Alt 29-03-13, 20:47 #1 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Firdevsi'den Ervahı Davet Etmenin Yolları

 
 
ERVÂH'I DA'VET ETMENiN SARTLARI imam Ca'feri sadık (Radiyallahü anh) der ki:

Bir kimse da'vet yapıp, Süleyman Aleyhisselam gibi ervâhtan birisini yanında hazır etmek, ervâhı kendisine mûti' edip ona hükmetmek, hazine ve defineler açmak, tılsımat bozmak, divlere hükmetmek, gaibten rızık getirtmek, bütün insanları kendine mûti' ve münkâd etmek, bir mahbubu dösegi ile yanında hazır etmek dünyada her ne türlü maksadı varsa, Allah Teala'nın izniyle bu yol ile elde eder.
(Yüce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu söz imam Ca'feri Sadık'a r.a isnad edilmis bir yalandır).


Adı geçen bu maksatların ele geçmesi için ervâh ile asinalık kesb etmek lazımdır. Da'vet ilminde becerikli olmak gerekir. Çünkü bunun gibi kâr ervâh ameliyle olur ve onların kuvvetiyle amele gelir.


Bu amelin üstadı Belinyas Hakim der ki: Bu da'vet ilmi yüce bir ilim olup Enbiya'nın yoludur. Bu yüzden bu da'vet ilmi ülema ve fadıllarla ilgilidir.

Belinyas Hakim iskender Aleyhisselamın bas veziri idi. Bu da'vet ilminde becerikli olup, tılsımat ilminde de bir benzeri yoktu. iskender Aleyhisselamın galip kuvveti kainatı zapt edip, düsmanına zafer buldugu Belinyas Hakimin da'vet ilminde becerikli olmasından dolayı idi.

Ne zaman iskender Aleyhisselam bir ordu ile savasıp aciz kalsa, Hakim Belinyas da'vet kuvvetiyle ervâhı toplar, ervâhta Tekvinleri toplayıp, maglup iken galip olurdu.


Bir yerde define olsa Hakim Belinyas o defineyi ervâha açtırıp, iskender Aleyhisselam'ın askerlerine ihsan ederdi.


Hakim Belinyas der ki: Bu da'vet ilminin sekiz sartı vardır.


Birinci sart: Hayvani olan gıdalardan yememek, kendi nefsini kendine muti etmek ve nefsine düsmanlık etmek lazımdır. Hatasız olan nefsi ruhani kuvvet bulur. Çünkü nefsi ruhanisi galip gelir ve o kisiye ervâh yakın olur. Yiyeceklerin nebati olup, her gün iki ekmek yersin. Oda yüz dirhem olmalıdır. Daima temizlik üzere olmalı ve ibadetten geri kalmamalıdır. Bu babta mugi ( ? ) fazla olur.


ikinci sart: Da'vet ehline yedi sise ve her sisede her
günün müvekkel melegin ismini, seklini, hatemini, azimetini, casusunu, tercümanını soru ve cevabını bilmek lazımdır. Çünkü da'vet ehlinin bunları bilmesi sarttır. Allah Teala nın izniyle asagıda izah edelim.


Üçüncü sart: Saatlerini ve buhurlarını bilmek lazımdır. Da'vet ehline yedi kürsi, yedi buhurdanlık, yedi cerir (ip), yedi renk elbise (Her elbisenin rengi yedi gezegen renginde olmalıdır), yedi hatabe (Odun), yedi mendil, yedi çesit medh, yedi mülükün isimleri ve Cinni büyüklerin isimlerini bilmek lazımdır. insâallahü Teala Allah Teala nın izniyle asagıda izah edilecektir.


