Erkegi Ve Kadini Asik Etmek Icin

Bu konu Hun tarafından 9 sene önce açıldı, 7232 kere okundu ve 382 Cevap verildi.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce

Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir…………………

color
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 1257
9 sene önce
abla davet var sanki ne dersin
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
haklisin derim...................bu tür dualarda hep koruma sarttir colorcum
color
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 1257
9 sene önce
haklisin ablacim okuyacak olanlarin bilgisi olsun
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
dogru unutmusum tesekkürler canim
hokkabaz
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
9 sene önce
3 gündür okuyorum 7 ayetelkürsi ile korumayla okudum hep
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
iyi Allah kabul eder insallah
zeyno1
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 24
9 sene önce
ilk günlerde okuyan kişide bir bunalım hali oluyor bu iyiye işarettir ;)sonra o kişiye geçiyor ama sonuç mükemmel
melis35
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 22
9 sene önce
peki kişinin isminide dua içinde söylememiz gerekiyormu? yoksa aynen yazıldığı gibimi okunması gerekir
melis35
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 22
9 sene önce
peki her bölümden sonra amin demek gerekirmi? ben az önce okudum ve her bölümden sonra amin dedim
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
9 sene önce
Hayır sadece kolay okunması açısından paragraflara ayırdık....en sonunda amin demeniz yeterli.... adları söylerken de sevdiğiniz adı ibni/binti anne adı kendi adınız ibni/binti anne adı... ibni erkekler için kullanılır binti kadınlar için
fnda
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
bu sadece bir dua büyü değil değil mi :)
umutsuz aşık
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 54
9 sene önce
bu büyü mü dua mı? büyüyse okumak istemiyorum ben çok günah..
umutsuz aşık
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 54
9 sene önce
peki duaymış şimdi gördüm kusura bakmayın o zaman rahatlıkla okuyabilirim teşekkürler
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Umutsuz asik dualar esmalar her an böyle degistirilmez sonra zarari size olur..bir esmanin enerjisi iki hafta yada bir ay arasinda gösterir derler kisiye Göre Bunu Allah bilir daha Cabuk Kabul olma ihtimalide var tabii, fakat görüyorum olmuyor gelmiyorlar var icinizde o gelmis Gibi o Kabul etmis Gibi duanizda Kabul olmus Gibi okuyun ... Siz ümidi Kesince karsinizdakide sizden ümit keser ondan birsey bekleyemezsiniz duaya odaklanin göreceksiniz ruhunuz kalbiniz bu duayla gelecek diyorsa o gelir... kalin saglicakla
cerkezkizi
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
Koruma nedır onu anlayamadım ,aciklarsaniz sevinirim ..teskekürler
cerkezkizi
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
korumayi anlayamadim ben o nedir ??
zerrinxx
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
9 sene önce
yaa biraz özel bi soru ama.bu 7 günlük dualarda kadın hayız dönemine girerse ne olacak..tekrar baştanmı başlanacak yoksa kaldığı gündenmi devam edecek.
zerrinxx
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
9 sene önce
teşekkür ederim hun............
zerrinxx
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
9 sene önce
bişey daha sormak isiyorum..ben olmadık şeyleri kafamda kuran biriyim.bu yüzden kırıcı olabiliyorum.gerçi kafamda kurduğum şeylerde hiç yanılmadım ama yinede bunu yapmak istemiyorum.bunun için özel bi dua varmı :(
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
zerrincim faydali dualara bak lütfen mutlaka bulursun
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Icinizin ferahlamasi güzel bence ama esiniz önceleride tehdit ediyormuydu yoksa hic Haber almiyormuydunuz ???
ayşe45
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 3
9 sene önce
duada korunma derken neyi okuyacağız yardım
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Allah yardimciniz olsun üzüldüm durumunuza ins bu duayla Allahim niyetinizi Kabul eder
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
https://www.lahutiye.com/sevgi-muhabbet-ve-ask-dualari/ buradan dua bulabilirsiniz etkili dualar yazan topiclere bakiniz....
ya sabir
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 18
9 sene önce
Duanin icinde gecen isim yerlestirmeler mesela havva ibni kemal diyemi okunucak yada zehra binti ayse mi anlamadim ?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
zehra binti ayse......................
matmazel
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
9 sene önce
Iyi gnler ben bu tür konularn yabancısıym korunma nasl oluyor
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
ceylan5
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 51
9 sene önce
Bugün başladım 7 gün yapıcım neticeyi size bildiririm...
shirin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 108
9 sene önce
ben dün aksam okudum, sabah kalktigimda, tansyonum cok düsüktü yataktan cok zor kalktim ve biraz rahatsizdim, gün icersinde düzeldi ama hala kendimi biraz tuhaf hissediyorum, 7 günü tamamlayacagim. basinda veya sonunda niyet gerekiyor mu?aslinda duanin icinde niyetin geciyor yinede ben niyet ile basladim...
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Evet basinda niyet Erden yeter...tansiyonunuzun bu duayla alakasi oldugunu sanmiyorum
ceylan5
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 51
9 sene önce
1 hafta yaptım Çarşamba gunü bitti, olumlu gelişme olursa haber veririm...yalnız hun başka site de gördüm orada diyordiki sadece sıkıntı verir ... Sevgiyle alakası yok... Zilzal süresi var icinde deprem duasının, aksine daha kötü olursunuz yazıyordu.. Endişeye kapıldım ..umarım öyle değildir...
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Deprem demek olan "zilzâl", sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, 2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı, 3. Ve insan "Ne oluyor buna!" dediği vakit, 4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır, 5. Rabbinin ona bildirmesiyle. 6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Zilzâl sûresi Kur'ân-ı kerîmin yarısına denktir.” “Bir kimse Cuma gecesi iki rek'at namaz kılar ve onda Fâtiha ve onbeş kere Zilzâl sûresini okursa, Allahü teâlâ onu kabir azâbından ve kıyâmet sıkıntılarından emîn kılar.” Adamın biri Resûlullah efendimize gelerek, "Yâ Resûlallah! Bana öz ve herşeyi içine alan bir sûre öğret" dedi. Resûlullah efendimiz; “Zilzâl sûresini oku!” buyurdu. Adam; "Seni hak din ile gönderen Allaha yemîn ederim ki, bunun dışında bir şey yapmam" dedi ve kalkıp gitti. Resûlullah efendimiz; “Adamcağız kurtuldu” buyurdu. “Kim herhangi bir gecede Zilzâl sûresini okursa, Kur'ân-ı kerîmin yarısını okumuş gibi sevâb kazanır.” Kur'ân-ı kerîmin doksan dokuzuncu sûresidir. Zilzâl sûresi Medîne'de nâzil oldu (indi). Sekiz âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve zelzele demek olan Zilzâl kelimesinden almıştır. Sûrede; kıyâmetin kopması, insanların yeniden dirilip hesâb vermesi, herkesin ettiğini bulacağı bi ldirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Kurtubî) Zilzâl sûresinde meâlen buyruldu ki: Zerre kadar iyilik yapan, onun mükâfâtına, zerre kadar kötülük yapan da, onun karşılığına kavuşur. (Âyet: 7, 8) Kim Zilzâl sûresini dört defâ okursa, sanki Kur'ân-ı kerîmin tamâmını okumuş olur. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)
bohemian
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 109
9 sene önce
ben bugün bitirdim okumayı güzel Rabbim kabul eder dualarımı inşallah ve herkesin duasını..
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
insallah.... Allah kabul etsin
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
Huncuğum içinde zilzal suresi var. Her kime sorduysam zilzaL suresiyle yapılan celp kişileri birbirine karşı soğutur dedi. Ne yapmalıyım. Dün başladım bunu okumaya. Bugünde okumaya devam ediyim mi? Buna başlarken çok sevinçliydim sonra yapılan yorumları gördüm mum gibi söndümm :((
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
yapmak isterseniz icinizden gelirse yapin derim fakat icinizden kötü enerji aliyorsaniz birakin derim size huzur veren rahatlatan enerjinize uygun bir dua secin derim bu uygulama agirdir sizin icin, siz okusanizdan iyi hisleriniz olmayacak gibi
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
siizin yazınızı okuduktan sonra rahatladım. Allah kabul eder inş. birde şey diyecektim 4gün önce cin suresini okudum 17 defa. 4 gün sonrada buna başladım . iyimi yaptım? yoksa hepsi birbirine karışmasın? :S
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
hayir iyi yapmamissiniz cünki cin suresi ayri zilzal suresi birbirine karistirilmaz ne yapiyorsunuz ben ne söylim simdi Allah karsidaki kisiye yardim etsin kafasi bayagi karisacak bir okumanin arkasindan 14 gün falan gecmesi gerek yada en az 7 gün böyle yapmayin günaha girersiniz hem sevdiginiz insana yaptiginiz uygulama..... sorun biz zaten cevapliyoruz siz simdi sorarsiniz napim diye ama artik yapacak bir sey yok galiba baslamissiniz ya birakacak bir hafta sonra okuyacaksiniz yada devam edeceksiniz bir sey diyemem siz karar verin
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
Kafası baya karıscak derken çok mu bulanır? Ne yaptım ben ya? Devam etsem daha beter olmasın? Ara veriyim mi? Şimdi benden nefret mi ediyoo :(
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
ben dedim siz bilirsiniz ben bir sey diyemem ikiside agir dua cünki simdi bir sey derim yanlis olur karar veremem artik okur görürsünüz gelismeleri
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
Devam etmesem olmaz mı? Mecburmuyum?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
hayir mecbur degilsin birak daha iyi hem namazlarda dua et günlük her namazin arkasindan yasin okursan niyet edip sevdigine daha hayirli olur canim eger Allah kabul ederse kimbilir hayirli bir sekilde kavusursun insallah iyi olur söyle 7 gün falan gecsin baska uygulama yapabilirsin
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
ben namaz kılmıyorum ama huncuğum :( niyet edip yasi okusam olur mu?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
olur canim.................ama namaz kilmasini ögrenebilirsin
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
aslında biliyorumda başlamak bir türlü kısmet olmuyor. 1 2 gün kılsam 3. güne kısmet olmuyor. Şeytan vesvesesi işte ne yaparsın :( Birde bir şey daha sorcam ben hoşlandığım çocuğu dışarda görüyorum. Dünde gördüm gayet mutluydu. Fayda etmedimi dersin okumalarım? :((
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
Çünkü yüzüme bile bakmıyor. Ama sevgilisiylede ayrılmış. Off asıl bunalıma giren o değil ben oldum.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
sükür namazi tövbe namazi kil yasin oku ayetel kürsi felak nass oku namaza basla Allah sana hayirlisini gösterir,kendini bu kadar üzme bunalima koyma yasini günlük bol bol oku Allahtan gelmesini iste bunalimada girmezsin aksine bunalimdan cikarsin
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
Hadi o beni sevdi desek, ailem kavuşmamıza engel. Neden böyle olur ya. Bi insan istediği hayatı hç mi yaşayamaz :(
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
rabia konuyu dagittik üyelerin yardim isteklerinde senin konun var orada sor bu cünki dua konusu dua sorusundan özel sorulara gectik cünki
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
sordum ama net bir cevap alamadım. sanırım zeinarda abla cevaplamıştı. neyse hayırlısı diyelim. kısmetse kaderimiz zaten bizi birleştircek. değilsede vardır allahın bir bildiği. Yinede saol huncuğum :))
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
sanirim yok bak topigine sende sagol sorun olursa yazarsin kendi topigine
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
bu duanın türkçesi var mı hun? :)
onubekleyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
birşey sorcam günde 3 kere okusam ne olur bu duayı muhabbet saatleri içinde bir zaarı olur mu
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Günde 1 kez 7 gün boyunca baska okunmaz yani sira dua okumayin
onubekleyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
tamam teşekkürler, dün başladım 1 kere okudum , bugün 3 kere okumuş bulundum içimde iştah ve şevk oluşuyor bu duayı okumak için şimdi her hangi bir zararı olur mu ? ama okurken öyle bi heyecan ve mutluluk kaplıyor içimi anlatamam
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
1 Kere okuyun yinede
onubekleyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
tamam bırakmam gerekmiyorsa günde 1 e devam ederim.teşekkürler
onubekleyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
hun ben pazardan beri bunu yapıyorum şimdi sitede yeni bir şey daha keşfettim , https://www.lahutiye.com/sevgi-muhabbet-ve-ask-dualari/6496-deli-gibi-asik-etme-duasi.html perşembeyi cumaya bağlayan gece yapsam diyorum yoksa en azından haftaya cumaya kadar beklemeli miyim? kusura bakma bu konularda çok yeniyim hepsini gördükçede yapmak istiyorum. allah razı olsun ki sizin gibi bilen birileri var danışıyorum
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
yaptiginiz uygulamadan sonra en az 7 gün en fazla 14 gün gecirmelisiniz unutmayinki yaptiginiz uygulama sevdiginiz kisi icin onun bunalima veya sinirlerinin bozuk olmasi aci cekmesi isinize gelmez hemde Allah günah yazar cünki belki o ruh bozukluguyla Allaha yapacagi ibadeti yapamiyorsa bunun hesabinida siz vereceksiniz unutmayin
onubekleyen
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
9 sene önce
çok teşekkür ederim, doğru diyorsunuz zaten normalde agrasif sinirli biri bekleyim ben. allah razı olsun allah gönlünüze göre versin kardeşim.
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
bu uygulamayı regl iken yapmak doğru olur mu Hun? Yoksa aramı vermeliyim?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
ara vermelisin...............
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
bunu okuduktan sonra ikimizdede birbirimize karşı büyük bir soğuma oldu. Ki ben aşkından ölen kızda böyle olduysam? :S Bu bana yaramadıı Huncuğum :(
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
yok başka okuma yapmadım bunu uygularken. Cin suresini okuduktan sonra 3 4 gün ara verdim. Buna başladım bir günde 7 tane okudum bidahada okumadım. Neden ara verdim bende bilmiyorum ama 7 taneyi okuyunca okula giderken sabahın köründe karşıma çıktı. Bir işaret mi bilmiyorum. Sonra yeniden başladım 3gün 1er defa okudum. 4. gün 7 defa sonrada regl oldum ara verdim. Baya karıştı yani. Ama dua bana negatif bir enerji vermiyo. İçime tam yattıda diyemem sonuçta hüddam var ama yani diğer uygulamalardan daha pozitif geldi bana bilmiyorum.
