Gizli İlimler Sitesi

Gizli İlimler Sitesi (https://www.lahutiye.com/)
-   Lahutiye Havas İlmi (https://www.lahutiye.com/lahutiye-havas-ilmi/)
-   -   Yasin Suresi Havası (https://www.lahutiye.com/lahutiye-havas-ilmi/791-yasin-suresi-havasi.html)

lahutiye 25-07-11 15:06

Yasin Suresi Havası
 
Yâsîn suresinin tecrübe edilmiş hassalarından biride, Şaban
ayının ondördünü onbeşinci geceye bağlayan Berât gecesinin
gece yarısı Allah c.c. rizası için üç (3) defa Sûre-i Yâsîn'i şerifi:

Birincisi: Uzun ve sihhatli bir ömür için.

İkincisi: Her türlü belanın defi için.

Üçüncüsü: Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç olmadan güzel
geçinmek niyeti ile okursun. Yâsîn'i 3 defa okuduktan sonra her
okumanın sonunda, 10 defada aşağıdaki duayı okursan, Allah c.c.
bunu yapan kulunu o sene zarfında kazasız, belasız, sihhatli ve
namerde muhtaç olmadan huzurlu bir şekilde geçindirir.

Yâsîn'i her okumanın sonunda 10 defa okunacak dua budur:


İlâhî cûdüke dellenî aleyke ve ihsânüke karrabenî ileyke eşkû
ileyke mâ lâ yahfâ aleyke ve eselüke mâ lâ ya'siru aleyke iz
ılmüke bi hâlî yekfî süâlî yâ müferrice kürbil mekrûbîne ve
ferric annî mâ ene fîhi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimîne festecebnâ lehü ve necceynâhü minel ğammi
ve kezâlike nüncîl mü'minîne allâhümme zel meni ve lâ
yümenni aleyhi yâ zelcelâli vel ikrâmi ve yâ zet tavli vel inâmi
lâ ilâhe illâ ente zaheral lâcîne ve câral müstecirîne ve
me'menel câifîne ve kenzet tâlibîne allâhümme in künte
ketebtenî ındeke fî ümmil kitâbi şekiyyen ev mahrûman ev
matrûden ev mukteran aleyye fir rizkı femhu allâhümme bi
fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî vaktâra rizkî vesbutnî
ındeke fî ümmil kitâbi seîden merzûkan müveffekan lil hayrâti
fe inneke kulte ve kavlükel hakku kitâbikel münzeli alâ lisâni
nebiyyikel mürseli yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü
ümmül kitâbi eselüke allâhümme bi hakkit tecelliyel a'zami fî
leyletin nısfi min şehri şa'bânel mükerremilletî yüfraku fîhi
külli emrin hakîmin ve yebramü en tekşife annâ minel belâi
mâ ente bihi a'lemü inneke entel eazzül ekrami ve sallallâhü
alâ seyyidinâ Muhammed in nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve
sahbihi ve sellem.

selam ve dua ile

Hun 13-04-13 16:00

Allah razi olsun emegine saglik


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:33.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.