Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 22-10-11, 00:04 #1 (permalink)
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
superisi superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
Standart Surelerin Havvası (İmam-ı Cafer)

İmam Caferin (A) Havass-ı Kuranı
İmam Cafer-i Sadık aleyhis-selam Kuran-ı kerim sureleri hakkında buyurdu ki:
Bakara suresi
Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur.
Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü
sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan korku duymaz.
Bu sure yazılıp masrunun üzerine asılırsa Allahu tealanın izniyle sara zail olur. Bunda
sayılamayacak kadar çok faydalar vardır.
Ali İmran suresi
Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle
hamile kalır.
Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve
bol rızık verir.
Nisa suresi
Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin duvarının
bir yerine konulursa o hane halkı arasında sulh ve muhabbet olur. Dışarıdan kimse onların
huzurunu bozamaz, dışarıdan gelen o hane içinde kabul görmez.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yağmur suyu içine konulur. Kendisinde korku olan
birine içirilirse korkusu zail olur.
Maide suresi
Bu sure yazılıp bir sandığa veya haneye ya da dükkan ve benzeri bir yere konulursa
orada bulunan meta’ ve mal çalınmak ve benzeri afetlerden muhafazada olur.
Bu şekilde yazılmış bir mal yol üstünde eşkıya ve hırsızlara dahi denk gelse Allahın
izniyle korunur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu aç bir kimseye içirilirse doyar, susamış içerse
susuzluğu gider. Su ve ekmeğin olmayışı o kimseye zarar veremez.
En’am suresi
Bu sure misk ve zaferanla bir kağıt üzerine yazılıp ara vermeden üç gün içilirse içen
kimse daim iyi nazarla bakar. Sui nazarı terk eder. Bu sudan içen kimseden ağrılar geçer,
şişlikler ve dalak hastalıkları zail olur.
Bir hayvanın üzerine asılırsa bütün korkutucu afet ve belalardan muhafazada olur.
Zayıflıktan ve vakitsiz hastalıklardan korunur.
Gecede bir defa okunmaya devam edilirse, vakitsiz hastalıklardan, kaza ve beladan
emin, gün boyunca muhafazada olunur.
Arabi ayın evvelinde hulus-ı kalble iki rekat namaz kılınır, her iki rekatta da bu sure
okunur. Sonra dua edilirse o ay içinde bütün istenmeyen kötü şeylerden, korku ve hastalıktan,
kazadan beladan, afetlerden emin ve muhafazada olunur.
Araf suresi
Bu sure gül suyu ve zaferanla yazılıp üstte taşınırsa yırtıcı hayvanlardan emin olunur.
Nazardan ve halkın hilesinden muhafazada olur. Göğüs ağrısı zail olur. Yol kesiciden,
düşmandan ve yılandan emin ve muhafazada olur.
Enfal suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hiçbir zaman mahkemede haksız çıkmaz, kendi aleyhine
hiçbir kanıt bulunmaz. Her zaman hakkı korunur, haceti yerine getirilir. Hiçbir zaman
mağlup olmaz.
Kaza belalardan Allahu tealanın izniyle emin ve muhafazada olur.
Bera’a suresi
Bu sure yazılıp bir seccade altına ya da bir haneye konulursa hırsızdan muhafazada
olunur. Bunu üzerinde taşıyan kimseye saldırsalar dahi onu yenmeye kadir olamazlar.
Bir haneye veya iş yerine konulursa yanmaktan ve ateşten emin olunur. Bütün o belde
yansa bile o mekana zarar erişmez ve muhafazada olur.
Bu sure bir kap içerisine yazılıp üzerine su konulur. Bedeninde yanma olan kimse bu
suyla yıkanırsa hararet zail olur.
Yunus suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Bütün
halk o hane halkını itham etse bile her türlü itham ve iftiradan aklanırlar. Onlar lehine deliller
zuhur eder.
