
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
benim bi sorum olacak, bu uzun ve kissa dualar bir erkegin kadina mi okuma sekli veya bir kadinin bir erkek icin okuma seklimi? uzun olanda bazi yerlerde sadece "fulante kizinin" diye geciyor orada sadece anne adimi söylenecek ? cevaplariniz icin simdiden tskler
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
kısa olanı okuman yeterli kardeşim ve orada geçen filanca yazan yerlerde isim söyleniyor ayşeden doğma ahmet gibi
surmeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
merhaba yeni üye oldum çok faydalı konular var emeği geçenlere teşekkürler
surmeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
çok teşekkür ederim hoşbuldum :) çevirgel duası gerçekten çok faydalı bir duadır benimde arkadaşım okumuştu faydasını gördü tavsiye ederim
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
evet faydalıdır bizimle paylaştığın için saol surmeli vede bende hoşgeldin diyorum
surmeli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
tekrardan hoşbuldum :) paylaşmak güzeldir bizimde katkımız olsun
SesizCiglik
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 152
10 sene önce
bu siteye emegi gecen herkesten Allah razi olsun, demin cevirgel duasina öyle bir baktim icime acayip bir ürperti girdi kötü anlamda deyildi ama olacagina inandigim birseydi ama bir sorum olacak Filanca yazan yere misal ( ayse oglu ali ) diyemi okuyacagiz yoksa sirf matlubun ismini...simdiden cevabiniz icin cok tesekkür ederim Allah razi olsun
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
anne ismiyle beraber yani yazdığınız gibi ayşe ibni ali diyeceksiniz
SesizCiglik
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 152
10 sene önce
cok tesekkür ederim Allah razi olsun
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
10 sene önce
rica ederim kolay gelsin
basak
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
10 sene önce
aynı soruyu bende soracaktım gerek kalmadı cevaplardan dolayı saolun
SesizCiglik
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 152
10 sene önce
benim bir sorum daha olacak kusuruma bakmayin simiden, neden bilmiyorum ama benim bu duayi bugün okumak icimden geldi siz yazmissiniz okuma zamanini ama...simdiden cok tesekkür ederim cevabiniz icin
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
inanarak okursan bu dua çok tesirli ben birisi için okumuştum etkisini gördüm
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
hoşbulduk teşekkür ederim iyisinizdir inşallah
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
bizde iyiyiz elhamdülillah siteniz çok güzel maşallah başarılar dilerim
ferman34
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
bu güzel ve faydalı paylaşımınız için allah razı olsun
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
tamam konuyu bulursam yazarım elbette
Silent
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 71
Yanıt Sayısı: 473
papatya
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
anne adını bilmediğimiz birisi için okusak olurmu yada nasıl okumamız gerekir
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
anne ismini bilmiyorsanız Havva oğlu veya Havva kızı diye söyleceksiniz kardeşim
papatya
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
anladım çok teşekkür ederim allah razı olsun
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
önemli değil kardeşim dualarınız kabul olunur inşallah selam ve dua ile
melissaa
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 74
10 sene önce
bende bu duayı çok duydum paylaşım için teşekkürler. bir sorum olacak şu an ayrı değiliz 1,5 ay önce barıştık ama inanılmaz ilgisiz arayıp sormuyor bahaneler buluyor önceden yine arardı şimdi günlerce aramadığı oluyor ben okuyabilir miyim yoksa sadece ayrı olanlar için mi?
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
merhaba ben bu duayı bir hafta her gece 12 den sonra okumuştum inşallah işinize yarar
lacosa
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 25
10 sene önce
güzel bir uygulama teşekkürler.
elvin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
Uygulamalar arasında kaçar gün olmalı ?
elvin
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
Sayın üstünkural inanarak şunu söylüyorum ki içten edilen dualar belki bizim istediğimiz gibi olmasa da bir şekilde bize geri dönüyor.Sevdiğinin rüyada görmesi için bir uygulama yapmıştım.Ve geri gelmesi için , bir hafta sonra beni aradı ve benim okumayı yaptığım gün beni rüyasında gördüğünü dayanamayıp aradığını söyledi.Belki ben üstüste yaptığım için bir aksilik oldu dediğiniz gibi kuvvetli olmadı.İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Beni aydınlattınız , çok teşekkür ederim .
lahutiye
MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 300
Yanıt Sayısı: 366
10 sene önce
doğru yazmışsın kardeşim muhakkak öyle faydalı olabildiysek ne mutlu selam ve dua ile kardeşim
esmeray
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
10 sene önce
hemen okumaya başlamayı düşünüyorum ama bayanlar özel günde okuyabilirmiki
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
sevgili adigepsase geri giden olmadı çok şükür yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir ay sonra etkisini görmüştüm
güzelce
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
10 sene önce
sayın wind bana ilham oldunuz sizin adınız çok sevindim darısı başımıza inşallah
wind
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 191
10 sene önce
teşekkürler sevgili güzelce inşallah sizlerinde dileği olur amin
oben
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
Selam , Bende siteye yeni üye oldum . Hic bir sebeb yokken birden cok sevdigim kisiden ayrildim . Ayriligimiz henüz cok yeni . Vakit namazlarimda hep dua ediyorum . Simdide bu duaya devam edecegim . Insallah kabul olur Rabbimin katinda . Sizlere bu paylasimlar icin tesekkür ederim .
SaRe
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 123
10 sene önce
Ama anne adını bilmiyorum ben napabiliriz ki acaba
SaRe
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 123
10 sene önce
tşk ederim huzursuz saolasın
Cemre
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 230
10 sene önce
rica ederimmm............
meczube
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
kardeslerim allah razi olsun benim cok ihtiyacim var bu duaya sevdigimle ayriyiz ayni evde ayrilik dayanilmaz ayrilmak istiyor mantikli dusunup cevresini de gozunun onune alip sevdigi halde ayrilmanin en dogru oldugunu soyluyor allahim yardim etsin bana bize ne oldu kimler girdi aramiza bilmiyorum.. seviyorum ama en dogrusu ayrilmak diyor dua edin kardeslerim ben cok kirildim ne yapicagimi bilmiyorum onu cok seviyorum duaniza ihtiyacim var bu duayi okuycam rabbim onun dilindeki bu kotu lafi kaldirip kalbindeki sevgiyi ortaya cikarir ve mutlu oluruz diye
blueberry
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
3 sene önce 7 cuma çevirgel duasını okumustum . yüzümü dahi görmeye tahammülü yoktu 2 ay sonra herşey bir anda değişti hiçbirşey olmamış gibi geldi daha ilerleyen zamanlarda yürümedi ben istemedim ama sonucta geldi bu dua gerçekten tutan nadir dualardan biri sadece söylemek istedim
melankoli
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
10 sene önce
peki hangi gun basladin okumaya blueberry?
blueberry
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
gecen sene bır cuma basladım sala vaktınde okuyodum ondan sonrakı ara vermeden 7 cuma okudum
nurusen
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
10 sene önce
biz bayanlar duayı 7 hafta arka arkaya okuyamayızki mecburen 1 hafta ara vermek zorundayız o şekilde okunsa olmazmı
aşık
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 31
10 sene önce
Umarım herkese Allah'ım yardım eder..
black_pearl
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
ben yeniyim ve sey sorcaktim konuda gecen sala ile ezan arasi saat olarak ne vakit ve 7 kere okunduktan sonra duayi okumaya devam etmelimiyiz :)
black_pearl
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
ben yeniyim ve sey sorcaktim konuda gecen sala ile ezan arasi saat olarak ne vakit ve 7 kere okunduktan sonra duayi okumaya devam etmelimiyiz :)
color
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 1257
9 sene önce
hoşgeldiniz aramıza, cuma sela vaktini bilmemeniz çok ilginç,bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterir.hicri takvimde yazar yoksa internetten bulunduğunuz ilin ezan saatlerini bulabilirsiniz,sela da ezandan 1 saat önce civarı okunur.
SİYAH İNCİ
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 21
9 sene önce
benimde bi sorum olucak bu duayı tabiki denildigi gibi okuycam yanlız okumak istedim başka vakitler olursa destekleyici olarak okusam sakıncası olurmu
nazlıcan
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 140
9 sene önce
Merhaba arkadaşlar ben kendi kitaplarımdan birçok dualar okurum niyetlerim hacetlerim için kabul olanlar oldu.Ama birşey belirtmek isterim benim 3 yıllık bir ilişkim var biraz engebeli ve zor bi ilişkim ben ayrılık dönemimde çevirgel okudum fakat aksi tesir etti ve bırakmam gerektiğini söylediler bıraktığım an geldi bazen dualar kişilerde farklı tesirler ediyor çünkü bu duaları okuduğunuzda kişiye istem dışı baskı uygulanıyor lütfen çok dikkatli seçerek okuyalım tersine dönüp üzülmenizi istemem...
SİYAH İNCİ
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 21
9 sene önce
inanmıcaksınız ama duaları selayla ezan arası okudum ezan bittikten sonra telefonum çaldı şuan havalara uçuyorummmmmmm emeyi geçen herkese teşekkürler arkadaşlar mutlaka deneyin paylaşmak istedim sizlerleee:dance2[1]:
Kayıtlı Değil
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 1156
Yanıt Sayısı: 4566
9 sene önce
zeinarda her zaman size uygun duayı hissedersiniz der, sizde hissettiğiniz duayı okumakta ısrarcı olun. Allah dualarınızı kabul etsin, sıkıntılarınızı gidersin inşallah.
SİYAH İNCİ
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 21
9 sene önce
evet banada aynını önerdi inşallah devamı gelir evine döner
beratt
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 353
9 sene önce
bende hep dua okurken yanlış okumaktan korkarım allahım affetsin
yeliz41
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
9 sene önce
bende bu duayı okuyorum inşallah sonuç alırım emeğinize sağlık
cotanak
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
ben bu duayi 3 hafta boyunca okudum sonra özel bir sebepten dolayi (kadinim anlayin) okuyamadim. simdi yarin 4 hafta mi oluyor? ya da o sekildede okusaymiydim? lütfen biri soruma cvp versin caresizim :(
nesil266
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 145
Yanıt Sayısı: 1360
9 sene önce
çotanak chat bölümünden de görebilirsin zeinarda sorunu cevapladı ama ben yine de buraya yazıyorum senin için, bayanlar özel günlerinde hacetleri için dua edebilir ancak ibadet amaçlı kuran okumaları tavsiye edilmiyor...
cotanak
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
anladim, cok tsk ederim :) yani o haftalarda sayilmiyor.
kiki
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 335
9 sene önce
Ben tam anlamadım. Araya regl dönemi girdiği zaman o gün okuyamayacağız diğer hafta kalan sayıdan devam ederek okuduğumuzda araya kopukluk girmesi sorun olur mu. Yoksa o dönemlerde de ara vermemek adına okumalı mıyız. ... Bir de dün bir uygulamaya başlamıştım ama bunu yapmak istiyorum 1 gün okudum sadece onu yine de 15 gün ara vermeli miyim.
cotanak
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
Anladigim kadariyla 1 hafta ara verilmesi lazim sonra devam edilir
hasret61
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 42
9 sene önce
dualara çok çok inanırım...ALLAHa hep dua ediyorum...dualarım kabul gördü mü? muamma ama yüce rabbim elbet benim için hayırlı olanı gerçekleştiriyordur.Onun yolundan hiç ayırmasın... Şimdi ben anlatayım 5 yıldır biri ile çıktım ailem istemiyordu direttim vs sonunda herkes kabul etti o kadar mutluydum ki anlatamam onuda çok sevdiler çünkü gerçekten çok doğru bir kişilik birşey söyleyemem ALLAHın yarattığı kul kötülük yoktu.sözlendik,nişanlandık.altı ay sonra düğün olacaktı.kendisi yurt dışında çalışıyor gittikten 1 ay sonra benle anlaşamayacağını karakterlerimizin uymadığını söyledi yalvardım ağladım ağladım tamamen deiğmiş biri beni hiç önemsemiyor ne olduğunu anlamadım ailelerden gizlediğim ama o ayrıldık demiş bile bu gün yarın ailelerde konuşur olay biter heralde geri dönüşü yok gibi artık ama şu var ben çok seviyorum utanarak söyluyorum ama gerçekten çok seviyorum bana öyle acı yaşattı ki ama sevgimi sorguladığımda çok seviyorum.****ya gittim büyü yapmışlar dedi **** değil aslında bakıcı kadın ana diyorlar bana bozacağım dedi bilmiyorum bu işleri yani bozulunca koşarak bana mı gelecek yada neden bu yapılsın ki yada kim böle alcak bişe yaparki bana dedi ağlama göz yaşların cinlerin üzerine akıyor bişeler bişeler...doğruluğunu Allah bilir.ben şimdi yine burda bulduğum büyü bozma dualarını okuyorum 7 gün okuyup içeceğim.öyle yazıyor aslında şöyle bişey vardı bel ağrım ardı orda belirtilerindede yazıyordu okuyorum 3 kere okudum ağrım hafifledi...şimdi sorularıma cevap alırsam çok sevinirim ALLAH RIZASI için cevaplarınızı bekliyorum. ben çevirgeli okumak istiyorum yedi gün arka arkayada okurum 7 haftada hangisini yapmam doğru olur?... büyü bozmayı okurkrn bu duayıda okuya bilir miyim?(benim işlerim hep sonundan döner ben geçen sene işten ayrıldım sonradan her gittiğim iş görüşmesinde bir gün sonra alacaklarken birileri önüme geçti yada başka şeyler oldu hiç bir işim olmadı evlilik olayımda böyle oldu...o yüzden şüphelendiğim için okuyorum bu duayı) ben kızım regl dönemimde okuyamayacağım malum peki onceki okuduklarımı sayarakmı devam edeceğim yoksa en baştan yine mi okumam gerek? şimdiden cevaplar için teşekkür ederim dualarımızın kabul görmesi dileğimle dua için ALLAH RAZI olsun
hasret61
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 42
9 sene önce
??????????????????????????????????????????
