Vefk

Bu konu Haydar tarafından 9 sene önce açıldı, 460 kere okundu ve 29 Cevap verildi.
Haydar
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 215
Yanıt Sayısı: 1140
9 sene önce

VEFK NEDiR? Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.Aşk Vefki,Bağlama Vefki,Sevgi Vefki,Muhabbet Vefki,Aşk Vefki Nasıl Yapılır,Bağlama Vefki Nasıl Yapılır,Sevgi Vefki Nasıl Yapılır,Muhabbet Vefki Nasıl Yapılır,Şirinlik Vefki,Şirinlik Vefki Nasıl Yapılır,Koruyucu Vefkler,Vefk Çeşitleri gibi ifadeler ilede tanımlanabilir.VEFK NASIL ETKİ EDER ? Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın (C.C.) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur. VEFKLER KAÇ ÇEŞİTTİR ? Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir.Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü…………..10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur. VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE HARFLER HANGİ DİLE AİTTİR ? Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar Arapça harfler ve sayılardır. VEFK NASIL YAPILIR ? Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. VEFK HARAM MIDIR?Vefk islami kurallara göre uygundur.Niyetler amellere göre yapılır.Yapıcı amaçla yapılan vefk islami kurallara göre uygundur. EBCED HESABI NEDİR ? Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler.Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem’e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. VEFKLERDE KULLANILAN İSİMLER VE KELİMELER NELERDİR ? Kişiye özel yapılan Vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri talebin kendisi veya Allah’ın (C.C.) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esma, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır. VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR ? Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir.bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa Allah’ın (C.C.) izniyle başarı oranı çok yüksektir. VEFK YAPARKEN DİKKAT DİLECEK HUSUSLAR Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk’in yapım aşamaları içinde anlatalım.Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir. BİRİNCİ AŞAMA :Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler. 1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır. 2. Dua,Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır. 3. Başarının Allah’tan (C.C.) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, Dua etmeli ve başarı Allah’tan (C.C.) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur. 4. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir. 5. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler ( Burcunu, özelliklerini, saatini….vs ) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir. 6. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde ( su hava, toprak, ateş ) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir. 7. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır. 8. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır. 9. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir. 10.Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir. İKİNCİ AŞAMA :Vefki çizerken yapılması gerekenler 11. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir. 12. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır. 13. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan (C.C.)yardım dilenmelidir. 14. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir. 15. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir Dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir. 16. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır. ÜÇÜNCÜ AŞAMA :Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler 17. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir. 18. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir. 19. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir. 20. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken Esmalar, Dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlarakesinlikle uyulmalıdır.

zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
9 sene önce
Teşekkürler Haydar çok yararlı bir konu olmuş......
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
heryerde aynı cevaplar var..farklı birşeyler bilen yok mu?zaten google aramadan vefk yazınca aynı yazılar çıkıyor..mesela vefk yaptırdım diyelim pisikolojik ve biyolojik ne gibi etkisi olur yapana ve yaptırana?kaçıncı gün sistem çalışmaya başlar?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
her yerde ayni sorular sayin elcin siz sorun biz cevaplariz
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
sordum zaten..diyelim üstadı olana hazırlattık bağlama veya barıştırma vefkini..bende veya yapılanda ne gibi belirtiler olur..manen veya his olarak..etkisi uzmanı tarafından yapılırsa nekadar zamanda etki eder sayın hun..şimdiden ilginize teşekkürederim..
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
baglama ve barisirma bilincaltinin etkisine bakar karsidaki egerki bilincalti enerjii yüksek kendine hakim olabilense uzun sürebilir fakat sizde myrcatte yazdi bende yaziyorum etkisi olurda olmazda olursa psikolojik ve biolojik yönden vücutta ve bilincinizde rahatsizliklar hissdersiniz en basta huzursuzluk tabii
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
gerginlik başağrısı gibi ozaman öyle mi?yapılan insanın kendini tutma seviyesi dirayeti yüksek olsa bile uzun zaman bile beklense etkisi görülebilir diyorsunuz yani.yanlışmıyım hun?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
simdi zor soru ben bunu diyemem kabul eden Allahim baskasi degil egerki gelecegi varsa siz sadece vefkle zamani kisaltirsiniz fakat beklerseniz aci cekersiniz yada baska arayislar sonunda tekrar kisiyí kabul edersiniz bilinmez hayatta neler vardir gerginlik bas agrisi dedigim gibi olurda olmazda evet kisinin dirayetine bagli gelmesi
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
teşekkürler..iyigünler sevgili Hun..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
hun doğru söylemiş vefk yaptırsanız bile karşısınzda ki dirayetli ve enerjisi yüksekse vefk bir yıdla bile etki etmeyebilir bu durumda ayrıca bi işlemle enerjisini düşürtmeye çalışırsanız o kişiye mazallah zarar verirsiniz bu durumda en güzel iş sizin enerjinizi yükseltmektir ki buda çok zor bir işlem
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
anladım..sadece küs olanlar da bile mi bukadar süreç kasar?birinin elinden almıyorsun..eşinden nişanlısından ayırmıyorsun..sadece ilişkindeki küslüğpü yok etmek istiyorsun..
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
yani sadece küslüğün gitmesi için de mi süreç bukadar uzar yada kasar.birinden ayırmıyorsun..nişanlısından sözlüsünden ayırmıyorsun..sadece ilişkideki küslüğü yok etmek istiyorsun..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
vefkte olayın aslı şudur. belirli bir enerjisel söz dizimi şifrelenerek ve güçlendirilerek size verilir, vefk ilk olarak işlem yapacağı kişiyle bağlantı kurar ve sizden aldığı görevini içeren enerjileri kendisinde ki güçlü enerjilerle birleştirerek karşıya yollar. bu küslük olsada böyledir ama karşıda ki kişinin enerjisi olayda ana bir etken sonuçta
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
birkaç tartışma sitesinde okumuştum sevgili myrcat..eskisinden daha çok onu düşünmek..yada arada hızlı kalp çarpıntısı olabiliyormuş..enerji yapanda nasıl ise aynı veya benzeri durumlar karşıdakinde de oluyormuş..özellikle okumalardan sonraki elementlerle buluşturma işleminden sonra..anladığım kadarıyla siz konuya hakim arkadaşlarımızdansınız..obakımdan sayfayı meşgul ediyoruz..özürdilerim..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
rica ederim, vefk işleminde kişi daha çok oldu mu olmadı mı diye kafaya takar, ama karşıda ki vefkin etkisini hisseder yani aslında yapanı veya yaptıranı tam bağlamaz,
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
etkileri tam olarak nedir acaba..konu enerji gönderilmesi ise yani..daha net yazarmısınız..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
karşıda ki kişide öncelikle sizi düşünmesi artar, yavaş yavaş hatalarını görür ve pişman olur, sonrasında hasret başlar, sonrasında bu hasret pişmanlık ve düşüncelerini alenen kendisi de kabul eder en sonunda bunu dile getirir
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
en kısa yada en uzun vade nedir?tabii 1 yıl dışında:)7gün ve 21 gün hatta 40 gün diye okuyorum ben..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
bu vefk ve enerjilere göre değişir :)
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
:)ok..sağolun anlayışınız ve sabrınız için...
ellcin
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 15
9 sene önce
sadece şu,, vefk yoktur saçmadır yalandır diyenlere sinirleniyorum okadar..detay bilmeden hemen konuya girip günahtır ayıptır çarpar diyenler var ya..kardeşim böyle bir gerçek var..ister inansınlar ister inanmasınlar..netice de hepimiz birer enerjiyiz..
MyrCat
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 184
9 sene önce
rica ederim bazıları yok dese de dedikleri için hiçbirşey yok değildir, devekuşu ne kadar kafasını kuma görsede ortada kalan gövdesidir, düşman açsa yer bitirir :)
seldas
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 21
8 sene önce
küs oldugum bırısı ıcın vefk yaptırmıstım yaklasık 40 gun oldu.ama etkılı olmadıgını dusunuyorum.karsı taraftan hala haber yok.kandılde de mesaj attım cevap bıle yazmadı.
krizalit
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 95
8 sene önce
Kişiye özel vefk hazırlanırken esma dedine kişi ismi adedini ekliyoruz ya bunu sadece okunacak esma adedi için yapıyoruz dimi. Yani misal el macid ismi celali için vefk hazırlicam adedi olan 48 le vefk hazırlaniyor kendi ismim degeriyle toplamı kadar günlük çekiliyor dogru mu? Yoksa vefk toplam değerle mi hazırkanıyor?
Kayıtlı Değil
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 1156
Yanıt Sayısı: 4566
8 sene önce
vefkler normai insanların yapabileceği yazabilecği dualar diyor um değil eline kağıt kalem alıp yazmaya çalışmakla olmaz duaları var geceleri yapılması gereken çalışmaları var vefklerin ve dahi bir çok işlem ve kolay değil vefk yazmak şiiir yazmayada benzemez
RED KIT.
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 67
8 sene önce
guncel................
krizalit
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 95
8 sene önce
vakit ayırdıgın için sagolasın zeinarda. allah iki cihanda yüzünü güldürsün inşallah...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
6 sene önce
bugünlerde forumlarımızda vefk örnekleri çoğalmaya başlayınca bu konunun da güncellenme zamanı gelmiş demektir.....
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
6 sene önce
Bugün konuyu güncellemiştim ama konular üstüne geldikçe ana sayfadan çıktı.tekrar güncellenmesi üyelerimizi merakta bırakmak isteyenlerin de merakını giderecektir.......
meto
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 38
5 sene önce
vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur bunu nasil yapcaz lutfen cevab verinde cahil ölmiyeyim
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)