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


 
Dördüncü sart: Da'vet sahibi büyük bir makamda, büyük bir tepede, büyük bir köskte, akar su kenarında, bir çesme yanında veya bir kapı yanında olmalıdır. Da'vet edilen yerde 24 peygamberin ismi bir kagıt veya duvar üzerinde yazılı olmalıdır. Hiç degilse Bâri ismi serifi yazılı olmalıdır. Âdem Havvâ Sît Nûh Suayb Mûsâ Lût Sâlih Üzeyr Lokmân Eyyûb ibrâhîm Dâvud Süleymân Zekeriyâ Ya'kûb ishâk Yûsuf Îsâ Meryem Hûd Hıdır ilyâs Muhammed inil Mustafâ. Dört Halife olan: Ali Osmân Ömer Ebûbekr


Besinci şart:
Da'vet sahibinin mekanında Kedi, Köpek, Katır, Horoz, Maymun, Yılan ve bunlara benzer hayvanlar olmamalıdır. Çünkü ervâh bunlardan incinir ve da'vete gelmezler. Komsulardan dahi Köpek avazı isitilmemelidir. Da'vet edilen mekana fasitleri, beynamazları ve kadınları koymamalıdır. Mekanda ok, kılıç, tüfek ve benzeri silahlar olmamalıdır. Bunun gibi silahlardan korkarlar.


Altıncı şart: Da'vet sahibi yolculuga çıktıgı zaman yanında yedi çesit mendil olmalı ve yedi türlü azaim bilmelidir. Her sehre girdigi zaman orada da'vet yapmalıdır. Sehre girecegi zaman Ahidname-i Süleymanı okuyarak buhurunu yakmalıdır. Çünkü o sehrin müvekkellerini da'vet edip, onlarla asinalık yapmalıdır. O bölügü kendine muti' edip dost etmelidir. Her ayın basında Ahidname-i Süleymanı okumalı ve buhurlarını yakmalıdır.


Ahidname'nin buhurları sunlardır; Ud, Seker, Laden, Mastaki, Centiyane ve Kündür (Beyaz olmalı) dür. Bu altı adet ıtlatın üzerine Dokuz (9) defa Ahidname-i Süleymanı okuyup yakmalıdır. Yedinci şart: Günes her ay yani otuz (30) günde bir burca tahvil (Dönmek) eder. Yukarıda yazılmıs olan burçlardır. Da'vet ehline yedi (7) Meligi da'vet etmek gerekir.


Dokuz (9) defa Ahidname-i Süleymanı okuyup yakmalıdır.


Yedinci şart: Günes her ay yani otuz (30) günde bir
burca tahvil (Dönmek) eder. Yukarıda yazılmıs olan
burçlardır. Da'vet ehline yedi (7) Meligi da'vet etmek
gerekir.


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Günes Hamel burcuna geldigi zaman Melik Ahmer'i da'vet etmelidir.

Günes Sevr burcuna geldigi zaman Melik Denhes'i da'vet etmelidir.

Günes Cevza burcuna geldigi zaman Melik Meytatarun'u da'vet etmelidir.

Günes Seretan burcuna geldigi zaman Melik Meymun'u da'vet etmelidir.

Günes Esed burcuna geldigi zaman Melik Semhures'i da'vet etmelidir.

Günes Sünbüle burcuna geldigi zaman Melik Seyyid'i da'vet etmelidir.

Günes Mizan burcuna geldigi zaman Melik Ebi Ahnef'i da'vet etmelidir.

Günes Akreb burcuna geldigi zaman Melik Ebyad'ı da'vet etmelidir.

Bunları da'vet ettikten sonra bes melik daha vardir ki, bunlar seytanlar ve divler üzerine müvekkeldir.

Dört Feristeh daha vardır ki, bunlar Allah'ın yanına yakın olanlardır. Bunların büyükleri Adem Aleyhisselam ın Mushafı serifinde izah edilmistir.

Batı üstadlarından söyle dinlenmistir; Cinnilerin Melikleri çok ciddidir. Ama her bir makamda bir takım müvekkeller olup, davet sahibi olan kimse o makamdaki müvekkelleri dahi da'vet etmelidir.

iyi bilinsin ki! Da'vet sahibi o mahallin müvekkellerini da'vet edip ele geçiremezse, bu babda maksat hasıl olmaz. Sehirde, köyde ve hepsinde bir müvekkel melek vardır ki, o cinler müvekkel melege mahkumdur.


