Mukaddes’ten İslam’ı Anlamak..!

Bu konu R'ma-at tarafından 7 sene önce açıldı, 347 kere okundu ve 2 Cevap verildi.
R'ma-at
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 15
7 sene önce

EY MÜMİNLER!;
Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz?
Oysa ki Onlardan bir Zümre, Allah’ın kelâmını işitirler de,
İyice Anladıktan Sonra Bile, Bilerek Onu Tahrif Edenlerdir.

EY İSRAİLOÐULLARI;
“Sayılı Birkaç Gün Müstesna, Bize Ateş Dokunmayacaktır” Dediler.
De ki Onlara;
Siz ALLAH Katından Bir Söz mü Aldınız.
ALLAH Sözünden Caymaz.
Yoksa, ALLAH Hakkında Bilmediğiniz Şeyleri mi Söylüyorsunuz?


Hayır! Kim Bir Kötülük Eder de Kötülüğü Kendisini Çepeçevre Kuşatırsa;
İşte OKimseler Cehennemliktirler.
Onlar Orada Devamlı Kalırlar.


İman Edip Yararlı İş Yapanlara Gelince,
Onlar da Cennet’liktirler.
Onlar Cennet’te Devamlı Kalırlar.


Vaktiyle Biz, İsrailoğullarından;
“Yalnızca ALLAHA’a Kulluk Edeceğiz, Ana-Babaya,Yakın Akrabaya,
Yetimlere, Yoksullara İyilik Edeceğiz” diye Söz Almıştık.
Ve “İnsanlara Güzel Söz Söyleyin, Namazı Kılın, Zekâtı Verin” Diye de Emretmiştik.
Sonunda Azınız Müstesna, YÜZ ÇEVİREREK DÖNÜPTE GİTTİNİZ.!


Ey İSRAİLOÐULLARI;
Birbirinizin Kanını Dökmeyeceğinize,
Birbirinizi Yurtlarınızdan Çıkarmayacağınıza Dair Söz Vermiştiniz.
Her Şeyi Görerek, Sonunda Bunları Kabul Etmiştiniz.


Bunu Kabul Eden Sizler,
Verdiğiniz Sözün Tersine, Birbirinizi Öldürüyor,
Aranızdan Bir Zümreyi Yurtlarından Çıkarıyor,
Kötülük ve Düşmanlıkta Onlara Karşı Birleşiyorsunuz.
Onları Yurtlarından Çıkarmak Size Haram Olduğu Halde,
Hem Çıkarıyor Hem de Size Esirler Olarak Geldiklerinde Fidye Verip Onları Kurtarıyorsunuz.
Yoksa Siz Kitab’ın Bir Kısmına İnanıp, Bir Kısmını İnkâr mı Ediyorsunuz?
Sizden Öyle Davrananların Cezası, Dünya Hayatında Ancak Rüsvaylık; Kıyam-et Gününde ise,
En Şiddetli Azaba İtilmektir.
ALLAH Sizin Yapmakta Olduklarınızdan Asla Gafil Değildir.!


İşte Onlar,
Ahirete Karşılık Dünya Hayatını Satın Alan Kimselerdir.
Bu Yüzden Ne Azapları Hafifletilecek,
Ne de Kendilerine Yardım Edilecektir.


ANDOLSUN Kİ, MUSA’YA TEVRAT’I VERDİK.!
ONDAN SONRADA PEYÐAMBER’LER GÖNDERDİK.
MERYEM OÐLU İSA’YADA MUCİZELER VERDİK.
VE ONU CEBRAİL İLE DESTEKLEDİK.
NEVAR Kİ, GÖNLÜNÜZÜN ARZULAMADIÐI BİR ELÇİ GELDİKÇE,
ONA KARŞI BÜYÜKLÜK TASLADINIZ.!
SİZE GELEN PEYÐAMBER’LERDEN BİRKISMINI İNKAR ETTİNİZ
VE BİR KISMINIDA ÖLDÜRDÜNÜZ.!


YAHUDİLER PEYGAMBER’LERLE ALAY EDEREK “Kalplerimiz Perdelidir” DEDİLER.
HAYIR; KÜFÜR VE İSYANLARI NEDENİ İLE,
ALLAH ONLARA LANET ETMİŞTİR.!
O YÜZDEN DE ÇOK AZ İNANANLARDIR.