Bu sure bakır bir kap içerisine yazılır, hırsızlığından şüphelenilen kimselerin isimleri de
eklenip suyuyla bu kapta hamur yapılır. Bu hamurdan ekmek yapılır, şüpheli kimselere
verilir. Hırsız olan kimse bu lokmayı kesinlikle yutamaz ve suçu ortaya çıkar.
Hud suresi
Bu sure ceylan derisi üzerine yazılıp üstte taşınırsa Hak teala o kimseye güç ve kuvvet
bahşeder. Yüz kişiyle mücadeleye girse onları yener, galip olur. Onunla mücadele eden
kaybeder ve korkuya düşer, kuvveti zayıflar.
Aynı şekilde yazılıp üstte taşınmaya devam edilirse, taşıyan kimseyi her gören onun
celal ve heybetinden korkuya kapılır. Huzurunda hiç kimse onun aleyhinde konuşmaya
cesaret edemez.
Yine taşıyan kimse bir na’ra atarsa işiten kimsenin ödü kopar.
Zaferanla yazılıp üç gün sabah ve akşamda suyu içilirse kalbi kuvvetlenir. Gecede ve
gündüzde hiçbir zaman, vahşi hayvanlar arasında kalsa bile korkuya düşmez. Üzerine
saldırsalar bile hiçbir cinin korkutucu görünüşünden korku duymaz.
Yusuf suresi
Bu sure yazılıp eve konulur. Üç gün durduktan sonra çıkarılıp evin dış duvarına
konulursa, o kimse her zaman hayır için çağrılır. Hayırlı davetler alır, her davet eden hacetine
yerine getirir.
Bu sure yazılıp suyu içilmeye devam edilirse Allahu teala o kimsenin rızkını
kolaylaştırır. Beklenmedik yerden rızık kapıları açılır.
Ra’d suresi
Bu sure karanlık bir gecede yatsı namazından sonra, ateşin ışığında bir kağıt üzerine
yazılır. zalim bir kimsenin kapısına gömülürse zulüm yapmaktan eli çekilir, dili susar.
Yaptığının aksine davranmaya başlar, zulme yeltenirse kalbi sıkışmaya başlar. Zalim ve
müstahak olmayandan başkasının kapısına konulmaması gerekir.
İbrahim suresi
Beyaz bir kumaş parçası üzerine yazılır. Küçük bir çocuğun koluna bağlanırsa
korkudan, belenden ve ağlamaktan emin ve muhafazada olur. Eğer süt emmiyorsa emmeye
başlar.
Hicr suresi
Bu sure zaferanla bir kağıt üzerine yazılır. Sütü az olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır.
Bir kağıt üzerine yazılıp bir keseye veya cüzdana konulur. Her nereye gidilirse rızkı ve
işi gücü artar. Hiç kimse onun alış verişine ulaşamaz. Ticaretinden herkes memnun olur.
Nahl suresi
Bu sure yazılıp bir bahçe veya bağın duvarına konulursa, oradaki bütün ağaçlar
meyvelerini döker. Mahsulat heba olur.
Bir haneye konulursa o haneden bulunanların hepsi darmadağın olur. Halleri perişan,
işleri harap olur. Zalim ve müstahak olmayan kimse dışında kesinlikle uygulanmaması
gerekir.
Subhan suresi
Bu sure bir ipek üzerine yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse hedefe atılan her atış
isabet eder. Hiçbir zaman hedefi şaşırmaz.
Bir kağıt üzerine yazılır. Konuşmada zorluk çeken çocuğa içirilirse nutku açılır.
Konuşması düzelir, rahatlıkla konuşmaya başlar.
Kehf suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bir eve veya bir
mekana konulursa fakirlikten kurtulunur. Borçlar kolayca ödenir. O hane halkı sıkıntı ve
ezadan emin olur. Asla hiç kimseye ihtiyaç duymaz.
Bir kağıt üzerine yazılıp buğday ya da mahsulat ambarına konulursa böcek, güve ve
benzeri zararlı haşaratlardan emin ve muhafazada olur.