Bilki! Cinlerin padisahı, vezirleri, kadıları, beylerbeyleri, vaizleri, hatipleri, hesap yapıcıları, müderrisleri, ögretmenleri ve casusları vardır. Bunları da'vet edip, yanında hazır ettikten sonra, o müvekkel melegi da'vet edersin. Müvekkel melek gelince söyle dersin: ''Ey


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


müvekkel olan melek! Bana bir Cin ulusu lazımdır. Ya vezirden, ya Kadıdan, ya Vaizden, ya müderristen, ya muhtesibten, ya sahından veya gayrisinden bir müvekkel Cinni istiyorum.'' O müvekkel olan melek, taleb ettigin müvekkeli verir.

Eger istersen; Melik Cinniyi yanında hazır eder ve bunlardan hacet dilersin.

Bunun için; Üç gün oruç tutup dördüncü günü büyük bir daga veya daha önce açıkladıgımız gibi büyük bir evde mendil bırakırsın.

O mendilin dairesi bir kâr sıfat olmalıdır. O mendilin etrafında Ayetel kürsi yazılı olmalıdır. Da'vet sahibi o mendilin ortasına oturmalı ve buhurunu yakmalıdır.

Kendi kitabını önüne koyup, bir kılıç ile bir harbe alıp, ikisinide kınından çıkarıp, koymalı ki, divlerden emin olur. Çünkü divler ve cinler harp aletlerinden korkarlar. Bundan sonra Beriyyan ezanını okursun.


Beriyyan ezanı budur: Mâlihun mâlihun selhevî selhevî kelkelbuvî kelkelbuvî mâhüm mâhüm mehâlikî mehâlikî kurûbi kurûbün hübüküm hübüküm hâmendi bi rabbi tevhîdi bi rabbi tevhîdi ve bi rabbi Yâsîn vel kurânil hakîmi ve ebâ Muhammed in seyyidil murselîne ihdırûnî ve etîûnî. not:alttaki resmin basıda orjinali takip edebilir siniz arapca bilenler okuyabilir beriyya eza..


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Ondan sonra Ahidname-i Süleyman bin Davudu yedi (7) defa okur ve okurkende buhurunu yakarsın.

Daha sonra her ne dilersen hacetini istersin.

Her defasında Süleyman bin Davudu okur ve basını açarsın. Her defasındada Süleyman bin Davudu okudugun zaman secde edersin.

Bilki! Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmazsa davet etsen bile davete icabet etmezler ve Melik Cinni gelmez.

Nitekim Ayetel Kürsi okunmayınca müslimanların melikini da'vet etsen, da'vete icabet etmez ve gelmez. Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmayan da'vete müvekkel melik gelmez.

Ahidname'nin gerçegi dünyada az bulunur. Bu Ahidname-i Süleyman bin Davud'un yıllarca dersini çekip otuz (30) yılda bulduk ve tecrübe ettik.

Allah c.c. a hamdolsun rast geldi. Gerektir ki; Cinlerden sana muti olmak istemeyen ve da'vet sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi müvekkel melege sikayet edersin.

Müvekkel Melek o cinniye ceza verir veya he sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi müvekkel melege sikayet lak eder.

Sekizinci sart: Da'vet sahibi olan kimse bu Ahidname-i Süleyman bin Davud'u kesinlikle bilmesi lazımdır. Ahidnamesiz da'vete gelmeleri kesinlikle mümkün degildir.


Asagıda gelecek olan Ahitname-i Süleyman azim olup, özellikle aziz tutmak lazımdır. Hak Sübhanehü ve Teala nın yüce isimleri bunun içinde zikir edilmistir.

