Tanrı demek günah mıdır ?

Bu konu tola tarafından 9 sene önce açıldı, 278 kere okundu ve 19 Cevap verildi.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce

Evet arkadaşlar dün konusu geçtiği için arkadaşlar tarafından bilgilendirme amaçlı sizinle bu yazıyı paylaşmak istedim.Lütfen üşenmeden okuyunuz! Türk milleti olarak, bizlere http://www.bilgicik.com/yazi/sunular-dil-bilgisi-ve-edebiyat-sunulari/lan bilgileri sorgulamadan kabul etme yönümüz vardır. Özellikle milletimizin yumuşak karnı olarak bilinen “inanç” konusunda atıp tutulanların bilimselliğini, gerçeğe uygunluğunu ve işe yararlığını mantık süzgecimizden geçirmeden benimseyiveririz. Bu nedenle bazı yanlış bilgiler, toplumumuzun usunda (aklında) yanlış olarak yer edinmiştir. Dahası bu yanlış bilgiler, onu sorgulamadan olduğu gibi kabul eden insanlar tarafından çok sıkı taraftar bulmaktadır. Çünkü http://www.bilgicik.com/yazi/turk-efsaneleri/ ve http://www.bilgicik.com/yazi/mitoloji-sozlugu/[ gibi gizemli konularda söz taşımayı çok seven ulusumuz, kulaktan dolma bilgileri de çevresindeki insanlara “yemin billah çekerek” anlatmayı çok iyi becerir. Hâl böyle olunca, bazen kargaların bile güleceği bazı misaller tartışması bile “günah” kabul edilebilecek konulara dönüşür.http://www.bilgicik.com/tag/Tanri/ adının, özünde Allah sözcüğü gibi tüm evrenin Ulu Yaratıcısına verilen bir ad olduğu, ancak bu konuyu derinlemesine araştıranlar tarafından bilinmektedir. Bunun dışında kalan insanlar, “Tanrı” sözcüğünü duydukları anda “Kafir misin sen? Biz müslümanız ve Allah’a inanıyoruz. Tanrı’ya falan inanmayız biz.” diyerek ne kadar büyük bir gaflete düştüklerinin farkında değildirler. Çünkü bunlar, dogmatik temellerde öğrendikleri http://www.bilgicik.com/tag/Bilgi/lerin yanlış olduklarına ihtimal vermez, bu bilgilerin yanlışlığını savunan insanlara da tahammül edemezler. Hâlbuki usumuzu karıştıran bu sorunu algılamak, oldukça basittir: Dünya milletlerinin büyük çoğunluğu tek Yaratıcının varlığına inanıyor ve onu “farklı sözcüklerle” ifade ediyor… http://www.bilgicik.com/tag/kavramlar/ Nasıl Farklı Adlandırılır? İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” (TDK http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=sevgi [10]) olarak tanımlanan kavramın http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/ deki karşılığı “sevgi“dir. http://www.bilgicik.com/yazi/category/karisik-basliklar/guzel-sozler/ask-ve-sevgi-sozleri/ adı, Farsçada “aşk“; Fransızcada “l’amour“, İngilizcede “love“; Rusçada “любовь“, Arapçada “الحب” ; Almancada “liebe“; Portekizcede “amor” ve Macarcada “szerelem” olarak adlandırılmaktadır. Pek doğal olarak her ulus, “sevgi, aşk” kavramlarını kendi dillerindeki sözcükleri kullanarak karşılayacaktır. Sonuçta farklı dillerde de olsa kastedilen kavram, yani gösterilen şey aynı olduğundan bu sıralanan tüm adlar birbirine denk sayılmalıdır. Her ulus dünyayı algılayışına ve öz dil becerisine göre evrendeki kavramları kendince adlandırmaya çalışmıştır. Bunun için Macarlar’a “Neden sevgi yerine szerelem diyorsunuz?” demek ne kadar saçmadır, değil mi?Yaratıcı kavramı da yeryüzündeki dillerin çoğunda farklı adlandırılmıştır. Çünkü http://www.bilgicik.com/yazi/dunya-dinleri/ , insanlığın http://www.bilgicik.com/yazi/turk-tarihi/ kadar eskidir. Dahası insanlar varoluşlarından beri bir yüce güce inanma çabası içinde olduklarından, “dağ, taş, el, ayak” gibi temel sözcüklerin yanında Yaratıcı’ya ait adları da koymuşlardır. Bunun için diller, ulusların inançlarına ait özellikleri yansıtmaktadır. Yaratan güç, İngilizcede “God“; Farsçada “Hûdâ“; İspanyolcada “Dios“; Almancada “Gott“; Fransızcada “Dieu“; Arnavutçada “Zot“; Çincede ““; İbranicede “אלוהים“; Arapçada “Allah” ve Türkçede “Tanrı” olarak adlandırılmıştır. Bu sözcüklerin binlerce yıllık tarihleri bulunmaktadır. Bunun için her milletin kendi sözcüğü kendine göre http://www.bilgicik.com/yazi/kutsal-dil-var-midir/ ve değerlidir.Türklerde Tanrı Kavramı Nasıl Gelişti?