Alt 17-09-11, 21:01 #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart Yasin Suresinin Havvası

Yasini Şerifin Havvası
İmam cağferi sadık hazretleri buyurduki: Yasini şerifte hakk tealanın 82 ismi şerifi vardırki, yasini şerif dahi 82 ayettir, Rabbül âlemin her ayette bir esmai ilahiyi yazdırdı. İsmi azam dahi bu surei yasin de mevcuddur, Bir kimse bu yasini şerifi duası ile beraber okusa birçok havvasına mazhar olur. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her okumayı murad ettiğinde arkanı ricali gaybe vereceksin, ondan sonra okuyacaksın.1.Havvası budurki:

Evvela 3 gün oruç tutup hayvanattan meydana gelen şeylerden kaçın ve dahi çok su içmeyip çok yemek te yemeyeceksin. Ve her gün 3 kere bu mubarek sureyi duası ile beraber oku, 3 gün sonra yeşil giysili müslüman cinler hakk tealanın fermanı ile sana muti olup her ne dilersen her ne murad edersen fıl hal emrini yerine getirirler.


2.havvası budurki

Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi içine daha evvelden işaretlemiş olduğun bir altın koy. Para kesesinin ağzını iyice mühürle. Ve hergün ve gecede bu yasin suresini duası ile beraber 3 defa oku. 40 böyle devam et. 40 gün tamam olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin ağzını aç. İçine hakk tealanın katından 40 tane altın gelir. Evvelden işaretlediğin altını almayıp diğerlerini alıp harcarsın. Ve hergün kesenin içinde 40 tane altın bulursun. Amma şartı budurki kimseye sırrını söylemeyeceksin.


3.havvası budurki
Çarşamba günü iyi bir saatte bu mubarek yasini şerifi duası ile beraber kâfur ile bir kâğıda yazıp hürmet ve tazim ile başında taşısan, bir peri kızı sana müptela olup asla yanından ayrılamaz. Nereye gitsen seninle beraber gider. Her ne muradın varsa fil hal reva eder. Toprak altındaki definelerden habe verir.


4.havvası budurki
Eğer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad edersen. 3 gün riyazetli oruç tutup murad ettiğin şeyin niyyetine bu yasini şerifi duası ile beraber 3 kere oku. Asla şüphe etme. Bu mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye murad etti isen nesneyi alıp getirirler.


5.havvası budurki
Eğer dilersen tayyi mekân edersin. Yasini şerifi duası ile beraber bir parça kurt derisine yazıp sağ pazuna bağla. Bir yeşil sırçalı Çömleğe su doldurup suyun üstüne 3 kere yasini şerifi duası ile beraber okuyup üfür, sonra o su ile abdest alıp 2 rekât namaz kıl. Ya rabbi beni falan yere götür deyip gözlerini kapat. yasin hürmetine dilediğin yere fil hal götürürler. Ve eğer o deriyi daima kolunda taşısan cümle nas ve cümle cinlerin yanında heybetli olursun.6.havvası budurki
Bir akarsuyu yoğurt kıvamına getirisin veya insan gibi konuşturursun. Şöyleki yasini şerifi baştan sona oku, her mübin de şöyle de: ilahi surei yasini şerif hürmetine, dua yı mübin hürmetine, bu dua içindeki isimlerinin hürmetine, bu dua ya dil verip konuştur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip konuşur. Her ne söylerse sende hemen ‘lebbeyk lebbeyk’ dersin.
Veya hutta ey su yoğurt gibi ol dersin, hemen yoğurt kıvamına gelir. Veya ey su Fermanı ilahi tersine ak dersin, fil hal tersine akar.


7.havvası budurki
Her ne için okursan oku fil hal muradın hâsıl olur, Dilersen gökyüzünde uçarsın, 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa yasini şerifi duası ile beraber oku. Her gün gusül abdesti alıp daima abdestli ol, 3 gün sonra 2 rekât namaz kıl, birinci rekatte 1 fatiha 40 ihlâsı şerif oku. İkinci rekatte 1 fatiha 30 ihlâs oku ve ettahiyyatu okumayıp onun yerine 10 ihlâs oku. Sonra 7 defa yasini şerifi duası ile beraber oku, derhal muradın hâsıl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve eğer bir mezardaki ölü niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuşturur.


8.havvası budurki
3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 kere yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün tamam olunca düşmanını helak etmek için 7 defa oku, biter bitmez düşman helak olur. Eğer tecrübe etmek istersen 7 kere bir koca kaya üzerine oku, koca kaya tuz gibi paramparça olur.


9.cu havvası budurki
Eğer dilersen bir ağacı veya bir kayayı bir yerden başka bir yere götürürsün. 3 gün riyazetli oruç tut, hergün 3 kere yasini şerifi duas ile beraber oku. 3 gün tamam olunca gusül abdesti alıp 7 defa yasini şerif oku her mübine geldikçe ‘ fermanı hakk’ de, ve her mübin duasını okuduktan sonra ‘ilahi kendi esmaların hürmetine, birliğin hürmetine, yasini şerifin hürmetine, kuranı kerimin kalbi hürmetine, mümin kullarının kalbi hürmetine falan ağacı kökleri ile beraber toprağı ile beraber falan yere götür’ dersin. Hakk teala hazretlerinin emri ile ağaç yerinden kalkıp işaret ettiğin yere gidip oraya gömülür.