cotanak
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
bir cok yerde iki duanin ayni sebep icin okunmamasinin daha dogru oldugunu okumustum. hatta 7 gün ara vericekmissin bir duayi okuduktan sonra. sana tavsiyem basladigin duayi bitir sonra cevirgel basla. bende cevirgel duasini okumaya basladim 4 hafta boyunca. ve 3 ay önce ayrildigim sevgilim bugün bana bir araya gelip konusalim mi diye mesaj atti. allahima binlerce kez sükürler olsun dualarimi kabul etti. üstelik dün gece cok icten aglaya yalvararak dua ettim ve sadaka söz verdim. eger hakkinda hayirli ise tekrar sana döner. sen sabret ve allahimiza dua et kardesim.
hasret61
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 42
9 sene önce
teşekkür ederimmmmm gerçekten çok sağol
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
9 sene önce
Hanımlar,herhangi bir niyet için özel günlerinizde dualarınıza devan edebilirsiniz.....sadece ibadet amaçlı okuma yapılması uygun görülmüyor...... Zira duaların hastalığı sağlığı yeri ve zamanı olmaz,gönül rahatlığı ile okumanızı yapın,zaten sadece cuma günleri okuyorsunuz,öncesinde bir gusletmek daha iyi olur.....Ulu dergaha her ne niyetle olursa olsun hiç bir mazeret engel değildir.....İnancınızı bozmayın aklınızda bir soru işareti olmasın,kabul edileceğine inanarak dua edin... aynı niyet için farklı dualar bir arada okunmaz,cumaların arasındaki günleri mutlaka doldurmak isterseniz tevbe şükür ve hacet namazları kılın,dualarınızın kabulü ve hacetinizin hasılı için dua edin..... Namaz kılamıyacağınız günlerde süphanallahü velhamdülillahi.......... tesbihini,la ilahe illallahü vahdehü ............tesbihini,Yunus peygamberin duasını,tevbe suresinin son ayetini(fe in tevellev..........) ve bol bol da istiğfar dualarını gün içinde saysyz ve zamansız zikredin.
Cemre
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 230
9 sene önce
ve lütfen forumu birazcık inceleyin Zeinarda ablanın bu açıklamayı pek çok yerde yaptığını göreceksiniz :(
vahide
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
9 sene önce
filancanın aklını filancanın gönlüne ve gözůne beni şirinvgöster derken nereye kendi ısmımızı nereye onun ısmını yazcaz.aklım karışutıda
Gülşen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 84
Yanıt Sayısı: 937
9 sene önce
Kendine çevirmek istediğin kişinin adı ve senin adın vahide
hasret61
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 42
9 sene önce
birşeyler daha sormam lazım yine....yardımcı olabilir misiniz lütfeen? kadeh duası ile kenzül ars duası aynı mı? bide kuduriye dua sıda çevirgeli tamamlayıcı dualardan mı onuda okumalımıyım?
hayatttt
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
9 sene önce
herkse ii geceler ben bugn gördm sitenizi ve katıldım aranıza=)çevirgel duasnı gördüm ama açkçası korktum okumya yanlş ters etki yapar die kudduriye duası beddua okumayın dedler kafam o kadar karşkki ne yapacaağmı blmyrum=(
hayatttt
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
9 sene önce
hayırlı geceler ..ben daha bu duaya başlayamadm önceki br dua çalşmam olmştu ara vermem gerektiği için başlayamadım acaba 1 gecede 7 defa okumak sizce ne kadar doğru?şimdiden teşekkürler...
Pixie
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
arkadaşlar bazıları hastayken okuyabilceğimizi bazıları okuyamayacağımızı yazmış ben bayanım haliyle hastalık devreye girdiğinde ne yapmam lazım? :/ birde 4 cumadır okuyorum ama sonraki cumalarda işte olacağım işe başlicağım için akşamları belli bi vakti yok mudur öyle okusam cuma günleri ? :/ lütfen yardımcı olun :(
Pixie
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
hastayken gusledip perşembe gecesi 5. haftama mı devam edeyim ? bu arada çok teşekkür ederim :)
bestem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 49
Yanıt Sayısı: 557
9 sene önce
anne ismi bilmiyorsak ne yapıcaz peki
elfita
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
Merhaba, Ben bu gece itibarıyla bu duayı okumaya niyetlenmiştim. Çok da heyecanlıydım. İçimde ciddi anlamda güzel şeyler olacağı hissi vardı. Fakat bugün regl oldum. Özel günlerde okunamayacağı söyleniyor. Çok da istiyorum. Lütfen birisi bana okuyabileceğimi söylesin..
elfita
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
Cevap verebilecek biri yok mu acaba ?
teddy
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 34
9 sene önce
Ben dün aksam okumaya basladim, Ilk önce cevirgel sonrasinda kenzul ars`i okumaya. aksam saat 21 gibi okudum. 7 aksam 1er kere okucam. Insallah kabul olur
hayatttt
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
9 sene önce
ben okumştum tekrardan başlamayı düşünüyorum inş...
halimizduman86
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
trekkur ederim siize ilşe yarar inş.
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
Merhabalar, aranıza yeni katıldım. Dün Ya Kadir Ya Allah ile başlayan esmaları zikretmeye başladım. Bu geceden itibaren döngel duasına başlamam sakıncalı olur mu? Bazı arkadaşlar, 7 gün her gece 1 defa okuduğunu söylemiş.. 7 Hafta çok uzun bir süreç, acaba 7 gece okusak yeterli olur mu?
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
Arkadaşlar cevap verecek kimse yok mu?
teddy
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 34
9 sene önce
ben 6ci gündeyim. her aksam okuyorum dualari, yanliz ben kenzül ars duasinin kisasini okuyormusum. Insallah zamani gelmistirde dualarim kabul olur
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
Teddy ne oldu? Bir gelisme var mi?
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
Tesekkurler aysima.. Insallah hepimizin gonlundekiler hayirlisiyla nasip olur..
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
O da bir sey:) hadi bakalim.. Iyi haberlerini bekliyoruz:)
elantari
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
9 sene önce
İyi Geceler, " Çevirgel duasını yedi cuma sala ile ezan arasında okumanızı tavsiye ediyorum,bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur,dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile beraber söyleniyor)." Şeklinde okunması tavsiye edilmiş, size sormak istediğim sadece kişinin adının söylenilmesi yeterli mi? Annesinin ismini söylemeye gerek var mı?
umutlusuz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 275
9 sene önce
Bu dua için bazen ters tepiyor geleceği varsa bile gelmez diye duydum doğru mudur?
Affe
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 7
9 sene önce
bu duayı evliler yapabilirmi birbirlerine eşim için yapsam olurmu gönlünü yüreğini bana döndürsün diye gözü dışarda değil fakat aramızdaki saygı yok oldu sevgide yardımcı olrusanız sevinirim
ya sabir
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
Sa ben esimden iki hafta once bosandim ama onu halen cok seviyorum emin olmasamda oda bana karsi bos degil ama inat etti gitti benim nasil dualar okumam lazim ki esim tekrar bana donsun yardimci olursaniz sevinirim insallah
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
ya sabır 7 cuma okumya devam et sela ile ezan arasında inşallah ki faydası oluyor...
youknow
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
Merhaba arkadaşlar Hiçbir neden yokken ağzımdan çıkan yanlış bir kelime ile ilişkim bitti . Belki düzelir ama karşı taraf çok sinirli ve kızgın . Ben seni bu kadar severken sen nasıl hata yaparsın diyor. Yaklaşık bir hafta oldu ve ben kendimi affettiremiyorum . Bu duayı çok duydum okumak istiyorum tabiki olacak diye kesin bir şey yok ama birazda ferahlamak rahatlamak için okumak istiyorum . Bugün hastalığım bitti duş alıp okumak istiyorum ama cuma değil . Sayfaların hepsini okudum 1 hafta boyunca okuyup 7 ye tamamlayanlar da olmuş dilekleri kabul olmuş . Tabiki bunu Rabbimden başkası bilemez hayırlı ise o oldurur. Sormak istediğim bugun başlamak istiyorum ama dilek kapılarımızın açık oldugu saatler var bana yardım edermisiniz ne yapayım . Hiç iyi hissetmiyorum
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
öncelilkle Allah yardimciniz olsun..... aslinda Mübarek bir günde cuma günü okunmasi daha makbul, yok ama illa baslayacagim diyorsaniz bu gün baslayin sizinde dediginiz gibi kabul edecek olan yüce rabbim kalbiniz ne diyorsa onu yapin derim ama icinizden beklemek zor degil diyorsaniz bekleyin karar sizin....... yada 3 günlük uygulamalar var isterseniz onlari uygulayin, ya vedud yada ayetel kürsi uygulamalari gibi......
zeyno1
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
9 sene önce
allah razı olsun faydalıdır eminim
zeyno1
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
9 sene önce
allah razı olsun saolun
gulnagme
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
bende okuyucam allah izin verirse tesirli olur
gecekuşu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
9 sene önce
ben 4 haftadır okuyorum fakat ayşe ibni ali diye okudum tam tersi olacakmış bi sorun olur mu acaba?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
siz bu günden baslayarak düzeltme yapin...insallah kabul olur kardesim
gecekuşu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
9 sene önce
peki daha önceki okuduklarımın etkisinde bi sorun olur mu yoksa yanlış okuduğum haftayı iptal mi etmeliyim?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Siz okuyun halis kalple. Kisi gelmezse yine yeniden baslayiniz
teacher
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 114
9 sene önce
Allah rızası için biri cevaplarsa sevinirim,ben sevdiğimden ayrıldm geri dönmesi için okumaya başladım bugün,7 çevirgel 1 serhubad,ardından birde Kenzül arş okudum doğru yaptım mı diye tereddüt ettım başka sitelerde de başka şeyler görünce.Lütfen biri cevaplarsa sevinirm
teacher
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 114
9 sene önce
birde 7 cuma ve her cuma 7 defa okuyacaz diye bılıyorum,yoksa hergün mü okuyacaz
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Her cuma 1 defa okunacak.....
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Aminn insallah seninde dilegin kabul olur güzel dua yaptin hayirli bir günde niye kabul olmasinki niyet güzel dua güzel saati zamani güzel Allah hayir etsin
teacher
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 114
9 sene önce
birde Hun,kardeşim biliyorum sıkıyorum sizleride ama affınıza sığınıyorum aynı zamanda gece yatmadan önce fotoğrafa besmele okumamda bir sakınca var mı?
teacher
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 114
9 sene önce
tm kardeşim saolasın Allah razı olsun inş okuduğum çevirgel tesirli olur,peki çevirgeli hergün okumama hacet yok demi cumadan cumaya.Bende çok konuştum demi vllaha kusuruma bakma ne yapcağımı şaşırdım bende.Affını diliyorum
HayalGücü
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
Bu dua bir kişiyi kendimize aşık edip onun bize gelmesinde de faydalı olur mu yoksa sadece birbirinden ayrı suran sevgili, eş gibi kişilerde mi işe yarar?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
okunacak dua sadece ilk bastaki konudur
youknow
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
Bugun yazdiklarim silinmis mi benmi goremiyorum ? Yanlis birsey yazdiysam kusura bakmayin.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
hayir yanlis degil kusura bakmayin sadece bazi üyelerin kafasi karisti... sizde istediginiz sorulara cevap aldiniz o yüzden problem yok
nelo
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
9 sene önce
bu dua ilgimi cekti cok guzel bi paylasimm emeginize ssaglik
nelo
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
9 sene önce
bu duayi bugun uygulsam olur mu ????
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
tabii olur ama bu uygulamaya göre yapmak istersen mecbur cumayi bekleyeceksin etkilidir
nelo
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
9 sene önce
anladim ama ben yurt disinda yasiyorum sela ile ezan arasi saati kac oluyor ki bana bu konu da yardimci olursaniz sevinirim
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
evde ezanli saatin varsa orda zaten okunur onun haricinde hicri takvimlerde yazar canim
nelo
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
9 sene önce
tesekur ederim hun yardiminiz icin
Sattuu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 145
9 sene önce
Bi sitede bunu 7 defa 7 cuma boyunca okuyun diodu, sela vaktinde zaten sela vakti 1 saat anca 7 defa okuyabiliosun kenzül arş ve surhubad duasını o vakte sığdıramıyosun, 1 defa okumak daha mantıklı gelio ama kimisi ben 3'er defa okuyunca fayda etmedi sonra 7'er defa okuyunca faydasını gördüm filan dediler acaba nasıl yapsak bilemedim şimdi :S
Sattuu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 145
9 sene önce
Benim anlayamadığım cuma günü kaç defa okuyacaz? Burda sela vaktinde 1 defa okuyun diyor diğer sitede 7 defa okuyun diyor..? 7 cuma okuyacaz onu biliyorum her cuma kac defa okuyacaz?
san
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
sitedeki arkadaslar, butun sayfalari okudum ayni sorular defalarca sorulmus, siz de bikmadan guzel bir dille cevaplamissiniz, bunun icin sizleri takdir ediyorum. ben de sitede yeniyim. butun hayatim o kadar raydan cikti ki, isi biraktim, yeni islere basvuruyorum hepsi son dakika bozuluyor, bir de 6 aylik bir iliskim vardi o da bitti birden. su an baska biriyle beraber. bu bahsettigim seyler iki ay icinde olan seyler. ben de bu duayi geri donmesi icin okumak istiyorum ama bir de acaba onun kismeti su an beraber oldugu kisiyse ben bu duayi okuduktan sonra gunaha girer miyim? nedir yorumunuz arkadaslar?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
evet kesinlikle helale gecmiyor cünki bir baskasiyla beraber ve o kisinin sucu yok belki onun kismeti belkide ayrilir o zaman okursunuz
1234ASDE
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
ben önce surhubad ve kenzül arş sonra 3 kezde bu duayı okuyorum ama sevdiğim kişi benimle muhabbet ederken bir süre sonra başka biriyle çıkıyor bende buyüzden okuyorum çünkü çıktığı kişi pek iyi değil Allah'dan önce hayırlı olmasını isteyip okuyorum bunları ve sitede verilen dileğin kabulü için okunan dualardan okuyorum birde şahmeran duası biliyorum okusam iyi olurmu
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
anladigim kadariyla sevdiginiz bir baskasiyla cikiyor su an dogrumu? eger öyleyse hic bir okumamanizi söylerim zira herkes kendi kararini kendisi vermeli,siz iyi görmeyeilirsiniz ama onun icin en iyi insandir
zemze
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
mrb burada bir sürü güzel dua var ben hangisini okuyacagımı bilemedim ltfn yardımcı olurmusunuz şimdiden tşkler.