[FONT=Maiandra GD]Türkler, toplu olarak İslam’ı benimsemeden önce http://www.bilgicik.com/yazi/samanizm/ ‘ne inanıyorlardı. Bu dinde de tek Yaratıcı bulunuyordu ve Türk Ulusu bu Yaratıcıyı “Kök http://www.bilgicik.com/tag/tengri/ ” olarak adlandırmıştı. İlk olarak http://www.bilgicik.com/yazi/orhun-gokturk-abideleri/ ‘nda görebildiğimiz “http://www.gokturkce.net/?s=tengri ” sözcüğü, http://www.bilgicik.com/yazi/turklerin-ana-yurdu/ ‘in Maniheizm’i ve Budizm’i kabul etmeleriyle birlikte değişmemiş ve aynen kullanılmıştır. İslamiyet’in 10. yüzyılda Türkler arasında yayılmaya başlamasını takip eden birkaç yüzyıl boyunca Türkler Yaratıcı’ya “Tanrı” adıyla seslenmişlerdir. İlk http://www.bilgicik.com/yazi/islamiyet-dunya-dinleri/ [21] Türkler’in 14. yüzyıla kadar yazdıkları birçok eserde “http://www.bilgicik.com/tag/Tanri/ , http://www.bilgicik.com/tag/Mevla/ [22], http://www.bilgicik.com/tag/Huda/ [23], http://www.bilgicik.com/tag/ilah/ [24], http://www.bilgicik.com/tag/Calap/ [25], http://www.bilgicik.com/tag/Allah/ [26], http://www.bilgicik.com/tag/Rab/ [27]” gibi Yaratıcı adları kullanılmaktadır. Bu adlardan “Mevla ve Hûdâhttp://www.bilgicik.com/tag/farsca/ [28] kökenli, “İlah, Allah ve http://www.bilgicik.com/tag/rab/ [29]http://www.bilgicik.com/tag/arapca/ [30] kökenli, “Tanrı ve Çalap” ise http://www.bilgicik.com/tag/turkce/ [31] http://www.bilgicik.com/yazi/etimoloji-koken-bilgisi-ve-etimolojik-sozlukler/ [32]lidir. Bu adların hepsi, Yaratıcı’yı karşıladıkları için, http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/ [33]‘nın kuruluş döneminde bile bu adların tümünün kullanılmasında sakınca görülmemiştir.Osmanlı döneminde kullanılan dil, Türkçeyi resmen dışlamıştır. İki üç sayfalık http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/ metinlerde, yalnızca 5-10 tane Türkçe sözcüğün geçtiği bir dönemi yaşayan http://www.bilgicik.com/yazi/turklerin-ana-yurdu/ , İslam’ın etkisiyle Arapçanın ve http://www.bilgicik.com/tag/Farsca/ nın üstünlüğüne inanmaya başlamışlardır. Bu nedenle binlerce Türkçe sözcük gibi, “Tanrı ve Çalap” sözcükleri de unutulmaya başlanmıştır. Bu sözcüklerin kullanılmasının caiz olmadığı, İslam’ın yalnızca http://www.bilgicik.com/tag/Arapca/ yaşanabileceği düşüncesi ile yobazlaşan Türkler, öz dillerindeki nice http://www.bilgicik.com/yazi/guzel-sozler/ sözcükleri unutmuşlardır. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla gelinceye dek, Osmanlı’nın Türk ve http://www.bilgicik.com../google-arama-sonuclari/?q=t%C3%BCrk%C3%A7e&sa=Ara%21&domains=www.bilgicik.com&sitesearch=www.bilgicik.com&client=pub-5121210514816034&forid=1&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=GALT:#E1771E;GL:1;DIV:#FFFFFF;VLC:0066CC;AH:cen karşıtlığı yüzünden “http://en.wikipedia.org/wiki/Tengriism ” sözcüğü kullanılmaz olmuş, hatta bu sözcüğün Türkler’e ait olmadığı söylenir hâle gelmiştir.Nihayethttp://www.bilgicik.com/yazi/ataturk/ ün dil devrimiyle birlikte unutulan http://www.bilgicik.com/yazi/sozcuk-turleri/ [40]lerimizin bir kısmı, yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu kez sorun, yabancı ulusların konuşmalarının Türkçeye aktarılmasında “Tanrı” sözcüğünün kullanılmasıyla birlikte insanların Tanrı’yı yabancıların Allah’ı olarak algılamaya başlamasıdır. Özellikle yabancı dizi ve filmlerin çevirisinde “God” yerine hep “Tanrı” adının kullanılması, bu adın yabancılara mâl edilmesine neden olmuştur. 21. yüzyıldaki anlayış, bu şekilde gelişmiştir. Tanrı adının “gevur icadı, ecnebilerin kelimesi” olarak adlandırılması, işte bu dizi ve filmler yüzündendir.Allah ve Tanrı Adları Nereden Gelmektedir?