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
ya kısaca yaramadı, hatta nefret bile ediyor. Sevgilisi var zaten. Böyle bir beklenti içinde olmam zaten aptallıktı. Sonuç olumsuz. Cin suresindende bir etki yok. Bu duayı okuyuncada bir gelişme olmadı.
nesta85
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
9 sene önce
Merhaba, Alla sizden razı olsun, sormak istediğim bu duayı bayan için okuyabilirmiyiz. İsimlerin yerleri değişecek mi? Erkek için yazılmış başlığa ama anlayamadım tam olarak, yardımcı oluırsanız sevinirim.
urania
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 111
Yanıt Sayısı: 346
9 sene önce
sanırım onların enerjileri benim enerjimi yok eder. Ama dediğiniz gibi hiçbir şey kesin değil. Beni seviceği yada sevmeyeceği. Peki ben enerjime uygun bir bua okusam nasıl olur? Bir şeyler yapmak istiyorum. Hiçbir şey yapmayınca boşlukta gibi hissediyorum kendimi.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
birincisi bu uygulamayi yaparken koruma lazim ruhani varliklarin yardimi var ikincisi ayetel kürsi okuma yapabilirsin fakat ne icin koruma icinmi yoksa ne icin okuyorsun???esma okuyabilirsin ayni soruyu soruyorum ne icin yani hepsini kisiyi getirmek icinmi okuyorsun???o zaman hayir okuyamazsin sadece bir uygulama yapabilirsin onun haricinde o uygulama bitince 14 gün bekleyeceksin
ateş
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 226
9 sene önce
hun , bu duayı bende okuyabilirmiyim?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Hayir Ates her sey ama bu dua hic sana Göre Degil. Sana ebced degeri hesaplanmismiydi??ates
bahor
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 190
Yanıt Sayısı: 920
9 sene önce
bayan asik edinmek istenirse , olamaz dimi buda bayanlarin yardimlasmasi gerek abla. allah senden razi olsun. baylasimin icin.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Bahor neden olmasin herkes okuyabilir fakat atesin yildizi düsük bu duada davet oldugu için okuma dedim
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Tamam Ates sen ebced degerine isimleri yaz Ben hesaplarim
bella
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
9 sene önce
koruma derken nesıl koruncaz neyden koruncazzzz
selincaner
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 17
9 sene önce
Ben bu duayı okudum Hun. Okurken hiç bir şekilde ne huzursuzluk hissettim ne baş ağrısı ne de korkutulma. Dün 7. gündü ve bitti. Şu ana kadar hiç bir gelişme yok. Yoksa ümitsizliğe kapılmam için çok mu erken? Ne yapmamı önerirsiniz. Çok mutsuz huzursuz çok kötü hissediyorum kendimi bugün.
selincaner
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 17
9 sene önce
Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi, Takdir-i İlahi...
adige
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 44
9 sene önce
peki Hun anlayışına sığınarak bir şey sormak istiyorum bu dua öncesi hacet namazı vs gibi bir şey kılmamız gereklimi yada herhangi bir şey okumamız ( 100 tövbe 100 salavat gibi). Ben bu gece yatsı namazından sonra okumaya başlamayı planlıyorum da o yüzden soruyorum yanlış bir şey yapmamak için
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Her okuma basında mutlak iyi olur ama koruma yapmayı unutmayın
adige
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 44
9 sene önce
Beni yanlis anlamanizi istemem ancak bu dua hakkin da sunu soylemek isterim ki eger gercekten ruhani varliklardan korkmuyorsaniz ve gercekten deli cesareti derler ya o cesaretten var ise oylelikle okuyun derim ben 4.gunumdeydim bu gun ve birakma karari aldim...
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
iyi yapmissiniz sizin enerjinize gitmemis bunu erken anlamissiniz.. hayirlisi olsun sizin icin
adige
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 44
9 sene önce
Abla sana da biraz dahi olsun soyledigim ruyalarim vardi hep iyiydi ancak cok iyi tanidigim ve bu tarz konular da bilgiye dahip olan tanidigimla konustum dua hakkinda ve yasadiklarimi anlattim vazgecmem gerektigini soyledi cunku dun gece cok kotuydu baska bir dua tavsiye etti ordan devam edicem Allah im herkese hayirlisini versin sizlerinde emegine saglik
mylittleknight
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 202
9 sene önce
ben bu duayı baska bir yerde gördüm yorumlarda iyiydi bende basladım 2 gün okuyabildim muayyen gün dolayısıyla bıraktım..ama bende bircok duayı karıstırdıgımdan sevdigimin aklını karıstırdım baska biriyle görüşmeye basladı üstüne üstlük bana her ne olursa olsun sırt dönmezken aramaz sormaz oldu ögrendigim bişey varki sadece bir uygulama yapın hem sevdiginize hem size yazık oluyor dua ediyorum diyerek daha da içinden cıkılmaz durumlar yaratıyoruz,Allah herkesin muradını hakkında hayırlı kılsın insallah benimde yardımcım olsun ....
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
hep yaziyoruz zeinardada bende hayirlisini isteyin bir duada kalin diye gecenlerde yine yazdim sevdiginiz icin cok uygulama yaparsaniz baskasina bile gidebilir bunalim icindeyken, ama hayirlisini isterseniz Allah onada sizede yol gösterir her Zaman unutmayalim ozyydidem insallah hayirlisi olur sizin icin Amin diyorum
mylittleknight
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 202
9 sene önce
Allah razı olsun ..insallah hayırlısı olur umud edip Rabbimden dileyip bekleyecem hun...
uriel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
böyle duaları okurken mutlaka 7 aytel kürsi ve 3 amener reseslü okuyun allahın izni ile o eve o gece değil münafık varlıklar şeytan bile giremez ayrıca bu dua da ulviler çağrılıyor o yüzden korkmayınız ve hayırlısını isteyiniz eğer haram için ( yani sevgilisi olan yada evli olan birini yada gönül eğlendirme amaçlı birilerini isterseniz ) ulviler size münafıkların yapacağından daha fazla ceza verir siz isterken samimi olun ve duanın başında da sonunda da sadece Allahtan isteyin
huzur.
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 40
Yanıt Sayısı: 720
8 sene önce
Sevgili Hun ismin ebced değerlerini hesaplamak için bana da yardım eder misin? ben hesaplamaya çalıştım ama beceremedim yanlış yaptım. bir de iki ismi olan birinin isminin ikisininde mi ebced değerini hesaplıycaz??
bakalorya34
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 17
8 sene önce
arkadaşlar ben bu duayı bi çok yerden araştırdım..sırf bu dua için üye oldum..arkadaşlar ben okumaya karar vermiştim yalnız kafam karıştı :(( dün gece bu duayla ilgili başka forumlarda yazılanlarada baktım, kişiye ait olan bir sitede çok gzl yorumlar var, ancak başka bi sitede ismini vermem sakıncılı olur heralde bilmiyorum, insanlar çok kötü şeyler yazmışlar, çok korkutuladuklarını, musallat gbi bi durum olup nasıl geri göndericez falan die baya bi korkmuşlar ve orda duaya büyü denmiş...ancak şöyle bi durum var; ve yensurekallahu narsan aziza ( narsan ateş demektir) ayetin aslı (ve yensurekellahu nasran aziza ayetin türkçesi şudur Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin ) uygulamada verildiği şekliyle okursanız şöyle bir anlam çıkıyor ( ve ALLAH sana üstün ve onurlu bir ateşle yardım etsin ) alıntı burası ordaki duada ve burdaki duada;narsan die geçiyor tek bi sitede nasran yazıyor..burdaki anlam bozukluğu olduğu için mi aaba insanlar kötü etkilendi...ben bu konularda bilgili değilim ama araştırmadan bişy yapmak istemiyorum,tam okumaya karar verip yapılan kötü yorumlar okumak beni çok etkiledi :( ltfen bana yardımcı olur musunuz kafam çok karıştı :(
gunesgedikoglu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 72
8 sene önce
doğrusu okunduğu zaman kötü etki ortadan kalkar mı peki... bunu bende okumaya karar vermiştim fakat arkadaşımın dediği gibi bazı sitelerde yazılanları görünce korkup bırakmıştım eğer doğrusunu söylediğimiz zaman sorun olmayacaksa tekrar başlamak isterim...
gunesgedikoglu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 72
8 sene önce
doğrusu okunduğu takdirde güzel yorumlar gelmişse sorun olur mu acaba birisi yardımcı olsun lütfen...
karanfilimm
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
ne kadar okumak gerekiyo günde 1 defamı ne kadar devam edelim sonuç alan olmadımı ya paylaşsalar da bilsek ben başladım birini çok seviyorum ama o... :sad: bakalım bi şeyler olursa hemen paylaşırım sabirsizlıkla bekliyorum... :tongue[1]:
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
7 gün okunuyor ....................................
Yasi
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Ben bu duayı okudum ve sevdiğim insanla ayrıldık şimdi hiç görüsmüyoruz
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Anlamiyorum neden beraber olduğunuz bir insana okursunuz böyle ağır duaları bu uygulama kısının sizi araması düşünmesi vede asık olup gelmesi içindir ağır bir uygulamadır hep söylerim kısının bünyesi zayifsa yapmayın diyoruz Allah yardımcınız olsun inşallah geri doner sadece iki hafta kadar hiç bir şey okumayın kısının niyetine ,tövbe namazı kılın şükür namazı kılın dileginizi soyleyin ama uygulama veya esmalar dualar okumayin iki hafta kadar
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
bayan için okunamaz mı bu dualar isimleri değiştirsek olmaz mı?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
dualarla genelde hanımlar ilgilendiği için onlara yönelik veriliyor ama adları değiştirerek kendinize uyarlayıp okuyabilirsiniz...
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
bunu daha önce okumuştum ama yanlış birşeyler var sanki zilzal süresinde eştata 1 kez söyleniyor buradakinde 3 kez söyleniyor ben okuduğum zamanlarda sevdiğimle aramız iyice bozuldu hatta benden nefret etmeye başladı ne benimle konuşuyor ne de yüzüme bakıyor zilzal süresini kendi haliyle okusam nasıl olur acaba
zamani
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 6
Yanıt Sayısı: 30
8 sene önce
bu tip havas uygulamaları eşler arasında etki gösterir.keyfe keder sevgili bağlama,aşık etme gibi şerr maksatlar için 2 tarafı kesen bir kılıçtır. havas uyglulamalarında koruma, tütsü ve bohur yakma şartı vardır.her okumaya ulvi veyahut süfli müekkiller icabet eder.ve haksız uygulamalarda musallat olmalarıda olağandır. havas ilmi yazarları eserlerinde herşeyi tam manasında pek anlatmazlar.birçok eksikler olması işlemlerin ters etki etmeside normaldir.. ameller niyete göredir.
amunra
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
8 sene önce
korunma tütsü filan yapmadım Allahıma bin şükürler olsun musallat da olmadılar ama iyi giden şeyler bıçak gibi kesildi hatta benim şehir bile değiştirdim aslında başka şeyler var benden nefret etmesinin ama burada bu tip şeylere girmek istemiyorum yeniden bu duaya başlayacağım Allahın izni ile tekrar kavuşacağız birbirimize bide şöyle düşünüyorum Allah izin vermeseydi onun için dua edemezdim tekrar birbirimize kavuşmak için ben öyle düşünüyorum
uriel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 13
8 sene önce
bu duanın türkçe anlamını yazabilecek olan varmı ?
edacim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
İyi günler ben bu duayı başka yerde bulmuştum ordaki hali ile burdaki hali aynı fakat ordaki söylenen bu duanın eksik olduğunu tam olarak okunması gerektiğini ve tam olarak okunma şeklininde bize belli bir ücret karşılğında verilebileceğini söyledi. Benim kafam karıştı bu dua ise neden para ile satılıyor. Artı gerçekten dediği gibi bu hali eksik midir bilgilendirirseniz sevinirim.
bursalı
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Bu akşam okudum inşallah rabbim onu bana döndürür bende güzel şeyleri sizlere yazarım inşallah
Büş.
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Merhaba, bişey sormak istiyorum ben 3 gündür çevirgel ve kuduriye duasını okuyorum, boşa okuyorum gibime geliyor iyi bi enerji almıyorum, bu duayı okumak istiyorum beklemem gerekiyor mu yoksa hemen okumaya başlayabilirmiyim?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Evet mutlaka en azindan yedigun bekleyin
gel git akilli
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Ben uyguladim.dua biter bitmez bi faydasi olmadi fakat aradan iki hafta gectikten sonra en ummadik zamnda aradi.o cok gururlu kisi:)arkadaslar kesinlikle olumlu sonuc veriyo.okumalisiniz.cunku benimki o kadar umitsiz bi vakaydi ki.bende etki ettiyse inanin herkese etki eder:)))
sekerpare
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
merhabalar bu dua ilgimi çekti ama bir sitede bunun ayrı olanlar için okunduğu yazıyordu ben 6 yıldır birlikteyim şu an ayrı değiliz son zamanlarda biraz soğudu eskisi gibi değil yeniden bağlansın yeniden sevsin diye okunurmu acaba teşekkür ederim
kelamx1
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 86
8 sene önce
erkeklerde okuyabilirmi Hun.............
yonca21
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 42
8 sene önce
biz ayrı değiliz ama aramız baya bi soğuk varla yok arası gibi bişi bu duayı okusam olurmu Tşklerr Şimdiden
kelamx1
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 86
8 sene önce
erkekler kadı için okuya bilirmi Hun.....
sekerpare
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
merhaba ayrı değiliz ama ayrılmak üzereyiz üç hafta önce sabah aradı aşkım seni seviyorum dedi gayet neşeliydi ama akşam sesi değişmişti o günden beri buz gibi ve seni sevmiyorum sevgin diplerde diyor bunu bariz belli de ediyor iki arkadaş bile daha yakındır sormak istediğim ise bu dua ile erkek arkadaşımı tekrar kazanabilrimiyim yoksa tamamen ayrı mı olmamız gerekiyor çok çaresizim cevabınıza göre okumaya başlayacağım çok teşekkür ederim Rabbim kimseyi üzüntü vermesin
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
söz konusu duada NASRAN yanlışlıkla NARSAN yazılmıştır,büyü değil ama davettir..... Muhabbet davetidir,her ne kadar konu başlığı erkeğin aşkını davet için olarak belirtilse de konunun içinde kadın ve erkeğin de okuyabileceği belirtilmiştir.... Her ne amaçla yazdığınızı bilmiyorum ama üzerinde durduğunuz sözcük de konu içinde düzeltilmişti.... Konuyu sabote etme amacında olduğunuzu görüyorum;zira tavrınız ve üslubunuz bunu gösteriyor.... Kişisel çekişmelerinizi fake nicklerle ortaya koymanız sözlerinize itimat edilmeyeceğini açıkça gösteriyor zaten..... Ben bu forumun yöneticisi olarak süpermodumun açtığı her konunun doğruluğunu ve uygulanabilirliğini her zaman taahhüt ederim.... Siz gerçek kimliğinizi ortaya koyacak medeni cesarete sahip misiniz....