HAYAT BU
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
ben calışıyorum cuma salası ve öglen arası okuyamam akşam yatsı ezanından sonra okunabilirmi birde surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur demişsiniz önce hangisinden başlıyacam okumaya bilgi verirseniz memnun olurum teşekkürederim.
Dön_Çarem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 38
9 sene önce
Bu verilen ikinci çevirgel duasını okumak istiyorum ama kağıta çıkaracak imkanım yok bilgisayar karşısında okunsa etkisi azalırmı acaba..
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Azalir kardesim Elektronik esyalarinin karsisinda hatta yaninda Tel bile olmayacak en iyisi yazin Allah Kabul etsin
Dön_Çarem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 38
9 sene önce
Ben çevirgeli kuduriye duasıyla birlikte okudum üzerime ağırlık çöktü uyuyakalmışım sizce neden böyle oldu? karşı tarafta neler olmuştur acaba...
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
biraz yazilmis mesajlari okusaniz görürsünüz ilk önce okumadan evvel koruma sart yoksa agirlik size gelir yada sizde en az okdugunuz kisi kadar asik olursunuz koruma dualari bölümnde bir cok koruma dualarimiz var yada ayetel kürsi 8 tane okuyun karsi taraf ne düsünür bilemeyiz Allahtan baska kimse bir sey diyemez ama etkilenmemesi mümkün degil fakat dirayetliyse cevap almaniz sürebilir
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
https://www.lahutiye.com/lahutiye-korunma-dualari/3119-tahassantu-duasi-guclu-bir-korunma.html bu duayi okuya bilirsin yada 8 tane ayetel kürsinin uygulamasida var ona bakin korunma dualari bölümünde
Dön_Çarem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 38
9 sene önce
teşekkür ediyorum....
_VEDUD
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
HAYIRLI GÜNLER BU ÇEVİRGEL DUASINI CUMA GECESİ YANİ PERŞEMBEYİ CUMAYA BAÐLAYAN GECE SAAT 00,00 DAN SONRA CUMA GÜNÜNE GİRİN CE OKUSAM KABUL OLURMU GEÇERLİMİDİR ÇALIŞAN BİRİYİM O YÜZDEN BÖYLE BİRŞEY SORDUM ÇÜNKÜ BAŞKA İMKANIM YOK :( :sad: BİLGİ VERİRSENİZ EN KISA ZAMAN DA SEVİNİRİM ŞİMDİKTEN TEŞEKÜR EDERİM SAÐOLUN
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Birincisi buyuk yazmak yasak kurallara aykiridir Ikincisi uygulama nasil yaziyorsa öyle uygulayin Onun haricinde gece yarisi okusanizda o size kalmis bir sey okuyana Engel yok fakat uygulamadan cikar Duanin Kabul olup olmayacagini Allahtan baskasi bilemem Bu sorulara anlam veremiyorum?????
emine68
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
9 sene önce
arkadaşlar çevirgel duasını yapmak istiyorum ama bir sürü yorumlar var günah falan diye kafam karıştı bilgilendirir msiniz lütfen
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
emine68 eger helaliniz ise yada harama basvurmuyorsaniz (yani evli degilse,kiz arkadasi yoksa,nisanli degilse)gibi durumlar yoksa uygulayabilirsiniz ama her muhabbet duasi insanin iradesini etkiler bunuda söylemek zorundayim fakat siz helal yoldan Allahtan istiyorsunuz...Allah isterse gelir istemezse gelmez siz okurken Allaha siginin yeter
hilal0606
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
ınsallah her emek veren sonuç alır
nurkız
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
oncelıkle merhaba ben cevırgel duasnı okudum bı hafta ama sonrakı hafta okuyamadım bır sonrakı hafta devam etsem olurmu yoksa bastan mı baslamam gerek bırde bu duayı 7 hafta okuyacagımızı bılıyorum ama her hafta yedı keremı okumamız gerekıyor yok sa bır keremı bana arkadasım yedı defa dedı ve ben oyle yaptım.sımdıden tesekkurler
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
tekrar baslamalisiniz bir hafta unutup bir hafta yaparsaniz olmaz 7 degil 1 defa yaninda isterseniz surhubad ve kenzülel arsi okuyabilirsiniz
gülümser
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 205
9 sene önce
ilk sayfa açılmıyor.?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
sorun yok gülümser aciliyor baktim tekrar deneyin acmayi
nehirozkun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
arkadaşlar merhaba... çevirgel duasını uzun zamandır okumak istedim ancak bir türlü fırsatım olmamıştı.iyi haberleri sizlerle paylaşıp motivasyonunuzu artırmak için yazıyorum =) duayı okuduktan sonra gece 'uyudun mu' diye bir mesaj attı eski sevgilim..ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. gece telefonum kapalı olduğu için mesajını sabah gördüm.sonrasında gece telefonumn kapalı olduğunu msjı yeni gördüğümü söyledim ama ses çıkmadı 3 gündür. duayı okumaya devam edeceğim.. paylaşımı yapan arkadaşımıza çok teşekkür ederim.
nehirozkun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
ben perşembe gecesi okudum..
özlem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 28
9 sene önce
Ben bu duayı dört haftadır okuyorum bazı garip şeyler olmadı değil arkadaşları mutsuz oldugunu falan söyledi ama hiç bir şekilde aramadı çok inatçıdır zaten... bununla birlikte başka bir uygulama yapılabilir mi hafta içinde 313 Ayetel Kürsi veya uygun zamanında https://www.lahutiye.com/sevgi-muhabbet-ve-ask-dualari/716-cok-etkili-bir-muhabbet-duasi.html okunabilir mi?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
hayir bir uygulama bitince digerine gececeksin onun icinde 14 bekleyeceksin en az 7 gün
özlem
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 28
9 sene önce
doğru ben de yeni öğrendim belki de onun mutsuz olmasına sebep bunlardı.. Dua sabır da istiyor elbet birgün kabul olur inşallah herkesin duası...
elfita
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
Ben şuanda gerçekten çok kötü durumdayım. Bana evlenme teklifi eden kişi bir anda vazgeçti ve terkedildim herşey çok iyiyken. 7 gece üstüste Çevirgel, Kenzül- arş, Surhubad, Kudduriye, Şahmeran ve Kadeh dualarını okumak istiyorum. Yanlış bişy mi yapıcam bu konuda yardım edermisiniz?
elfita
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
9 sene önce
Sevgili Hun, haklısınız belki ama gönül bu ferman dinlemiyor işte. İlle de o diyor vebaşka bişy düşündürmüyor insana. O yüzden dualarımı bırakmak istemiyorum.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
evet yeterli tabii yada koruma bölümünde bak ordadada yaziyor koruma dualari ayetel kürsi uygulamasi ve tahassantu hepsi mevcut
Begonya
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 37
9 sene önce
7 cuma yerine 1 hafta boyunda okunsa da rabbim kabul eder mi ? faydasını görürmüyüm bu duanın çok faydalı oldugunu biliyorum daha önce denemiştim fakat sadece 3 cuma okuyup bırakmıştım...7 cuma yerine hergun yani 1 hafta boyunca okusam olur mu ?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
okunur tabiiki fakat uygulama olmaz o kendi seciminiz olur birsey diyemeyiz 7 gün Namazlarin arkasindan okuyun
dertlistanbullu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
arkadaşlar herkes gibi benimde derdim büyük ben evliydim Allah da biliyor kötü giden bir evlilikti ancak 2 tane çocuğum vardı devam etmek zorundaydım.Kendisi çalışmayan madde bağımlısı ve şiddet uygulayan birisiydi evliliğimin 10. yılında birisiyle tanıştım ve aşık oldum o insanda bana aşık oldu.ve ben ölüm tehlikeleri atlatarak kocamdan o insandan için ayrıldım 6 sene boyunca maddi manevi her türlü sıkıntılara göğüs gerdim çok zengin bir hayatım var iken kurulu işimi evimi terkettim ve bu insanla olabilmek için zor olan ne varsa kabul ettim.Tam rahata erdik ereceğiz derken kendisi yurt dışına gitti ve beni bekle dedi 2 sene gideli 10 ay oldu gittiğinden beri akşam eve gittimmi neredeyim sürekli her gün arar sorardı 2 ay once birden bire bir şey oldu bana kendimni iyi hissetmiyorum seni sevip sevmediğimi bilmiyorum dedi ve artık neredeyse hiç aramıyor hiç ama hiç bana giderken burada oldukça yüklü bir borcun altında bıraktı şimdi ben paramparça darmadağınık bir hayatın içinde kalmış durumdayım kendisi her gün ayetel kürsiyi okuyor bu ettiğim dualar geri dönsün diye çektiğim zikirler etkili olmasına engelmi?bazen kafam çok karışıyor ölüm gözüme hoş görünüyor kabul edemiyorum edemiyorum tam olarak anlatamadım bile burada derdimi inanın berbat durumdayım acı içinde tüm gün gözümde yaş ile sürükleniyorum oradan oraya para kazanmak zorundayım ama inanın çalışamıyorum çalışamıyorum tükendim bana bir yol gösterin
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
ölümü düsünme hic ,vakti Zamani gelince hepimiz ölürüz.. her insanin hayatinda inisler vede cikislar vardir unutmayiniz her sey düzelir belki esiniz veya diger seyler eskisi gibi olmasada yinede düzelir merak etmeyin para sorunlariniz sagliginiz lütfen üye yardim istekleri konusuna konu acin herkes paylasim yapsin fikrini size iletsin
pybc
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
9 sene önce
teşekkürler...inşallah bende sonuç alanlardan olurum Allahın izniyle...
merşeyze
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
9 sene önce
Selamünaleyküm bişey sorucaktım. tesbihle yapılan cevirgel duası varmış onu söylermisiniz
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Haftada bir defa okuyacaksınız sadece 3 hafta boyunca Yani 3 defa okumuş oluyorsunuz ve eğer tekrar yeni bir uygulama yapacak olursanız 14 gün bekleyeceksiniz En güçlü geri getirme duası icin sorularınızı konu altına yazın birde lütfen korumasız uygulamayın
majisyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
eşim normal de çok iyi biridir fakat içki içtiğinde tanıyamaz hale geliyorum onu iki kötü arkadaşı var onlara takılıp beni çok üzüyor içtiğinde evine gelmiyor kadın başıma gece dışarı çıkıp bar bar onu arıyorum eve getirmek için çabalıyorum bu duanın faydasını görebilirmiyim acaba son çare bu kaldı artık evine bağlanmasını istiyorum birde kötü arkadaşlardan kurtulma duası varmıdır bıktım artın evliliğim yıkılacak :(
merşeyze
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
9 sene önce
Bana yardım edin lütfen başlık açamadım o yüzden buraya yazıyorum. çok güzel giden bi ilişkimiz varken çevremiz yüzünden ayrıldık. beni çok yanlış tanıdı ve aynı şehirdeyiz onu hiç bir şekilde göremiyorum aynı mahallede oturuyorum aynı okuldayız ama onunla karşılasamıyoruz. sanki biri bişey yaptı onunla birikte olamıyoruz onun yanına gıtmeye gücüm bile yok nedense ama sevgısınden şüphe duymuyorum. lütfen bana bi dua önerein artık birinin büyü yaptıgını düşünüyorum bunu nasıl anlayabılırım çünkü bizi çevremizde ayırmak ısteyen çok insan vardı bana bi dua önerin lütf
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
https://www.lahutiye.com/uyelerin-yardim-istekleri/ yardim istekleri konunuzu buraya acabilirsiniz size tavsiye olarak dualarinizda herseyin hayirlisini isteyin eger Allah yazmissa kisi gelir büyüden süphe duyuyorsaniz büyü bozma uygulamalari var onlari uygulayin kisinin ismne niyet ederek
merşeyze
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
9 sene önce
Çok teşekkür ederim.