Meryem suresi
Bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bu cam şişe bir haneye
konulursa o hanede saadet ve hayır çoğalır. Rüyalarında bile güzellikler ve hayır görülür. O
haneye her kim gelse hayır bulur.
Bir evin duvarına ya da bir kağıt üzerine yazılıp evin duvarına konulursa yıkılmaktan
muhafazada olur. İçinde olanlar ve o hane afetlerden hırsızdan korunur.
Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde korku olan bir kimseye içirilirse korkudan kurtulur.
Taha suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yeşil bir ipek içerisine sarılır. Kız istemeye giden
dünürcüler bunu üzerinde taşıyarak kız istemeye giderlerse reddedilmezler. İşleri kolaylıkla
hal olur, hacetleri gerçekleşir.
Birbiriyle kavgalı bir topluluk veya aile içine konulursa araları sulh olur. Kavgaları
kesilir.
Herhangi birinden ya da bir zalim, inat kimseden haceti olan bunun suyundan içip
giderse haceti kolayca yerine getirilir. Her ne kadar zalim ve muannid kimse dahi olsa
kendisine yumuşak davranırlar.
Bir kağıda yazılıp suyuyla gusül alınırsa halkın gözüne güzel ve şirin görünülür.
Güzelliği artar, her gören gözünü ayıramaz, gönüller ona celb olur.
Enbiya suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp uykusu bölünen, endişe, düşünce, korku veya
hastalıktan dolayı uykusuzluk çeken kimsenin yastığına konulursa rahatça uyur. Uykusu
bölünmez, uykusu da kaçmaz.
Hacc suresi
Bu sure ceylan derisi üzerine yazılır. Bir gemiye konulursa her ne kadar fırtınaya
tutulsa bile emn ve muhafazada olur.
Bu sure yazılıp suyu bir zalimin veya müstahak olan bir kimsenin bulunduğu yere
serpilirse orada oturdukça gam ve kederden kurtulamaz. Her zaman hüzün ve merak içinde
olur. O yer ve mekandan başka bir yere gitmedikçe bu ahvalden kurtulamaz.
Müminun suresi
Bu sure üç gün üçer defa yazılır. Geceleyin yeşil bir ipek içerisine sarılır. İçki içen bir
kimse bunu üzerinde taşırsa asla bir daha içki içmez, içkiden nefret eder hale gelir.
Nur suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Gece uykusunda ihtilam olan kimsenin elbisesine asılır
veya yastığına konulursa ihtilamdan emin olur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse, içen kimse cima’dan kesilir. Kendisinde
şehvetten hiçbir eser kalmaz.
Furkan suresi
Bu sure üç defa yazılıp üstte taşınır. Taşıyan kimse hiçbir bineğe binmeden üç gün
durmaksızın yürümeye muktedir olur. Hatta yorgunluktan ölene dek yürüyebilir.
Bu sure üstte taşındığı halde alış veriş yapan bir topluluğun arasına girilirse o alış veriş
neticelenmez. Alış veriş olmaz, orada olanlar da dağılırlar.
Bu sure yılan veya benzeri zararlı hayvan olan bir deliğe okunursa o hayvan oradan
çıkar. O delikte duramaz olur hatta çıktıktan sonra ölür.
Şu’ara suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp süt beyaz bir horoz üzerine asılır. Define veya sihir
olduğundan şüphelenilen bir yere bu horoz bırakılırsa, gidip gömülü olan şeyin üzerinde
durur. Orası kazılınca define veya sihir her ne varsa bulunur.
Boşanmaktan korkan bir kadın bunu üzerinde taşırsa Allahın izniyle araları sulh olur,
boşanmaktan emin olur.
Bu sure yazılıp bir mekana gömülür ya da suyu serpilirse o yer harap olur.
Neml suresi
Bu sure geceleyin, hiçbir yeri kesilmeden tabakalanmış bir ceylan derisi üzerine veya
muz kabuğuna ya da aharlanmış bir kağıda yazılır. Sandık içinde muhafaza edilip bir haneye
konulursa o hane yılan, akrep, sivrisinek ve benzeri zararlı haşarattan emin ve muhafazada
olur.