Szstnbs
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Hayırlı akşamlar.ben duayı okudum ama korunmaktan neyi bahsettiniz anlayamadım çok fazla açıkcası yine de ayetel kürsi okudum ama 3 harflileri mi davet etmekten bahsettiniz? Aydınlatabilir misiniz? Birde korunma duasının bi sayısı var mı?
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
Okumadan önce dikkat edilmesi gerekenler; - durumun aciliyetine göre 5 vakit farz namazının peşinden 3 - 5veya 7 şer kere okunmasını tavsiye ederim - Okuma ardından Çevirgel Duası da okunursa etki artırılmış olur. - Okumaların mesafe ile alakası yoktur başka şehirde değil dünyanın diğer ucunda da olsa okunur - Çalışmada sadece isimler kullanılacak ( anne adı kullanılmıyor, iki isim varsa ikisi de kullanılacak ), kişi yabancı ise adı ne ise onu oku - Okuduğunuz kişinin bir sevgilisi yada eşi olması fark etmez sizin için hayırlısı ise onu bırakır size gelir gelmez ise demek ki hayırlı değildir -okududuğum kişi beni tanımıyor yada bilmiyor okursam olur mu ? oku dua bu sonuçta etki edebilir - Okuma öncesi tahassun suresi yada Aya tel kürsi ile koruma yap yoksa sadece karşı taraf değil karşı taraf kadar sende aşık olursun uyarmadı deme sonra !!!!! - Bu çalışma büyü değildir Okunacak dua budur; Bismillâhirrahmânirrahîm.3defa El hamdu lillâhi rabbil âlemîn 3defa Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe“sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya Allah hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bihürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. 3defa El hamdu lillâhi rabbil âlemîn 3defa Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed... Kalbe ve bedene ve cemia cevariha“sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya Allah hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin.
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
zainarda bu mesajımı silermsin konu açtım ama yorum bölümüne gelmiş bende anlamadın silemiyorumda
nehirnil
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 23
8 sene önce
ben bu uygulamayi bir hafta denedim üstünden bir haftadan fazla gecti fakat bi sonuc almadim.belki zamani vardir orasini bilemem. bilgilendirmek acmacli yazdim
gunes46
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 23
8 sene önce
Başka sitelerdede görmüştüm bu tek erkekler için değil heralde isteyen kız arkadaşı içinde yapabiliyomuş.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
günes 46 bu sadece basliktan ibaret eger konuyu tamamen okursaniz bayanlarinda yaptigini anlarsiniz bir daha hic bir bölümde büyük yazmayin
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
konunun basligini degistiriyorum konuyu okumadan yazanlar yüzünden
123fatıma
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 16
8 sene önce
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “onun”. Allahümme sehhirli kalbe “senin” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “onun ” ala mehabbete “senin ”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “onun ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “onun ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “ onun”. Allahümme sehhirli kalbe “onun” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “ onun” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “onun ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “onun ismi ” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. ( 7 gün yapılcak günde 1 kere okunucak) arkadaşlar ben simdi çok mutluyum inşallah sizde olursunuz bu dua sayesinde....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
konunun altına kabul olduğunu yazabilirdiniz ama burayı sohbet konusuna çevirmeyin.......
.jojo.
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Ben yeni üye oldum ve bu duayı okuduğumun ikinci günü bugün...ben burdan almamıştım duayı ama sevdiğim çocukla 2 saat önce durduk yere tartıştık ve tweeter hesabımdan sil beni dedim bi hata yaptım..Ve hiç koruma da yapmamıştım..Bana da bi ebced hesabı yapabilir misiniz acaba..?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Sevdigi yaninda olan kisi bu duayi neden okur Bilmem uzaktaki kisiye okunur ve yakindakine esma yada sirin görmesi için dua okunur Jojo hosgeldiniz havas ilmi bölümümüzde ebced hesaplama var oraya isminizi ikinizinde yazin hesaplarim
.jojo.
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Özür dilerim ama bu yaptığım kişi ile sürekli birlikteyim.. Bunun sadece uzaktakine yapıldığını bilmiyordum.. Henüz ikinci kez okudum bnu duayı ve koptuk sabaha karşı..Bana aşık olması ve etkilenmesi için ne tür bi okumanız var..tavsiye verir misiniz..?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Su an hic bir sey okumayin sadece tövbe ve sükür namazi kilin ebced hesabina isimleri yazin hesaplarim suanda Ona karsi iyi olun okudugunuz etkili oldugu için öfkeli olabilir yanlis okuma cünki günah tekrar Sakin bir sey su an okumayin
.jojo.
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.. Allah sizden razı olsun.
Güneşş
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
Sevgili Hun ben bu duayı okuyorum fakat kendime koruma yaptığım halde geceleri kalbim sıkışıyor ve ağrıyor. Acaba yapmamam mı gerekir ? teşekkür ederim.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Huzursuz oluyorsaniz Koruma yaptiginiz Halde devam etmeyin derim .. Helaliniz degilse kisi ismine okuma yapmayin sizin için hayirli olani isteyin niyetinizde
Güneşş
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
Teşekkür ederim cevabınız için, okurken bir sıkıntım yok aksine mutlu hissediyorum fakat sonrasında sıkıntı oluyor. Hayırlısı olsun diye dua ediyorum hep.tekrar teşekkür ederim.
Rip Van Winkle
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 92
Yanıt Sayısı: 383
8 sene önce
Yahu yok böyle birşey bu bir davettir.Hayır yada şer evli yada bekar helal yada haram herkes gelir.Eğerki bu daveti helalinize değilse (yani evli veya nişanlı olmadığınız bir kişi) okursanız günahtır..Cennetten mahrum olursunuz.Burada şunun gibi birşey söylüyorsunuz lokantaya girdiniz domuz etini önünüze koydunuz ve şöyle dua ettiniz Allah ım eğer hayırlısı değilse bana şu domuz etini yedirme...Aynı mantık lütfen insanları yanlış yönlendirmeyelim
starlife
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
korunma demişşiniz ama açıklarmısınız korunma nedir ?
MryÖzk
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
8 sene önce
Sevgililer için de okunabiliyor mu yoksa sadece nikahlı kişiler mi okuma yapabiliyor? Yanlış bir şey yapmak istemiyorum, yardımcı olabilirseniz memnun olurum ...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
nikahlı eşler için uygundur......
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
fetih suresi 3 Ve yensurakellahü nasran azıza Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder bu duada Ve yensurakellahü narsan azıza Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir ateşle yardım eder lütfen düzeltin
lololopa
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Adminim simdi okulda bir kiz var ve adece ismini biliyorum onun beni sevmesi ve asik olmasi icin bir dua onerir misin
rukye
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
8 sene önce
Bu duanın eksik olduğunu okudum başka bir yerde... Kafam karıştı. Gerçekten eksikmidir acaba? :crybr1:
mrv turaman
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 45
8 sene önce
ben yapmayı düşünüyorumda acaba koruma yapmasam tam olarak ne olur yada 7 kere ayetel kürsi okuyup etrafıma üflemem yeterlimi ?
seba
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 277
8 sene önce
Ayetel kürsi de kuvvetli korumalardan okuyabilirsin turaman
lives
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 57
8 sene önce
Ne daveti var anlamadim
123fatıma
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 16
8 sene önce
1 ay sürdü olması için ama çok içten okudum ondan belkide :S
mrv turaman
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 45
8 sene önce
ben uygulamaya bugün başladım dediğiniz gibi ayetel kürsi nin korumasını yaptım umarım iyi sonuçlar alırım =)
rukye
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
8 sene önce
Arkadaşlar, bu duanın tam hali çevirgel duası okumakla oluyormuş diye okudum biryerde. Yani bu duadan sonra birde çevirgel duası okunacakmış. Bu şekilde okuyan var mı aranızda? Yardımcı olur musunuz?
mrv turaman
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 45
8 sene önce
arkadaslar ben uygulyordum 2.gün ustume sikinti gelmeye basladi bilgisayarim kapanip acildi felan ama olsun istenmeyen bir nedenden dolayi okumayi birakmak zorunda kaldim sanirim isime yarayacak bir dua
mrv turaman
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 45
8 sene önce
arkadaslar uyguluyorum 5. gün bir gelisma yok acaba yanlis yaptigim biseymi var duanin basinda niyet ediyormuyuz?
Eses26
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
Duayı nasıl koruyabiliriz ki hokkabaz kardeşim 7 ayetel küresi ile koruduğu yazmış nasıl korunur rica etsem açıklar mısınız
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
[url]www.lahutiye.com/lahutiye-korunma-dualari/855-ayetel-kursi-korumasi-nasilyapilir.html[/url] burayi tikla eses
cht06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
Nasil davet var arkadaslar korkutmayin insani aciklamasi nedir davetin
esad
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
[QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur Alintidir.....................[/QUOTE] bu duayı 3,5,7,9 sefer okumak gerektiği ve her okumanın ardından da çevirgel duası okunması gerektiğini duymuştum doğrumudur ne şekilde uygulamalıyız teşekkürler
bedircan
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 983
8 sene önce
İki şey öğrenmek istiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Birincisi " tecal l îmin " diye yazılmış acaba doğrusu " tecallîmin " diye mi olacak. İkincisi ise latince harflerden okumak acaba duanın etkisini azaltır mı ? Hani arapça harfler bizden farklı ses çıkarmak gerekiyor ya o nedenle sordum. Arapça okuyamadığım için etkisiz olabilir mi ? İçtenlikle okuyorum. Umarım faydasını görürüm. Hata olsun istemediğim için bunları sordum. cevap verirseniz sevinirim.
radyoaktif
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Bu dua ile ilgili sorularım şunlar; Bu yüzden bu dua'yı yazıcıdan çıkartıp her gece yatmadan önce yatsı namazımdan sonra yada gece yarısı 2 rekat teheccüd namazımdan sonra önüme koyup, ellerimi semaya açarak baka baka okusam uygun olur mu? Ve korunmadan kastınız nedir? Yani her gün bu duayı okuduktan sonra Ayetel Kürsi'yi 1 kere okumalımıyım ve bu kimi neyden koruyacak (kastınız cinler mi?) ve beni mi yoksa onu mu koruyacak yoksa her ikimizide mi? Son olarak da şu kırmızı yazı ile belirttiğiniz isim olayını da sorayım, benim sevdiğim insanın adı başta söylediğim gibi ceyda ve annesinin adı da ayşe diyelim, benim annemin adı da fatma “sevdiğin kişinin ismi” : fülanete ceyda binti fülanete ayşe “senin ismin” : fülan volkan ibni fülanete fatma
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
bu dua hüddam edinmek değil;bu tamamen farklı bir uygulamadır... Her duanın ayetin,esmanın ve surenin hizmetlileri vardır,biz bunlara hadim ya da hüddam deriz,bir diğerinin çoğuludur aybı anlama gelir. Bu hizmetliler dualarımızı ilahi dergaha ulaştırırlar....burada da okuduğumuz ayeti kerimelerin ve esma-i şeriflerin hadimlerinden dualarımızı ilahi dergaha ulaşmasını çabuklaştırmasını istiyoruz... bu nedenle de enerjimizin doğru yere kanalize olması ve sıkıntıya girmemek için koruma yapılması gerekir...... hüddamlar konusunda açıklama yazmana gerek yok,sorduğun sorunun anlamını kavrayabilecek yeterlikteyiz..sadece soruyu sorman yeterli....
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
8 sene önce
Her gün okumada yapiliyor
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
8 sene önce
sevgili Hun, birlikte olduğun kişi için okunur mu
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
Sitemizde sadece evli olup da eşiyle sorunlar yaşayanlara destek verip yardım ederiz,ama evli bir insanın başka evli birisini kendisine açılması ve bağlaması için hiç birimiz destek olamayız..... Bu duayı yasak aşkınız için değil eşinize ihanet etmemek ve evliliğinizde sevgiyi saygıyı tekrar tesis etmek için okuyun... Yasak aşklara yol göstermiyoruz,kurtulmak isterseniz destek olmaya çalışırız..
Halveti
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
3. gündeyim Bugun ben sabredemedim ben aradım,benden nefret etmesine ragmen açtı çok kırmadan dökmeden konuştuk,niyetim seni rahatsız etmek değildi hoşçakal dedim. kapattık....en azından.devam edeceğim hayırlısıyla bakalım ne olacak.
smu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
8 sene önce
yarın son günüm bakalım ne olacak eğer ki faydasını görürsem yazarım.