[FONT=Maiandra GD]Allah sözcüğü,hz. http://www.bilgicik.com/yazi/peygamberimizin-hayati-hz-muhammedin-hayati/ den önce Arapların “putperest” inancına ait bir sözcüktür. Araplar arasındaki Hanif dininde, putlara tapılıyor ve bu putlardan en büyüğüne “el-ilah” deniliyordu. “İlah” sözcüğü ise Sümer dinine ait olduğu düşünülen Tanrı adıdır ve Araplar tarafından -daha sonradan Muhammed tarafından yıkılacak- bir puta verilmiştir. Allah adının “el-ilah” sözcüğünden geldiği konusunda tüm ilahiyatçılar hemfikir olduklarından, İslamiyet’le birlikte Tanrı anlamında kullanılan “Allah” sözcüğünün aslı bir puttur.http://www.bilgicik.com/yazi/gok-tanri-dini-huseyin-nihal-atsiz/ adının aslı olan “Tengri” sözcüğünün kökenine dair ise birkaç farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birine göre Tengri adı Eski Türkçedeki “teng” (denk) sözcüğünden türemiştir ve bu sözcük http://www.bilgicik.com/yazi/divani-lugatit-turk/ te “teñ” olarak geçmektedir. Bu görüşte, Tanrı’nın doğadaki uyumu (dengeyi) ve evren düzenini sağlayıcı yönünün vurgulandığına dikkat çekilmek istenmiştir. İkinci görüşe göre Tengri adı, http://www.gokturkce.net/yazi/ilk-yazili-tarihimiz-orhun-yazitlari/ nda da geçtiği üzere “teñri” (mavi, gök, ulu) sözcüğünün anlam aktarmasıyla oluşmuştur. http://www.bilgicik.com/yazi/gok-tanri-dini-huseyin-nihal-atsiz/ inancının etkisi ile ulu göklerdeki maviliklerin Yaratıcı’yla özdeşleştirilmesi de olası bir durumdur. Bunun yanında http://www.bilgicik.com/tag/Tengri/ adının “tan+yeri” ve “ten+gri” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşabileceği hakkında da görüşler bulunmaktadır.Tanrı Adını Kullanmak Günah mıdır?[FONT=Maiandra GD]Daha önce yazmış olduğum “Kutsal Dil Var mıdır?” başlıklı yazıda belirttiğim üzere, insanlar hangi dine inanırlarsa inansınlar, inançlarını kendi dilleriyle yaşamaları doğrudur. Bunu başaran nice ulus vardır. Hıristiyanlığı Türkçe yaşayabilen http://www.bilgicik.com/yazi/gagauzlar-gok-oguzdan-hristiyan-turkler/ ve Hint kökenli http://www.bilgicik.com/yazi/budizm-dunya-dinleri/ i kendi dillerinde yaşayan Çinliler buna örnektir. Türkler için http://www.bilgicik.com/tag/allah-ve-tanri/ [48] adlarının bir farkı olmamalıdır; çünkü bu iki ad da Yaradan’ı karşılamaktadır. Hatta bu iki addan birini tercih edecek olsak bile, Tanrı adı tercih edilmelidir. Çünkü bu ad, bundan binlerce yıl önce atalarımız tarafından yaratılmıştır. Yalnızca bize aittir.Çalap sözcüğüne, nispet i’sinin eklenmesiyle oluşan Çelebi adını kullanan http://www.bilgicik.com/yazi/evliya-celebi-biyografi-hayati-kim-kimdir/ 1600′lü yıllarda yaşamıştır. http://www.bilgicik.com/yazi/yunus-emre/Suyun akar yalap yalap, / Böyle emreylemiş çalap.” sözlerini 1300′lü yıllarda söylemiştir. Kim İslam’ı Yunus Emre’den daha iyi yaşadığını söyleyebilir? O hâlde Yunus Emre gibi yüce bir zâtın bile sakınca görmediği “çalap” (Tanrı) sözcüğünü kullanmanın günah olduğunu düşünmek akla sığar mı? Dahası Türkiye Türkleri gibi müslüman olan http://www.bilgicik.com/yazi/azerbaycan-turk-edebiyati/Türkleri bugün Allah sözcüğü yerine “Tanrı” adını kullanmaktadırlar. Bu insanlar mı kâfir, yoksa biz mi bilinçsiziz? Tanrı adının kullanılmasının “günah” olduğunu söyleyen bazı cahil insanlar, “Allah’ın 99 adında Tanrı yoktur. Bunun için onu kullanmak günahtır.” derler. Kargaların bile güleceği bu savunmayı çürütmek çok kolaydır. Nitekim “mevla ve hûdâ” sözcükleri de Allah’ın 99 adında bulunmadığı http://www.bilgicik.com/yazi/yahsi-cazibede-turkcenin-halleri/de bunların kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir. O zaman bu anlayışta bir bozukluk veya kasıt vardır.http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/ kökenli olanı kullanınca günah oluyor da, Farsça kökenliyi kullanınca neden günah olmuyor? İkinci bir savunma ise, “Allah tektir, Tanrı çoktur.” anlayışı ile Tanrı adının karalanmasıdır. Bu da düpedüz yalandır ve araştırmaktan aciz insanlarınhttp://www.nihal-atsiz.com/yazi/nurculuk-denen-sayiklama-h-nihal-atsiz.htmllarıdır. Binlerce yıllık Türk tarihinde ortaya konulan metinlerin hepsinde “Tengri” sözcüğü hiç çoğul olarak kullanılmamıştır. Kaldı ki Türkler http://www.bilgicik.com/yazi/samanizm/ dönemlerden beri hep “tek Tanrılı” inanca sahiptirler.