Askk
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
Eski erkek arkadaşım hakkım da yalan yanlış saçma sapan şeyler söylemiş insanlara canım gerçekten çok yandı onun için okuduğum dualara bile pişman oldum öğlen namazını kılarken bana attığı o mesajlar geldi aklıma ve bir anda ağlayarak içimden bu acıyı kız kardeşlerin var onlarda yaşasın da nasıl bir durummuş gör dedim . Gerçekten canımı yakacak şeyler söylemiş ben ne yapmalıyım . Karmaşık durum çok dua ettim canı yansın diye şu sıralar vicdan azabından uyuyamasın falan dedim bu beddua mı canım çok yandığı için böyle dualar ettim :sad:
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
evet bedduadir onlar ,beddua etmeyin kesinlikle onada kardeslerinede tövbe yapin tövbe namazi kilin cünki geri teper Allah muhafaza siz cekersiniz
Askk
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
Peki bana bu iftirayı atanlara ben ne yapmalıyım
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Allaha siginip dua edin inanin namazlarda ve tövbe ve sükür,Allah rizasi icin kilinan her namazda duaniz Kabul olur o kisiler zaten ettigini bulacaktir...siz sabredin sizinde imtihaniniz bu yapacak baska bir sey yoktur iftira cok aci vede Allah katinda güzel bir sey deildir vebalinizi almanin degerini agir öder bekleyin görün
Askk
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
İçimi rahatlatacak bir dua var mı peki gerçekten huzura ermem lazım artık dayanacak durumda değilim :sad:
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Evet Allah rızası icin 11 rekat namaz kılın ilk rekatte subhaneke ardından Fatiha ve 11 tane ihlas ve ikinci rekâtta Fatiha 10 ihlas ve böyle devam edip takı bir ihlas okuyana kadar ve her iki rekâtta secdede oturmak suretiyle biter ensonunda tesbih çekilir ve dileğini söyle beddua değil kotuleri Allah'a havale et ve senin icinde hayırlısını iste Bunu her icin daraldiginda uygula onun haricinde her gün yapacaksın
Askk
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
9 sene önce
Çok teşekkür ederim Rabbim razı olsun sizden :smile:
Begonya
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 37
9 sene önce
Duası Kabul Olan Arkadaşlarım gözünüz aydın diyorum öncelikle ve birşey sormak istiyorum Rabbim bu duayı okuduktan ne kadar sure sonra muradınızı size nasip etti
ertugrulgurbuzz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
ben yaptım ve yapmaya başladığım ilk geceden sonra 5 gün boyunca iletişim halindeydik kısa kısa fakat 6.gün bana döndü çok kuvvetli ve birazda inanç meselesi diyelim herkes için hayırlı olur inşallah
mylittleknight
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 202
9 sene önce
Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. üstte 2 yerde ümyün altta ise üymün yazılı bu dogru mu yoksa bir yanlıslık sözkonusu olabilirmi merak ettim...
ftsss
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
bende okumaya başlıcam.gerçekten tesirlimi.yani ne kadar umutsuz olursa olsun işe yararmı
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Evet tesirlifir bir de Bu sizin okumaniza ve de hayirlimi hayirsizmi olmasina bagli Hayirliysa mutlaka olur Yeri zamani geldiginde Hayirsizsa olmaz Niyetinizi yapin. Dileginiz olmus Gibi dua Edin Allaha tamamen siginin o en iyisini bilir
huzur.
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 40
Yanıt Sayısı: 720
9 sene önce
özel günlerde okunabilir mi
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
siz bekleyin en iyisimki sonra okursunuz
zerya
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
Anne ismi şart mı? burada bir çok duada anne ismi zikredilmesi yazıyor.. maalesef ben anne adını bilmiyorum. Bu durumda alternatif bir yol var mı?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
havva anamizin Ismini diyebiirsiniz diyebilirsiniz
şekernur
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 40
8 sene önce
Ben bugün çevirgel duasını okudum ama bende yazılı olan çevirgel duasıni kitabdan kopyaladim ama burdakini okuyunca bazı yerlerde eksiklik ler olduğunu gördüm. Birde kararını yazan yerde karırını yazıyordu öyle okudum. :-( yanlış okudum sanırım. Bişey olurmu ki ? Lütfen yardımcı olurmusunuz? Birde dün gece muhabbet için çok keskin bir uygulama yi okudum. Çok olurmuki ?
şekernur
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 40
8 sene önce
Allah razı olsun Zeinarda o zaman sadece Cevirgele devam edeyim bişey olmaz sanırım o zaman. Birde bir sorum daha olacak ben günün de okumayı tercih ediyorum o ayrı da her gece okusam da olurmu? Yoksa yine mi çok olur ?. Birde o Kitap her hangi bir isportacidan alınmış değil. Ama ben burdakini kağıda geçirip okumaya devam edeceğim inşallah. Sağolasın :-) .
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Gununde okursaniz daha iyi olur her gün okumakta zarar vermez ama bir uygulamaya baslayinca günün de okunmasi uygulamanin olumlugunu cabuklastirir. Yinede Kabul edecek Allahimdir bizler bilemeyiz
şekernur
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 40
8 sene önce
Tamam öyle yapayım o zaman Sağol Hun :) bir tane uygulama yapayım cuma günleri saatinde okuyayım. Aynı niyet için dilek duası okuyabilirim sanırım. Çok sorumu soruyorum ne. :)) Allah razı olsun hepinizden.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Hayir okuyamazsin zeineda yazmis sana Bak yukarda ayni dilek için okunmaz iki uygulama yapilmaz diye Canim ayri dilek için okunur
şekernur
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 40
8 sene önce
Tamam ben aynı derken muhabbet uygulaması yapmayacak tım. Tamam o zaman sadece çevirgel duasını okuyayım. İnşallah bende sonuç alırım. Güzel Allahım herkesin duasını kabul etsin inşallah. Teşekkürler Hun :-)
sematuran
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
Arkadaşlar, merhabalar. Ben de sevgilimden ayrılıp onu geri döndürmek için onlarca yol denedim. En son Çevirgel Duasını buldum. Bu sitede gerçekten çok faydalı şeyler gördüm. fakat bazı insanlardan çevirgel diye bir olmadığına dair sözler duyunca yine umutlarım suya düştü. şu anda perişanım, ne yapacağımı bilemiyorum. yardım edin lütfen. şu sitede çevirgel duası ile ilgili hem güzel hem de ümit kırıcı şeyler okudum: Çok Tesirli Çevirgel Duası Bu konuda forumdaki tecrübeli arkadaşlardan yardımlarını esirgememelerini istiyorum. Yeni kayıt oldum, açıkçası kuralların hepsini de okumadım. lütfen bana eski sevgilime tekrar kavuşmak için bir çıkar yol söyleyin. lütfen...
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
nasil cevirgel diye dua yok siz hayirlisiyla Allahtan istiyorsunuz niyetinizde hayirlisi ise geliyor ben sahsen tavsiye ederim ama niyetinizi : Allahim (diyelim siz bayansiniz erkege okuyacaksiniz murat ibnu havva misal olarak havva yazdim yerine anne adi geliyor)hayirli ise dönsün bana...deyin direk isim verip iradeyi etkilemezseniz bir sey olmaz hayirlisi ise gelir yoksa gelmez birde koruma yapin derim siz fazla düsünmeyin diye Allah yardimciniz olsun
sematuran
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Çok ferahladım gerçekten. Olsa da olmasa da Allah'a dua edeceğim. Tekrar teşekkürler.
@rzum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Selam ben 1 haftadır sevdiğim kişiye beni sevip bana aşık olması için dua ettim ama ben o kişiden soğumaya başladım bunun sebebi nedir bana acil cvp verirseniz sevinirim
@rzum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Cvp bumu yani ben sevdiğim insanı bana aşık olması için 1 haftadır dua çalışması yapıyorum ve bu süreçte ben o kişiden soğumaya başladım bi nedeni elbet vardır
@rzum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
8 sene önce
Haklısınız teşekkür ederim
vahide07
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ya lütfen site yöneticisi burda filanın aklını ve kalbini filancanın..hep erkeğin ismi geçecek diymi benimki değil diymi.açıklamaları yazarsanız sevinirim.çünki filancanın aklını filancANIn kalbine ve gönlüne beni şirin göster derken burada mantıken hep erkeğin adı geçmesi lazım.bizim adımız geçecekmi
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Evet okuyan erkekse sadece Kadinin kadinsa sadece erkegin adi gececek , niyetinizi onceden soyleyeceksiniz , niyette kendi isminizide söyleyeceksiniz
alyel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Selamlar herkese, Ben 4 cuma okudum. Eşimle biraraya geleli 4 yıl oluyor bu 4 yılda ev arkadaşı gibiyiz. Hal böyleyken sizce devam etsem yerinde olur mu? Yazımlarda insan kendini tam anlamıyla ifade edemiyor., en azından o samimiyeti yansıtamıyor. Seçtiğim kelimelerde kırıcı, kaba bir tutum varsa sizlerden özrü bir borç bilirim. Zira kimseyi kırıp gücendirmek istemem... :-)
alyel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Teşekkür ederim Hun uyardığın ve tavsiyen için. Birşey sormak isterim, Yasin suresinin 78. ve 79. u ayetlerini eşimin burcunun gecesine denk gelen perşembe gecesi resmine 41 defa okuyorum. Bu uygulamayı bırakıp tavsiye ettiğin uygulamaya mı geçsem.... Hani iki uygulama birden yapılamıyor ya o bakımdan, ne dersin? Teşekkürler ....
alyel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Amiiin!.. Cümlemizinkini... Tekrar teşekkür ederim Hun, ALLAH seninde dualarını kabul etsin....
alyel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
Hun Merhaba, Yanlış anlama sadece merekımdan sormak istedim. Bana tavsiye ettiğin (Ya Vahidül Baki Evvelü Külli Seyin Ve Ahirüh) hangi durumlarda okunur. Teşekkürler,
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
bişey sormak isterim bende bunu denemk istiyorum fakat korktuğum bi konu var oda karşı taraf böyle bi uygulama yaptığımı anlayabilirmi ?tskler
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
tesekkur ederım cevabınız için çünkü ailesi çok düşkündür dine korktum anlaşılır diye büyü misali :)) bu büyü deil biliyorum ama sormak istedm saolun bunu kmsenın berı olmadan okuyacgm ama sala ile ezan arasndaki vakıt ne zaman bulamadım ben bunuda soylersenz çok sevınırım normalde namaz kılan biriyim zaten.
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
bu duayı olduğu gibi kopyalayıp çıktı alıcam demi bazı yerler türkçe yazıyor çünkü sankı duanın anlamıymıs gıbı duruyo çünkü oldugu gıbı alıyorum değilmi
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
yenı basladım namazımada zaten.offf bu saatte çalışıyo oluyorum abdestlı olmak gerekıyormu baş örtülü olmak şartmı ya :((( ufff baska yardımcı olabılcegınz bı dua varmı yardmcı olun lutfenn bu dua gıbı tesrlı.
ZeynepLal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
bugün bu duayı okuduğum 7. cuma olacak. Rabbim inşallah dualarımı kabul eder, inşallah gönlümdekini hakkımda hayırlı eyleyip, nasip eder. o kadar çok üzülüyorum ki o gittiğinden beri, bazen Allah'ın gücüne gidecek, başka dert vericek diye korkuyorum. Herkesin imtihanı zor tabi ama ayrılık acısı çok başkaymış. Allah bütün sevenlerin gönlündekini hakkında hayırlı eylesin inşallah.
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
bu duayı dun abdestsız okudum işyerınde akşam içim daraldı nefesı zor alıyodum sankı dua etkımı edıo acaba ?
gizemlix
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
slm anne adı bilinmiyorsa ne yapmalıyız yardımlarınız için teşekkürler
brsntskn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Mrb birsey sorabilirmiyim size ben erkek arkadsmin annesini tanimiyorum heniz ve ismide yanlis kalms hafizamda 3 haftadr okuyorum bu duayi ben ama simdi dogru.ismi ogrendim en bastan mi okumam gerekick acaba yoksa devam etsemde olurmu acil donerseniz cok sevinirim kolay gelsn
brsntskn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Birde anne ismimi once soylenicek sevdigim insanin ismimi yardimcu olursanz cok mutlu olurum nne adi beyhan kendi adi taskin ornek olarak yazarsanz cok minnettar kalirim size
brsntskn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Cok tesekkur ediyorum size bir sorum daha olacakti ben 3 hafta okudum anne ismini yanlis biliyormusum seher oglu taskin onal dedim oyle niyet ettim ve iki gun oldu biz baristik su an yine beraberiz duaya devam etmelimiyim?
brsntskn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Cok tsk ederim bilgilendirdiginiz icin
erikk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
RABBENA LA TÜZİÐ GULUBENA BA'DE İZ HEDEYTENA VE HEB LENA MİN LEDÜNKE RAHMEH..İNNEKE ENTEL-VEHHAB.. RABBENA İNNEKE CAMİUNNASİ LİYEVMİLLA RAYBE FİH..İNNELLAHE LA YUHLİFÜL-MİAD... arkadaslar ihlas suresıyle bunuda okuyun rabbim herkesın duasını kabul eder inşallah okuma sayısı yokmus kur'an dada geçmektedir.
emSalsiz.m
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
arkadaşlar ben bu duayı konunun başında olduğu gibi cuma ile sala arasında okudum arkasından kenzul arş duasını okudum 3 fatiha 3 ihlas okudum bu cuma 7.ciyi okuycam 7.cuma olucak .fakat sanırım ters tepti şimdi başka biriyle birlikte olduğunu öğrendim napmalıyım sizce 7.ciyi de okuyup okumamakta kararsızım.