Asya111
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Slm..cok büyük sorunum var..bugun aksam 17 DEFA cin suresini okudu Ama ardindan her defasina okuncak duada yanlislik yaptim..sevdigimin adi yerine annesini..annesi yerine sevdigimin adini okudum..ve ayni hatayi kendi ismimlede yaptim..annelerin yerine kendi isimlerimizi okudum..ne yapmam lazim..lutfen yardim :(
Asya111
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
8 sene önce
Korkuyorum lutfen yardim Veya bilgi?Yine yeniden okumak istemiyorum cok olur diye..ama yanlis okudum diye korkuyorum
huluhi
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 22
8 sene önce
çok tşk ler kardeşim buna ihtiyacım vardı .çok sağulun .bu duanın belli bi saatı varmı
mordorprensi
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
8 sene önce
Bu duayı ilk okuduğumda yanlış hali ile yani "narsan" ve "fer" olan yerler varken korku ve büyük sıkıntı yaşadım. Ama düzeltip tekrar okumaya başladım. Şimdi okuduktan sonra çok mutlu oluyorum içimde bir umut birikiyor.
kolin
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
ben bunu 5 gündür okuyorum günde 1 defa okumak şartıyla ama hiç birşey olmadı :(
simsek
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 99
Yanıt Sayısı: 1112
8 sene önce
korunma yapıp okuyunuz ve hakkınızda hayırlı olanı isteyiniz, ümitsizliğe kapılmadan inanarak okuyunuz ve belki kişi sizin için hayırlı değildir bu yüzden olmuyordur... Allah bilir.
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
8 sene önce
selamlar..bu duayı birlikte olduğum fakat sevgisinden yeteri kadar emin olmadığım kişi için okuyabilir miyim. aynı zamanda her gece ya vedudül kaviül camii okuyorum. bu mümkün mü
BURKAN
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 225
8 sene önce
Allh razi olsun paylasiminiz icin super modum.
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
8 sene önce
[QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir.....................[/QUO sevgili Hun. farklı konulu sayfada linki geçince bu duanın, aslında bu duayı sormak istemiştim..birlikte olduğunuz kişi için okunur mu diye...ben şu an hergün "kul in küntüm..." diye başlayan ve esmalarla devam eden duayı okuyorum ve arkasına 114 kere "ya camii" okuyorum. umarım doğru yapıyorum
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
8 sene önce
evli çiftler için daha uygundur,sen okumalarına devam et,bunu bırak Ezgilim.....
Aura9
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 42
8 sene önce
Bugün son günüm 6 günden beri okuyorum ilk gün okurken biraz baş ağrısı oldu 2.gün darlanma 3.günden sonra birşey kalmadı fakat bir hareket de yok..
Aura9
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 42
8 sene önce
Maalesef bu duayı 7 gün boyunca 1 defa okudum fakat sonuç alamadım...
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
yatsı namazından 1 saat sonra okunmasında bir sakınca varmıdır?..Ya da hangi vakitlerde okumak daha doğru olur??
sevimli2014
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
8 sene önce
yaa anne adını bilmiyorsak
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
buu eksik uzun araştırmalarımın sonucunda eksikoldugunu buldum acaba söylesem mi söylemesem mi???söylersem yanlış olur mu
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
yanlış değil sadece eksik paylaşıyorum
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
Bu duanın başında anne ismini kullanarak niyet ediliyor ve duaya başlanıyor duanın bitiminde çevirgel duasınıda ekliyoruz.....
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
birde akgünlük olayı var ama nasıl kullanıldıgını daha çözemedim ama duanın tam hali bu şekilde..bunu yapan kişi tam hali için 250 tl den başlayan fiyatlar istiyor......DOÐRUSUNU ALLAH BİLİR
forza15
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 17
8 sene önce
molla eksik olan yer sadece çevirgel duası mı
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
evet bir akgünlük var ama nasıl kullanılır hiçbilmiyorum
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
birde bu akgünlük olayını nasıl yapılacagını bilen biri varsa yardım edebilirmi.?
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
merhaba.mekan temizliyi ne demek?bilen var mı?ayetel kürsiyi okuyarak mı mekanı temizliyoruz?
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Afedersiniz şimdi ben o duayı latin harfleriyle yazıp duvara asmalıyım öyle mi.doğru mu anladım?bi de rica etsem bana 2.maddenin ne demek olduğunu aydınlatır mısınız?
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Sevgili zeinarda ben size nasıl özel mesaj ata bilirim?
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Teşekkür ederim....yani duayı bitirdikden yani 7 günden sonra 2.maddedeki duayı mı okuyayım?
nur86
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
Arkadaslar o kadar dualar ediyorum kocam annesi ayrilcaksin dedi diye beni sevdigi halde ayriliyoo Annesi yuvamizi yikiyoo Bu duayi okucam insallah kocamin soguklugu biter
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
Afedersiniz çok soru soruyorum.ben bir ****ya bakım yaptırdım.şimdi arkadaşlarımın yanında bi falcı var.her kes fal baktırıyor.ben de baktırsam bi şey olur mu?hiç bi şey yaptırmıyorum yani okuma filan karıştırmıyorum sadece fal baktırcam
azeri guzel
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
8 sene önce
****ya yazmıştım neden böyle yazdı
molla
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 352
8 sene önce
2.günde bir bunalma oluyor okuyanda
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
birinin hür iradesini allahın ayetini kullanarak etki etmek size kendi nefsiniz için sizce günahmıdır deyilmidir allahtan korkmassak kimden korkucaz arkadaşlar
gönülayşe
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
8 sene önce
merhaba yeni üye oldum bu dua günde kaç kere ve abdestli mi okuyacaz
Eay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
ben üzerimde 3 tane vefk taşıyorum. bu dua sıkıntı yaratır mı ? çok inanclı biriyimdir. vefklerinde etkisiyle içimden geçirdiğim olumlu şeyler hep oldu bugune kadar. vefki deri kılıfta boynumda tasıyorum üçüde birbirinin üstünde ve cok ağırlık veriyor. boynum çatlıcak derece de oluyor bazen. kısacası şuna bağlıcam, bu dua'nın üstümdeki vefklere zararı dokunur mu ? ve okurken vefkleri üstümden cıkarmam gerekir mi ? vefklerden biri korunma çünkü, biri şans. diğerini söylemiyim bana kalsın... ???
Eay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 7
8 sene önce
söyleyemediğim vefk ruhani bişey o yüzden teferruata girmek istemedim. hissiyatımla alakalı. bi insanın resminden ya da bi dna (tırnak, saç vs..) nasıl bi ruh halinde oldugunu bilebiliyorum. vefkleri cıkarıp ayetel kürsi ile koruma yapıp bunu yapsam olur mu ?
AYSO
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
ben denedim sonuç mükemmel :dance2[1]:
umut80
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Merhaba...ben çok büyük bir yanlış yapıyormuşum sanırım.yardımlarınızı rica ediyorum.bir süredir ayrı oldugum erkek arkadasım için internette arama yaptım, bu duaya rastladım. 3gündür duayı okuyrdum.ilk gün adetliydim ama okudum.bilmiyordum.2-3 derken konuşan insan artık konuşmamamya mesajlarıma bile cevap vermemeye başladı.ama gorunce bakıp kalıyor.oncesinde de bir cok dua yapmıştım ismini kullanmadan. işler sarpa sardı sanırım. şimdi benim ne yapmam gerekli. aslında ilk okumamda duanın faydasını görür gibi oldum.koruma falan da bilmediğimden yapmadım. şimdi bana ne onerirsiniz?
umut80
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Yalnız internetten aratınca büyü diye geçiyor??? Emin misiniz dua olduğuna? Günaha mı giriyorum? Yapmaktan vazgeçeyim
umut80
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Zeinarda kardeşim ben o niyetle yapmamıştım hep Allah'ım sen bu adam hayırlısıysa bana onu en kısa zamanda geri dönmesini sagla gibi niyetle başladım. Ama cahilce bu işlere girişlmemesi gerektiğini anladım. Cevabın için teşekkür ederim. Allah günahlarımızı affetsin. Tevbe edecegim. Allah kabul eder inşallah. Geri kalan cümlelerim de bunu okuyacak benim gibi cahillere...İçeriğini bilmeden, düzgün okunmadığında Allah korusun beter bile edebiliriz. İnternette ayet ayet araştırdım...evet çogu surelerdir. Yalnız içinde temizlik kısmı geri cagırma kısmı da var! Neyi temizliyoruz neyi çağırıyoruz, düşünmek gerek. Biz ne kadar dinimizin gereğini yapabiliyoruz ki Allah'tan bize duamız için yardımcı isteyelim.Ben de arada bir namaz kılan biriyim.Daha emirleri bile yerine getirmeden benim gibi böyle bir işe girişirseniz gelen ne olacak siz düşünün.Bir de yanlış okuduğunuzu düşünün çağırdığınız artık neyse gidecek mi(gitmezse Allah hepimizi korusun).Bu nedenle insanlar ****lardan yardım istiyor. Cünkü **** senin kadar duygu yogunluğuyla dilemese de en azından dinin gereğini yapıyor.....Hala da okumak isteyenlere şunları da aktarayım: Dua tam ama sanırım uygulama eksik verilmiş. Çalan ve yayan kişiye de iyi bir dilekte bulunmuyor duayı yayınlayan kişi.Bir çok kişi duanın tersine dönüştüğünü artık kendisinden nefret edildiğni yazmış. Bende oyle bir şey olmadı ama ilk 3gece ne kadar uyursam uyuyayım korkunç uykusuzluk üşengeçlik ve sağlıklı düşünememe gibi bir durum oldu. Malum duayı geç saatte okuduğum için belirtileri az uyuduğuma yordum. Ancak ilk akşam fb ta tuhaf depresif paylaşımlarda bulunmuş. 3.gün yüzümü bile görmek istemediğini söyleyen insan neşeli neşeli benimle konuşmaya başladı. ve 3.gece ben çok ilginç rüya gördüm. Yani dua etkili. Devam edersem belki de geri gelecek.Ancak aklımda hep şu var. Geri geldi ve ben aynıyım. Bu adam yine gidecek. Bence hepimiz buradaki herkes bunu düşünmeli. Kendinizi değiştirmedikçe Allah sizin dileğinizi kabul etse bile hayrınıza olmayabilir. Yıllar önce terkeden sevgilinizle yıllar sonra evlenebilirsiniz. Böyle iki çift tanıyorum. Allah herşeyin en iyisini biliyor. Doğru zamanı da ancak ve ancak O biliyor. 6yıl boyunca görüştüğüm biri vardı ve bir anda ayrıldık. Üzüldüğümü hatırlamıyorum. Aradan yıllar geçti. Hiç bir ilişkim düzgün ilerlmedi. Dua etmeye başladım Allah'ım 6yıllık eski sevgilimin yolunu açık et ki aklı bende kalmasın bana da hayırlı kısmetimi gönder diye. Tam 20gün sonra bu sevgilimle başladık. İşte benim bu kişiyi bu kadar istememin nedeni bu. Ama ben Allah'tan istedim. O da geri aldı onu benden ya ben onun için ya da o benim için hayılı olmadığından...Şimdi tekrar Allah'a yalvaracagım. Şirk koşmaya lüzum yok. Duaları sayın admin Zeinarda'nın da dediği gibi okuyacagım. Niyetimde isim versem de Allah'tan hayırlısını isteyecegim.Allah hepimizin günahlarını affetsin. Aşk öyle bir acı ki insan yılanlara sarılıyor. Nefsin ne kadar zayıfsa bu yılanlardan kurtulmak da güç oluyor. Ve Allah sizin O'na olan sevginizden daha büyük bir sevgiyle sevdiğiniz herşeyi elinizden alır bunu unutmayın. En büyük aşk Allah'adır. İçten duayla Allah'ın bizleri duyacağına eminim. Uzun yazdım kusura bakmayın lütfen.Allah hepimize hayırlısını versin.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
7 sene önce
Umut Allah dualarını kabul etsin,çok güzel yazmışsın,güzel bir yorum olmuş,kutlarım... Herşeyin hayırlısını istemek en güzeli....yaradan zaten bizin gönlümüzdekini bilir,dualarımız hayırlısı için olduğunda ya gönlümüzdekini hayırla verir ya da kalbimizi o kişiye karşı soğutup bir başkasına ısındırır,bunun nasıl olduğunu anlamayız bile....
umut80
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Teşekkürler Zeinarda kardeşim. Şimdi tevbe namazımı kıldım. Allah kabul eder umarım. Epey yorgunluk var üzerimde. Sanırım normal bir dua için 1kaç gün beklemem gerekecek .Esmalardan ilerlemeyi düşünüyorum.Onlar da yorabilir gerçi ama elim kolum bağlı da kalamıyorum ki :)
umut80
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
7 sene önce
Tamamdır Zeinarda kardeşim...Not aldım. Felak Nas(epey rahatlattı) Fatiha ve AyetelKürsiyi okuyordum Yasin58. i de ekliyorum şimdi. Ama niyet için erkendir değil mi? Gerçi Allah kalbimi de biliyor :) Hurani , size şunu diyeyim: bu insanla tanışmadan önce inancı noksan biriydim. bana onun aracılığıyla Allah'a ulaşma şansı verdiği için onun gözlerine bakıp Allah'a şükrettim. Duama yanıt verdiği için özellikle de. Bazen tersi de olabiliyor yani :) Bana öyle bir aşk nasip etti ki Allah'a aşık oldum. Neyse foruma çevirmeyeyim burayı :)
Asala
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
7 sene önce
Bu duayı 10 gun kadar once, 1 hafta sureyle her gece okudum, ilk bir kac gun bunalim hali olusmustu bende. Ayetel kursi ile koruma yapmak gerektigini ise siteniz sayesinde yeni ogrendim
asminsuzade
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Merhaba Lahutiye ailesi araniza yeni katildim, aslinda uzun zamandir takip ediyorum sizleri:smile: hepimizin aslinda sorunu ayni sevdigimiz kisi tarafindan sevilmek benimde boyle bir problemim var hersey cok guzel iken hersey bianda kotu oldu aslinda yine gorusuyoruz ama eskisi gibi degil sevgili degildik ama sevgilidende ote birseydik cok karisikti durumumuz,, hergun dua ediyorum, onun beni dusunmesi icin tekrar bana gelmesi icinde tavsiyede bulunacaginiz dualar varmi :\
Sehra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 60
7 sene önce
Salam.bu duayi benim yerime baskasi okusa olarmi?indiden twkur cvb gozluyurem
Prettywomen
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Merhaba, bu duayı bugün ilk kez denedim. Allah izin verirse 7 günde uygulayacağım ama etki edip etmediğini anlamamın bir yolu var mı ?
hatunn
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
Merhaba , okumamin bugun 7. Gunu hiç koruma yapmadim her zaman gece ve namazdan sonra okudum son gunlerde bendede bir ağirlik sıkınti oldu 3. Gunu beni yanina cagirdi cok uzgun oldugunu beni gormek istedigini soyledi bende gittim ama suan hala bir degisiklik yok bu durumda ne yapmam gerekiyor yardimci olabilirmisiniz.
hatunn
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
Teşekkur ederim ama ben hayirlisiyla onu istiyorum. Allahim inşallah hayirlisi ile nasip eder . Birde hergun 1001 ya cami ya vedut okuyorum herhangibi bir sorun olur mu
hatunn
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
S.a zeniarda foruma ye i üye oldum ama uzun zamandır takip ediyordum ,bütün konulardaki yorumlarini okudum belli ki bu konularda ilim sahibisin senden yardim istiyorum allah rızasi için.lütfen
YlhamM
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
[QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir.....................[/QUOTE] Ben okinja başgasina ýardam ede bilerinmi
YlhamM
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Başgasyna nasil ýardam edebilerim aşkyna kowuşmasyna
karabiber
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
9 ay önce okudum çok fazla bir şey söylemek istemiyorum sadece bu acıyı çeken bir kişiyi anlarım büyük bir inançla okununca gerçekten işe yarıyor şu an iyiyiz sonucu Allah bilir yazıldıysa olur ama dua işe yarıyor kalben inanarak okunsun yeterki Allah her kesi sevdiğine kavuştursun inşallah ...
sayko224
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 61
7 sene önce
Bu okumAlarda kelime hatası yapılması halinde sonuç ne olur ?
