Cinlerden kurtulmak Tamamini 3 defa dogru hatasiz okuyan kurtulur

Bu konu cyberaskim tarafından 2 sene önce açıldı, 2332 kere okundu ve 2 Cevap verildi.
cyberaskim
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 87
Yanıt Sayısı: 109
2 sene önce

CINLERDEN KURTULMAK ICIN SECERE IPTALI
963+2490+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+4 815+498+963+963+18945+14100+44235+3720+56775+702+4 98+963+219+219+4815+702+11910+219+963+486+486+6375 0+426+963+702+546+546+12504+6630+426+963+426+498+2 19+219+963+702+498+219+219+6630+14280+963+2940+253 50+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+219+9 63+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+3789 0+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+219+96 3+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750+372 0+963+3720+963+63750+63750+963+9567+18945+9015+219 +963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+963 +219+963+4815+963+9567+963+7020+963+19800+963+7020 +963+546+963+51000+963+56775+702+63750+31560+546+4 98+12504+963+963+219+963+3720+963+2940+963+4260+70 2+963+498+2940+63750+963+2940+63750+963+7020+2940+ 963+963+18945+963+63750+9567+18945+12504+963+963+9 63+219+963+702+702+7020+702+56775+6630+7020+963+96 3+56775+31560+31560+963+963+51000+219+63750+63750+ 63750+63750+63750+18150+6630+963+2940+14100+963+14 100+14280+5055+6630+963+963+963+5055+963+18945+498 +546+963+4815+219+498+963+18945+9567+963+5055+2940 +219+219+963+963+3720+219+5055+219+56775+25350+426 +25350+498+5055+11910+2940+546+51000+63750+63750+2 19+963+2490+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+4 815+498+963+963+18945+14100+44235+3720+56775+702+4 98+963+219+219+4815+702+11910+219+963+486+486+6375 0+426+963+702+546+546+12504+6630+426+963+426+498+2 19+219+963+702+498+219+219+6630+14280+963+2940+253 50+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+219+9 63+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+3789 0+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+219+96 3+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750+372 0+963+3720+963+63750+63750+963+9567+18945+9015+219 +963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+963 +219+963+4815+963+9567+963+7020+963+19800+963+7020 +963+546+963+51000+963+56775+702+63750+31560+546+4 98+12504+963+963+219+963+3720+963+2940+963+4260+70 2+963+498+2940+63750+963+2940+63750+963+7020+2940+ 963+963+18945+963+63750+9567+18945+12504+963+963+9 63+219+963+702+702+7020+702+56775+6630+7020+963+96 3+56775+31560+31560+963+963+51000+219+63750+63750+ 63750+63750+63750+18150+6630+963+2940+14100+963+14 100+14280+5055+6630+963+963+963+5055+963+18945+498 +546+963+4815+219+498+963+18945+9567+963+5055+2940 +219+219+963+963+3720+219+5055+219+56775+25350+426 +25350+498+5055+11910+2940+546+51000+63750+63750+2 19+963+2490+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+4 815+498+963+963+18945+14100+44235+3720+56775+702+4 98+963+219+219+4815+702+11910+219+963+486+486+6375 0+426+963+702+546+546+12504+6630+426+963+426+498+2 19+219+963+702+498+219+219+6630+14280+963+2940+253 50+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+219+9 63+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+3789 0+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+219+96 3+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750+372 0+963+3720+963+63750+63750+963+9567+18945+9015+219 +963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+963 +219+963+4815+963+9567+963+7020+963+19800+963+7020 +963+546+963+51000+963+56775+702+63750+31560+546+4 98+12504+963+963+219+963+3720+963+2940+963+4260+70 2+963+498+2940+63750+963+2940+63750+963+7020+2940+ 963+963+18945+963+63750+9567+18945+12504+963+963+9 63+219+963+702+702+7020+702+56775+6630+7020+963+96 3+56775+31560+31560+963+963+51000+219+63750+63750+ 63750+63750+63750+18150+6630+963+2940+14100+963+14 100+14280+5055+6630+963+963+963+5055+963+18945+498 +546+963+4815+219+498+963+18945+9567+963+5055+2940 +219+219+963+963+3720+219+5055+219+56775+25350+426 +25350+498+5055+11910+2940+546+51000+63750+63750+2 19+963+2490+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+4 815+498+963+963+18945+14100+44235+3720+56775+702+4 98+963+219+219+4815+702+11910+219+963+486+486+6375 0+426+963+702+546+546+12504+6630+426+963+426+498+2 19+219+963+702+498+219+219+6630+14280+963+2940+253 50+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+219+9 63+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+3789 0+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+219+96 3+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750+372 0+963+3720+963+63750+63750+963+9567+18945+9015+219 +963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+963 +219+963+4815+963+9567+963+7020+963+19800+963+7020 +963+546+963+51000+963+56775+702+63750+31560+546+4 98+12504+963+963+219+963+3720+963+2940+963+4260+70 2+963+498+2940+63750+963+2940+63750+963+7020+2940+ 963+963+18945+963+63750+9567+18945+12504+963+963+9 63+219+963+702+702+7020+702+56775+6630+7020+963+96 3+56775+31560+31560+963+963+51000+219+63750+63750+ 63750+63750+63750+18150+6630+963+2940+14100+963+14 100+14280+5055+6630+963+963+963+5055+963+18945+498 +546+963+4815+219+498+963+18945+9567+963+5055+2940 +219+219+963+963+3720+219+5055+219+56775+25350+426 +25350+498+5055+11910+2940+546+51000+63750+63750+219+63750+963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+963+ 219+963+702+963+9567+963+7020+963+19800+963+7020+9 63+546+963+51000+963+56775+963+63750+37890+963+702 +14280+498+963+2940+63750+963+7020+7020+963+963+18945+963+637 50+9567+18945+12504+702+702+9567+219+963+963+702+7 020+702+44235+12504+963+963+963+6630+963+51000+119 10+63750+37890+426+963+63750+963+2940+63750+963+7020+7020+963+963+18945+963+637 50+9567+18945+12504+702+702+9567+219+963+963+702+7 020+702+44235+12504+963+963+963+6630+963+51000+119 10+63750+37890+426+963+63750+63750+963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+702+219+546+219+426+963+219+95 67+702+56775+12504+546+963+963+56775+31560+31560+5 46+963+25350+963+219+31560+3720+4260+963+9567+9567+11910+963+2940+2940+11910+12504+12504+11910+6630+6630+14100+963+44235+11910+5055+63750+963+2940+14100+963+14100+14280+5055+6630+963+963+9 63+5055+963+18945+498+546+963+4815+219+498+963+189 45+9567+963+5055+2940+219+219+963+963+3720+219+505 5+219+56775+25350+426+25350+546+5055+963+2940+426+ 963+6630+63750+426+963+18945+498+963+546+2940+2940 +19800+4260+702+498+18945+11910+426+963+2490+14100 +963+14280+5055+963+5055+963+18945+4815+498+963+96 3+18945+14100+44235+3720+56775+702+498+963+219+219 +4815+702+11910+219+963+486+486+63750+426+963+702+ 546+546+12504+6630+426+963+426+498+219+219+963+702 +498+219+219+6630+14280+963+2940+63750+963+7020+29 40+963+963+18945+963+63750+11910+18150+9567+702+42 6+546+219+546+963+498+9567+546+56775+12504+963+963 +963+56775+31560+31560+546+963+25350+963+219+31560 +219+3720+963+219+2940+963+498+44235+963+25350+637 50+963+963+963+963+219+4260+3720+963+3720+963+6375 0+6630+963+18900+426+37890+963+702+63750+51000+442 35+702+11910+25350+11910+219+963+2940+63750+963+70 20+2940+963+963+18945+963+63750+9567+18945+14280+2 19+963+426+546+546+963+426+219+7020+963+2940+51000 +2940+14280+11910+963+12504+963+963+51000+963+1191 0+963+25350+963+14280+63750+25350+4260+4260+63750+ 3720+963+25350+426+546+963+2940+18945+963+6630+181 50+963+426+426+63750+63750+963+25350+5055+63750+63 750+963+4260+963+18945+51000+963+25350+4260+963+70 2+963+14280+3720+963+2940+19800+963+7020+5055+1980 0+11910+18150+19800+963+2940+44235+11910+18945+963 +5055+963+12504+963+219+963+702+963+9567+963+7020+ 963+19800+963+7020+963+546+963+51000+963+56775+963 +63750+11910+2940+4260+11910+14280+11910+9567+1428 0+963+18945+963+3720+963+963+963+546+426+11910+125 04+14100+702+18150+37890+63750+12504+11910+19800+7 02+11910+2940+63750+11910+7020+2940+11910+11910+18 945+11910+63750+9567+18945+14280+219+11910+426+546 +546+963+426+219+63750+14100+963+2940+56775+963+18 150+963+963+963+25350+963+37890+12504+12504+2940+9 63+9567+4260+702+702+219+219+25350+25350+6630+4260 +219+219+702+498+963+963+963+963+963+426+963+426+7 02+963+963+702+546+963+219+963+963+963+963+963+963 +702+4260+702+219+963+2940+44235+11910+18945+963+5 055+963+12504+963+219+963+4815+963+9567+963+7020+9 63+19800+963+7020+963+546+963+51000+963+56775+702+ 63750+31560+546+498+12504+963+11910+11910+963+2940 +25350+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+2 19+963+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+ 37890+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+21 9+963+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750 +3720+963+3720+963+63750+63750+963+9567+18945+9015 +702+963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18 945+5055+963+963+963+18945+12504+14280+18945+963+3 720+6630+63750+18945+963+63750+63750+7020+702+7020 +963+963+2940+25350+14280+2940+963+219+12504+498+2 940+702+963+219+963+963+426+702+11910+9567+25350+7 02+2940+9567+37890+5055+7020+963+219+702+702+963+4 26+219+426+219+963+219+219+963+963+219+963+219+372 0+63750+63750+3720+963+3720+963+63750+63750+963+95 67+18945+9015+546+51000+3720+63750+963+963+2940+63 750+963+3720+963+963+18945+963+63750+12504+9567+95 67+963+426+546+56775+5055+963+3720+3720+2940+963+5 46+963+546+702+4815+426+426+426+219+426+498+546+54 6+702+219+219+426+426+963+2940+63750+963+7020+2940 +963+963+18945+963+63750+11910+18150+9567+702+426+ 546+219+546+963+498+9567+546+56775+12504+963+963+9 63+56775+31560+31560+546+963+25350+963+219+31560+2 19+3720+963+219+2940+963+498+44235+963+25350+63750 +963+963+963+963+219+4260+3720+963+3720+963+63750+ 6630+963+18900+426+37890+963+702+63750+37890+51000 +11910+963+44235+7020+18945+11910+11910+963+2940+6 3750+963+7020+2940+963+963+18945+963+63750+11910+1 8150+9567+702+426+546+219+546+963+498+9567+546+567 75+12504+963+963+963+56775+31560+31560+546+963+253 50+963+219+31560+219+3720+963+219+2940+963+498+442 35+963+25350+63750+963+963+963+963+219+4260+3720+9 63+3720+963+63750+6630+963+18900+426+37890+963+702 +963+2940+14100+963+14100+14280+5055+6630+963+963+ 963+5055+963+18945+498+546+963+4815+219+498+963+18 945+9567+963+5055+2940+219+219+963+963+3720+219+50 55+219+56775+25350+426+25350+546+5055+63750+426+70 20+63750+51000+963+2940+63750+963+7020+2940+963+96 3+18945+963+63750+9567+18945+14280+219+963+426+546 +546+963+426+219+7020+963+2940+51000+2940+14280+11 910+963+12504+963+963+51000+963+11910+963+25350+96 3+14280+63750+25350+4260+4260+63750+3720+963+25350 +426+546+963+2940+18945+963+6630+18150+963+426+426 +63750+63750+963+25350+5055+63750+63750+963+4260+9 63+18945+51000+963+25350+4260+963+702+963+14280+37 20+963+2940+19800+963+7020+5055+19800+11910+18150+ 19800+963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+1250 4+963+219+963+702+963+9567+963+7020+963+19800+963+ 7020+963+546+963+51000+963+56775+963+63750+11910+2 940+4260+11910+14280+11910+9567+14280+963+18945+96 3+3720+963+963+963+546+426+11910+12504+14100+702+1 8150+37890+63750+12504+11910+19800+702+11910+2940+ 63750+11910+7020+2940+11910+11910+18945+11910+6375 0+9567+18945+14280+219+11910+426+546+546+963+426+2 19+63750+14100+963+2940+56775+963+18150+963+963+96 3+25350+963+37890+12504+12504+2940+963+9567+4260+7 02+702+219+219+25350+25350+6630+4260+219+219+702+4 98+963+963+963+963+963+426+963+426+702+963+963+702 +546+963+219+963+963+963+963+963+963+702+4260+702+ 219+963+2940+44235+11910+18945+963+5055+963+12504+ 963+219+963+4815+963+9567+963+7020+963+19800+963+7 020+963+546+963+51000+963+56775+702+63750+31560+54 6+498+12504+963+11910+11910+963+2940+25350+14280+2 940+963+219+12504+498+2940+702+963+219+963+963+426 +702+11910+9567+25350+702+2940+9567+37890+5055+702 0+963+219+702+702+963+426+219+426+219+963+219+219+ 963+963+219+963+219+3720+63750+63750+3720+963+3720 +963+63750+63750+963+9567+18945+9015+702+963+2940+ 14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5055+963+9 63+963+18945+12504+14280+18945+963+3720+6630+63750 +18945+963+7020+702+7020+963+963+2940+ 25350+14280+2940+963+219+12504+498+2940+702+963+21 9+963+963+426+702+11910+9567+25350+702+2940+9567+3 7890+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+426+219 +963+219+219+963+963+219+963+219+3720+63750+63750+ 3720+963+3720+963+963+9567+18945+9015+ 546+51000+3720+63750+963+963+2940+63750+963+3720+9 63+963+18945+963+63750+12504+9567+9567+963+426+546 +56775+5055+963+3720+3720+2940+963+546+963+546+702 +4815+426+426+426+219+426+498+546+546+702+219+219+ 426+426+963+2940+963+7020+2940+963+963+18945 +963+63750+11910+18150+9567+702+426+546+219+546+96 3+498+9567+546+56775+12504+963+963+963+56775+31560 +31560+546+963+25350+963+219+31560+219+3720+963+21 9+2940+963+498+44235+963+25350+63750+963+963+963+9 63+219+4260+3720+963+3720+963+6630+963+18900 +426+37890+963+702+63750+37890+51000+11910+963+442 35+7020+18945+11910+11910+963+2940+63750+963+7020+ 2940+963+963+18945+963+63750+11910+18150+9567+702+ 426+546+219+546+963+498+9567+546+56775+12504+963+9 63+963+56775+31560+31560+546+963+25350+963+219+315 60+219+3720+963+219+2940+963+498+44235+963+25350+6 3750+963+963+963+963+219+4260+3720+963+3720+963+63 750+6630+963+18900+426+37890+963+702+963+2940+1410 0+963+14100+14280+5055+6630+963+963+963+5055+963+1 8945+498+546+963+4815+219+498+963+18945+9567+963+5 055+2940+219+219+963+219+3720+219+5055+219+56775+2 5350+426+25350+546+5055+219+4815+426+11910+219+219+2597
ELREVRSCFAHDCFEŞHZŞEVZMEVC ECCEVCD lt;br>
BEEZEYHBECETEVSC
ELZAŞEFEHACEHEZTSEKEESEEDEZDESVEHB
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDETDELTEFhCSECDDEBCBECCEVMTME ŞCEHCCEMECLEKDEVL
ELÐASCLEÐDDEYÐŞEÐTHECAZDENSSADEBŞEZSESELAÐD
elrersfyebğfevşzehcveşteflccemctefczezcvezft
ELREVRSCFAHDCFEŞHZŞEVZMVEVCBECCEMÐD<br>
BEEZEYHBECETEVSC