dry_çkn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
selam aleykum bende okuma ıstıyorum ama o kişinin annesının adını bılmıyorum yıne de oonun adını soylesem olur mu
dry_çkn
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
tesekkur ederım sağolun
kafakan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
8 sene önce
mrb ben bşey merak etıyorum 1kac dua ya buyu dıyelı aynı anda yapılır mı ne gıbı sorun olur
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
hayir bir kac dua okunmaz ayni anda ,ters teper gelecek kisi baskasina gider, iradesi ile bas edemez,yani sira ayni acilari bulanimarida siz beraber cekersiniz günaha girmeyide göze alirsaniz tabiiki
kafakan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
8 sene önce
mrb ben benım ezbere bıldığım 1 kc dua yada buhu var ve bunların hepsin aynı anda yaparsam olur mu sorun ne olur yanıtlarsanız sevınırım
kafakan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
8 sene önce
mre az once yazmıştım 3 ve4 dua yı aynı anda yatım ve ne 1 kadar her gece ve pişmanım 2 ay oldu donmedı bana şimdi ne yapma gerekıyor bana yardım edın
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
8 sene önce
kafakan öncelikle daha özenli yazmaya çalışın,yazdıklarınızı anlamakta zorlanıyorum,türkçeyi yeterince bilmediğinizi düşünüyorum,ifade etmekte ve anlamakta zorlanıyorsunuz..... Hiç bir dua hemen ertesi gün etki etmez...acele etmeden dualarınızda ısrarcı olacaksınız ama asla isim zikretmeden niyetlenmelisiniz... en az 21 gün süreyle her gece tevbe ve şükür namazı kılın hiç bir muhabbet duasını okumayın.
burcak-2
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Merhabalar nasilsiniz? Benimde 3 yillik bir iliskim vardi erkek arkadasim artik bana ask beslemedigini söyleyerek iki hafta önce benden ayrildi. Bu süre icinde benimle bir kac defa temasa girdi yazdi aradi ama niyeti beni kaybetmemek orasi kesin fakat arkadas olarak. Oysa benim ona hala hislerim var asigim yani ve ne oldu bize anlamiyorum daha bi kac ay önce evlilikden dügünden bahsediyorduk birden bire ne oldu :(( bunca zaman bunca emek kolay degil cöpe atmak. Bende onun bana geri dönmesini istiyorum fakat askla tutkuyla eskiden nasil deli divaneyse bana yine öyle olmasini istiyorum öyle sevmesini bu sefer ama daha ciddi adimlar atarak niyetini daha belli ederek. Yarin cuma fakat ben almanyada yasiyorum sevdigim adam ise türkiyede duayi almanya saatine göremi yoksa türkiye saatine göremi okusam belki sacma bi soru oldu ama bi fikiriniz varmi? simdiden cok tesekkürler
simya30
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
içinde iyi niyet barındıran her dua güzel ve manadardır.burda 1 haftadır başlıklar altında adminlerin ve diğer arkadaşların sıkılmadan aynı sorular dahi olsa cevap verdiklerini gördüm!bu ne guzel bir özveridir,ne güzel bir enerjidir hepsine sevgilerimi sunarım. elbette bir sorum olacak:)esmalar ile 300o defa okunan duaya başlamıştım ama 1000 tane gun içinde ancak okuyabildim!sonuçta esma okudum iyide oldu,yalnız bunu layıkı ile tamamlayamayacağımı farkettim,şimdi bu duaya başlasam uygun olurmu,yada bekleyeyim mi?
simya30
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
selam ve sevgi ile..bu duayı yapan yorumlarına netten baktığımda sonuç aldıklarını ama kısa sürede tekrar ayrıldıklarını beyan etmişler:/sonrasında sogutma etkisimi yapıyor acaba?birde ben cuma gunu o saatlerde işyerinde oluyorum orda yada dışarda bir yerde okusam okurmu?teşşekürler.
bamburuk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 23
8 sene önce
arkadaşlar sevgilimle aramıza soğukluk girdi bu duayı okusam olur mu ?
sen yoksun
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
emeğinize sağlık allah herkesin dileğini kabul etsin
Gokhan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
En tesirli dua bu dua mıdır bakıyorum herkes şu büyü bu büyü cok işe yaradı büyüde günah bende bu duaya gecen cuma basladım sızce ne yapmalıyım ? 7 haftanın sonunda mı dua kabul olur yoksa duayı ederken 4. hfta 5. haftada kabul olur mu ?
Gokhan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Lütfen yardımcı olur musunuz bir an önce geri dönsun ıstıyorum büyülerden korkrım yazık kıyamam ben sevdgıme zarar gelmesenı ne ypmalıyım yardım edın
gül3434
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
çok çok etkili,evlenicektik yarı yolda bıraktı komşumun tavsiyesine kudduriyeyle beraber okumuştum.aşık olmak ne kelime aşkımdan adı psikopata çıkmıştı..giderken emindi kendinden.sonra tunceelide görev yaparken afedersiniz anırmış daglarda ismimi rabbim ne kadar büyük onun o halini bana bişekilde imkansızken duyurdu dönmedi ama perişanlığı geberiyorum diye haykırması geldi kulağıma.ohh olsun dedim.. :biggrin[1]:
Gokhan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Ama siz bayansınız bi kız aynı şeyı yapar mı ben bi kıza okuyacamda bide ne kadar sıklıkla okunudunuz dedikleri gbi sala ile cuma ezanı arasında mı ?
Gokhan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
bide kudduriye ile bu dua farklı seyler ıkısını aynı anda yapmak yanlıs dıye okumustum yukarıda yardımcı olacak admın yok muuuuuuuu :/
gül3434
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
gökhancım selam,ben sela ve ezan arası okudum cuma günleri,çevirgel sayısı hiç farketmez istediği n kadar niyet önemli,bide kudduriye ve kadeh duası var gül yasin kitabında 4 kez okudum her cuma,ama bazen geceleride okuduğum oldu..
Szstnbs
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Nasipse okumayı uzun zamandır istediğim bir dua ancak şöyle bir sorum olacak illa ki cuma vakti mi okumak gerekiyor yoksa istediğimiz bir vakitte olusak tesirli olur mu? Mesela ben şimdi okudum belli bir sayısı var mı? Ama benim için asıl önemli olan cuma vaktinde okumak mıdır şart olan?çünkü işte olduğum için tam o zaman okuyamam :(
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
8 sene önce
kaç kere ve hangi vakitte okumalıyız yardımcı olur musunuz
selay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
inşallah ben de okumak istiyorum. hayırlı bir sonuç alırım inşallah.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Havva anamizin adiyla yani havva diyebilirsiniz Havadan Dogma ....
huluhi
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 22
8 sene önce
tşk ler paylaşım için inanın çok güzel faydalı olacağına inanıyorum.allah sevenleri ayırmasın
Aşık:(
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 42
Yanıt Sayısı: 213
8 sene önce
http://www.youtube.com/watch?v=L3RqYSCziV8 bak rukye bu **** diyorsa dogrudur dinle olur mu?
gallaher
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Diger gunlerde okusak olmuyormu cevirgel duasnı
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
8 sene önce
Perşembeyi cumaya bağlayan gece başlıyarak okuyabilirsiniz...
perlit
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
[QUOTE=silent;257]Evet tesirli diyorum çünkü bu duayı okyupta fayda görenlerin sayısı çok fazla inşallah sizdede faydası olur. Herkeste olacak diye diye bir garantiyi kimse veremez tabiki ama eğer sevdiğinizden yada eşinizden ayrı iseniz vede dua arıyorsanız çevirgel duası kesinlikle faydalanmanız gereken bir duadır sevgili lahutiye.com üyeleri,temiz bir kalp ile ve verilen tarife uygun okuma yaparsanız neden sizdede olmasın. Şimdi öncelikle lahutiye üyelerine duayı nasıl okumaları gerektiğini yazalım daha sonrada duayı yazalım. Çevirgel duasını yedi cuma sala ile ezan arasında okumanızı tavsiye ediyorum,bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur,dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile berebar söyleniyor). Dedikten sonra duamıza geçelim Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına, Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin. Faydalı ve haayırlara vesile olmasını dilerim L.Y.[/QUOTE] Bu duayı okurken o kişinin adı ve anne adı söyleniyor demişsiniz. Ben anne adını bilmiyorum annesi yıllaaar önce vefat etmiş ismini birkere dedi ama ben unuttum fazla konuşmadığımız için... Nolacak şimdi?
ayse1979
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 24
8 sene önce
cevap verecek arkadaslar yokmu :(
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Cevabiniz actiginiz Konuda cmverilmistir
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
evet çok faydalı iki defa okumustum ikisindede işe yaradı ama sadece
cenan
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
hayırlı cumalar arkadaşlar...tüm yürekten isteyenlerle beraber Raabim dilerim benim de dileklerimi kabul etsin muradıma tez zamanda erdirsin ama benim bi sorum olacak çevirgel duasını sadece kenzül arşla beraber okusak surhubad duasını okumadan olur mu bi de kudura duası var kenzül arş ve kudurayla çevirgeli okusam olmaz mı yardımcı olur musunuz tez zamanda Allaha emanet Allah razı olsun hepinizden...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
8 sene önce
Çevirgel ve kenzülarşı birlikte okumanız yeterlidir......
tevekkül
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 83
8 sene önce
Allah razı olsun iyki varsınız lahutiye kurucuları çok şey öğreniyorum rabbime sığınıyorummm iyki burdayımmmm allah herkesin duasını kabul etsinnnnnn ,
mutlum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
mrb ben bi kaç haftadır farkı dualar okuyodum ve Ya Muhsi ya halim ya rauf ya kebir gibi esmalarıda okuyodum cevirgel ve tamamlayıcılarını da düzensiz bir hafta okudum sonra araştırdım ve gecen cuma 7 hafta sadece cuma günleri 7 cevirgel 1 surhubad 1kenzül arş okumaya ve ardından 1 gün oruç tutmaya niyet ettim ve ilk haftayı okudum ama dualarıma devam ediyorum 15 gün ara vermem gerektigini bilmiyordum şimdi duaları birakıp haftaya kaldım yerden devam etsem olur mu ???
mutlum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
11 gün 111 besmele okumaya başlaamıştım 4 gündeyim onu ve Esmaül Hüsna lara sonvermelimiyim ayrıca etkilenmememiz için koruma duası demişşiniz 8 Ayetel Kürsi okumak bunun için yeterli mi??? bekliyorum lütfen cevap verir misiniz şimdiden tşkederim
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
8 sene önce
Kenzül arş duası nasıl söyleyim başlı başına bir mucizevi yada sırlarla dolumu diyeyim muhteşem bir dua hiç bir şeye niyet etmeden bile okunması bile fayda veriyor insana
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
8 sene önce
Merhaba acaba bilen birisi çevirgil,ayırgil,getirgil,kılıvergil,gibi kelimlerin sonunda gil hecesinin manasını açıklayabılırmı çünki hangi dilde uzun olanı sanki daha bir derli toplu gibime geldi okumayı çok istediğim lakin bu gil takılı kelimeler olduğu için şüpheye düştüm
firdulance
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
merhabalar bende bir kac soru sormak istiyorum şimdi ben calısıyorum cuma günleride dogal olarak işte oluyorum bu duayı sala ile ezan arasında okuyamam ne zaman okumam gerekıyor bıde 7 cuma demıssınız bu arada bayanların ozel gunleri oluyor ozamanlar nolacak pekı ve anne ismini bilmiyorsak ne olacak onun yerıne havva isminimi söyleyecez
mutlum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
sadece duamı edip bekliyorum??? bizim bişey yapmamıza gerekyok demi yani barışmak için bi adım atmamıza? Allahım hepimizin dualarını hayırlısı ile kabul eder bi sonuç alırız inşallah
melisa35
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
Bende bunu erkek arkadaşım için büyük bi inançla okumuştum...Okuduktan yarım sonra facebook'a girip profiline baktığımda nişan fotoğraflarını görmüştüm....Ne kadar okursanız okuyun eğer nasipse dualarınız öyle kabul oluyor...Ben artık buna inanıyorum. :(
melisa35
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
Sevgili anka evet duamı büyük bi inançla okumuştum vede okurum. Ben bunu insanların morallerini bozmak için yazmadım. Unutma ki dualar birer vesiledir. Erkek arkadaşımla sadece ara vermiştik ve ben o ara zarfında (1,5) ay aralıksız dua edip hergün geri dönmesini daha iyi bi başlangıç yapmak için okudum.En son okumamı bitirdikten yarım saat sonra profiline gidip bakmak istediğimde nişan fotoğraflarını gördüm. Yani senin değiminle harama okumadım.Ben allahtan sevdiğimi geri istedim ama hayırlı olmadığı için yüce rabbiminde kabul etmediğini düşünüyorum.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
8 sene önce
Konu haricindeki özel sorularınızı profillerden yöneltin,bu tür konuları sohbet konusuna çevirmeyin....
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
uzun süredir araştırmalarımın sonuncunda bu formül günde 63 defa okunacak oldugunu öğrendim ..ve bu herkeste aynı etkiyi yapmıyor ...kabul oluncagı adres Allahtır.o izin verirse olur
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
8 sene önce
günde 63 defa okunacak dua başka,bu dua ya her cuma okumak üzere 7 hafta okunur,ya da cumadan başlayıp 7 gece her gece 1 defa okunur.