Üçüncü uydurma ise, Tanrı sözcüğüne getirilen “+Ça” eki ile “Tanrıça” sözcüğünün oluşturulmasıdır. Bu sözcük, bir cinsiyet bildirdiğinden insanlar “Allah’ın cinsiyeti yoktur; fakat Tanrıça denildiğinde Tanrı’nın dişisi de olduğu anlaşılmaktadır.” diye bir düşünce öne atmaktadırlar. Bu tez de gerçeğe aykırıdır; çünkü Türkçede gramerce cinsiyet yoktur. Erlik – dişilik takısı olmayan Türkçede, bu yolla cinsiyet belirtmek düşünülemez. Bu mantık, “Çar / Çariçe, Kral / Kraliçe” gibi örneklerde görülen yabancı mantığın Türkçeye uyarlanmasıyla oluşturulmuştur ve dil bilgisel açıdan yanlıştır.Sonuç: “Türk, Tanrı demelidir.”[FONT=Maiandra GD]İslam’ın yalnızca Arapça yaşayabileceği kuruntusu, artık Orta Çağ zihniyetinde kalmalıdır. Türk’ün İslam anlayışı, nasıl ki sömürülmeyi adet edinmiş bedevî anlayışından farklı ise, bu inancı yaşayışımız da kendimize özgü olmalıdır. İnsanlar Yaratıcı’ya istedikleri gibi hitap edebilmelidirler. Kutuplarda yaşayan bir Eskimo, müslüman olmayı istediği zaman “Arapçayı öğrenme” şartıyla karşı karşıya kalmamalıdır. Çünkü Arapçanın hiçbir özelliği ve üstünlüğü yoktur. Önemli olan Tanrı’nın (Allah’ın) insanlara vermek istediği buyrukları hakkıyla benimseyebilmektir. Bunun için her ulus dinini kendi diliyle yaşamalıdır. Aksi takdirde bu http://www.bilgicik.com/tag/Arap/ emperyalizmi olarak ulusları Araplaştıracaktır.Tanrı’nın “Ve kalplerinizdekini ister gizleyin, ister meydana çıkarınız Allâh onu bilir.” (K.K. – Âl-i İmrân, 29) buyruğundan anlaşıldığı üzere, bir kişinin Yaratıcı’ya “Tanrı” veya “Allah” demesindeki kastı önemlidir. Eğer niyetimiz temizse ve yalnızca tek olan Yaratıcı’ya sesleniyorsak, Tanrı içimizdeki niyetin aslını bilerek seslenişimizin karşılığını ona göre verir ve burada hiçbir sözcüğün birbirine üstünlüğünden bahsetmemiz mümkün olamaz. Çünkü sonu Tanrı’ya çıkan her yol kutludur, eşdeğerdir. Peygamber efendimiz hz.Muhammed’in “Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız.” ve “Ameller niyetlere göredir.” sözlerinden de yine aynı sonuca varılmaktadır. Önemli olan yüce Tanrı’nın varlığına, birliğine ve onun evrenin tek hâkimi olduğuna inanmak, iman etmektir.Türkiye’de http://www.bilgicik.com/tag/Turk-Dusmanligi/ yapan bazı çevreler, bu düşmanlıklarını din üzerinden gütmektedirler. Doğrudan Türklüğe hakaret etmekten çekinenler, dolaylı olarak Türk Ulusu üzerinde “aşağılık” psikolojisi yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunun için Türkleri, gerçek müslüman (!) olmak için tıpkı hizbullahçılar gibi tam bir Arap modeli içine girmeleri konusunda zırvalıklara inandırmaya çalışmaktadırlar. Gökten vahiy gelmiş gibi, insanlara Arapçanın ve Arap gibi yaşamanın üstün olduğunu söyleyip duran bu düşmanlar, http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&biw=1280&bih=858&q=tanr%C4%B1&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&fp=da24931ce3cb8782 adını kullanmak gibi İslam’ı Türkçe yaşamanın her adımına da ateşli biçimde karşıtlık gösterirler. Çünkü onlara göre Türkler, kendi öz değerlerini yitirmedikleri sürece yok olamazlar.Allah’ın 99 adından olmayan Farsça kökenli “hûda“, “mevlâ” ve “yezdan” sözcükleri, Farslar’ın (İranlıların) binlerce yıl önceki “zerdüştlük” (ateşperestlik) inancına ait sözcükler olduğu hâlde, Türk düşmanları bu sözcükleri kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorken, Türkçe kökenli “Tanrı” ve “Çalap” sözcüklerine asla tahammül edemiyorlarsa bunun adı düpedüz TÜRK düşmanlığıdır! http://www.bilgicik.com/yazi/ataturk/ ‘ün “Bizim dinimiz, milletimize uyuşuk ve aşağılanmış olmayı tavsiye etmez.” sözüne uyarak Türk’ün yapması gereken, üzerindeki ölü toprağını atarak düşünmesi, sorgulaması ve kendisine dayatılan bilgileri eleştirmesidir. O anda Türk, usunu uyuşturan hainler yüzünden öz diline düşman bir kişi olduğunu anlayacaktır.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]Alıntı.

tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Aşırı insanlara bir türlü aklım ermiyor. Neden Türkçe’ye bu kadar soğukturlar? 1905 civarında vefat etmiş bulunan büyük Mürşid Harputlu Hacı Ömer Baba, Dîvânının başında şöyle diyor: “Et tevbe cürme iptidâ Sana gele bûy-i Hudâ Olma huzurundan cüda Gelmez mi gör feyz-i Hudâ” Anlamı: Önce suçtan tevbe et ki sana Hudâ (Tanrı) kokusu gelsin. Sakın O’nun huzurundan ayrılma da bak bakalım Hudâ’nın feyzi gelmez mi sana? Şimdi bu büyük insan, Farsça olan Hudâ kelimesini rahatlıkla kullanıyor. Ve bu dizeleri herkes gönül huzuru ile hattâ göz yaşlarıyla okuyor. Peki Farsça Hudâ sözcüğünü kullanmaktan ötürü kimse rahatsızlık duymaz da neden Türkçe ‘Tanrı’ kelimesinin günah olduğunu söylerler? Kim demiş günah diye? Bir şeyin günah olması için dinde haram olması gerekir. Kur’ân’da veya Hadiste Tanrı kelimesini kullanmak haramdır, günahtır diye bir şey yok. Siz o tür sözlere hiç değer vermeyin. Bir zamanlar ezan da Türkçe’ye çevrilmiş ve “Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrıdan başka yoktur tapacak” cümlesi “Eşhedu en lâilâhe illallah” cümlesinin çevirisi olarak yıllarca okunmuştur. Bu çeviriyi yapanlar da o zamanın Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki âlimlerdir. Bunlar hep günah mı işlemişlerdi? Delilsiz olarak din hakkında konuşmak Allah’a iftira olur. İftira ise işte asıl günah odur!
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
sevgili tola aşağıdaki alıntıyı dikkatle okumanı rica ederim TANRI YOK ALLAH VAR... İslam dinini bildiren Hazreti Muhammed kudsal kitap Kur'an-ı Kerim ile "TANRI" kavramını reddeder; "tanrı" nın varolmayıp "sadece ALLAH'ın mevcud" olduğunu vurgular!. Bu gerçeğin farkında mıyız? Bu bölümde, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği "ALLAH" kavramının bütün inançlardaki "TANRI" kavramından niçin son derece farklı olduğunu açık seçik göreceksiniz… * * * En ilkelinden gelişmişine kadar, hemen herkesin, düşüncesinde bir "TANRI" kavramı vardır… O'na kızar, O'nu sever, O'nu yargılar, Zaman zaman yaptığı yanlış (!) işleri yüzünden O'nu itham eder; adeta O'nu yukarıda bir yıldızda ya da galaksinin herhangi bir yerinde boşlukta oturmakta olan tonton bir dede, ya da celalli bir sultan gibi hayal ederiz!.. Biraz daha geniş düşünenler ise, bu hayalimizde var kabul ettiğimiz "TANRI"nın gerçekte varolmasının mümkün olmadığını belirterek; "biz tanrıya inanmıyoruz" derler ve bu yüzden de "ateist-tanrı tanımaz" olarak adlandırılırlar… Oysa gerçekte, ne tanrı tanımazların (ateistlerin), ne de duyduklarına göre hiç düşünmeden şatlanma yollu bir tanrı var sananların; Hz. Muhammed'in açıkladığı "ALLAH"tan haberleri yoktur! Bu yüzdende "Tanrı" ile "ALLAH" kavramlarını aynı zannedip hatta sanki iyi bir iş yapıyor sanısı ile "ALLAH" yerine dillerine "TANRI" kavramını dolarlar… Aslında yaptıkları doğrudur; zira onlar gerçekten "ALLAH"tan ve "ALLAH" kavramından sözetmeyip, hayallerinde varsaydıkları "TANRILARINDAN" bahsetmektedirler… Şunu kesinlikle bilelim ki… Resulullah Muhammed Mustafa aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim şu çok önemli gerçeği vurgulamaktadır; ÖTEDE ya da ÖTENDE bir TANRI yoktur; SADECE "ALLAH" vardır!.. "ALLAH"ı hakkıyla idraka çalışmadılar…(22-74) Ayeti bizim bu konudaki ihmalimize işaret eder… Biline ki… Dilimizdeki "TANRI", "İLAH", "MABUD" kelimeleri ile bunların İngilizce'deki karşılığı olan "GOD", Fransızca'da karşılığı olan "DİYÖ", Almanca'da karşılığı olan "GOT" kelimeleri hep "TAPINILACAK bir varlık" kavramını ifade eden kelimelerdir… Yani, insanlar, bu kelimeler ile ÖTEDEKİ bir mabuda, ilaha, tanrıya işaret ederler!.. "ALLAH" kelimesi ise ÖZEL olarak bir varlığın ismidir!..Ki biz,O varlığa işaret etmek ve O varlığı tanıtmak için, ya çeşitli vasıflarıyla tarif ederiz; ya da bu vasıflarını çeşitli isimlerle işaret