ELZAZŞEFEHAzCEHEZTSEKEESEEDEZDÐESVEHD
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDETDELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞCEÐÐEHCEMEÐLEÐKDEVLÐ
ELÐASCLEÐDDEYÐŞEÐTHECAÐDENSSADEYŞEZSESELAÐD
elrersfyebğfevşzehcveşteflccemctefczezcvezft
ELREVRSCFAHDCFEŞHZŞEVZMVEVCBECCEVÐD<br>
BEEZEYHBECETEVSC
ELZAZŞEFEHACEHEZTSEKEESEEDEZDÐESVEHZ
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDETDELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞCEÐÐEHCEMEÐLEÐKDEVLÐ
ELÐASCLEÐDDEYÐŞEÐTHECAÐDENSSADEYŞEZSESELAÐD
elrersfyebğfevşzehcveşteflccemctefczezcvezft
ELREVRSCFAHDCFEŞHZŞEVZMVEVCBECCEVÐD<br>
BEEZEYHBECETEVSC
ELZAŞEFEHACEHEZTSEKEESEEDEZDÐESVEHZ
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDETDELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞCEÐÐEHCEMEÐLEÐKDEVLÐ
ELÐASCLEÐDDEYÐŞEÐTHECAÐDENSSADEYŞEZSESELAÐD
elrersfyebğfevşzehcveşteflccemğctefczezcvezft
ELSAHSZKDŞE FEE CEDETE EE VEZ DEZEÐ HESE
ELSAHSÐDÐEDEŞDDEÐŞCETETESHEYEZDETÐEÐÐEh
ELSAHSÐDEDEŞDDEÐŞCETETESHEYEZDETÐEÐEh
ELÐEVSKE LESC ŞEZENT DEZB CEÐEVT ZEZZAHS ZEST
ALLAH HAY ZERZCAÐYAFÐC

ELSASLESÐEŞEZÐTCEZMBBEŞC <br>
ELLETBEÐAYNEÐEETZEHAŞDERETESÐETEKKEÐMESBEKETŞ EhADISELKASFKANK <br>
ELZAŞE FEhHAN CEÐDDEDE ÐATAK SAVE DEZEÐ KESŞE ESEMEREEZBAHRHAKT <br>
ELSASLESÐEŞEZÐTCEZBDBEŞCD
ELZAŞEFECEETSEKEEZEDEZDÐESVEHZ<br>
ELENETEh HAHAHLET KEDCED CETCE SECKCED<br><br><br>
VEBEB DEDE ECZİEZİE DEKETED EE<br>
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDATZELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞDEÐÐEH<br><br>
ELRESFESÐSFEŞFEDEÐEŞHASŞEYMÐŞE<br><br>
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDATDELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞDEÐÐEHDÐE
ELÐEVZBCMEBZCZEZDBBEBCŞEÐHTTEMBFEHZBLEMZD
ELÐEVShEDKEDLECB LESÐC ŞEZENT DEZBT CEÐEVT ZEZZAHSK ZESTECCEKZE EÐEEEhDASAZ MEYEÐEMŞE
ELÐEVShEDKEDLECB LESÐC ŞEZENT DEZBT CEÐEVT ZEZZAHSK ZESTECCEKZE EÐECEHEV MEYEÐEM
elrersfyebfevşzehcveşteflccemctefczeezft

elrersfyebfevşzehcveşteflccemctefczeezft
ELBIYNKBELŞVELZDKAVŞB
ELREVRSCFAHDCFEŞHZŞEVZMVEVCBECCEVÐD<br>
BEEZEYHBECETEVSC
ELÐEVSThEDKEDLECB LESÐC ŞEZENT DEZBT CEÐEVT ZEZZAHSK ZESTECCEKZE EÐEEE MEYEÐEM DAZÐAZCD
ELSASLESÐEŞEZÐTCEZMBBEŞCD <br>
ELLEFTBEÐBÐAYNEÐÐEETZEHAŞDERETESÐETEKKEÐMESBEKETŞ EhADISELKASFKANK <br>
ELZAŞE FEhHAN CEÐDDEDE ÐASTAK SAVE DEZEÐ KESŞE ESEMEREEZBAHRHAKT <br>
ELSASLESÐEŞEZÐTCEZBDBEŞCD
ELZAŞEFECEHETSEKEEZEDEZDÐESVEZ<br>
ELENETEh HAHAHLET KEDCED CETCEY SECKCED<br><br><br>
VEBEB DEDE ECZİEZİE DEKETED EE<br>
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDATZELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞDEÐÐEH<br><br>
ELRESFESÐSFEŞFEDEÐEŞHASŞEYMÐŞE<br><br>
ELTESLEMCHEVLDCEBCTDATDELTEFhCSECDDEBCBEÐCCEVMÐTME ŞDEÐÐEHDÐE
ELÐEVZBCMEBZCZEZDBBEBCŞEÐHTTEMBFEHZBLEMZD
ELÐEVShEDKEDLECB LESÐC ŞEZENT DEZBT CEÐEVT ZEZZAHSK ZESTECCEKZE EÐEEEhDASAZA MEYEÐEMŞE
ELÐEVShEDKEDLECB LESÐC ŞEZENT DEZBT CEÐEVT ZEZZAHSK ZESTECCEKZE EÐECEHEV MEYEÐEM
elrersfyebfevşzehcveşteflccemctefczeezft ğay

cyberaskim
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 87
Yanıt Sayısı: 109
2 sene önce
3 defa ard arda okumak degil 3 defa hatasiz dogru okumak gerekir.
insizbey
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 9
9 ay önce
bu nasıl okunacak. sadece rakamlar ve harfler var
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22074 Kayıtlı Üye
  • 16498 Konu
  • 143680 Cevap
  • Son Üye benlancaster2
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)