Asala
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
7 sene önce
Bu forumda emegi gecen herkesten Allah razi olsun, yeni katildim araniza. Bu duayi okumaya bu gece baslayacagim.
onlygod
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
Merhabalar formunuza yeni uye oldum. Birşey sormak istiyorum. Duaya basladim ancak bir gun ara vermek zorunda kaldim. Kaldigim yerden devam edebiliyormuyum yoksa bastanmi baslamam gerekli.
onlygod
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
Çok Teşekkür ederim ilginiz için
onlygod
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
Tekrar merhaba. Baristik sayilir ama suan cok ilgisiz aramazsam aramiyo konusmuyo duanin besinci gunundeyim devam edip baska birsey yapmalimiyim.
onlygod
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
Duayi yarida birakirsam sorun yaratirmi ?
mrtnz75
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
güzelde eklenecek dua yı hangi sıra ve niyet ederek okuyacaz tam açıklamalı yazarsanız çok iyi olur
taguer
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Herkese merhabalar ben bu konulara biraz uzağım nasıl yapılıyor pek anlamıyorum sizden ricam nasıl yapabiliceğimi veya yapabilicek biri varmı bunu bana iletirseniz çok sevinirim iyi akşamlar
abı_hayat
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 319
7 sene önce
Burada 7 cuma denmis fakst içinde yasinden ayetler var. Bayanlar nasıl okumalı. ?
abı_hayat
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 319
7 sene önce
Aynı anda yazmisiz :biggrin :)
Ecrin2009
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
Merhaba, ben okudugum dualarin hepsini cok ictenlikle okudum ve Allahtan cok isteyerek yaptim bunu. okudugum dua ise suydu: iza zülziletil ardu zilzaleha. ve ahrecetil ardu eskaleha. ve kalel insanü ma leha... simdi bu duayi birakip da cevirgel duasina baslasam bi mahsuru olur mu?
Ecrin2009
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
simdi ben cevirgel duasini haftaya mi baslayabilirim ancak ? umarim sizi dogru anladim?
Ecrin2009
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
sevgili yönetim, cevap verirseniz beni de mutlu etmis olursunuz...! selam ve dua ile...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce
Ecrin söylediğin esmaları sevgilinin adına niyetlenmeden Allah rızası için oku...
CiciPeri
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 30
Yanıt Sayısı: 4019
7 sene önce
zeinarda bazi akrabalarim var karikoca aralari iyi degil onlarin aralari duzelsin diye okuyabilirmiyim ?onlarin adina okusam dua benim uzerime etki birakirmi?cevaplarsan sevinirim
CiciPeri
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 30
Yanıt Sayısı: 4019
7 sene önce
tesekurler zeinarda bende taraflardan birine etkilerim diye korktum bu yuzden sordum Allah korusun bide akrabalarim sagol
arien
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 34
7 sene önce
Bu duanin tamamlayicilari olarak Kuduriye, Surhubad ve Kenzul Ars dualarinin hepsini okumak nasil olur? Ve belirli bir sirayla mi okumak gerekir?
arien
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 34
7 sene önce
Bir de eğer 7 gece boyunca okunacaksa, hangi saatlere denk getirilmesi daha uygun olur? Ben hep, eğer kadın için okunuyorsa venüs ve ay saatlerinde; erkek için okunuyorsa güneş ve jüpiter saatlerinde okunması daha iyi olur diye duydum ama bilen birinden duyarsam daha içime sinecek.
zeynep1
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
kenzul ars duasını türkce okusak olur mu
onlygod
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
Merhabalar. Bende cevirgel duasiyla okuma yaptim. İliskimizde cok ilgisiz ve ilgisi giderek azaliyor. Bunun icin onerebileceginiz bir dua varmidir ? Birde zikir cekerken onun ismine niyet edersem ters bi etki etmis olurmu ?
yaralım
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 119
7 sene önce
Çok güzel bir dua paylaşım için teşekkürler.Bu duayi bizzat kendim şahit oldum bi yakin akrabamizin kizi evden kacmisti ailesi hiç haber alamiyordu deli divane oldular sonra ailece herkes bu duayi okudu 2 ay içinde o kiz annesini aradi ve iyi olduğunu yanlarina gelmek istediğini söyledi hatta gelince bende kendim sordum birden içime aile ozlemi çöktü dedi onlari arama yönünde duygularım cok agir bastı dedi ictenlikle yapilan her dua makbul ve guzeldir paylasanlar için Allah razı olsun...
duaperisi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 573
7 sene önce
Bu duayı okuyorum ancak 5. Hafta unuttum saate baktım ezanın okunmasına birkaç dakika vardı ben de ara vermemek için başladım. Ezan bitmeden duamı bitirmiştim. Yani sela ile ezan arasına denk gelmedi.bu durumda ne yapmam lazım? Bunu hiç saymadan bir cuma fazladan mı okumam lazım?
Merakli_
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 85
7 sene önce
Açık ve net bir soru soruyorum, yukarıda belirtilen bir duamidir, dua ise bunu istediğimiz gibi okumamiz lazım, ancak sadece birbirine helal olan kimseler için dua olup diğer kişiler için okunduğu vakit dua olmayıp büyü vs. olacak ise bunun açıkça baslik kısmında yada içerikte belirtilmesi gerekmez mi? Bu konuda tarafıma net bir şekilde cevap verilir ise sevinirim, böylece eğer helal olmayan kimselerin okuması sırasında dua dışı bir şey oluyorsa millet de bunu okumaktan vazgeçer ve tövbe edebilir
sdamis
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Merhaba arkadaşlar bir çok arkadaşım çevirgel duasını okudu ve çok sonuç aldı. fakat benim bildiğim 1 hafta boyunca akşam namazından sonra 7 kere çevirgeli okuyorsun. ama sadece bu şekilde sadece çevirgel yapmadılar ki benimde çevirgel'de 3. günüm bugün. bizim yaptıgımız ilk başta tevbe duasını okuyorsun ondan sonra 500 defa Allahı hamd ediyoruz elhamdülillah diye zikir çekiyoruz, salavat okuyorsunuz ardından azam duası bunları 1er kez okuyorsun ve ondan sonra 7 kere çevirgeli okuyorsunuz . çevirgel bittikten sonra Allah'a yalvarıyorsunuz ve salavatla kapatıyorsunuz. ayrıcca bununla kalmayıp gün içerisinde Ya Vedut esmasını 100 kez, Ya Allah 500 kez zikir çekiyorum. hepimiz duaları kabul olur inşAllah ve Allah'ın izni ile tüm dileklerimiz tez zamanda dünya gözüyle görmeyi nasip eyler inşAllah Ayrıca şöyle bir not düşüreyim 2 Salavat arasına giren dua Allah'ın izni ile muhakkak kabul olur inşallah.
Asdfgh
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Merhaba ben geçen hafta başladım kenzul arş ve sürhubadla birlikte okudum bu haftadan sonra kuduriye ve kadeh dualarınıda eklesem ağır mı olur karşıdakibe sıkıntı verir mi hepsi
fusun24
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
Sdamis okumada 3. Gunum yazmissinuz. Olumlu sonuc alabildinuz mi? Bir de cevirgelin ardindan siz surhubad, kuduriye veya kenzul ars okuyor musunyz?
penelope
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 44
7 sene önce
Muhabbetleri dualarini karman corman yapip berarber okumuyoruz ya.ben bi muhabbet duasi okuyorum anneannem de sevgilimle barismam icin salati tefriciye okuyor.birimiz birakmali mi yoksa iki farkli kisi okudugu icin sakincasi olmaz mi ama niyet ayni
penelope
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 44
7 sene önce
evet bu çok etkili bir dua.aylar önce sevgilim beni terkettiğinde daha ilk okumamda mesaj atmıştı barışmıştık.ama şimdi yine ayrıldık
newdar
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Arkadaşlar merhaba, öncelikle buradaki herkesin problemine benzer bir sorunda ben yaşadım.ne yaptıysam ne ettiysem sadece daha fazla kaçmasıyla sonuçlandı. İnancım var ama ne namaz kılıyorum ne de diğer dini gorevlerimi yapıyorum. Kaldıki alkol gibi problemimde var.bu duayı belirtilen şekilde okusam problem olurmu?inanmaya ve onu geri kazanmaya ihtiyacım var.yardımlarınızi rica ederim.
newdar
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Zeinarda cevabın için teşekkürler. Alkol yada yaşam biçimim bahsi geçen kişi hayatıma girdiğinde duzelmisti ve çıkınca tekrardan başladı. Dediklerini dikkate alacam tekrar tesekkurler
Danse
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Kardeşler Duanın uygulaması hakkında yanlış bilgiler verilmiş. Ben düzeltiyim. Bu dua Osmanlı zamanında ilim sahibi bir zat tarafından yazılmış havas kitabından alıntıdır. Öncelikle şunu söyleyim. Bu dua çok etkilir ve Allahın izniyle kesin cevap verilir çünkü Duayı üncelerseniz Yaratımış bütün Allah dostlarını araya sokup onların hatırına istiyorsunuz. Allah'da tabiki böyle olunca kabul eder. Yalnız dikkat etmeniz gereken konu gerçekten sevdiğiniz kişiye samimi iseniz evlenmek istiyorsanız okuyun. Yoksa öteki tarafta hatırına istediğiniz Allah dostları hatta melekler bile sizden şikayetçi olurlar. 1-) Dua düzgün şekilde uygulanmazsa eğer etki gösterir fakat kısa süreli olur sonra tümden sevdiğiniz kişi gider bir dahada geri gelmez. 2-) Ayrılmadığınız kişiye okuyamazsınız yoksa ters etki eder. 3-) Okuma zamanı perşembe gecesi cumaya bağlayan gecedir. Ve gece 12:30 dan sonra okunması lazımdır. Eğer perşembeyi cumaya bağlayan gece 3 ile sabah ezanı arasında okursanız okuma daha etkili olur. 4-) Okurken 7 kere okunması lazımdır. Okuma sonrasında ve okumadan önce başka okuma yada sure yapılmaz. Korunmak için Ayatel kürsi yada felak nas herhangi başka bir sürede okunmaz buna dikkat edin. Zaten okumaya başlarken bile euzu besmele ile değilde sadece besmeleyle başlıyorsunuz bunlar boşuna değil. 5-) Okumadan önce gusül abdest almanız lazım. Sonra 2 rekat namaz kılıp okuyacağım duyaı kabul eyle diye dua edersiniz. 6-) Başka hiç bir şey yapmadan kıbleye dönük olarak çevirgel duasını 7 kere okuyun sonrada başka hiç bir sure yada takviye okuma yapmadan direk yatın. 7-) Art arda günler okuyamazsınız okursanız kısa süreli etki olur ve sonra direk sizden uzaklaşır. Herşeyin bir usulü var. 8-) Duayı 7 perşembe gecesi cumaya bağlayan gece 12:30 dan sonra 7 kere okuyacaksanız. sonra hafta içi yada ertesi günler asla okumaya yapmıyacaksanız. Sonraki perşembe gecesi tekrar bir 7 kere daha aynı şekilde gusül abdest alınmış ve namaz sonrasında. Bu böyle 7 cuma gecesi( perşembeyi cumaya bağlayan gece) 7 şer okuma olarak devam edecek. 9-) Okumaya başlarsanız 7 cuma gecesi her gece 7 okuma olarak toplamda 49 kere okumuş olacaksanız. Başlandığı zaman yarıda kesilirse ters etki yapar. Eğer başlarsanız 7 cuma gecesi okumanız lazım. 10-) Benim dediğim şekilde okursanız 7 kere, niyet ettiğiniz kişi 3 gün sonra size geri döner. Döndüğünde okumayı keserseniz bir kaç ay sonra sizden tümden kopar. Dikkate almanız dileğiyle. Geri çevirecem derken tümden uzaklaştırmayınç Herşeyin bir usulü var adabı var. Allahtan istemeninde bir zerafeti ve sabrı var.
karael12
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 20
7 sene önce
danse merhaba, öncelikle usülünü bu kadar detaylandırdığın için teşekkürler bende bunu her gece sevdiğim sorunları olan karşılık bulamadığım biri için okuyorum şu ters teper muhabbetini biraz açar mısın ? şimdi okumaya korkmaya başladım
preator
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
öncelikle selamlar.izninizle bir şey sormak istiyorum.kafam çok karıştı da :( bu duayı perşembeyi cumaya bağlayan gece 7 kez mi okuyacağız ( yani her cuma 7 kereden 7 cuma 49 kere) mi?yoksa sela okunduktan cuma ezanına kadar ki arada mı okuyacağız?danse uzun açıklama yapmış gerçi ancak o her cuma gecesi 7 kez demiş.zeinarda ise cuma sadece 1 kez demiş :( şimdiden teşekkür ederim.
Theo
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Herkese merhaba.Siteyi bugun keşfettim.Benimde bu çevirgel ile ilgili bir sorunum var :) Yaklaşık 3 sene önce yaptım işe yaradı geri döndü okuduğum kişi ancak başka sorunlar yüzünden ben istemedim ayrıldık sonra o arkadaş başka birisiyle evlendi. Sorun şuki ben kendim ayrılmış olmama istememiş olmama rağmen hala arada sırada aklıma geliyor kendimi onu unutamamış gibi hissediyorum.Başka birisini sevemiyorum başkası ile olamıyorum lanetlenmiş gibiyim :( Bu daha önce okumuş olduğum çevirgelin ters tepmesimidir acaba ? Eğer öyleyse etkisinden nasıl kurtulabilirim ?