YlhamM
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Bunlari edersem gunah olmazmi?
rnd90
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
7 sene önce
Abdest almak gerekiyor mu ?
Plaktonik
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
Forumda yeniyim Koruma nedir bunu acıklarmısınız nasıl koruma yapacağım detaylı bir açıklama yaparmısınız ?
hatunn
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
Merhaba , uzun zamandir gorusmedigim sevdigim icin dun 17 defa cin suresini okumustum ve bugun aradi cok mutlu oldum ve gorustuk . Bugun butun gun gorustukten sonta ise tamamen bitti beni sildi hayatindan bu duayi okumak cok istoyorum, ama sanirim beklemem gerekiyor lutfen yardim edin cok mutsuzum . Onun bane geri donmesi icin ne yapmaliyim ...
brkdnt
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
HUN sevdigim bir kız için okuyabilir miyim eskiden iyiydik sonra sever gibi oldu sonra hisler kayboldu birlikte olanlar okumasın demişsin birlikte degiliz yani sevgili eş durumu yok çok seyrek konusuyoruz beni sevmesi aşık olması için okuyabilir miyim okumaya basladım 3 gün oldu biraz durgunluk var bende karsı tarafta da aynı şekilde durgunluk var bunun normal oldugunu söylüyorlar beraberken okumayın diyorsunuz beraber degiliz yani sevgili falan degiliz platonigim devam edecem insallah faydası olur
brkdnt
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Peki benim uygulayacağım sistem var mı işe yarayacak dua ayet gibi birsey var mı
onnurkan
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Şimdi bunu okurken neye dikkat etmemiz lazım
stranger26
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 8
7 sene önce
Hayırlı akşamlar eksik verilen duaların okuyan yada okunan kişiye bir zararı yada etkisi varmıdır? Bir de bu dualar nasıl oluşuyor birileri tarafındanmı yazılıyor? Yazılıyorsa nette ilmini bilmeyen kişilere yarardan çok zarar verme etkisi yokmudur?
deniz78
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Korunma nasil oluyor
brkdnt
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Hun okudum 7 gün bitti eskiden mesaj atardı şimdi atmaz oldu yine konusuyoruz ama eski sıcaklık kalmadı platoniğim bunlar neden oldu anlamadım okuma bittikten 1 hafta sonra falan buluştuk sarıldı öptü ama beraber olmayınca soguk oluyor kafam karıstı anlamadım beraberken pek sıkıntı yok ayrıyken soguk önceden böyle degildi acil cevap lütfen büyü yaptırmak istemiyorum napayım
brkdnt
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
peki bu hareketlerdeki karmaşa neden dolayı olur
MR.KAM
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 4
7 sene önce
Hun slm.ben ayrıldıgım eşimi geri geri getirmek aşık etmek için sitedeki birçok duayı ve esmayı karışık olarak okudum .bu duayıda bugün başladım okumaya sıkıntı olurmu bilgilendire bilirmisiniz. Teşekkürler.
caniko
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 76
7 sene önce
boşanma davası açmış kocama okusam sizce ne kadar doğru olur 45 gündür evde değil
caniko
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 76
7 sene önce
beni sevdiğini biliyorum çok öfkeli çevresindekiler etkiliyor sevgiyi hatırlatmak daha iyi olur diye düşündüm ama önerinize bu gün bailayacağım allahın izni ile allaha emanet olun
ufuk
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
7 sene önce
allah razı olsun .okumaya başladım .fakat aklıma takıldı okuyacağım kişi yani niyetimiz de ki kişi uzakta olsa bi sey olurmu herhangi bir şartı varmı acaba¿¿¿
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
7 sene önce
korunma duası önce okunur....korunma dualarıu bölümünde ayetel kürsi korumasını uygulayabilirsiniz....
rukye
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
7 sene önce
Günde 1 değil de daha fazla okunsa yanlış mı olur?
ERHAN58
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 24
7 sene önce
okumayı 2 gun önce bitirdim
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
bazı yerlerinde şaşırıp hemen düzelttim dilim döndüğünce kabul olur değil mi?
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
ve sadece bir dua büyü değil değil mi?
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
bilmeden okuyorum işte Allah günah yazmasın
elfdelice
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
7 sene önce
Merhaba ben 4 senedir nişanlı yim bi ara buyuyle ayırdılar çok şükür çözüldü 1.5 senedir beraberiz imam nikahinida kiymistik düğün yaklaştı eşim yine döndü baktirdim eski eşi Daldan dala konuşun sevdigiyle kavuşmasın islerini batirsin diye yapmış uzaktan okuyarak ve evede yapmışlar onu buldum kuflu bi çivi sormak istediğim ****lar bozmak icin başladılar bunuda yapsam ters etki olur mu yoksa normal namazdan sonra dua mi edim ?
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
büyü bozulduktan sonra etki kalkar zaten bozuyolarmış büyüyü namazdan sonra normal dua ediniz
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
bu duayı okumaya korkuyorum açıkçası napim bilemedim...
yonca21
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 42
7 sene önce
ben bu duayı okuduğumda aramıştı beni 7 gün dolmamıştı bile rabbim herkezin dualarını kabul etsin ..
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
sizce omumalı mıyım bu duayı ve sizi kaçıncı günde aramıştı?
ölüm
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 33
7 sene önce
Ben bu uygulamayi 21 gundur yapiyorum henuz bir sonuc almadim 41 gune tamamlanmali diye biliyorum. :(
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Kızsal sebeple ve abdestsiz okunamaz mi bu dua?
Sibiryakurdu
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 236
7 sene önce
Abdestsiz okunabilir abdestli okunması daha hayırlıdır . Nur üstüne nur olur Kadının adetliyken dua okumasında bir sakınca yoktur namaz kılamaz kur-anı kerimi dokunması doğru değildir
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Hmmmm iyi guzel icimden okuyim o vakit
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
okuyamazsın duayı söyleyim özel günlerde fatiha gibi sureler dua için okunabilir
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Hmmm anladim agzimdaki dikişleride aldirdiktan sonra okuyim bari
duaperisi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 573
7 sene önce
Manyetik aletlerin duanın etkisi üzerinde etkisi var mıdır? Bir yerde okumuştum. Direk ekrandan, telefondan okunabilir mi? Yoksa kağıtdan mı okunmalıdır?
duaperisi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 573
7 sene önce
Teşekkür ederim cevap için. Yıllardır yanlış yapıyormuşum, duaların çıktılarını alıp oluyacağım bundan sonra telefon ekranından okumak yerine. Son zamanlarda bilmediğim halde rahatsız etmeye başlamıştı beni de ekrandan okumak.
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Ya kisinin anne adini yanlis biliosak?
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
bilmiyorsanız emin değilseniz okuma yapmayacaksınız
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Soyledi o kisi ama ben yalan soylemis olabilecegini dusundum nedense
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
emin değilseniz dediğim gibi uygulamayı yapmayın ismi bilseniz bile şeytana uymayın
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Niye bu dua cok mu kotu?
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
evlilik dışında okunması haram diye bir ifade kullanıyoruz hep...
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Canimdan cok sevdigim bir adam icin buna deger
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
seni yaratıp sana nefes veren hayat bahşeden ALLAH azze ve celle haram kılması sevidiğinden daha önemli !!!!!! sonra niye bana dönmedi de daha kötü oldu durumumuz diyosunuz !
abı_hayat
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 319
7 sene önce
Sayın modum matlubun üzerinde büyü varsa yinede okunurmu ?
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
büyünün çözülmesi gerekir büyü kalkarsa da eski haline döner kişi yada gerek görülürse okunur
abı_hayat
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 319
7 sene önce
Allah razı olsun modum o zaman musadenizle birşey söylemek istiyorum. arkadaşlar tam olarak matlubun annesinin ismini bilmiyorsanız helaliniz olmak soyle dursun,tanımıyorsunuz demektir. Üzerinde büyü de olabilir bazi uygulamalari yapıp günaha gireceğinize hacet duaları gibi zararsız duaları öneririm. ..
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Okumaktan bisey cikmaz ki Salavat ve ayetlerden olusan bir dua bu cunku
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
hepsi salavat ve ayet değil. Salavat ayetleri alıp okursun niyet etmeden okursun gerisini okumazsın isim söylenecekler yerleri çıkartırsın ve bazı yerleri de okursun SALAVAT VE AYET diye yoksa harama okunmaz .
pars60
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 45
7 sene önce
bunu burdan bilgisayar yada tablette bakarak okusak etkili olurmu ?
sheqerliq
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 136
7 sene önce
Bu soru daha onceden de sorulmustu,bilgisayar ve tabletten okuma yapilmaz ciktisini alip oyle okumanizda fayda var.
pars60
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 45
7 sene önce
neden zeinarda aydınaltırsan sewinirim?
pars60
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 45
7 sene önce
fetih suresine başladım kısmet açmak içinmi o
siyah_inci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
ben c.tesi den beri okuyorum. Ve sureklı dediğiniz gibi bi bunalımdayım sürekli durup durup ağlıyorum.Nefes alamıyorum canım acıyor gibi,sevdiğim ismini andığım insanı istiyorum surekli..Sizce bu normal mi?
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
normal değil kardeşim okumayı bırakmalısın...
siyah_inci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
acıkcası korunma ile alakalı muska taşıyorum ve ayetelkürsi okuyordum başlamadan.Bende ılk zamanlar bunalım hali normal diyorsunuz dıye normal bsy basıma gelıyor zannedıyordum :/
siyah_inci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
o şahıs ile c.tesi görustum fakat hayatında biri yokmuş suan düşünmediğini söyledi,duygularımı anlayınca bıraz ılımlı yaklaştı ama net değil tabi,bende buna istinaden üzerinde durdum :( diyorsunuz ki okumayın öyle mi :'(
siyah_inci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
peki son bişey sormak istiyorum,şimdi yorumları gezerken fark ettim ve anladım ben bu sıteyı daha yenı keşfettım bu yuzden bılmıyordum :( ben burda aşk için paylaştıgınız bir çok duayı okuyordum bu duayla beraber acaba bu yuzden mıydı bunalım halım ve artık yapmıycam bır dua belırleyıp devam edıcem.Ya da bır sure okumamı dersınız ?
alalia
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 9
7 sene önce
bunu uygulamıştım ve her uygulamada aradı sordu
KADIRCAN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 31
7 sene önce
Ben resmen pes dedim!!!Daha 1 hafta olmadi ve bu kadar tesirli olacagini tahmin bile etmemistim!!!tsk Hun:thumbsup[1]:
Stubborn
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Bu ay nikahim olcakti, fakat nisanlim 2 hafta boyunca beni aramadi sormadi, aradiktan sonra da bunalimda oldugunu, tükendigini söyledi. Ve yalniz kalmak istedigini belirtti. Biz cok büyük bir ask ile bir birimize bagliydik, fakat son 1 ay bunalimalara girmisti, hatta bana büyümü yapiyor birileri diye agliyordu. Biz ayri ülkelerde yasiyoruz, ve kavusabilmemiz icin cok fedakarliklar yapti. Sevgisini kanitladi vs. Kavusmamiz malesef bekledigimizden 2-3 ay daha gec gerceklesecekti, ve bu onu cok üzüyordu ve demoralize ediyordu. Hatta cok defa agladigini gördüm.. Daha birlikteyken de istihareye yatmistim, "rabbim, hayirli olacaksak bir birimiz icin, ona olan sevgim hic bitmesin, günden güne artsin" fakat hayirli olmicaksa bana hic üzülmiyecegim bir sebep ver ve sevgimi icimden sök ve ondan sogmami sagla" diye dua etmistimm. Fakat ben sevdigimi, günden güne daha cok seviyorum. Hic eksilmiyen bir sevda ile ona bagliyim. Bu duayi okumann sizce uygun olurmu?
eloscan
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 17
7 sene önce
hayırlı geceler konu baya uzun zaman önce acılmış ama bişey demek itiyorum ''ve in tecal l îmin'' l imin yazılmış acaba bu cümlede eksiklik yokmu acaba yardımcı olabilirmisiniz
Neyse
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 79
7 sene önce
Allah kimseye ask acisi cektirmesin.. :/
Neyse
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 79
7 sene önce
Büyü uygulamasi oldugu icin korkup okumanin 2.gününde bitirirsek ters teper mi ? Yoksa 7ye tamamlamamiz mi gerekir ? Lütfen cevaplayin..