Daha Önce Kâfirlere Karşı Zafer İsterlerken,
Kendilerine ALLAH Katından Ellerinde ki Tevrat’ı Doğrulayan Bir KUR’AN Gelip de,
Tevrat’tan Bilip Öğrendikleri Gerçekler Karşılarına Dikilince, Onu İnkâr Ettiler.
İşte ALLAH’ın Lâneti Böyle İnkârcılaradır.!


ALLAH’ın, Kullarından Dilediğine Peygamberlik İhsan Etmesini Kıskandıkları için,
ALLAH’ın İndirdiği KUR’AN’ı İnkâr Ederek Kendilerini Harcamaları Ne Kötü BirŞeydir!
Böylece Onlar, Gazap Üstüne Gazaba Uğradılar.
Kâfirler İçin, Ne Feci Bir Azap Vardır.


Kendilerine; ALLAH’ın İndirdiği KUR-AN’a iman Edin denilince,
“Biz Sadece Bize İndirilene İnanırız” Derler ve Ondan Baskasını İnkâr Ederler.
Halbuki O KUR’AN,
Kendiellerinde Bulunan Tevrat’ı Doğrulayıcı Olarak Gelmiş SON HAK KİTABIDIR.


EY MUHAMMED! ONLARA,
“ŞAYET SİZ TEVRAT’A İNANDIYSANIZ,
ALLAH’IN PEYGAMBERLERİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ?” DEYİVER.!


ANDOLSUN, MUSA SİZE APAÇIK MUCİZELER GÖSTERMİŞTİ,
SONRA ONUN ARKASINDAN KAFİRLER OLUP, BUZAÐYA TAPTINIZ.!


Hatırlayın ki,
Tûr Dağının Altında Sizden Söz Almış; Size Verdiklerimizi KuvvetliceTutun,
Söylenenleri Anlayın, Demistik.
Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler.
İnkârları Sebebiyle, Kalplerine Buzağı Sevgisi doldurdular.
De ki: “Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü seyler emrediyor!”


EY MUHAMMED! ONLARA,
“Şayet İddia Ettiğiniz Gibi, Ahiret Yurdu ALLAH Katında Diğer insanlara Değil de,
Yalnızca Size Ait ise ve Bu İddianızda Doğru İseniz Haydi Ölümü Temenni Edin” Deyiver.


Onlar; Kendi Elleriyle Önceden Yaptıkları Günah ve İsyanları Sebebiyle,
Hiç birZaman Ölümü Temenni Etmeyeceklerdir.!
ALLAH ZALİMLERİ İYİ BİLİR.!


AND OLSUN, Her Biri de Arzular ki, Bin Sene Yaşasın.
Oysa Yaşatılması Hiç kimseyi Azaptan Uzaklastırmaz.
Bilsinler ki, ALLAH Onların Yaptıklarını,Yapmakta Olduklarını Eksiksiz Görendir.


De ki; Cebrail’e Kim Düşman İse şunu İyi Bilsin ki,
ALLAH’ın İzniyle KUR-AN’ı, Senin Kalbine bir Hidayet Rehberi,
Önce Gelen Kitapları Doğrulayıcı ve Müminler için de, Müjdeci Olarak İnmiştir.!


Kim, ALLAHA’a, Meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e Düsman Olursa,
Bilsin ki, ALLAH da İnkârcı Kâfirlerin Gazabını Verendir.


Andolsun ki, Sana Apaçık Ayetler İndirdik. Onları Ancak, Kafirler İnkâr Eder.!


Ne Zaman Onlar Bir Put yaptılarsa,
Yine Kendilerinden Bir Grup Onu Bozmadı mı?
Zaten Onların Çoğu imanı Bilemedi.!


ALLAH Tarafından Kendilerine,
Yanlarında Bulunanı Tasdik Edici Bir Elçi Gelince,
İçlerinden Bir Gurup, Sanki ALLAH’ın Kitabını bilmiyormuş Gibi,
Onu Arkalarına Atıp Terkettiler.


Eğer, İman Edip Kendilerini Kötülükten Korusalardı,
Şüphesiz, ALLAH Tarafından Verilecek Sevaplar Olacaktı.
Keşke Bunları Anlasalardı!


EY İMAN EDENLER!
“Râinâ” demeyin, “unzurnâ” deyin.
Söylenenleri Dinleyin. Kâfirler için Elem Verici Bir Azap Vardır.!


EY MÜMİNLER!
kâfirler ve Putperestler de, RAB-Bİ’nizden Size Bir Hayır İndirilmesini istemezler.
Halbuki ALLAH, Rahmetini Dilediğine verir. O Büyük Lütuf Sahibidir.!