Kasas suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Köle veya bir hayvan üzerine asılırsa, kaçmasından,
hıyanetinden ve zarar vermesinden emin olunur.
Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde dalak hastalığı, ciğer ağrısı veya karın şişliği olan
bir kimsenin üstüne asılır. Bir nüshasıyla da yağmur veya kaynak suyuna konulup gusül
alınır ve suyu içilirse bu hastalıklar ve ağrılar zail olur. Ağrıları diner, şişlikleri iner.
Ankebut suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp hummalı bir kimseye içirilirse zail olur. Ondan
kaynaklanan dert ve elem bir daha geri gelmez.
Bir kağıda yazılıp suyu içilirse kalb genişler ve şenlenir. İçen insan kıpır kıpır olur,
yüreği genişler.
Suyuyla yüz yıkanırsa yüzü güzelleştirir.
Bu sure yatağa girildiği zaman parmakla göbek çizildiği halde bu sure okunursa sabaha
kadar deliksiz uyunur.
Rum suresi
Bu sure kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulup hastalanması istenilen
bir kimsenin hanesine konulur ya da gömülürse o hanede olan herkes hasta olur. O haneye
dışarından giren kimse dahi hasta olur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp toprak bir kap içerisine konulur. Üzerine yağmur suyu
konulup hastalanması istenilen düşmana içirilirse hastalığa duçar olur.
Lokman suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hummaya fayda verir.
Eliflam mim secde suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sara’ gibi illetlerden emin
olunur.
Ahzab suresi
Bu sure ceylan derisi üzerine veya bir kağıda yazılır. Kısmeti kapalı bir kimsenin ya da
kızın üzerine asılırsa talibi ve isteyeni çok olup tez zamanda evlenir.
Sebe’ suresi
Bu sure bir kumaş üzerine yazılır. Bütün zarar verici haşarattan ve zararlarından emin
olunur.
Bir kağıt üzerine yazılıp suyu, çarpıntı olan kimseye içirilirse bu illet ondan zail olur.
Fatır suresi
Bu sure bir sofraya yazılıp saklanır. İstenen bir kimseye o sofra konulursa yazı orada
durdukça o mekandan ayrılamaz.
Bu sure yazılıp bir kimsenin odasına haberi olmaksızın konulursa, bu yazı orada
durdukça oradan ayrılmaya muktedir olamaz.
Bir kağıt üzerine yazılıp bir hayvanın üzerine asılırsa afetlerden ve çalınmaktan emin
ve muhafazada olur.
Yasin suresi
Bu sure gül suyu ve zaferanla yedi kere yazılır. Günde bir defa olmak üzre yedi gün ara
vermeksizin içilirse hafıza çok kuvvetli olur. Duyduğunu hiç unutmaz. Halkın gözünde kadri
yüce olur.
Bir kağıt üzre yazılıp üstte taşınırsa nazardan, cin ve delilikten, zarar verici hayvanat ve
ağrılardan emin ve muhafazada olunur.
Saffat suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulur. Bu cam şişe de bir
sandık içine konulursa o hanede cin görülmüşse çeker gider, uzaklaşır. Bu yazılan sandıkta
durdukça hiç kimseye bir zarar veremez.
Bir kağıt üzerine yazılıp titreme illetine yakalanan kimse bunun suyuyla gusül ederse
bu illetlerden kurtulur.
Sad suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp cam bir kap içerisine konulur. Zulüm ve adaletsiz
davranan bulunduğu mekana gömülürse üç gün geçmeden foyası meydana çıkar. Hor ve zelil
olup işleyeceği işi işleyemez. Darlık ve sıkıntıya düşer, hastalıklara duçar olur.
Zümer suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp kola bağlanır ya da yastığa konulursa her gören hayır
ve övgüyle bahseder. Bütün halk onu sever, büyük izzet ve hürmet gösterir.