ederiz…Ancak, bütün bu isimler, hep, O varlığın, sadece ve sadece çeşitli vasıflarına işaret eder; ve o vasfı yönünden O'nu tarif eder… Mesela, bu fakire "HULUSİ" derler…Bu isim, O'nun özel ismidir…Herhangi bir lisana bu ismi çeviremezsiniz…İngilizce de olsa, Fransızca da olsa hep gene "HULUSİ" denmek zorunluluğu vardır… İşte bunun gibi, "ALLAH" isminin de, ÖZEL bir varlığın ÖZEL ismi olması nedeniyle, başka bir kelimeye çevrilmesi, veya başka bir kelimeyle anılması mümkün değildir… Esasen, yukarıda belirttiğimiz gibi, diğer kelimeler "tanrısallık kavramına" işaret ederken; "ALLAH" kelimesi ise tamamiyle ÖZEL bir VARLIÐA işaret eden ÖZEL bir isimdir… Bu sebebledir ki, tanrısallık ifade eden hiç bir kelime, asla "ALLAH" kelimesinin yerini tutamaz!.. "ALLAH" yerine "TANRI" kelimesini kullananlar, bunu ya cahillikten, bilgisizlikten kullanmaktadırlar; ya da kavranış yani idrak yetersizliğinden konuyu değerlendirmedikleri için yapmaktadırlar… İşte, böyle özel bir ismi olan ve "CÜZ" kavramından dahi münezzeh bulunan varlığa kişi "ALLAH" dediği zaman, bu kavram yanısıra bir de "CÜZ" tasavvur ederse; ya da bir "CÜZ" kabul ederse, bu hangi isim ve kavram altında olursa olsun, o kişi "ALLAH"a şirk koşmuş olur; yani "ALLAH" gerçeğini örtmüş ve bir "TANRI" kabullenmiş olur!.. Ki bu durumda da şu ayetle uyarılır: ALLAH YANISIRA TANRI OLUŞTURMA!.. Sonra aşağılanmış ve kendi başına bırakılmış olursun… (17-22) İşte bu konuda ikinci bir uyarı daha: — "ALLAH" YANISIRA TANRI EDİNME!. (28-88) Yani varolan gerçek mutlak varlık "ALLAH" iken; sen "ALLAH" kavramından gaflete düşüp, "ALLAH" ismiyle işaret edilen varlığı ötende bir TANRI sanıp; böylece bir TANRI edinmiş durumuna düşme!.. Ötede, ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle, farkında olmadan "ALLAH" kavramı ve anlamı dışına çıkarak "tanrı" kavramı içine girersin… Böylece de Kur'an-ı Kerim'in açıklamış olduğu "vahdet" idrakından kendini mahrum etmiş olursun… Ve böylece de "nefsine en büyük zulmü yapmış olursun" Hazreti Muhammed aleyhisselam, "ALLAH RESULU" olduğunu, almış olduğu vahiy sonucu olarak açıklayıp, artık insanların tanrıya tapmaması için elinden gelen gayreti göstermeye başladı… "TANRI YOKTUR, SADECE ALLAH VARDIR" mesajıyla insanlara gerçeği anlatmaya başlayan Hazreti Muhammed'in vurguladığı bu gerçek, KELİME'İ TEVHİD şeklinde formüle edilmişti… İslam Dininin temelini, "LA İLAHE İLLALLAH" sözünün manası oluşturur. "La İlahe İllallah" ne demektir? Bu söz basit olarak ele alınırsa; "TANRI yoktur sadece ALLAH vardır" anlamında değerlendirilir… Müslüman olmanın ilk şartı Lailaheillallah
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
:D Ya harbi bunu yazan insan Tanrı kelimesinin aynı anlamda kullanıldığını anlayamamıştı gerçekten okadar yazıdan sonra nasıl olurda böyle düşünebilirler şaşkınlıkla okuyorum. Niyet önemlidir arkadaşlar niyet..yani daha kısa ve öz söyliyeyim.
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
Allah kendisine tanrı denilmesinden hoşlansaydı peygamber efendimiz kuran-ı kerimde tanrı diye dua edin derdi ama üzerine basa basa Allaha tanrı demeyin diyorken niyetin pekde önemli olduğunu sanmıyrum ve ben bir müslüman olarak asla tanrı yada tanrım diye dua etmem çünkü yapay ve hristiyanların kullandığı ve inandığı bir kavram olduğunun da altını çizerim biz Allah aşkına onlar tanrı aşkına der o zaman onlarda tanrı kelimesini kullanmasın niyet önemliyse eğer onlarda Allah desin biz anlarız onların ne demek istediğini ama sen bunu ayeti olduğu halde neye dayanarak reddediyrsun onu anlamadım....
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
ayrıca şunuda demeden geçemeyeceğim Allahın 99 tane ismi var sen hiç bu isimlerin içinde tanrı diye birşeye rastladın mı ? hangi ****yı Allaha tanrı derken gördün bunun çok büyük bir vebali olduğunuda bilmende fayda var dır...