CiciPeri
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 30
Yanıt Sayısı: 4019
6 sene önce
kaderde varsa birlesmek yada ayrilmak bu kacinilmaz olur,kavusmalara insan kendini nasil hazirliyorsa ayriliklarada hazirlasin
can963
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Bende yapacağım inşallah bu cuma arkadaşlar bende size bir istihare formülü vermek isterim mucize gibi bir sey denedim ve oldu
gölge
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce
Selamünaleyküm aleykumselam arkadaşlar bu .felana yerlerindeki anne ve baba adının söylenmesi gereken yerlerde eğer anne ve baba adını bilmiyorsan Adem den olma Havva dan doğma diye bilirmiyiz ?
gölge
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce
Eğer cvp alabilirsem bu geceden başlamak istiyorum
özlemim
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
6 sene önce
Merhaba ben yeni uyeyim.Allah razi olsun sizlerden cok guzel dua paylasimlariniz var.bu duayi bende deniyecegim insallah.
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
6 sene önce
Ayrıca üyemiz ayrı dua vermemiş okuma usülünün gereklerini anlatmış tabi ki en başta ki dua doğrudur neden yanlış verilsin ki? Siz yine de iyice düşünüp yorumları ve yazanları iyi inceleyip okuyup okumama kararı verin...
Umut_64
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 28
Yanıt Sayısı: 899
6 sene önce
Bu yazılanlar daha etkili olması için birer tavsiye sadece sonuçta keramet Allah'tan, bence nasıl okuduysan öyle devam et sonuçta gaybıda ne olacağınıda Rabb'im bilir, sen şüphe etmeden oku, zaten olur mu olmaz mı diye vesvese yaparsan kabul olmaz... Çevirgelde genel tüm kaynaklarda sela ve ezan arası denir zaten, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise biz müslümanlar için mübarek ve kutsal bir gece olduğu için genelde okumalar o güne de denk getirilir...
duaperisi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 573
6 sene önce
7 hafta 7 kez okunmalı olan uygulama kadınlar için çok zor çünkü illaki bir hafta özel gününe denk gelir.
supurgelicadı
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Arkadaslar dualarla bir kişi istediği kadar bizd dönsün kaderimizde yazili degilse naparsak(NE YAPRSAK) yapalim cikar hayatimizdan .Şöyle bisiy (BİRŞEY)var ki evlenecegimiz kisi ve ölecegimiz tarih daha ana rahmindeyken yaziliyoR alnimiza. Malesef (maalesef) kismet degilse kavusmak mÜmkÜn olmuyoR :(
Airborne
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 34
Yanıt Sayısı: 1001
6 sene önce
@zeinarda TDK'nin düzenlemesine göre "Bir sey" olarak yazilir.
Bhr
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Cevirgel duasini okuyanların bazilari dua nin ters etki yaptigini soyluyor.o yuzden okumaya cesaret edemiyorum bu konuda bilgisi olan varmi
ykya
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Cuma gecesi okunması şart mıdır
Karakız_
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Selam arkadaşlar. Bu duayla ilgili söylemek istediklerim var. Belki sizlere yardımım dokunur. Bu dua bikaç ay önce bir arkadaşın vesilesiyle elime geçti. Kendisi denemiş ve gerçekten sonuç almış ve ondan sonra bu acıyı çeken herkese yardımcı olmak istemiş. Duayı isteyen herkesle paylaşmış. Sonuçların müthiş olduğunu söyledi. Inanıyorum kendisine. Sadece onun bildirdiği okuma şekli farklı. 7 gün boyunca sabah ezanından sonra günde 7 defa okumuş. Falanca yazan yerde de o kişinin ismini söylemeniz yeterli. Duaya başlamak içinde özel bir gün yok. Hepsi bu. Hayırlıysa Allah herkesin duasını kabul eder inşallah.
CiciPeri
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 30
Yanıt Sayısı: 4019
6 sene önce
harama okumayin,sizi tanimayan,sevginizden haberi olmayan kisilere ters tepebilir,icinde seyhlerimiz ermislerimiz ismi var onlar vesile kilinmis,korkulucak davet iceren bir dua degil olursa olur,olmazsa olmaz sonunda olum yokya,bunu okumadan icinde gecen evliyalarin seyhlerin sahlarin ruhuna 3 ihlas 1 Fatiha okunursa daha tesirli olur.
Eni
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 264
5 sene önce
Arkadaslar ben isim soylemek yerine hayirli kismetim icin okuya bilirim sanirim.bide sela vakti bilmiyom.mesele zohr namazi 12 49da giriyor sela nezaman oluyor?
Orti
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
5 sene önce
Sevdiğim ile ayrıldık ve ikimizde birbirimizi kırdık sözlerimizle. Yani bu duayı okurken ayrılığın ne şekilde olduğunun bir önemi var mı? Birbirimize hakaret ettiysek yinede fayda eder mi? Fikri olan var mı? :)
Orti
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
5 sene önce
Bazı forumlarda surhubad duasının beddua olduğunu okumuştum doğru mu?
lulu
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 138
5 sene önce
Konu hakkında herşeyi baştan sona okursan sevgili orti herşeye cevap bulacaksın :)dualar büyü değil ama özellikle çevirgel irade etkileyici dua...ee kenzül arş ve surhubad ile desteklenince karşı taraf için işkence olur sanada aynı tesiri yapar koruma duası yapmadan okursan... Bence nacizhane fikrim barışmak istiyosan bu duaların yerine "ya vedüd ya cami"esması daha mantıklı gibi.... sevgi verici,toparlayıcı....onuda forumda bulabilirsin.tabiki karar senin.... şunuda hatırlatayım 50 tane muhabbet duasî yapım deme duman edersin adamı....psikolojisi allak bullak olur... 1 tane seç... onu oku
Orti
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
5 sene önce
Teşekkürler. Ayetel Kürsi ile koruma yaptıktan sonra bir şey olmaz Allah'ın izniyle.
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Öncelikle güzel sabrınız için teşekkür ediyorum ve allah razı olsun. Bıkmadan usanmadan insanlara cevap vermek kolay değildir mutlaka.. Allah teşvik ettirdiğiniz duaların hayrını sizede nasip etsin inşallah. Tekrar yazıyorum.. başka yerlerden de sordum çünkü mesaj özelliğinin nasıl çalıştığını çözemedim.. Kusura bakmayın. Çok, bir kaç şey daha soracağım izninizle; diyelim ki okumaya başladık ve okurken insani bir ihtiyaç halinde tuvalete gitmemiz gerekti ve abdestimiz bozuldu. Tekrar gusul alıp baştan başlamak gerekli midir? Ve 7 hafta 7 cuma sela ve ezan okuması mı daha iyi yoksa perşembe cumayı bağlayan gece mi? Yoksa tamamen bize mi kalmış uygulama şekli?
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Anladım çok teşekkürler tekrardan.. Ve sadece uygulama da yazılanı kesinleştirmek ve anladığımdan emin olmak için başka bir sorumu dile getireyim, mesela herhangi bir vakti uygulamaya başladım ve tek oturuşta 7 kez mi okunmalı? Evet biliyorum.. Rabbim hiç bir duayı geri çevirmez hangisi olursa olsun çok şükür halimize tek sorunlarımız bu basit şeyler olsun ve Allah c.c tevekkülü dilimizden, yüreğimizden, aklımızdan eksik etmesin..
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
Bu arada sorduğunuz soruların tamamı daha önce sorulmuş ve yanıtlanmıştır....Bir konuyla ilgilendiğinizde konunun tüm sayfalarını okumanız gerekir....
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Bugün sela ve ezan arasında 4 rekatlık namaz ile birlikte bu duayı okudum fakat kenzul ars'ı okumayı unuttum.. Acaba yeniden mi başlamam gerekir?
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Cevap verecek kimse yok mu?
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Cevap alamayışımın sebebi nedir acaba?
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Kusura bakmayın ama öncelikle bu şekilde insanları azarlayamazsınız sonuçta eksik mi yaptım diyip kötü hissettiğim için bir umut diyerek sordum.. Konuyu incelemesem zaten böyle bir soru yöneltmezdim ki sizde " şu kısmı unuttum, şu kısmı eksik yaptım " diye bir soru almamışsınız... Yani bu şekilde cevap vermeniz biraz kötü hissettirdi, yine de açıklayıp aydınlatabilirdiniz sonuçta öğretmek ve öğrenmek güzel şeydir..
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Merhaba ben bayadır sitenizi takip ediyorum. Kısaca bir kaç şey sormak istiyordum Allah ın izniyle bu gece başlamayı duşunuyorum bu duaya fakat her sayfayı satırı tek tek okudum kimisi ters etki edebilir yada verilen duada eksiklikler var gibi seyler soylenmiş yada uygulama seklinde.. benim içime sinen bu gece başlayıp 7 gece devam etmek.. Ama kendimden daha da uzaklaştırmak istemem sevdiğim insanı şuan işte ara sıra konusuruyoruz 4 senenin sonunda ama rabbimden bir an once bizi barıstırması ıcın dua edıyorum bır an once bu sene evlenelim diye.. Sayın yönetici arkadaşlarım sizce bu duayı okumalımıyım hayatında kimse yok bana soylemese de hala beni sevdiğinide biliyorum biraz kötü ayrıldık çünkü.. bir tane **** tv de ki ****da böyle birşey olmadıgını falan acıkladıgı bır vıdeo bıle yayımlanmıs bana yardım edebılırmısınız acaba?
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
böyle birşey olmadığını derken bu dua yoktur gibi bir söylemi olmuş inanmayın diye, ama bir çok insanda olumlu şeyler yazmıs.. ne olur bana yardım edin kardeşlerim cevaplarınızı beklıyorum selametle.. Rabbim hepimizin dualarını kabul eder inşallah..
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
kardeşlerim bana yardımcı olabilecek kimse yok mu?
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Sizleri anlıyorum ve söylediğiniz gibi bende öyle dusunuyorum kafam karıştığı için sordum söylede bir durumda var yöneticim inan 1 seneye niyetimiz vardı evlilik üzerine ama ciddi şekilde tartisip ayrıldık ama biliyorum seviyor bende çaresiz böyle bekliyorum rabbime siginiyim ondan iseyeyim hayirlisiyla bana geri dönsün mutlu mesut yuva kuralım diye sizce kenzul arş duasını mi okuyayaim ? Bir akıl verirseniz çok yi olur kötü perişan bir haldeyim.. :(( Allah cumlenizden razı olsun tüm dualarımız dileklerimiz kabul olsun inşallah..
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Yazım hataları için de affola şuan telefondan girdim siteye
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
Yöneticim araştırdım içime bu sindi diye yazdım zaten sonra inan herşeyi okuyunca kararsız kaldım daha önce ayetel kursu i okumuştum çok önce o vakit barismistik ama bir o kadar ben de cabalamistim elimden gelenin fazlası kadar.. yanlış anlamayı sakin cok fazla bi bilgim de yok bu konularda ama Allah rızası için bir akıl verin bunu okumayayim mi aklımı oynatmak uzereyim kardeşim ben daha önce hiç byle olmadım kocaman adam gereksiz yere aglayasim geliyor düzgün yemek yiyemiyorum o bana gore biraz daha gaddar tabi bana gore...
eulk
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 26
5 sene önce
lutfen yardımcı olun bana ne yapmam gerekiyor :(( sizleri sıkmak da istemiyorum ama nasıl bir çıkmazdaysam ne yapsam olmuyor cok yalvardım al onu benden cıkart aklımdan gonlumden dıye ama olmuyor Allah rızası için bana yardımcı olun
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Arkadaşlar öncelikle merhaba siteye daha 5 dakika oldu üye olalı uzun zamandır takip edip inceliyordum. Bende evliliğe giden bir ilişkiden sonra 5 6 aydır problemler yasayarak ve ciddi şekilde kavgalar ederek ayrıldık ama hala beni sevdiğini biliyorum ara sıra arayıp soruyoruz birşeyleri bahane ederek ben daha önce sureklı ugrastım artık onada gucum kalmadı yada örselenmekten durduk yere alttan almaktan yer kalmadıda diyebiliriz. Ama kalp işte hala seviyor bu duanın her bir sayfasını en az 10 kere farklı gunlerde okudum, baska dualarla da rabbime el açtım şimdi de belli bir sure geçti 10 gun kadar bu aksam bu duayı hayırlısıyla baslamaya nıyetlenıyorum bılıyorum persembe gecesı daha dogru olur gibi şeyler yazılmıs yada asıl vakti cuma ve sela arası dıye ama benım ıcımden sımdı baslamak geldi. Herneyse benım ogrenmek ıstedıgım su once cevırgel duasını ardından da sadece kenzul ars duasını okumak geldı ıcımden tabıkı once 2 rekat allah rızası ıcın namaz kıldıktan sonra fakat cevırgel duasına baslamadan once herhangı bır nıyetımı hacetımı soylemem gerekıyor mu ? yardımcı olursanız cok sevınırım.. tabi ki rabbim içimizi biliyor ama nefs işte bır yanlıslıkta yapmak ıstemıyorum cevaplarınızı beklıyorum Allah hepınızden razı olsun
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Cevap verebilecek kimse yok mu ? :((
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
İsim zikretmeden hayırlı kısmetinizle huzurlu mutlu bir yuva kurmak niyetiyle okuyun.....