Gafir suresi
İmam Cafer A buyurdu ki; muhakkak hamimlerin çok fazilet ve havassı vardır. Bu sure
bir kağıt üzerine yazılıp bağ veya bir bahçenin duvarına veya içine konulursa oranın meyvesi
çok, bereketli ve lezzetli olur.
Yine bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkan ya da işyerinin duvarına konulursa oranın
ticareti, alış verişi artar.
Bir kağıt üzerine yazılıp yara ve çıban, korku illeti olan kimsenin üzerine asılırsa şifa
bulur. Bu illetlerden kurtulur.
Korku ve sabırsızlık illetine tutulmuş kimse için de yazılırsa şifa verir.
Bir kağıda yazılıp suyuyla hamur yapılır. Bu hamurdan ufak ekmekler yapılır. Sonra
ufalanıp ağzı kapaklı temiz bir kap içerisine konulur. İhtiyaç duyulduğunda yenilirse göğüs
ağrısına, dalak ve ciğer ağrılarına fayda ve şifa verir. Bu illetleri bedenden izale eder.
Secde suresi
Bu sure yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Bu suyla sürme yapılıp göze çekilirse
gözdeki beyazlık, sisli ve bulanık görmeyi izale eder. Gözün ferini arttırır, görme kuvvet
bulur, bir daha da bulanıklığa mübtela olunmaz.
Eğer sürme çekme imkanı bulunmazsa göz bu suyla yıkanır ve aynı neticeye ulaşılır.
Ha-mim ayn-sin-kaf suresi
Bu sure bir kağıda yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse hlkın şerrinden emin olunur.
Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bir daha suya ihtiyaç duymaz. Nefsini kerih görür,
nefsine uymaz.
Bu su masrunun üzerine serpilirse ondaki cinler yanar. Bir daha da geri dönmezler.
Bu sure bir kağıda yazılıp suyuyla çamur karılır. Bu çamurdan bir kadeh yapılıp
pişirilir. Kendisinde bedeneninde kuruma ve yanma olan kimselere bu kadehten su içirilirse
bu illetlerden kurtulur.
Zuhruf suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Yastığa konulursa rüyasında her zaman istediklerini
görür. Gecede endişe ettiği şeylerden emin olur.
Yazılıp suyu sel’a illetine mübtela olan kimseye içirilirse şifa bulur.
Bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkanın ya da iş yerinin duvarına konulursa oranın alış
verişi ve ticareti artar. Müşterisi çoğalır, bereketi ziyade olur.
Duhan suresi
Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hükümdarların şerrinden emin olunur.
Halkın gözünde heybetli olunur. Herkese şirin görünür, her gören kendisini sever.
Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse karındaki zorluğa, kabıza fayda verir. Def’-i
haceti kolaylaştırır.
Casiye suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır ya da suyu içilirse bütün dedikoducuların
dillerinden emin olunur. Gıyabında hiç kimse dedikodu edemez.
Yazılıp bebeğin üzerine asılırsa cinden ve benzeri bütün zarar vericilerden emin ve
muhafazada olur.
Ahkaf suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Kendisinde cin illeti bulunan bir kimsenin üzerine
asılırsa illet zail olur. Taşıyan uykuda ve uyanıklıkta emin ve muhafazada olur. Sakındığı her
şeyden korunur.
Muhammed SAS suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Zemzem suyu içine konulup gusül edilir ve içilirse
halkın yanında şirin ve muhabbetli olur. Sözü dinlenir, kendisini her gören sever. Hafızası
kuvvetlenir, her duyduğunu hıfz eder.
Bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su konulur. Bu suyla gusül edilirse bütün hastalıklara
fayda ve şifa verir.
Fetih suresi
Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hayır kapıları açılır.
Bir kağıda yazılıp suyu içilirse titreme illetlerini teskin eder.
Gemiye binildiğinde okunur ve buna devam edilirse o gemi batmaktan muhafazada
olur.