10.havvası budurki
Kötürüm felç ve sonradan kör olanları tedavi edersin. 17 gün riyazetli oruç tutup her gün zeytinyağı üzerine yasini şerifi duası ile beraber 7 defa şifa niyetine okursun. 17 gün sonra hastalıklı yerine sürsen, biiznillah şifa hâsıl olur.


11.havvası budurki
Dünyada çok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duası ile beraber bir kurt derisine yazıp taşı, hergün daha fazla mal ve mülke malik olursun.


12.havvası budurki
Eğer düşmana yılanları ve akrep leri musallat edip helak etmek istersen. 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa bu yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün sonra bir yılan kabuğu (yılanın soyduğu derisi) alıp üzerine 7 defa bu mubarek surei yasini duas ile beraber okuyup üfür, sonra yılan kabuğunu alıp zeytinyağına bulayıp ‘falan oğlu falanın üstüne 1000 tane yılan ve 1000 tane akrep yolladım, gidip öldürün dersin’ fil hal düşmanın üzerine yılanlar ve akrepler hücum edip saldırıp öldürürler.


13.havvası budurki
Kendine vird edinip her gün 3 kere okusan sabah namazından sonra 1 kere öğle namazından sonra 1 kere yatsı namazından sonra 1 kere okusan, çok azim faideler hâsıl olur. Hakkı ile tahareti kâmil üzere okumaya devam etsen 3 ler sınıfına ismini yazarlar.
14.havvası budurki
Eğer dilersen cümle yılanları ve çıyanları akrepleri kendine musahhar edersin. Nereye gitsen seninle beraber gelirler. 3 gün riyazetle oruç tut. 3 gün tamam olunca Bir yılanı tutup ödünü al, sonra üzerine yasini şerifi duası ile beraber 1 kere oku, sonra yılanın ödüne zağferan ve gül suyu katıp iyice ezip hâsıl olan suyu alıp, o su ile yasini şerifi bir kâğıda yaz. Her nereye gitsen yılanlar ve çıyanlar musahhar olup itaat ederler. Eğer yılanları çıyanları akrepleri bir yere toplamayı dilersen, hemen bir defa yasini şerifi duası ile beraber okuyup, yasini şerifin ve içindeki esmai ilahilerin hürmetine ey yılanlar ey akrepler ey çıyanlar benim yanımda toplanın dersin, Biemrillahi teala ne kadar yılan çıyan akrep varsa hepsi yanında toplanırlar, öyleki uçsuz bucaksız mahşer yeri gibi olur. Bundan sonrada bir şehre varsan o şehirde bir insanoğlu kalmayıp hepsi kaçar gider. Dilersen hepsini bir memleket üzerine yollayıp o memleketi harap ve perişan edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.


15.havvası budurki
Eğer dilersen kimse sana düşmanlık edemez. Çarşamba günü yazıp taşı. Biemrillah kimse düşmanlık edemez. Halk içinde heybetli olursun. Şartı budurki daima abdestli olacaksın.


16.havvası budurki
Eğer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri hakk teala senin kalbine ilahi kudret ile nakşeder öğretir. Şöyleki yasini şerifi duası ile beraber, temiz kullanılmamış bir tabağa zağferan kilab misk ile yazıp ondan sonra üzerine gül suyu döküp yazıyı boz. Hâsıl olan suyu alıp bir şişede muhafaza et. 40 gün sabah aç karnına bir miktar iç. Dünyada herne ilim varsa hepsi hakk tealanın emri ile kalbine bir bir nakş olur. İlham ile hepsini öğrenirsin.


17.havvası budurki
Eğer dilersen hafızan çok kuvvetli olup duyduğunu asla unutmazsın. Yasini şerifi duası ile beraber misk zağferan ile yazıp taşısan. Asla duyduğunu okuduğunu unutmazsın.18.havvası budurki
Eğer bir malın kaybolsa, 3 gün riyazetli oruç tutup hergün niyet edip 3 kere okusan, herneki kayboldu ise ervah bulup geri getirir. Ve eğer bir yerde padişah dahi olsan, padişahlık elinden alınsa, yasini şerif hürmetine ol nimet sana geri verilir.


19.havvası budurki
Eğer dilersen bir evde kimse kalmayıp hepsi kaçar gider. 3 gün oruç tutup hergün 3 kere oku, 3 gün tamam olunca bir kâğıda yasini şerifi duası ile beraber yazıp düşman evinin duvarına göm. Kimse kalmayıp hepsi kaçıp giderler.


20.havvası budurki
Eğer dilersen bir kişiyi kendine muhkem âşık edersin. 3 gün riyazetli oruç tutup hergün 3 kere oku. 3 gün tamam oluca bir keten iplik alıp üzerine 3 kere okuyup ateşte yak. Külünü alıp yemeğe katıp matluba yedir. Fil hal âşık


21.havvası budurki
Bir kâğıda misk zağferan ve kâfur ile yazıp taşısan, cümle nas senin heybetinden edebinden utanırlar. Herkese sevgili olursun.