Neyse
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 79
7 sene önce
Okumak istiyorum fakat baska sayfalar da büyü oldugunu okuyunca ikileme düstüm.. Basladiktan sonra yari da birakmanin dogru olmadigi yazilmis
hüseyin63
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
ya bende okudum bir hafta birşey olmadı acaba yanlışmı yaptım güzel bir açıklama yaparmısınız lütfen
kalbi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 205
7 sene önce
merhaba arkadaşlar.. kalbim çok ağrıyor.. sebep ne acaba .. özellikle dün o kadar ağrıdı .üzüldüm ve öyle sıcak sıcak göz yaşı aktı ki gözümden.. depresyon ilacıda kullanıyorum.. anca rahatladım.. şuan yine batma ve acı hissediyorum ilaç alma saatim yaklaştı..konu ne mi... ben eşinden ayrılmış biriyim .. hayatımda inanılmaz negatif etkiler var artık bunu ayan beyan biliyorum gittiğim ****lar temizlendiğini ancak yıldız düşüklüğü olduğunu söylediler ... ama aslında konu benimle evlenecekmiş gibi yapan ve 3 yıl bekleten ümitlendiren sonrada bırakan kişiyi döndürmek için yaptığım dualar ..onun ailesinin çok güçlü baskı yapmasından dolayı oda zorlansa da soruyorum ...kalbim üzülüyor ama mantıken zorluyorum artık unuttum ve kabul ettim sende unut diyor.. ben de madem unutayım imkanı yok diyorum.. gel gör ki artık gari iradi ben hep aramak istiyorum ..kıskanıyorum kalbim üzüntüden delinecek gibi oldu.. bunları yazdım sondan başladım.. kafam çok karışık.. ben hiç bir sorunumuz yokken bile beni sevdiğinden emin olamıyordum ve sevgi dularaı okuyordum.. birgün yine okurken manevi bir varlığın bana ayetel kürsüyi okumamı telkin ettiğini hissettim.. bana hayırlı değil diyordu.. ben her dua etmeye kalktığımda bunun hayırlı olmadığını söylüyorlardı.. hatta babasıyla kavga ettikleri gün bana öyle bir ağırlık çöktü ki ..koşa koşa gelip durumu bana hissettirenler oldu ..arkasından telefon geldi kavga edildiğini anladım.. ve bu sefer ailesinin ikna olması için dua ettim içimden pek gelmiyordu .. kızgındım ailesine dönmüştü ..ama hala seviyordu ..başkasıyla göz göre göre evlenmesine katlanamayacaktım.. geri dönmesi için zilzal surasini çevir gel duasını okudum ..ama okurken hadime tevvekkül etme kısmında ben ALLAHIM sana tevekkül ediyorum hayırlısını sen bilirsin onun sevgisini muhabbetini çevir şeklinde dedim.. sehhirli kalbi kısımları vardı onlarda tereddüt ettim ama sanki kalbini gönlünü etkileme niyetidir herhalde sihir değildir bu kelimeler diye düşündüm ..belkide sihir ve büyü idi ama kılıf uydurmaya çalıştım bilemiyorum.. sonra genelde ben onun için dua etmesemde hayırlı bir evlilik istediğim zamanlarda ..hep o kişi sana hayırlı değil diyen birşey vardı iç ses değil ..artık bunun bir varlık olduğunu biliyordum ..ve ben ALLAH HERŞEYE KADİR SİZ NE BİLİRSİNİZ GİDİN ARTIK .. diye seslendiğimi biliyorum.. son durumda onun gerçek yüzünü öyle net gördümki dua edip yalvardığım kişinin hakkaten gerçekten çok kötü huyu berbatmış ahlaksızın tekiymiş ..ama çokda tatlıydı halada öyle görünüyor gözüme ve kalbim hala acı içinde onu bekliyor ondan başkasını gözü görmeyen ben oldum aramadan duramayanda ben oldum ..kalbi yananda ben oldum ..depresyona girende ben oldum..günaha girende ben oldum.. şimdi ben akıl ve ruh sağlığımı kaybetmemek için cevşen okuyorum.. ona karar verdim..
şifa
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
amaca uluştıktan sonra okumyoruz deilmi ? etki ne kadr sürer
şifa
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
7 sene önce
etkileri ömürlükmü onu merak ediyorum
Mbusra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
Ben bu duayı okumaya başlayalı 4 gün oldu dün akşamdan beri üzerimde bir sıkıntı bunalım hali var bu normal bir şey mi ne anlama geliyor lütfen cevap verirseniz sevinirim
mdr47
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
ben 3 gece okudum bugun 4.gece olacak ilk gun degisiklik olmadi yalniz 2 gundur inanilmaz bir bunalim var.kalbimin oldugu tarafta inanilmaz bir rahatsizlik var.cok fazla umit mi bagladim ondan midir baska birsey mi bilmiyorum ama duydugum bunalimdan yerimde duramiyorum onun arayacagina nerdeyse ben ariyacam.aramamak icin zor tutuyorum kendimi.merak ettigim acaba karsi taraftada ayni sekilde bir bunalim soz konusu mu sizce devam etmelimiyim bu duaya ?
x_falcon_x
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
7 sene önce
bu duayı farklı dönemlerde iki farklı kişi için okudum. okumaya başladıktan sonra adeta bıçakla kesilir gibi herşey kötüye döndü ve kopuş oldu. olumlu düşünmüştüm , şimdi ikinci kez başıma aynı olay gelince farkına vardım. bunun düzeltme duası lazım, ben eski haline razıyım
yehuda
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 18
Yanıt Sayısı: 605
7 sene önce
Etkili.gibi görünüyor ama illaki evleneceğin kişiyemi uygulamak lazım.hem duaya cevap veren cinler kimler neciler
Falcon303
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Bu duaya iki hafta önce baslamistim, 7 gün, günde 1 defa olmak üzere okudum; okumadan önce koruma yaptim. Okuduktan sonra biraz rahatladim. Subat ayinda bana beni unut diyen kiz, simdi benimle yeniden bulusmaya basliyor. Gerci daha ask falan ortada yok, ama en azindan bulusup konusuyoruz. Önemli olan, Duayi okuduktan sonra Allah'a, bu kiz benim nasibim ve kismetimse beni yeniden sevsin diye dua ettim. Tabiki önce bi herzaman sabahlari gusül abdesti aldim...
beyazpapatyatek
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
sayın yardımseverler; bu aşık etme duasını okusam olurmu acaba.çok sıkıntı içerisindeyim ço0k teşekkürler. benevli bir erkeğim ve yaklaşık 5 yıl yine evli bir bayanla ilişkim vardı ve çokmutluyduk.bitirmrk istedi ben istemedim böyle devam etti ve iki ay önce bana hakaretler ederek bi daha aramamamı istedi.benden nefret ettiğini söyledi.ben hala omu unutamıyorum eşim sevyorum ama onunla konuşmak bile bana başka türlü bi huzur mutluluk veriyordu bana bi şeyler mi yaptı acaba bşilmiyorum.
beyazpapatyatek
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
biraz karışık oldu kusura bakmayım aklımdan hiç çıkmıyor adeta aklımı kaybedceğim bana yardımcı olursanız çok sevinirim .çok sağolun.
beyazpapatyatek
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
313 ayatel kürsüyü okudum. rüyasına girmek için olan duayı okudum bir kaç şey daha okudum ama olmadı araması için olan duayıda okudum çok çaresiz bi haldeyim. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. allah razı olsun.
beyazpapatyatek
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
içim yanıyor unutamıyorum hep aklımda sanki heryerde o var ne yapacam nasıl edcem bilmiyorum.vazgeçemiyorum arayıp soramıyorumda onu sıkıntıyada sokmak istemiyorum.şaştım kaldım hep onunla konuşmak berabebr zaman geçeirmek mutlu olup onuda mutlu etmek istiyorum ama olmuyor.oda evli bende .ne yapacağım aklımı kaçırmaktan korkuyorum.
cemcansah
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Sadece bunu okumak yetersizdir...okumadan öncesi ve okuduktan sonrasıda vardır...bilinçsiz bir şekilde okumak sadece insanı karşıyada dahada bağlar acısını artırır...****m Kasım****
Sehra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 60
6 sene önce
kizin adib ibni anne adi Kendi adim binti annem adi Duzgunmu anlamisim?
Oslemmmm
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Merhaba ben bu siteyi yeni gördüm duayı abdest aldım ekrandan okudum kıbleye döndüm dua aralarında geçen sevdiğinizin adı derken sadece ismini söyledim anne adınıda mı söylemem gerekiyor . Koruma yapmak için ne gerekiyor birde adet döneminde benim yerime duayı başkası vekaleten okuyabilir mi
Oslemmmm
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Ben evli değilim ama duayı okumak istiyorum şimdi kağıda yazıp tekrar okuyacağım sevdiğim insan bir haftadır benden ayrı ve kafası karışık hayatında birisi olmadığını biliyorum ayrı şehirlerdeyiz inşallah duam kabul olur
Oslemmmm
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Ben duayı okudum ama annesinin ismini söylerken ..... Oğlu ..... Dedim yanlış mı yaptım yine
Oslemmmm
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Şu anne isimlerini söylemeyi nasıl yapacağım admin
Oslemmmm
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Bugün 3. Okumam dün içim çok bunaldı belki arayacak mı aramayacak mı birşeyler değişecek mi diye beklemekten ama öyle içten ediyorum ki duayı göz yaşlarıma engel olamıyorum inşallah en kısa zamanda arar . :(
gölge
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce
Merhaba bu duaya yapılan bazi yorumlarda anne adı zikredilmeli deniliyor (benim durum biraz farklı biz imam nikahliyiz anne adını unuttum soramıyorum da )ikilemde kaldığım. İcin acil detaylı açıklama yaparsanız çok sevinirim şimdiden tsk ederim
aritmaci
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 1262
6 sene önce
Anne adı gerekli bilmiyorsanız havva deyiniz
gölge
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 40
6 sene önce
Zeynarda illaki anne adı olacak havva diye söylenmesini kabul etmiyordu.zaten paylasimin başında bahsedilmemis karma karışık yorumlar kafa karıştırıcı doğrusu birde duaların Arapça olsa daha iyi cunki mahraclar anlamları çok etkiliyor Tsk
ebr
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
6 sene önce
Mrb ben 3 gündür okuyorum ama nasran kısmını yanlış okumuşum ve niyet etmedim ve de sadece kendi isimlerimizi okudum yani hata dolu bir okuma oldu bunu nasıl telafi eedebilirim yarın hemen baştan başlayıp doğru bir şekide okusam olur mu lütfen yardım edin
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
6 sene önce
bahsettiğin kelime nerede geçiyor göremedim,ama eğer buradaki şekliyle okuyorsan hata yok...NASRAN ı nasıl yanlış okumuş olabilirsin ki,hangi satırda geçiyorsa o satırı buraya alırsan tekrar kontrol ederim, ben onu kontrol edip düzeltmiştim...
ebr
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
6 sene önce
Çok teşekkür ederim yardımlarınız için allah razı olsun inşallah ters etki yapmamıştır :(
tahire
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
Ben 4 gundur okuyorum hali tavri deyisdi sanki korkuyorum beni birakir diye soyuk gibi bana sanki neden boyle yardim ederseniz sevinirim caresiz kaldim
tahire
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
Lutfen yardim edin napiyim ben davam ediyimmi okuyimmi yoksa okumiyimmi?
kalp1
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
6 sene önce
türkçe çevirisi var mı anlamını merak ettim?
kalp1
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
6 sene önce
bazı dualar ters tepiyor......
kirilmis
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 12
6 sene önce
Arkadaslar ben bu duayi 3 kez okudum ve artik okumayacagim ,cunki ben bana asil olsun diye okumuyorum bana yaptiklaridan pisman olsun istiyorum 16 yil cok arkadas oldugum bir erkek ,benim evli oldugumu bile bile bana cok cirkin birr sey teklif etti ve ben kabul etmediyince hakaretlerde bulundu,ben daha olayin saskinliginami uzuleyim ,arkadsligimin bitmesinemi uzuleyim,yoksa beni nasil igrenc bi kadin hibi gordu onami uzuleyim ve defalarca onu uyardim bnm evim ailem var seytana uyma nefsine uyma arkadasligimizi bitirme dedim ve ben bh duayi okuken RABBIM pisman olsun bicdani sizlasin diye yalvardkm bana asik olmasin ,baska biri ile mutlu olsun istedim lutfen olumsuz cevap uazmayin iyi degilim bunalimdayim
tahire
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
okudugum duayi hic okumamis gibi geri dondurmek olurmu? Oyle bir dua soyleyin yada bir yol simdi selami bile kesdi benle geri cevirecek bir dua yokmu caresi yokmu yani boylemi kalacak bana karsi soguk? Nolur yardim edin her sey eskisi gibi olsun bir yol gosterin bana kafam cok qarisik napsam bilmiyorum
UgurPapatya
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
😣 5nci gun oldu okumaya baslayali ama hic bir ses yok 😢
elci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 427
6 sene önce
bu okumanın basında okuması gereken iki okuma var celp islemlerimde havale okuması var ayrıca okuma zamanı tam oturmalı.
elci
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 17
Yanıt Sayısı: 427
6 sene önce
sorunuzun cevabını vermekten yaradana sıgınırım beni bagışlayın. Bu durumlarda okuyandan dolayı okumasına vesile olup ahiretimi bitiremem.