Hucurat suresi
Bu sure bir kağıda yazılır. Kendisinde cin alameti bulunan kimse üzerinde taşırsa bu
illet zail olur. Taşımaya devam edildikçe bir defa geri dönemez.
Bir evin duvarına yazılır. Veya bir kağıda yazılıp evin duvarına konulursa, orada
bulunduğu müddetçe oraya cin şeytan yaklaşamaz.
Bir cam kap içerisine veya kağıda yazılıp sütü az ya da kesilmiş olan bir kadına
içirilirse sütü çoğalır.
Hamile bir kadının üzerine asılırsa cenin, bütün korkulan şeylerden emin ve
muhafazada olur.
Kaf suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Kendisinde korku olan
kimseye bu sudan içirilirse korkusu geçer. Karında ve ağızda olan çatlama illetine ve
şişkinlik illetine fayda verir.
Bir kağıt üzerine yazılıp suyuyla çocuk gusül ettirilirse dişleri kolayca çıkar, ağrı sızı da
duymaz.
Zariyat suresi
Bu sure bir hastanın yakınında okunursa hastayı teskin eder. Ona kolaylık sağlar.
Bir kağıt üzerine asılıp düşük yapan kadının üzerine asılırsa düşükten kurtulur,
zamanında doğum yapar.
Tur suresi
Mahpus olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.
Yolculuğa çıkan bir kimse bu surenin kıraatına devam ederse yolda başına istenmeyen
hiç bir şey gelmez. Bütün yolculuk esnasında muhafazada olur.
Necm suresi
Bu sure bir kaplan derisi üzerine yazılıp üstte taşınır. Hangi sultanın veya büyüklerin
huzuruna girerse onlara karşı kuvvet bulur. Haceti yerine getirilir, sözünün üstüne söz
söylenmez.
Bunu taşıyan kimse her kimle mücadeleye girse onu mağlup eder.
Kamer suresi
Bu sure Cuma günü, Cuma vaktinde yazılır. Üstte taşınırsa halk arasında makbul, izzet
ve hürmet sahibi olur. Bütün işleri kolayca neticelenir.
Rahman suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp gözünde sis ve bulanıklık olan bir kimse üzerinde
taşırsa bu illet izale olur.
Bir hanenin duvarına yazılırsa zararlı hayvanat ve haşarat o haneden uzak durur.
Vakı’a suresi
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp bir eve asılırsa orada hayır ve bereket artar.
Eceli gelen biri üzerine bu sure okunursa ruhunu kolay teslim eder.
Yazılıp hamile kadın üstünde taşırsa doğumu kolaylaşır. Taşınması bütün hastalıklara
fayda verir.
Hadid suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa o kimseye silah kar etmez. Savaşta kavi ve galip olur.
Hiçbir şey onu korkutmaz.
Bu surenin yazılıp suyunun içilmesi ve gusül edilmesi yanık, kızarıklık ve şişliklere
fayda verir, onları izale eder.
Suyuyla yara yıkanırsa ağrısı teskin edilir.
Çıban ve sivilceler üzerine asılırsa ağrısız izale eder.
Mücadele suresi
Bu sure bir hasta üzerine okunursa ağrıları teskin olur, rahat uyur.
Bu sureyi gecede veya gündüzde okumaya devam eden kimse korkulan olaylardan
emin ve muhafazada olur.
Bir ambar ve mahzen üzerine bu sure okunursa oradan çıkarılmaktan ve çalınmaktan
muhafazada olur.
Bu sure yazılıp mahsulat içine konulursa mahsulatı bozacak ve telef edecek bütün
afetlerden korunmuş olur.
Haşr suresi
Bu sure Cuma gecesi okunursa gelecek cumaya kadar kaza ve belalardan emin olunur.
Kaza-yı hacet niyetiyle abdest alınıp dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatihadan
sonra bu sure okunur. Namazdan sonra hacet dilenir ve niyaz edilirse iş kolaylaşır, hacet
gerçekleşir.