Biz, Bir Ayetin Hükmünü Yürürlükten Kaldırır Veya Onu Unutturursak,
Mutlaka Daha İyisini Getiririz.
Bilmez misiniz ki, ALLAH Herseye Kadirdir.


Bilmez misiniz,
Göklerin ve Yerin Mülkiyet ve Hükümranlığı Yalnızca ALLAH’ındır?
Sizin için ALLAH’tan Başka, Ne Bir Dost Ne de Bir Yardımcı Vardır.


Yoksa siz de , Daha Önce Musa’ya Sorulduğu gibi Peygamberinize Sorular Sormak mı istiyorsunuz?
Kim imanı Küfre Değisirse, Şüphesiz Dosdoğru Yoldan Sapmış Olur.


Onların Çoğu, Hakikat Kendilerine Apaçık Belli Olduktan Sonra,
Sırf İçlerindeki Kıskançlıktan Ötürü, Sizi İmanınızdan Vazgeçirip, Küfre döndürmek istediler.
Yine de siz, “ALLAH Onlar Hakkındaki Emrini Getirinceye Kadar Affedip, Bağışlasın” dediniz.
Süphesiz ALLAH Her Şeye Kadirdir.


Namazı Kılın, Zekâtı Verin, Önceden Kendiniz için Yaptığınız her İyiliği, ALLAH’ınKatında Bulacaksınız.
Süphesiz ALLAH, Yapmakta Olduklarınızı Noksansız görendir.


“YAHUDİLER Yahut HIRİSTİYANLAR Hariç Hiç Kimse Cennete Giremeyecek”, Dediler.
Bu Onların Cahillidir.
Sen de Onlara “Eğer Sahiden Doğru Söylüyorsanız Ayetinizi Getirin” deyiver.Bilâkis, Kim Muhsin Olarak Yüzünü ALLAH’a Döndürürse Onun Yeri RAB-Bİ Katındadır.
Öyleleri İçin ne Bir Korku Vardır, Ne de Üzüntü Çekerler.


Hepsi de, Hem Tevrat’ı Hemde İncil’i Okudukları Halde,
Yahudiler: “Hıristiyanlar Doğru Yolda Değillerdir” dediler.
Hıristiyanlar da: “Yahudiler Doğru Yolda Değillerdir” dediler.
Kitabı Bilmeyenler de Birbirleri Hakkında Tıpkı Onların Söylediklerini Söylediler.
ALLAH, İhtilâfa Düştükleri Hususlarda Kıyam-et Günü, Onlar Hakkında Hükmünü Verecektir.


ALLAH’ın Mescidlerinde O’nun Adının Anılmasına Engel Olan,
Ve Onların Harap Olmasına Çalısandan Daha Zalim Kim Vardır!
Aslında Bunların Oralara Ancak Korkarak Girmeleri Gerekir.
Bunlar için Dünyada Rezillik, Ahirette de Büyük Azap Vardır.


Doğu da ALLAH’ındır Batı da.
Nereye Dönerseniz ALLAH’ın Hikmeti oradadır.
Süphesiz ALLAH’ın Rahmeti ve Nimeti Genistir,
O Her Şeyi Bilendir.


“ALLAH Çocuk Edindi” Dediler.
Hâşâ! O, Bundan Münezzehtir.
Göklerde ve Yerde Olanların Hepsi O’nundur, hepsi O’na Boyun Eğmiştir.


(O), göklerin ve Yerin Eşsiz Yaratıcısıdır.
Bir Şeyi Dilediğinde Ona Sadece”Ol!” Der, o da Hemen Oluverir.


BİLMEYENLER DEDİLER Kİ:
“ALLAH Bizimle Konuşmalı ya da Bize Bir Mucize Gelmeli Değil Miydi?”
Onlardan Öncekiler de, İşte Tıpkı Onların Dediklerini Demişlerdi.
Kalpleri ve Akılları Nasıl da Birbirine Benzedi?
Gerçekleri İyice Bilmek İsteyenlere Ayetleri Apaçık Gösterdik.


Doğrusu Biz Seni HAK (Kur’an) ile Müjdeleyici ve Uyarıcı Olarak Gönderdik.
Sen Cehenmemliklerden Sorumlu Değilsin.