nur09
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
Bu duayı 3gun okudum bugün 4 okuyacağım ama öğrendigime göre cevirge duası okumak gerekiyor mus peşinden 4 gün cevirgel okusam olur mu bir şe bir çok cevirgel duası var bildiginiz cevirgel duası var mı
nur09
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
Evli değilim ama evlenecektik
nur09
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
Peki onerebileceginiz bir dua var mı
nur09
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
Teşekkürler çok sagolun
GM3506
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 38
6 sene önce
Bunu okuyunca Sevdiğim kişi bana aşık olacakmı ? Ne kadar sürede olacak yardımcı olun lütfen
2016a
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
Ben bunu yaptim okuma bittikten 19 gün sonra yazması imkansız olan 10 ay önce ayrildigim eski erkek arkadaşım mesaj attı baya iyi bir şekilde geldi hatta evlilik muhabbeti yaptı fakat ertesi gün ses yok ben yazdım yuzyuze bile gorusemedik etkisi 1 gun surdu arkadaş kalmak istediğini söyledi eğer bu dua yüzünden geldiyse bi an kafası karıştı.yani kısa süreli bir etki gösterdi benimde kafam karıştı boşuna umutlandim ne yazikki sonu yine hüsran demekki kader de varsa oluyo yoksa olmuyo
banu_0707
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
6 sene önce
okuyan snc alan arkadslarr :biggrin[1]::biggrin[1]::biggrin[1]::biggrin[1]::biggrin[1]:
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
6 sene önce
Sitemizde türkçemizi kısaltmadan ve kurallarına uygun yazmaya özen gösteriyoruz.....
aritmaci
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 1262
6 sene önce
Hangi dua okunursa okunsun, hangi uygulama yapilirsa yapilsin kaderin degilse olmaz. Her ne olursa olsun ALLAH in dedigi olur. Birde mutlaka olsun yerine hayirli ise olsun demek gerek.
sabank07
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
merhabalar. ben bu duayı okumaya başladım. fakat okurken anne ismi ile okudum. herhangi bir sıkıntı olur mu? olursa da ne yapmam gerekir ?
sabank07
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
ben hata yaptım yada hatalı okudum demedim. benim sormak istediğim siz ilk yorumlarda anne adı ile beraber isimleri söyleyin yazmıştınız. bende o şekilde yaptım. ama bazı sitelerde bazı yorumlarda anne adı ile değil sadece sevdiğin kişinin ismi ile okunacak yazıyor. ben anne adı ile okumaya devam edeceğim. size sormak istediğim ikisi arasında fark var mıdır? teşekkür ederim cevabınız için
sabank07
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
6 sene önce
bir sorum daha olacak kusura bakmayın. ben dün okumaya başladım. gece uykum gelmedi. bugün okudum içimde bir sıkıntı ve başımda hafif bir ağrı olmaya başladı. bu hayr'a mı işaret şer'e mi ? dua açıklamasında hayr'a işaret yazıyor ama tam emin değilim. sabırla cevap verdiğiniz için teşekkür ederim
serhan90
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
merhaba arkadaşlar. benim sorum şu. zilzal suresi ile aşık etme duasının değişik şekilde olanları var. bu dua okunarak yapılıyor. birde 41 adet tuz parçasına okunup yakılan var. tuz ile yapılan büyüye mi giriyor ? yada bu konu hakkında bilginiz var mıdır?
serhan90
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
birde ben okuma ile olan uygulamayı 5 gündür yapıyorum. yeni fark ettim. önce anne adını daha sonra kendi adımı okumuşum. eşimin de aynı şekilde okumuşum. tekrar başlamam mı gerekir ? yoksa devam edeyim mi ?
serhan90
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
6 sene önce
zeinarda son bir soru sormak istiyorum. ben günde 1 defa okuma yapıyorum. bugün 7. okumayı yapacağım. okuma sayısını arttırmamda sıkıntı olur mu? 3 defa okumayı düşünüyorum. benimle alakalı bir sıkıntı yok. bunalım sıkıntı vs. gayet rahat bir şekilde okuyorum koruma yaptıktan sonra. ilk başlarda biraz baş ağrısı oldu o kadar. sorun olur mu?
ayno
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
6 sene önce
bu duayı okurken koruma nasıl yapılıyor ayet-el kürsi okumam yeterli mi
ayno
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
6 sene önce
Ben bu duayı 7 gündür okuyorum 14 günden demiştiniz ama henüz çok bir değişiklik yok okumaya devam edeceğim 14 günden fazla okunması zararlımı olur. Saygılarımla
afaksat
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Merhaba bu duayı 1 sene kadar önce okumuştum. O dönem çok karmaşıktı herşey. Velhasıl bu duayı internette araştırdım ve bi sitede 150 lira karşılığında doğrusu ve tam hali satılıyor, yani site sahibi öyle söylüyor. Peki burda paylaşılan dua eksik mi?
afaksat
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Ben bu konularla 10 senedir uğraşıyorum. Ve yaratanın ayetlerinin ticareti ile (!) ve çare arayan insanların gafilliklerini kullanarak şeytana oyuncak olmuş insanlarla tanıştım maalesef. Çok param yok yapayalnızım ve ne hikmettir ki çok para kaptırdım. Havas usulü dua etmenin bazı kuralları var siz muhakkak daha iyi bilirsiniz. Bi işlemin geçerlilik süresi nedir ne değildir vs gibi konularda var. Özellikle bu aşk meşk konularında insanlar iyi sömürülüyor. Ben o sebeple işlemin tam olup olmadığını sordum. Konuyu sabote etmek gibi bi niyetim yok.
afaksat
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Sizden ricam süresi dolmuş ve de yarım yamalak olan, şeytanlara kapı açan işlemlerden siteyi arındırmanız. Ben çok şey deneyimledim. 25 yaşındayım ve 10 senedir bu ilmin kapılarını aşındırıyorum fakat müspet bi sonuç elde edemedim ve her defasında daha kötü sonuçlar ortaya çıktı benim için. Ve ben hala bu ilmi sorgulama yani araştırma peşindeyim. Çünkü her cin gören (yani harikulade kalp gözü olan zat-ı muhterem Allah dostları) farklı görüşlere sahip ve ellerindeki ilim sadece kendilerince doğru. Bu konuda saldırgan bi tutum içinde değilim sadece kendi dünyalarında yaşamaktalar ve tek değişmez doğruya sahip olduklarını düşünmekteler. Ve insanlara zarar veriyorlar, bilerek yahut bilmeyerek. Ve benim gibi öğrenmeye çalışan birini de cinler sevmezler. Ve rahatsız ederler. Bu zatların varlıkları da böyledir maalesef. Allah hepimize yardım etsin.
afaksat
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 6
6 sene önce
Söylemek istediklerimi söylediğiniz için teşekkür ederim.
tuğçe1111
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce
bu duayı başka bir yerde gördüm ve dört gün okudum. dördüncü gün korunma yoluyla okumam gerektiğini öğrendim.. bi şey olur mu? Daha önce korunma yoluyla okumadığım için ne yapmalıyım? bir sıkıntı olur mu?
HaSen87
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Merhaba. Bu okumayı ben (erkek) kız arkadaşım için okumayı düşünüyorum. Okumada ismli yerleri doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Ben okursam örnek: sertap binti havva ali ibni havva .. olacak değilmi? Teşekkürler şimdiden
u-mutluolmak
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 6
5 sene önce
Merhaba, birlikte olduğum insan ile sıkıntılarımız vardı. baska biri ile gorustugunu ogrendim ve durumu konusarak halletmeye calıstım. lakin aynı sey tekrarlanınca bir bilire danıstık üstümüzde büyü olduğunu ve nerden nasıl geldigini soylemedi. ustune bir kez daha aynı kişi ile gorustugunu ogrendim tartısmalar yasadık fakat durumumuzu duzeltsekte ben yalanlar dogrultusunda içim sürekli sıkıntılı bir hal alıyordu. sonrasında aramız cok iyi oldu fakat birkac gun once birden bire tekrar bozuldu. bende bu duayı okumaya karar verdim belli bir araştırmadan sonra ama formda okudugum kadarı ile birlikte olanların okuması sakıncalıymıs. Biz 4 senedir birlikteyiz ve ortalama 1 bucuk senedir arada cok sıkıntılı haller yasıyoruz. Ben aşırı derecede seviyorum ve onun sosyal medya kullanımı cok fazla. diğer erkeklerin yaklasımlarıda hosuma gitmiyor. ben bu durumda bu dua bırakmam gerektiğine karar verdim. Beni etkilemedi bir sıkıntısını görmedim ama sevdiğimlede bu konu hakkında pek konusamasam da öncesinden ailesinden kalan büyü olaylarını bilmekteyim. Kendisi ile konustugumda beni sectiğini ve sevdiğini soylesede cok ustume geliyorsun diyip birden bire ayrılık boyutuna taşıyıp kotu anlar yasayım ben alttan alarak durumu duzeltiyoruz. Benim bu dua dısında nasıl bir yol izlemem lazım. Her gün aklıma kalbime deydiği her an dua ediyorum mutlu olabilmek için. Üzüntüden sakal kıran oldum saclarım beyazlamaya ve beynimin damarında genisleme basladı. bana bir sekilde bir yol gosterebilirseniz çok sevinirim, şimdiden Allah Razı olsun.
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
5 sene önce
sevgili umutluolmak..anasayfada "üyelerin yardım istekleri" bölümünde "yeni konu" vardır..oraya yazarsanız arkadaşlar yardımcı olacaktır..kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Burası muhabbet-aşk konusudur.
Sehra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 60
5 sene önce
Konuda tekce sevdiginin ismi yazilmis anne ismi yazilmamiw anne ismiyle nasil okugacagiz?
ayno
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
5 sene önce
Ben bu duayı her gece yatsı namazımı klıdıktan sonra okusam, yani gün hesabı yapmadan uygun olurmu acaba. Simdiden çok teşekkür ederim
ayno
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 16
5 sene önce
cevabınız için çok teşekkür ederim, ben doğru ifade edememişim kendimi, öğrenmek istediğim şudur ki; bu duayı okumaya başlayalı eşimle aram çok şükür iyi acaba 7 gün diye sınırlamadan her gün devamlı okusam olurmu
gökkubbe
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Iyi günler, ben nerdeyse iki buçuk senedir eşimden ayrıyım iki´de çocuğumuz var. Şimdilerde boşanmaya gidiyoruz ve ben aslında istemiyorum. Ben bu uygulamayı denemek istiyorum fakat bir iki sorum olacak. Yani anlıyacağız daha evliyiz. Ayrılmamızın sebebini tam olarak bilmesek´te büyü olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü eşimi eller üzerinde taşırken birden soğudu benden ve ayrılma kararı aldı. Mücadele ettim ama saygımdan kabul´de ettim. Belki düzelir geriye gelir diye. Iki gün önce başkasına aşık olduğuna söyledi ama birleşmelerinin imkansız olduğunada belirt´ti. Bu başkasıda ona aşık biliyorum ama eşim onunla birleşmek istemiyor. Daha tekrar beni sevebilmeyi geleceğini benimle tekrar kurmayı istiyor. Fakat üzerimize yapılan bu büyü musibeti onun bana gönlünü tekrar aça bilmesini ne zaman yakınlaşma olsa birden paniğe kapılıp onun geriye çekilmesine neden oluyor. Sormak istediğim bu durumda iki buçuk senedir ayrı olmamıza rağmen daha eşim olduğu için (hani birde aslında benimle birleşmek´te istiyor ama engel var) fakat eşim bu başkasını severken bu başkasıda eşimi severken okumam doğru olurmu? Birde ben geçtiğimiz Cumartesi hergün 786 Besmele ve niyet işlemini bitirdim. Bu durmudada 7 gün beklemek zorundamıyı yoksa derhal başlaybilirmiyim. Üzerimizdeki büyü meselesine gelirse. Ne yaptıysak daha henüz sonuç vermedi ve ben yapılanıda yapanıda artık Allah´a havale ettim. Kusura kalmayın biraz uzun oldu ama artık hem çaresiz hemde güçsüzüm. Iki buçuk senedir mücadele vermek helak oldum yorgun düştüm. Bize bu musibetleri başımıza saranları Allah bildiği gibi yapsın. Çocuklarımın suçu günahı neydi... Teşekkürler...
gökkubbe
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Pardon rengini degistirmemisim Iyi günler, ben nerdeyse iki buçuk senedir eşimden ayrıyım iki´de çocuğumuz var. Şimdilerde boşanmaya gidiyoruz ve ben aslında istemiyorum. Ben bu uygulamayı denemek istiyorum fakat bir iki sorum olacak. Yani anlıyacağız daha evliyiz. Ayrılmamızın sebebini tam olarak bilmesek´te büyü olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü eşimi eller üzerinde taşırken birden soğudu benden ve ayrılma kararı aldı. Mücadele ettim ama saygımdan kabul´de ettim. Belki düzelir geriye gelir diye. Iki gün önce başkasına aşık olduğuna söyledi ama birleşmelerinin imkansız olduğunada belirt´ti. Bu başkasıda ona aşık biliyorum ama eşim onunla birleşmek istemiyor. Daha tekrar beni sevebilmeyi geleceğini benimle tekrar kurmayı istiyor. Fakat üzerimize yapılan bu büyü musibeti onun bana gönlünü tekrar aça bilmesini ne zaman yakınlaşma olsa birden paniğe kapılıp onun geriye çekilmesine neden oluyor. Sormak istediğim bu durumda iki buçuk senedir ayrı olmamıza rağmen daha eşim olduğu için (hani birde aslında benimle birleşmek´te istiyor ama engel var) fakat eşim bu başkasını severken bu başkasıda eşimi severken okumam doğru olurmu? Birde ben geçtiğimiz Cumartesi hergün 786 Besmele ve niyet işlemini bitirdim. Bu durmudada 7 gün beklemek zorundamıyı yoksa derhal başlaybilirmiyim. Üzerimizdeki büyü meselesine gelirse. Ne yaptıysak daha henüz sonuç vermedi ve ben yapılanıda yapanıda artık Allah´a havale ettim. Kusura kalmayın biraz uzun oldu ama artık hem çaresiz hemde güçsüzüm. Iki buçuk senedir mücadele vermek helak oldum yorgun düştüm. Bize bu musibetleri başımıza saranları Allah bildiği gibi yapsın. Çocuklarımın suçu günahı neydi... Teşekkürler...