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
:)) Cemilecim şu ayrıntıyı unutuyorsun Peygamber efendimiz ' Araptı' ve Türkçe bir kelime olan ' Tengri,tangrı,Tanrı ' kelimelerini kullanmamış olması gayet normal .Kuranda olmamasıda gayet normal. Tanrı kelimesinin anlamı ' İlah'tır.Ve Allah kelimesini tam tamına karşılar . Diğer dinlere inananların yaratıcıya hitap şekli farklıdır lütfen yukarıdaki yazıyı iyi düşünerek oku. Tanrı kelimesi bir hristiyanı yada diğerlerinin kullandıgı bir kelime olarak algılanması toplumun yanlış yönlendirilmesi ile ilgili.İlk dönemler şu yabancı flimlerin çevirisi sırasında Tanrı olarak çevilmesinden dolayıdır. Canım arkadaşım aradaki o kocaman farkı anlayabilmeni temenni ediyorum. Hem emin ol Yaradan ona hangi isimle hitap ettiğinle ilgilenmeyecek kadar büyük ve sonsuz bilgi ve gerçeklik içindedir. Önemli olan ona içtenlikle tüm benliğinle yönelmek.
EbRuSh
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 155
Yanıt Sayısı: 164
9 sene önce
tola Bu Konuda Neden Bu Kadar Israr Ettiğini Anlayamadım Şahsen Yaradanımızın İsimleri Varken Tanrı Demek Akla Mantığa Sığar Birşey Değildir.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Benimde aklım mantığım ona arapça yada Türkçe hitap etmemin neden günah olabileceği?? Ben Arapça Allah demek yerine aynı anlama gelen Tanrı kelimesini hatta çoğu zaman ÖzTürkçe olan Tengri kelimesini kullanmayı tercih ederim. Hatta ve hatta benim nenem dedem bile konuşma arasında ' Tangırı canını almasın der.'' ki namazında niyazında hacca gitmiş insanlardı. Yani herkesin kendi terciihi amma velakin ben Tanrı dedim diye bana günah bilmem ne denmesinden hoşlanmıyorum.Doğru değildir çünkü.Bilinmesi gerek böyle şeylerin. Araştırmak öğrenmek yerine hiç düşünmeden doğrumu yanlışmı bilmeden bazı şeyleri kabullnememeliz.
Alî Muhammed
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 10
Yanıt Sayısı: 163
9 sene önce
Tola, esas ben senin Hüda ile Tanrı ismini aynı anlamda tutmana şaşarım. Bu ne cehalettir arkadaş! Hüda ismi herhangi bir isimle bir tutulur mu! HÜ, Allah'ın zatının ismidir. Kuran-ı Kerim'de Allah'ın zatından Hü diye bahsi geçer. Yapmayınız arkadaşım, bu cahillerin yazdığı yazılara rağbet göstermeyiniz. Hüda ismini farsça, Türkçe yapan neydüğü belirsiz din düşmanlarını da, katı Türk milliyetçiliği ile savunmayınız. Bir de Yunus Emre, Mevlana neden tanrı diyor demişsin. Sen bilir misin ki Mevlana hazretleri tüm eserlerini farsça yazmıştır da sonrasında eserler Türkçe'ye çevrilmiştir ve bu çevirenler o tanrı ismini kullanmıştır? Allah ismi şerifini bu kadar düşürmeyiniz. Hele ki Hü ismini, hiç düşürmeyiniz. Vebalinin altından kalkamaz, ezilir kalırsınız.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Mevla ve Hûdâhttp://www.bilgicik.com/tag/farsca/ kökenli, “İlah, Allah ve http://www.bilgicik.com/tag/rab/ http://www.bilgicik.com/tag/arapca/ kökenli, “Tanrı ve Çalap” ise http://www.bilgicik.com/tag/turkce/ http://www.bilgicik.com/yazi/etimoloji-koken-bilgisi-ve-etimolojik-sozlukler/lidir. Hepsi Yaratıcıyı ifade eder. Ben herhangi bir dildeki söyleminin günah olduğunu savunmuyorum.Ama Türkçesini söylemeninde günah olduğunu kabul etmiyorum bukadar. Kimileri ona yönelirken Allah der kimileri Tanrı .Niyet niyet niyet...
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
yaratan hangi isimle hitap edileceği çok önemli tola Allahın 99 ismi var bunların hepsini çocuklarına isim olarak koyabilirsin Ama Allah isminin konulmasının yasak olduğunu biliyor muydun? bu sandığın isim şu an burda tartışma konusu olamayacak kadar dahi önemli o yüzden daha fazla yorum yapmayacağım knunun başını sru sanmıştım ama anladım ki bu senin insanlara empoze etmeye çalıştığın sırf sana ait olan düşünceden başka bir şey değilmiş.....