DİNLERİNE UYMADIKCA YAHUDİLER DE,
HİRİSTİYANLAR DA ASLA SENDEN RAZI OLMAZLAR.
DE Kİ: Doğru Yol, Ancak ALLAH’ın Yoludur.
Sana Gelen İlimden Sonra, Onların Arzularına Uyacak Olan varsa,
Andolsun ki, ALLAH’tan Ona Ne Bir Dost Ne de Bir Yardımcı Vardır.


Kendilerine Kitap Verdiğimiz Kimseler den Bazısı Onu,
Hakkını Gözeterek Okurlar.
Çünkü onlar, Ona İman Ederler.
Onu İnkâr Edenlere Gelince, işte Gerçekten, Zarara Uğrayanlar Onlardır.!


Ey İsrailoğulları!,
Size Verdiğim Nimetimi ve Sizi bir zamanlar Cümle Aleme Üstün Kılmış Olduğumu Hatırlayın.


Ve Bir Günden Sakının ki,
O Günde Hiç Kimse Başkası Namına Bir ŞeyÖdeyemez!
Kimseden Fidye Kabul Edilmez! Hiç Kimseye Sefaat O Gün Fayda Vermez.!
Onlar Hiçbir Yardım da Görmezler.!


Bir Zamanlar RAB-Bİ İbrahim’i Bir Takım Kelimelerle Sınamış,
Onları Tam Olarak Yerine Getirince: “Ben Seni İnsanlara Önder Yapacağım” demişti.
İbrahim’de “Soyumdan da Önderler yap, yâ RAB-Bİ!” dedi.
ALLAH: “Ahdım Zalimlere Ermez” Buyurdu.


Biz, Beyt’i (Kâbe’yi) İnsanlara Toplanma Mahalli ve Güvenli Bir yer Kıldık.
Sizde İbrahim’in Makamından Bir Namaz Yeri Edinin.
İbrahim ve İsmail’e: Tavaf Edenler, İbadete Kapananlar,
Rükû ve Secde Edenler İçin, Evim’i Temiz tutun, Diye Emretmiştik.


İbrahim de Demisti ki:
“Ey RAB-Bİ’m! Burayı Emin Bir Yer Belle.”
ALLAH Buyurdu ki: Kim İnkâr Ederse Onu Az Bir Süre Faydalandırır,
Sonra Onu Cehennem Azabına Sürüklerim.
Ne Kötü Varılacak Yerdir Orası!


Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile Beraber Beytullah’ın Temellerini Yükseltiyor ve Şöyle diyorlardı:
“Ey RAB-Bİ’miz! Bizden Bunu Kabul Buyur; Şüphesiz Sen İşitensin, bilensin.”


“Ey RAB-Bİ’miz! Bizi Sana Boyun Eğenlerden Kıl,
Neslimizden de Sana İtaat Eden Bir üÜmmet Çıkar,
Bize İbadet Usullerimizi Göster, Tevbemizi Kabul Et;
Zira,Tevbeleri Çokça Kabul Eden, Çok Merhametli Olan Ancak Sensin.”


“Ey RAB-Bİ’miz! Onlara, içlerinden Senin Ayetlerini Kendilerine Okuyacak,
Onlara Kitap ve Hikmeti Öğretecek, Onları Temizleyecek Bir Peygamber Gönder.
Çünkü Üstün Gelen, Her Şeyi Yerli Yerince Yapan Yalnız Sensin.”


İbrahim’in Dininden Kendini Bilmezlerden Başka Kim Yüz Çevirir?
Andolsun ki, Biz Onu Dünyada elçi Seçtik, Şüphesiz O Ahirette de İyilerdendir.


Çünkü RAB-Bİ Ona:
“MÜSLÜMAN OL”, DemiŞ,
O da: “ALEMLERİN RAB-Bİ’NE BOYUN EGDİM, demişti.!


Bunu İbrahim de Kendi Oğullarına Vasiyet Etti,
Yakub da: “Oğullarım! ALLAH SİZİN İÇİN İSLAM’I SEÇTİ.
O HALDE SADECE MÜSLÜMAN OLARAK ÖLÜNÜZ” Dedi.!


Yoksa Ya’kub’a Ölüm Geldiği Zaman Siz Orada mı İdiniz?
O zaman Ya’kub Oğullarına:
“Benden Sonra Kime Kulluk Edeceksiniz?” Demisti.
Onlar: Senin ve Ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı Olan Tek ALLAH’a kulluk edeceğiz;
Biz Ancak O’na Teslim Olmuşuzdur”, dediler.


Onlar Bir Ümmetti, Gelip Geçti.
Onların Kazandıkları Kendilerinin,
Sizin Kazandıklarınız Sizindir.
Siz, Onların Yaptıklarından Sorguya Çekilmezsiniz.