Dünyada bu Ahidnameye sahip olmak lazımdır. Sahip olduktan sonra gerisi kolaylıkla olur. Bu fakir hatasız olarak bir harfini bile gizlemeden tamamen eksiksiz olarak yazdım ki, bu kitaba sahip olan kimseler asla zorluk çekmesin


Ahidname-i Süleyman bin Davud budur:

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü alâ mâ nekûlü vekîlün. Ve âhedetküm bi ahdillâhi ve mîsâkihi. Ve esmâihil mukaddeseti. Bi kelimâtillâhit tâmmâti. Ve bi ızzetihi ve sultânihi ve ceberûtihi. Ve tâati fî halkıhi ve azametihi. Ve arsihi ve kürsihi ve ardıhi ve semâvâtihi ve cennetihi ve nârihi fe halaktüm li süleymân ibni dâvud aleyhisselâm. En lâ yuhâliku ahdike ve lâ mîsâkıküm ve lâ an mâ yenzelallâhü ileyke min esmâihil mübâraketil meymûnetil mukaddeseti. En lâ yeûdi bi seyinmin ma'sıyetike ba'dehü yevminâ hâzâ ve zâlike yevmi kellezî tesmiyeti zâlikel yevmi min evvelihü ilâ müntehâ feizâ kürühâ hâzihil ahdi. Ve hâzel yevmillezî âhedtüm bi nebiyyullâhi beynenâ ve beyneküm kefîlün ve vekîlün ve hâzihi yütâlibüküm minkümen entüm hâliktümül hamdü min benî âdeme ve benâti havvâ ev yühâlifü ehadün min ceysiküm alâ en te'huzûhü a'lâ beriyyetehin feuhzibetüm bi zâlike ve kultüm semi'nâ ve eta'nâ. Li hâzel melikil musalleti aleynâ ve bi hâtemis sihîrilletî sehharalenâ. Lehâ ve akrarnâ bi zâlike Feytatûsin ve Mebûsin ve Evbusin ve Lestıynâbisin fe innî halaknâ ahdike ve eseruhü fî cemîı benî âdeme ve benâti havvâ. Fe ente fî halli mînâ ve min dîmâînâ ve esârinâ ve esbârinâ lihûminâ ındeke ve lâ ya'fikenâ min ba'dinâ ve ba'deke ve hâtemi süleymân ibni dâvud alel cinni ves seyâtîni. Minel islâmi alel cinni ves seyâtîni. Vel gaylânis sehharati ve ümmüs sübyâni vel âyâtihi. Ve bi hurmeti hâzihil ahdi ve lid da'veti ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


Ey Talip! Ma'lum olsun ki; Bu sekiz (8) sartı ile Ahidname-i Süleyman bin Davud'u bilmeyen da'vet yapmaya asla kadir degildir.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 29-03-13, 21:34 #2 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

tesekkürler zeinarda
__________________
Susuyorsam çaresizliğimden değil...
Bilki asaletimdendir..
Konuşursam can yakarım...Fırtınalar koparırım......Yüzü dost,özü düşmandan usandım.Dili mü'min,kalbi şeytandan usandım.
Dostum;herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım!
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 30-03-13, 00:10 #3 (permalink)
te5ir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 04-02-13
Bulunduğu yer: yeryüzü
Mesajlar: 91
te5ir is an unknown quantity at this point
te5ir te5ir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
te5ir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 04-02-13
Bulunduğu yer: yeryüzü
Mesajlar: 91
te5ir is an unknown quantity at this point
Standart

Bir kimse da'vet yapıp, Süleyman Aleyhisselam gibi ervâhtan birisini yanında hazır etmek, ervâhı kendisine mûti' edip ona hükmetmek, hazine ve defineler açmak, tılsımat bozmak, divlere hükmetmek, gaibten rızık getirtmek, bütün insanları kendine mûti' ve münkâd etmek, bir mahbubu dösegi ile yanında hazır etmek dünyada her ne türlü maksadı varsa, Allah Teala'nın izniyle bu yol ile elde eder.
(Yüce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu söz imam Ca'feri Sadık'a r.a isnad edilmis bir yalandır).