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
arkadaşlar aranızda yeniyim ve birşey sormak istiyorum. Öncelikle allah hepinizin duasını kabul eylesin inşallah.. Ben çevirgel duasını uygulayacağım fakat nacizane bir sorum olacak ezbere mi okumak gerekiyor yoksa kağıda yazıp okuyabilir miyiz? 2 gündür takip ediyorum sitenizi ve yorumları ya rastlamadım böyle bir soru-cevaba yada fark etmedim. bilgi verir misiniz
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
Sevgili Zeinarda size mesaj gönderemediğim için burdan yazmak durumunda kaldım, umarım yanlış birşey yapmamışımdır..
rossmania
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 25
5 sene önce
sevgili zeinarda açtığım başlık altında bir kaç sorum daha var.. Lütfen cevaplar mısınız allah razı olsun
Ecrin884
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ben bu duayi 7 gün boyunca inanarak okudum okumadan önce 7 ayetel kürsi yaptim ve hic rahatsizlik hissetmedim fakat bir hafta gecti üstünden bir etki göremedim malesef baska bir dua yapmalimiyim acaba önerirmisiniz
esic
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
ya ben bugun basladim ama bilmedigim icin basta korunma yapamadim nasil yapildigini bana soyler misiniz birde isimlerden once ibni falan varya onu da az once gordum ilk gunde yapamadim ikisini de sadece duayi edip amin dedim yarindan itibaren bunlari yapsam olur mu
esic
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
tesekkur ederim zeinarda
esic
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
benim duam sunum icindi okulda sevdigim bi cocuk var ama cocugun daha yeni baslayan bi iliskisi var ama cocuk kizi sevmiyor bende bana karsi biseyler hissetsin diye bu duayi yaptim acaba yanlis mi.yaptim gunaha mi girdim
esic
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
lutfen yardim edin kafam karisti
esic
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 5
5 sene önce
bu yas dedigin yasim 18 kizi sevmedigi bariz belli oldugu icin bu sekilde konustum yoksa kimsenin iliskisinde vs gozum yok benim asil ogrenmek istedigim sey buyu durumuna mi geliyor bu sekilde olmasi esim vs degil cunku
Pasam35
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 84
5 sene önce
Son iki günum özel günüme denk geldi ama bana okumak ilk gunler hariç iyi geldiği için bırakmadım.Herkes için hayırlısını diliyorum umarım benimde dualarım kabul görür
Acizkul
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
5 sene önce
Selamın aleyküm ben imamım konuştuğum iki ay sonra sozlenecegim kız Olur olmadık nedenlerle ayrıldı çok muşkil durumdayım bu duayı okursam nasıl etkili olurmu birde isim yerine ayşe kızı Fatima desek olur mu
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
5 sene önce
sayfama gir mesaj yazabilirsiniz 20;30 da
Acizkul
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
5 sene önce
Mesaj atamiyorum kapalı galiba
Acizkul
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
5 sene önce
Birde Fer sebbih yazılı orası fesebbih olmayacakmı ayet böyle çünki
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
5 sene önce
Ben rüya tabiri bilmem sen rüyalara takılma
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
5 sene önce
Çok sabırsıssın anlaşılan dikkat ettiysen daha dün okunmaya başladın hayırlıysa gelir değilse başkası gelir sonrada bu mesajlara güler geçersin :phaha: :phaha::phaha::phaha:
busekarakan90
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Merhaba, ben bu daveti yıllar önce okumuştum bir kez okuduktan kısa bir süre sonra 5-10 dk sonra okuduğum kişi yani eskı sevgilim sosyal medyadan bana istek yollamıştı. Ben bir daha okumaya devam etmedim Ama hemen barışamamıştık bazen mesaj atıp bazen atmıyordu aradan yaklasık 4 ay gibi bi süre geçince tam olarak konusmaya baslayıp barıştık belkide olması gereken zaman o zamandı o yüzden 4 ay sonra barısabıldık yada bir kez okuyup bıraktıgımdan dolayı bilemiyorum. 5 ay sevgili kaldık sonra sacma bir sebepten benden ayrıldı. Ben o zaman bunu okurken evli olmayanlar için büyüye girdiğini bilmiyordum yeni öğrendim yazıları okuyunca. Merak ettiğim acaba okudugum bu davetin zamanı mı bitti de benden ayrıldı bi anda? Boyle bisey olabilirmi? Cevabınızı bekliyorum forum sahıbınden sımdıden tesekkur ederim
*caramel*
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
ben bu duayı kendim için degilde çok sevdigim iki tanıdıgım var şuan ayrılar ama birbirlerini seviyorlar özellikle erkek bi inat yüzünden gidip başkasıyla birlikte oldu ve çok yakındada sözlenmeyi düşünüyor ama kıza aşık felan degil onlar için yapabilirmiyim başkası kavuşsun diye yapabiliyormuyuz yani ben başkaları barışsın diye bu duayı onlar adına yapsam sıkıntı olur mu? birde şu var çocuk kızla sözlenemem yapamam demiş aynı zamanda ama arkadaşımda bundan umutlanmış ama vazgeçmiyor öyle bi inat var belli ki ailesi sıkıntı çıkarıyor
meto
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 38
5 sene önce
bu uygulama oluyor denenmistir basarili sonuc aldim
highland
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 6
Yanıt Sayısı: 84
5 sene önce
Bu duaya bir turlu dilim donmedi, her kelimeyi yanlis okuyup duzeltmek icin 2-3kez tekrarladim en az. Haliyle yeni okumayi soken cocuklar gibi heceledim. Sizce duanin azimeti azalmis ya da kaybolmus mudur?Yeniden okuma yapmam gerekir mi?
enbiya01
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Bu bir çeşit büyü falan mi oluyor peki bide bize günah olur mu ??
Lüteb
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Merhaba 3 gündür okuyorum ama değişiklik olmadı günde 2 keremi okusam bilmiyorum seviyorum o da benş seviyor ama gitti yardım edermisiniz lütfen
NUR_UM
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 55
5 sene önce
Merhaba, 7 ayetel kürsi koruma olarak okusam yeterli mi ? Birde koruma olan Ayetel kürsiyi, bitirince mi okuyacağım yoksa başındamı ?
Benben
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
5 sene önce
Abim ve yengem bi suredir ayri yasiyorlardi yengem zoraki eve döndü ama nefret ediyorum diyor dusman gibi davraniyor abime ben 4 gündür bu uygulamayi onlarin adina yapiyorum acaba yanlışmı yapiyorum baskasi adina olurmu?
prenses10
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
5 sene önce
Merhaba bu duayı okuyorum. bugun beşinci günüm , ilk gün sadece bana sıkıntı gelmişti . daha sonra birsey olmadı bugun okumsya başladım kalbim hızlı hızlı atmaya başladı ve zor okudum. Sanki gerçekleşicekmiş gibi bihis girdi içime :(
Kumral123
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Ben bu duayi okurken ger okudugum gun dahada bi karsi tarafa dahada ilgim artiyor koruma yapmadim sizce bu yuzden olabilir mi ?
Bebeğim
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
5 sene önce
Sıkıntı geliyorsa okumayı bırakın ters etki etme olasılığını da göz önünde bulundurun
furkanim33
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
kıymetlim
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
Bu uygulamanin sonunda birde cevirgel uygulamasi yapiliyormus ? Dogrumudur bu bilgi ?
kıymetlim
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 14
5 sene önce
sakın okumayın..bende soğuma oluyor eminimki karşı tarafda soğuyor..resmen duyguları çekiyor bu uygulama.
Sibl
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce
Merhaba ben bu duayı başka bir stede gördüm ve iki kere okudum iki gün yani ama daha sonra yorumlara daha dikkatli baktım ki davet yazıyordu aklım takıldı araştırayım dedim çünkü yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama korunma falan ürküttü beni açıkçası bıraktım bende okumuyorum Allah hepinizin dualarını kabul etsin
the_dark
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
4 sene önce
ben bu duyayla birlikte rüyada celp rüyası okuyorum sizce bu doğru mu ?
Elizylz
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
4 sene önce
Merhaba ben anne adını bilmiyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor.?
sanem2571
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
4 sene önce
Arkadaşlar ben bunu baska bir yerde okumuştum. Yapmadım ama bana normalde de ben uyurken geliyorlar. Rahatsız ediyorlar. Evde 5 yaşında kedim var. Yatak odama almıyorum, salonda uyuyor o. Uyurken arkamda yatağın üzerinde kedi yürüyormuş gibi tepemden uzanıp yüzüme bakıyormuş gibi hissediyorum. Uyanıyorum ki hayvan yok, salonda.
Kimliksiz
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 3
4 sene önce
[QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir.....................[/QUOTE] Yapılması caiz mi acaba bilgi verir misiniz
brb
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 11
4 sene önce
10 yildan fazla evliyiz (iki tane bebegimiz var) ve iki aydir ayrildik bosanma avukat kagitlari geldi deli gibi pismanim ve geri istiyorum ama cok gurulu tövbe ettim iki gün önce hergün allahima yalvariyorum bunu öglen okudum korunma yapmadim 5 saat gecti okuyali sabah uyandimda gayet normaldim ama simdi cok karisik hersey basim agriyor kalbim sizliyor bunalim icindeyim dokunsalar aglarim simdi sonuna kadar okuyacam insallah rabbim görür ve bizi birlestirir
Zencefil35
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 8
4 sene önce
Bu duayi 4 gün yapiyorum yavas da olsa sonuc alacagima inaniyorum çok teşekkür
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
4 sene önce
Dua,uygulama ve bilgilendirme konularını sohbet konusuna çevirmemek gerekiyor,herhangi bir uygulama hakkında sohbet etmek isterseniz Chat bölümümüzü kullanabilirsiniz.... Herkesin azami fayda sağlamak istediği konular sohbet ortamına dönüştürüldüğünde sayfalar dolusu sohbetler nedeniyle aynı soruyu defalarca sormak zorunda kaldıkları gözlemlenmektedir...
Zudu
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 24
2 sene önce
Burda anne ismi şart deyilmi acaba
Zudu
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 24
2 sene önce
Bunuda belirtim koruma yapmasanız baş arısı oluyo bunuda anlamadım neden baş arısı oluyo aydınlata bilirmisiniz bilenlerden bu sorunun cevabını bekliyorum ama dua çok etkili bunuda belirtmek istiyorum
Dionysos55
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
2 sene önce
Bu uygulamayı yaptım 3.gün 4.gun aradı 😁
Nzk
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
2 sene önce
[QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir.....................[/QUOTE] Korunma derken ne korunmasından bahsediyorsunuz anlamadım yardım eder misiniz ? Birde nasıl korunulur Ve niye korunmak gerekiyor? Korunmasak olurmu? Son olarak bir şey daha soracağım 1 hafta boyunca günde 1 tane okunacak demi doğru anladım. Yardımcı olursanız sevinirim
zorzamanlar
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
2 sene önce
14. güne kadar okuyabilirsiniz. düzeltemedim yukarıda ki yazımı
Cns1739
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
2 sene önce
Birseyi yanlış yaptım ama neyi anlayamadım,her gece 1 kez bu duayı okudum yanında 1 kez cevirgel 1 kez de kuduriye duasını okudum bugün 7. Gün kalbim yerinden çıkacak gibi yüzü sürekli gözümün önünde nefes alamıyorum sanki dayanamayip sevgilime mesaj attım ama onun düşüncesi hala aynı çoktan bitirmiş beni hicbir değişme yok nerede hata yapıyorum lütfen yardımcı olabilirmisiniz
zorzamanlar
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 5
2 sene önce
Benim çok detaylı bir bilgim yok fakat forum da okuduğum kadarı ile üst üste yapılması herşeyi karıştırıyor. Allaha şükürler olsun ki rabbim yüreğimi gördü ve inandı. alanda verende Allahtır. Aynı niyetle birden dua etmek bana göre sakıncalı gelmiyor ama yazılanlarda çağrı yada farklı bir uygulama var ise kendi enerjinizden aldığı için sizide aynı şekilde etkiliyor ve sizde o şekilde acınızı artırmış oluyorsunuz. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. 37 yaşındayım ve bir kadını çok seviyorum. kalbimle bedenimle aklım la değil ruhumla. hiç bu kadar emin olmadığım duygu içindeyim ve Her gün dua ediyorum hem bu duayı okuyorum hemde hacet namazı ile yapılan uygulamayı. Yüreğinizde ki sevgi, saygı bir yana şunu hiç unutmayın. Bir şeyi yaparken yapıp döndükten sonra sıkılmayacağınızın garantisini düşünün. Şuanda sizinle ilgilensin sizi sevsin isterken ileride bunlar gerçekleştiğinde kendiniz soğuma yaşabilirsiniz. Önce Rabbime sığının ve dayanma gücü isteyin, önce kendiniz için sonra onun için dua edin. bu benim düşüncem ve fikrim. Ne zaman dualarınıza cevap alırsınız bilemem sadece Allah bilir. Hiç kimseye ümit vermek istemem. İnancınızı öfkeyle, sinirle dönsün diye değilde dua ederken içiniz ferahlayarak edin. gelsin diye değil de geldiğinde daha mutlu olalım gibi. umarım kendi fikirlerimi biraz olsun yansıtmış olabilirim. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı günler.
Nzk
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
2 sene önce
Cevaplarım bazen gitmiyor sebebi ne olabilir
Nzk
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 14
2 sene önce
Sayfadaki tüm yorumları okudum da kimisi sevdiğine okumuş etki etti işte barıştık gibi yorumlar yapmış kimisi sakın okumayın nefret etti gibi şeyler yazmış kafam karşıtı bazı arkadaşlar sevdiğime okdum fayda etti yazmış ama evli olmayanlar okumasın gibi bir yorumda gördüm kafam karıştı :( dün ilk kez okudum duamin kabul olacağı inancı hissi vardı içimde ama yorumlar kafanı karıştırdı baya ... Keşke size yaşadığım olan şeylerin hepsini anlatabilsem de yardımcı olsanız
Eneselif
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
1 sene önce
Kaç günde etkili bu dua tam olarak [QUOTE=Hun;60568]Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur; Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm. Alintidir.....................[/QUOTE]
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)