YAHUDİLER ve HIRİSTİYANLAR,
MÜSLÜMAN’LARA: “Yahudi ya da Hıristiyan Olun ki, Doğru Yolu Bulasınız”, dediler.
De ki: Hayır! Biz, Hanîf Olan İbrahim’in Dinine Uyarız.O, müşriklerden değildi.!
Biz, ALLAH’a ve Bize İndirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve esbâta indirilene,
Musa ve İsa’ya verilenlerle RAB’leri Tarafından Diğer Peygamberlere Verilenlere,
Onlardan Hiçbiri Arasında Fark Gözetmeksizin İnandık,
Ve Biz Sadece ALLAH’a Teslim Olduk” deyin.


Eğer Onlar da Sizin İnandığınız Gibi İnanırlarsa,Doğru yolu Bulmuş Olurlar;
Dönerlerse Mutlaka anlaşmazlık İçine düşmüş olurlar.
Onlara Karsı ALLAH Sana Yeter.
O işitendir, Bilendir.


“ALLAH’ın Rengiyle Boyandık.
ALLAH’tan Daha Güzel Rengi Kim Verebilir?
Biz Ancak O’na Kulluk Ederiz”.


De ki: “ALLAH Bizim de RAB-Bİ’miz, Sizin de Rabbiniz Olduğu Halde,
O’nun Hakkında Bizimle Tartısmaya mı Girisiyorsunuz?
Bizim Yaptıklarımız Bize, Sizin Yaptıklarınız da Size Aittir.
Biz O’na Gönülden Bağlananlarız.”


Yoksa Siz,
İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve esbâtın Yahudi,
Yahut Hıristiyan Olduklarını mı söylüyorsunuz?


De ki: “Siz mi Daha iyi Bilirsiniz, Yoksa ALLAH mı?
ALLAH Tarafından Kendisine bildirilmiş Bir Şahitliği Gizleyenden,
Daha Zalim Kim Olabilir?
ALLAH Yaptıklarınızdan Gafil Geğildir.”


Onlar bir Ümmetti; Gelip Geçti.
Onların Kazandıkları Kendilerine,
Sizin Kazandıklarınız da Size Aittir.
Siz Onların Yaptıklarından Sorguya Çekilmezsiniz.


İnsanlardan Bir Kısım Cahiller!
“Yönelmekte Oldukları Kıblelerinden Onları Çeviren Nedir?” Diyecekler.


De ki: “Doğu da Batı da ALLAH’ındır.
O Dilediğini DoğruYola İletir.”


İste Böylece Sizin İnsanlığa Şahitler Olmanız, Resûl’ün de Size Şahit Olması için, Sizi Mutedil Bir Millet Kıldık.
Senin Yönelmediğin kıbleyi, Biz Ancak Peygamber’e Uyanı,
Ayakları Üzerinde Geri Dönenden Ayırdetmemiz İçin Kıble Yaptık.
Bu, ALLAH’ın Hidayet Verdiği Kimselerden Baskasına Elbette Ağır Gelir.
ALLAH Sizin İmanınızı Asla Zayi Edecek Değildir.
Zira ALLAH, İnsanlara Karşı Şefkatli ve Merhametlidir.


Ey MUHAMMED!
Biz Senin Yüzünün Göğe Doğru Çevrilmekte Olduğunu Görüyoruz.
İşte Şimdi, Seni Memnun Olacağın Bir Kıble’ye Döndürüyoruz.
Artık Yüzünü Mescid-i Haram Tarafına Çevir.


Ey MÜSLÜMANLAR!
Siz de Nerede Olursanız Olun, Namaz’da Yüzlerinizi O Tarafa çevirin.
Şüphe Yok ki, Ehl-i kitap, Onun RAB-Bİ’nden Gelen,
Gerçek Olduğunu Çok İyi Bilenlerdir.


ALLAH, ONLARIN YAPTIKLARINDAN HABERSİZ DEÐİLDİR…!

(Bakara Suresi /Ayet 75 ve 79’dan-144’e)

zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
7 sene önce
Eline emeğine sağlık......:smile:
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
7 sene önce
ALLAH, ONLARIN YAPTIKLARINDAN HABERSİZ DEÐİLDİR...! Emeginize saglik Allah razi olsun
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22062 Kayıtlı Üye
  • 16497 Konu
  • 143679 Cevap
  • Son Üye Sdfgsa
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)