ben bu kısmı anlamadım.imamı caferi sadık bu sözü söylememişmi.veya söylenen bu sözün geçerliliği
__________________
Canı Yanan Sabretsin, Canı Yakan, Canının Yanacağı Günü Beklesin... [H.z Muhammed (S.a.v)]
te5ir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 30-03-13, 01:16 #4 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
mkaraoz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bir kimse da'vet yapıp, Süleyman Aleyhisselam gibi ervâhtan birisini yanında hazır etmek, ervâhı kendisine mûti' edip ona hükmetmek, hazine ve defineler açmak, tılsımat bozmak, divlere hükmetmek, gaibten rızık getirtmek, bütün insanları kendine mûti' ve münkâd etmek, bir mahbubu dösegi ile yanında hazır etmek dünyada her ne türlü maksadı varsa, Allah Teala'nın izniyle bu yol ile elde eder.
(Yüce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu söz imam Ca'feri Sadık'a r.a isnad edilmis bir yalandır).

ben bu kısmı anlamadım.imamı caferi sadık bu sözü söylememişmi.veya söylenen bu sözün geçerliliği

Bu sözün ona ait olduğu iddia edildiği için yalanlıyor,o söylememiştir diyoır....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 26-06-13, 21:26 #5 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 11-05-13
Mesajlar: 475
Rip Van Winkle is an unknown quantity at this point
Rip Van Winkle Rip Van Winkle isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 11-05-13
Mesajlar: 475
Rip Van Winkle is an unknown quantity at this point
Standart

Firdevsinin davetnamesinin e book halini okudum...Bir melek daveti için aynen şunları yapmak gerekiyor diyor:
Bi it alınır ağzı bağlanır ağzı sıkıca bağlansınki itin sesi çıkmasın .Sonra bir kaba sirken doldurulur it içine atılır kapağıda kapatılır.Daha sonrasında üstüne hatem yazılıp dualar okunur.
Bu gerçektende çok iğrenç bir melek böylemi çağrılır?Firdevsinin davetnamesi hakkında şüphelerim var...
Rip Van Winkle isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 26-06-13, 22:43 #6 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

melek diye anlatılan belki de cinlerdir....zira bir canlıya eziyet edilerek ancak süfliler çağrılır....hatalı bir çeviri de olabilir....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 17-11-13, 23:22 #7 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 13-11-13
Mesajlar: 9
Navon is an unknown quantity at this point
Navon Navon isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 13-11-13
Mesajlar: 9
Navon is an unknown quantity at this point
Standart

Ben tüm davetci arkadaşlara bu davete icabet ettirilen; davete icabet diyorum zira ekseriye işin mahiyeti böyledir. tabiî bazı istisna muharebeler müstesna. Neyse diyeceğim o ki hangi daveti yaparsanız yapın zaman ; 02:00 ile 03:30 arası olsun. Özellikle bu iş ile yeni haşır neşir olanlar tecrübeleriniz bu türlü olsun..
Navon isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 18-11-13, 01:46 #8 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,158
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

bu konu tamamen bilgilendirme amaçlı verilmiştir uygulama yapılsın diye değil.......o nedenle de saatin pek bir önemi olmasa gerek.....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 02-12-16, 16:18 #9 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-04-12
Mesajlar: 239
rebaka is an unknown quantity at this point
rebaka rebaka isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-04-12
Mesajlar: 239
rebaka is an unknown quantity at this point
Standart

Allah razı olsun emeğine sağlık.
rebaka isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Etiketler
da'vetname, firdevsi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Secde Etmenin Bir Büyük Sırrı apolat Enerji Okulu 9 16-03-15 08:49
Firdevsi ve Davetnamesi zeinarda Lahutiye Havas İlmi 5 29-03-13 21:26
Firdevsi'den Sahratun Nar Hikayesi zeinarda Lahutiye Havas İlmi 1 29-03-13 20:15
Şahsi Davet Sİhab Lahutiye Havas İlmi 1 15-12-12 00:56
Sıkıntıları Bertaraf Etmenin 3 Yolu aysima Lahutiye Sıkıntı Duaları 0 19-10-12 15:46


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:28.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017