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Cemilecim kimin dinle ilgili nekadar şey bildiğini bilemeyiz :) Ne sen benim nekadar bildiğimi bilebilirsin ne ben senin..O yüzden bu tarz olaylara böyle keskin cümleler kurmamalısın . Ve hala Tanrı kelimesinin Türkçe olduğu için ve kuranın arapça olduğu için tanrı kelimesinin yer almadığını anlayamadın :) Neyse işte öyle . Ben farklı bir pencereden bakın diye paylaşıyorum bunları..Farklı düşünceler farklı fikirler iyidir.İnsanın algılarını açar..Ufkunu genişletir.Körü körüne bağlamaz birşeye. Düşünebilenler için düşündürür..Öğretir.. Gerisi size kalmış dediğim gibi..Saygı çerçevesi içerisinde herkesin inanışı kendinedir. Beni kolay ikna edebilirsiniz genelde yeni bilgilere açık biriyimdir.Zor olmaz kalıplarım yok yani .Ama ' mantık ' ve ' kaynak ' çerçevesi içerisinde ve kırmadan..kırdırtmadan :) Cümlem genel için sadece senin için değil Cemilecim.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Bak cemilecim "Lâ ilâhe illallah" cümlesini "Allah'dan başka Tanrı yoktur" şeklinde tercüme edilmiştir aynı şekilde Tanrı kelimesini İlah karşılığında kullanmıştır. Yani şöyle demiyor "Lâ ilâhe illallah" diyoruz; fakat "Lâ Allah'a illallah" demiyoruz. Önce ilâhlar, Tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da ispatta, sadece Allah vardır, deniliyor. "Bundan dolayı,bir insanın ağzından Tanrı kelimesi çıktığında, hemen reaksiyon göstermemeli, o adamın maksadına bakmalı.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Cemilecim ben Allahta diyorum Tanrıda diyorum yani bu değişebiliyor. Bana bağlı yani.Ama lütfen şunu düşün Yaratıcı neden bir dilin yükselmesini istesin ki? Tüm dilleri o yaratmadı mı? yada istese hepimiz arapça konuşabiliriz? yani yada keskin bir dille Arapçadan başka dille kuran okunmasın arapça Allahtan başka isim verilmesin bana derdi..Ama öyle birşey yok.. Herkes kuranı kendi dilinde okur anlar yaşar..bukadar basit.yani sen neden farsça okudun sen neden Türkçe okudun sen neden İngilizce okudun diye onun sana günah yazacağını gerçekten sanmıyorum.
tola
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 57
9 sene önce
Peygamber efendimiz Arap olduğu için olsa gerek :) Ayrıca o isteseydi hepimizde Arapça konuşabilirdik biliyorsun . Tanrı kelimesi Kuranda İlah kelimesine karşılık tercüme edildiği için biz kuranda geçen başka ilahlar edinmeyin lafını başka tanrılar edinmeyin diye alıyoruz.Ki zaten söz konusu olan şey Tanrı tektir. Bu Kuranın Türkçeye çevirilmesi sırasında çeviren kişinin yaptığı birşey yani Kuranda arapça olarak tanrı yazmıyor.İlah yazıyor :) Yani bu biraz tercüme edenle ilgili.
Sattuu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 145
9 sene önce
Dur bende bişey yazayım :) Elmalılı Hamdi Yazır ise konuyu derinlemesine incelerken şu tespitlerde bulunur: "Tanrı ve Hüdâ isimleri "Allah" gibi özel bir isim değil, aksine ilâh, rab, mâbud gibi umumi bir isimdir. Arapça'da "ilâh"ın çoğuluna "âlihe", "rab"ın çoğuluna "erbâb", Farsça "Hüda" çoğuluna da "Hüdâyân" denilir ve dilimizde "Tanrılar, Mabudlar, ilahlar, rablar" denilir. Halbuki "Allahlar" denilmemiştir ve denemez. "Batıl mabudlara, "Tanrı" cins isim olarak verilir. Müşrikler birçok Tanrılara taparlardı. "Falanların Tanrıları şüyle, falanlarınki şüyledir, denilir. Demek ki "Tanrı" bir cins isim olarak "Allah" özel isminin eşanlamlısı değildir. Bu açıdan Allah ismi Tanrı adı ile tercüme olunamaz. Bunun içindir ki, Süleyman Efendi Mevlidine "Allah adıyla" başlamış "Tanrı adı" dememiştir." (Hak Dini Kur'an Dili, 1:24) Tanrı olsa olsa "İlah" karşılığıdır. Bunun için Süleyman Çelebi Mevlid'inde, "Birdir Allah, andan artık Tanrı yok." diyerek "Tanrı" kelimesini ilah karşılığında kullanırken, Hasan Basri Çantay, "Lâ ilâhe illallah" cümlesini "Allah'dan başka Tanrı yoktur" şeklinde tercüme ederek aynı şekilde Tanrı kelimesini İlah karşılığında kullanmıştır. Asıl itibariyle Tanrı kelimesi üzerinde yoğunlaşan tartışma, biraz da zorla Türkçe okutulduğu dönemde Ezan'daki Allah kelimesinin Tanrı olarak değiştirilmesinden kaynaklanıyor.
Sattuu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 145
9 sene önce
Kur'ani kerim mealinde ayrıca ben sizin Tanrınızım demiyor.. Ben sizin Rabbinizim diyor.. Hristiyanlar ve diğer din mensubunda olan insanlar bile dinimizden bahsettiğinde sizin Tanrınız demiyor sizim Allah'ınız diyor.. Biz niye Tanrı diyelim o zaman? Tanrı sırf türkçe diye ve sırf Türk'üz diye Allah'a Tanrı demek mesala benim şahsen hiç içime sinmiyor..
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
gerçekten benim de hiç içime sinmiyor.... Herkezin ibadeti kendine ben daha fazla bişey demeyeceğim yruldum
Sattuu
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 9
Yanıt Sayısı: 145
9 sene önce
Boşver Cemilecim biz Allah demeye devam edelim kim ne demek isterse onu desin biz görevimizi yaptık
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22133 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143702 Cevap
  • Son Üye DavidreEce
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)