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Sizleri anlıyorum Yöneticim ama gönül işte zaten isim zikretsekde zikretmesek de rabbim biliyor gönlümü son birşey soracagım namazdan sonra cevırgel duasına baslamadan once ayetel kursi koruması yapsam yeterlı olur mu ? kımılerı baskasına gıder gıbı bırseyler soylemıs yada sız daha cok asık olursunuz gıbı bu durumları yasamamak ıcın koruma yapmam yeterlı olur mu ? sonucta ben tum ıyı nıyetımle herhangı bır hırs yada ınat yada baska bırsey ıcın degıl hayırlısıysa eger rabbımden ısteyecegım ne onu sıkıntıya sokmak ıstıyorum nede onu kararsız bırakmak.. sizinde basınızı agrıtıyorum böyle lutfen hakkınızı helal edin kardeşim
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Allah razı olsun canım kardeşim benim rabbim ne muradın varsa versin inşallah tüm kardeşlerimizin de duaları, hacetleri, dertlerini rabbim giderir inşallah selam ve dua ile..
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Zeinardaa yöneticim dün gece 2. geceydi ilk gece ayetel kursi okudum yani koruma yaptım 8 adet okudum yani. Dun gece sadece 1 tane ayetel kursi okudum sonra cevirgel ve kenzul ars ve ruyalarıma gırdı ama sabah mutsuz uyandım :/ bu iyiye işaretmidir acaba tabi bilemez kimse ama en azından insan içini rahatlatmak istiyor ve kalktım enayi gibi yazdım konusalım mı dıye cok kotuyum ya yardımcı olun lutfen :'(((
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
arkadaşlar gören duyan okuyan yok mu ://
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Kimse yokmuuuuuuuuuuu ??? :(((
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
Keremcls,mesajını cevap verilecek özellikte olduğunu görenler tabii ki cevap yazarlardı,bunun için ayrıca mesaj yazmana gerek yok, profiline yazdığım mesaja yanıt vermediğin için ben sana defalarca gördün mü diye yazmıyorum.... Eulk adıyla bir üyeliğin zaten var,bu üyeliğinin kapatılması gerekiyor ama sen okuyana kadar bekliyeceğim..
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
okudum ama bunu silme onu sil onun şifresini de hatırlamıyorum mail şifresinide.. mesajımda cevap verilecek bir özellik yok mu duzgun bir şekilde caresızce soru sormusum kardeşim ?
Keremcls
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Allah razı olsun kusura bakmayın ama insan böyle durumlarla karşılaşınca etkileniyor :/ şifreyi buna yollayacaksınız heralde sız yollayın ben bu gece yada yarın ulaşınca diğerinden girince haber veririm yada sizin haberiniz olur sanıyorum hayırlı geceler.
Kııvıırcııkkk
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Ben çevirgel duasını yapmak istiyorum ama güzdüzleri çalıştığım için yapamam cuma akşamı eve gidince yapsam olur mu ?
Bhdrzn
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 87
5 sene önce
Iyi aksamlar, 2 ay once nisanim atildi anneler yuzunden cok fazla kiskanc insan vardi hem onun tarafindan hem benim tarafimdan acikcasi eski kiz arkadasinin evli olmasina ragmen nusanlandigimizda dahi msj atti birsey yaptigindan supheneliyorum, cok seven adam bi anda sildi bizim aramizda hicbir tartisma gecmedi,bir kere gorusmedik, cevirgel duasinj okuyorum ama hicbirsekilde istemiyor,dualar ettim ama asla buyu seklinde olmadi cevirgel okuyorum sdce suan,akli basinda deil biliyorum,esmalar okuyorum cok sukur namazimi kiliyorum ne yapmam lazim bilemiyorum yardimci olur musunuz
Mavis27
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 8
5 sene önce
Hayatimda bir kere birini sevdim ve o insani her zaman sevdim bekliyorum sabirla gelmesine cunki bir zamanlar evlendi ve bosandi tabi simdi
aritmaci
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 1262
5 sene önce
Mavis27 aramıza hoşgeldiniz. Öncelikle imla kurallarına dikkat ederek yazarsanız ne demek istediğinizi herkes daha iyi anlar. Cevirgel duası etkili bir uygulamadır ama bence her cuma uygulamayı yaptıktan sonra ALLAH ım hayırlısı ise bana geri dönsün demek daha iyi olur çünkü neticede başkasının iradesine hükmetmiş olunuyor. Herdaim ALLAH tan hayırlısını dileyelim. Selametle.
Mavis27
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 8
5 sene önce
Sorunlarini bana anlatmazdi bir kac kere eski esini anlati ona neler etigini bende takma kafana dedim eski esisinle konusmaz cunki eski esi ona evliligi surecle buyu yaptigini ogrendi simdi hala o vardi belki
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
Maviş27 bundan sonraki mesajlarında Türkçemizi düzgün yazmazsan düzgün cümleler kurmazsan sorularına yanıt verilmiyecektir.....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
Maviş eğer hayat hikayeni anlatacaksan üyelerin yardım istekleri bölümünde konu açıp yazabilirsin,bu konu içerisinde hayat hikayeni değil,duayla ilgili soruları varsa onları sorabilirsin..... https://www.lahutiye.com/uyelerin-yardim-istekleri/
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
5 sene önce
[QUOTE=zeinarda;161476]Maviş eğer hayat hikayeni anlatacaksan üyelerin yardım istekleri bölümünde konu açıp yazabilirsin,bu konu içerisinde hayat hikayeni değil,duayla ilgili soruları varsa onları sorabilirsin..... https://www.lahutiye.com/uyelerin-yardim-istekleri/[/QUOTE] [QUOTE=Mavis27;161482]Peki ruyalarda filan gore bilirmisin[/QUOTE] Maviş,sana söylenenleri anlamıyor ya da anlamak istemiyorsun,bu konu içerisinde soracağın hiç bir soruya cevap verilmiyecektir.....gereksiz mesajlarını da siliyorum
meco20
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
4 sene önce
Özür dilerim. Ben Filanca olayini tam anlamadim. Diyelim ki, seven kisi erkek, ve eski esini geri getirmek istiyor. Seven Erkek: Ahmet olsun Geri gelecek olan Eski Hanimi: Ayse olsun Ve Hanimin Annesi: Sevgi olsun Simdi ne okunacak ?
Cilekllihersey
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
4 sene önce
Ben bu duayı okudum sevgilim benden ayrıldığında tam 5 gün boyunca günde 5 kez ama gerçekten inanarak okuyun. Duadan mıdır neden bilmiyorum ama sevgilim bana 6 ay sonra tekrar geri döndü ama 4. Ayda tekrar benden ayrıldı. Ben yine bu duayı okudum ama artık ümidimi kesmiştim tamamen artık olmaz diyodum bir buçuk yıl sonra tekrar geri geldi şimdi evlenmek istiyo bütün ailesiyle tanıştırdı şimdi o benim peşime düştü duadan mıdır nedendir bilmem ama ben duaya inanıyorum
aslihan72
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
3 sene önce
Merhabalar ben dün gece bu duayı 1 kere kenzül arş Ve surhubad dualarını da 1er kere okudum tövbe namazından sonra.Biliyorum çok sorulmuş ama 1 hafta boyunca her gün 1er kere okumaya devam mı edeyim yoksa tövbe namazı kılıp haftada 1 gün 7şer kere mi okuyayım?
aslihan72
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
3 sene önce
Yani ağır gelmesini istemiyorum dün ağır gelmedi duamı da yanlış yapmak istemem.Elimde olsa 7 Cuma yapardım ama onu da yapamıyorum
aslihan72
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
3 sene önce
Zeinarda bugün bu duada 4.günümdü ama daha 1 hafta önce 10 günlük bi uygulama yapmıştım Ve içime kötü bi his girdi sanki çok üst üste yapmışım gibi ve şuan 4.yü okuyup okumama arasında gidip geliyorum çok acil cevap verirseniz sevinirim sizce duayı 1 haftaya tamamlamalı mıyım yoksa böyle kalsın mı yani öylece duayı bırakmak da nasıl olur bilmiyorum
aslihan72
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 19
3 sene önce
Yani okurken de hiç zorlanmıyordum bi sıkıntı olmuyordu ama bilemiyorum suan aklım çok karışık devam etmek de istiyorum bi yandan
Dnzgnc
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
3 sene önce
Ben 4 hafta okudum ama işimden dolayı cuma namazından sonra okuyabiliyorum bir sakıncası olurmu
mabel666
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
3 sene önce
Arkadaşlar ben iki gündür çevirgel duasını araştırıyorum ve yapmayı düşünüyordum ama bazı arkadaşlarımız demiş ki eyer terk eden sevgili başka biriyle birlikteyse bunu yapmak haram sayılıyormuş dün ben eski sevgilimin profiline baktım ve yeni sevgilisi arkadaşlığında yok galiba kavka etmişler ve ben bunu Allahın bana mesajı olarak gördüm yani yapmakta tereddüt ediyordum ama dünkü olaydan sonra yapmaya karar verdim sizce doğrumu düşünüyorum cevaplarsanız sevirim
hsnank06
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
3 sene önce
Merhaba biz eşimle boşandık ve ben şuan askerdeyim, eşimi seviyorum ve tekrar nikah yapıp birleşmek istiyorum.bu duanın faydaları olurmu onu sormak istiyorum
Sasu
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
3 sene önce
[QUOTE=silent;257]Merhabalar sevgili lahutiye ailesi bu yazımızda sizlere Çevirgel Duası hakkına güzel bilgiler vereceğiz hem etkili hemde faydalı. Evet tesirli diyorum çünkü bu duayı okuyupta fayda görenlerin sayısı çok fazla inşallah sizede faydası olur. Herkeste olacak diye diye bir garantiyi kimse veremez tabiki ama eğer sevdiğinizden yada eşinizden ayrı iseniz vede dua arıyorsanız çevirgel duası kesinlikle faydalanmanız gereken bir duadır sevgili lahutiye.com üyeleri,temiz bir kalp ile ve verilen tarife uygun okuma yaparsanız neden sizdede olmasın. Şimdi öncelikle lahutiye üyelerine duayı nasıl okumaları gerektiğini yazalım daha sonrada duayı yazalım. Çevirgel duasını yedi cuma sala ile ezan arasında okumanızı tavsiye ediyorum,bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur,dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile berebar söyleniyor). Dedikten sonra duamıza geçelim Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına, Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin. Faydalı ve haayırlara vesile olmasını dilerim https://www.lahutiye.com/ sitesi Güncelleme : 10.10.2017 10:21[/QUOTE] büyü yapılmış birinde etki edermi acaba
Dionysos55
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
2 sene önce
Bu okumayı bende yaptım arkadaşlar 3.gün okudum 4 gün aradı 😀
sayko224
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 61
2 sene önce
Bu cevirgel duasinin ters etki yaptıgını düşünüyorum .. Gecmiş zman ve şimdi okudum fakat ikisinde de soguttu hemn beni hem karşi tarafi ..
Limonata
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
2 sene önce
Arkadaşlar bu duayı gece 2 gibi içimden geldiği için okudum suhrubat duasını da okudum. Ama okadar içten ve isteyerek okudum ki... dua bittikten en fazla 20 dk sonra gece mesaj attı. Şok olduğum için birsüre mesaja cevap bile yazamadım😀Yer gök dua. Düşünün adamı uykudan uyandıran bir dua.
Papatya_35
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
4 ay önce
Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, Bu duayı dün gece tesadüfen ilk kez gördüm ve okudum Fakat isimlerin geçen yere annemin ve kendi ismimi söylecem  ? Yanlış okumuyayım bilgi verirseniz sevinirim  
p.1987
Üyelik Zamanı: 2 hafta önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
2 hafta önce
Merhaba arkadaşlar ben cumartesi günü cevirgel duasına başladım devam ediyorum ve iki gün öncede sürhübad duası peşinden okuyorum. Son bi kac gündür sevdiğim adamı hep rüyamda görüyorum. bunun bir anlamı varmı? ve türkceden okuyorum türkcemde pek iyi sayılmaz almanyada doğdum büyüdüm:( yinede duam kabul olurmu bide benim kitapda anne adı okunca yazmıyor diye okumadım anne adını:( bana yardımcı olurmusunuz
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
2 hafta önce
sevgi ve muhabbet dualarında sürekli sevdiğinizi düşünerek dua ettiğiniz için rüyanızda görmeniz normaldir,ayrıca bu tür dualar okuyanı daha çok etkiler,eğer o kişi sizin için hayırlı kısmetiniz değilse ona ulaşmaz sizi ona daha çok bağlar.Onun için isim zikretmeden sadece hayırlı kısmetiniz için dua edin,rüyalarınız da değişecektir.
p.1987
Üyelik Zamanı: 2 hafta önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
2 hafta önce
peki onda etki ediyormudur biraz olsun yoksa sırf bendemı🙄benim sevdiğim adamla aram cok iyidi 😔
p.1987
Üyelik Zamanı: 2 hafta önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
2 hafta önce
ve simdi cumartesi 7 gün okumuş olucam devam edeyimi yoksa bırakayımı?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
1 hafta önce
Etki edip etmediğini bilemem,eğer sizin için hayırlı olsaydı bu ayrılık olmayabilirdi, 7 gün okumanız yeterli,devam etmeyin.sadece hayırlı kısmetiniz için herhangi bir dua okuyabilirsiniz.
p.1987
Üyelik Zamanı: 2 hafta önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
1 hafta önce
ondan sonra beklemeyemi gecicem yani etki etmiş olsa bu 7 gün icindemi olmuş olmalıydı? çok soruyorum kusuruma bakmayın😔
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
1 hafta önce
Her ne konuda olursa olsun; kul dua eder,dileklerini yüce dergaha arz eder ve sonrasında tevekkül edip hayırlısını ister,sorunuzun cevabı bende değil;onu sadece yaratıp duaları kabul eden yüce Allah bilir.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22132 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143702 Cevap
  • Son Üye Grkem_68100
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)