22.havvası budurki
Taharet ile hergün 3 kere okusan, cümle nas ve cümle mahlûkat emrine itaat ederler.

Ey azizi bu yasini şerifin şerhi daha çoktur. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik. Hâsılı kelam hergün 3 kere okumak kibriti ahmerdir.


kaynak:imam cağferi sadık hazretlerinden


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 18-09-11, 06:05 #2 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
_________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 03-10-11, 09:34 #3 (permalink)
isra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 01-10-11
Mesajlar: 21
isra is an unknown quantity at this point
isra isra isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
isra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01-10-11
Mesajlar: 21
isra is an unknown quantity at this point
Standart

(hergün ve gecede bu yasin suresini duası ile beraber) derken yasini şerif ve yanında ne okuyacağız anlayamadım ? okunması gereken derken kastedilen sureyi ve duayı gönderebilirmisiniz??
isra isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-10-11, 09:45 #4 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Sevgili isra.
Bunlar Yasin suresinin havasslarıdır.
Orda yazılanlar gibi uygularsın.
Yazdığım gibi uygulanır.
Başka bir ek veya dua olsaydı eklerdim.
Ancak yasin suresinden sonra okunan dualar vb vardır.
Onlarıda googlede bulabilirsin.

Bu havaslar yasin suresinin çeşitli havasslarıdır.
Yasin suresi İle yapılır

Buyur: Allahumme ınnı es''eluke sabran cemıyla ve kalben selıyma
ve lısanen zakıra
Ve duaen mustecaba ve kıtaben yemıyna ve rızkan halala
ve neıymen mukıyma
ve ve cenneten ve hayıyrah
ve nadratan ve surura
ya kadıyel hacat
Ya mucıybed deavat, ya ka$ıfed durrı vel bellıyat, ya alımes sırrı vel hafıyyat
ıkdı hacetı fıı hazıhıss Saatıl mubarakatı bı hurmetı yasıyn
Vel kuranıl kerıym
fe ızaa kada emran fe emran fe ınnema yekulu lehu kun feyekun
Fe subhanellezı bı yedıhı meleketu kullı sey''ın ve ıleyhı turceun
ve sallellahu ala seyyıdına muhammedın ve ala alıhı ve sahbıhı ecmeıyn

Sevgi ve saygıyla

Konu By Ares tarafından (03-10-11 Saat 09:49 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 03-10-11, 10:18 #5 (permalink)
isra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 01-10-11
Mesajlar: 21
isra is an unknown quantity at this point
isra isra isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
isra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01-10-11
Mesajlar: 21
isra is an unknown quantity at this point
Standart

Allahrazı olsun harikasınız Çok teşekkür ettim.
isra isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-10-11, 10:29 #6 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
isra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Allahrazı olsun harikasınız Çok teşekkür ettim.
Rica ederim kardeşim.
yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
Sevgi ve saygıyla
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 03-10-11, 10:39 #7 (permalink)
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,225
superisi is on a distinguished road
superisi superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,225
superisi is on a distinguished road
Standart

Eline Sağlık Vetala,Yasini Şerif Kuranın Kalbidir.Böyle Güzel Bir Paylaşımda Bulunduğun İçin Teşekkürler
__________________
Bir şey yap .. Güzel olsun,
Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle,
Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör,
Veya; Güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse Güzel bir şeye başla...
...Ama hep güzel seyler olsun,
Çünkü "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." Geç kalmayasın! ''

[Şems-Tebrizi]

superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-10-11, 10:46 #8 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
superisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline Sağlık Vetala,Yasini Şerif Kuranın Kalbidir.Böyle Güzel Bir Paylaşımda Bulunduğun İçin Teşekkürler
Beğendiğine sevindim superisi.
Gösterdiğin incelik ve hasssasiyet için ben teşekkür ederim.
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 06-10-11, 15:30 #9 (permalink)
dilara12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 07-08-11
Mesajlar: 332
dilara12 is an unknown quantity at this point
dilara12 dilara12 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
dilara12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 07-08-11
Mesajlar: 332
dilara12 is an unknown quantity at this point
Standart

emeğinize sağlık sayın vetala çok değerli bir paylaşımda bulunmuşsunuz..
dilara12 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 06-10-11, 16:26 #10 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Beğendiğine Sevindim değerli Kardeşim.
___________________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
yasin suresi, yasin suresinin sırları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Havvası Yasini Şerif kamer Lahutiye Havas İlmi 30 28-09-17 19:09
İhlas Suresinin Havasi LâL İstek Ve Hacet Duaları 6 13-11-15 20:45
Fatiha Suresinin Sırları LâL Sureler Ve Ayetler 11 26-10-15 18:08
Fatiha Suresinin Fazileti Bihter Sureler Ve Ayetler 1 24-03-13 21:19
İhlâs Sûresinin Sırları LâL Sureler Ve Ayetler 1 27-07-12 03:56


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:08.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017