Bu sure bir cam kap içerisine yazılır. Temiz bir su konulup gusül edilir ve içilirse zeka
ve anlayışı kuvvetlendirir. Hafıza güçlendirir, unutkanlığı izale eder.
Mümtehine suresi
Bu sure yazılıp suyu dalak hastalığına mübtela olan bir kimseye üç gün ara vermeden
içirilirse şifa ve fayda bulur.
Saf suresi
Bu sure yolculuk esnasında okunmaya devam edilirse, yolculuk dönene dek hastalıktan,
kaza ve beladan muhafazada olunur.
Cuma suresi
Gecede ve gündüzde, sabah ve akşamda bu sureyi okuyan kimse vesveseden emin ve
muhafazada olur. Gecede ve gündüzde yaptıkları bağışlanır.
Munafikun suresi
Bu sure gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa hafifler ve izale olur.
Karın ağrısına okunursa teskin ve izale eder.
Tegabün suresi
Zalim bir sultandan veya bir kimseden korkan kişi bu sureyi okursa zulüm ve şerden
emin olur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp su içine konulur. Suyu bir yere serpilirse kesinlikle o
yerde yerleşme ve iskan olmaz. Eğer meskun bir yere serpilirse kavga ve nefret dolayısıyla
oranın sakinleri dağılır, orası harap olur.
Tahrim suresi
Bu sure titreme illeti üzerine okunursa izale olur. Eğer zehirli hayvan ısırığına okunursa
ağrısı hafifler. Uykusuzluk üzerine okunursa rahatça uyur.
Çok borcu olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse bütün borçları ödenir.
Hardal tanesi kadar bile borcu kalmaz.
Bu sure ölü üzerine okunursa üzerinde olanlar hafifler. Gittiği yerde yabancılık çekmez.
Bir şimşek hızıyla geçer.
Mülk suresi
Bu sure devamlı surette baş ağrısı için okunursa izale olur.
Bir kağıt üzerine yazılıp diş ağrısı çeken birisinin üzerine asılırsa ağrısı hafifler.
Hakka suresi
Bu sure yazılıp hamile bir kadının üzerine asılırsa bütün afet ve korkulan şeylerden
emin ve muhafazada olur. Zamanında kolayca doğum gerçekleşir.
Suyu bebeğe içirilirse sağ ve salim büyür. Cin ve benzerlerinin zararından muhafazada
olur. Bebeğin başına gelebilecek her türlü beladan emin olur.
Ma’aric suresi
Bu sure her gece okunursa ihtilam olmaktan ve korkunç rüya görmekten emin olunur.
Nuh suresi
Bu sure her gece okunmaya devam edilirse, okuyan kimse cennetteki yerini görmeden
ölmez.
Bu sure kaza-yı hacet okunursa işler kolaylaşır ve hacet yerine gelir.
Cin suresi
Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçmasına sebeb olur.
Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur.
Bir mal veya meta üzerine okunursa her türlü afetten muhafazada olur.
Hapse düşen biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.
Esir düşen biri okumaya devam ederse sağ salim kurtulup ailesine döner.
Müzemmil suresi
Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimse rüyasında Hz. Peygamberi SAS
görme şerefine erişir.
Bu sure Cuma gecesi yüz defa okunursa, bilinen ya da bilinmeyen yüz günah avf olur.
Okuyan kimseye yüz hasenat yazılır.
Müddesir suresi
Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimseye Kuranı hıfz etmek nasip olur.
Kuranı ezberlemeden ölmez. Dilediği her haceti gerçekleşir.
Kıyamet suresi
Bu sureyi okumaya devam etmek huşu, iffet ve korunmaya sebeb olur. Okuyan halk
indinde makbul olur.
Okumaya devam eden kimse sultandan ya da bir zalimden asla korkmaz. Gece ve
gündüzde Hakkın korumasında olur.
İnsan suresi
Bu sureyi okumaya devam, bedeni takviye eder, sinirleri güçlendirir. Merak ve endişeyi
teskin eder.
Bedendeki zayıflık için bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bedeni güçlendirir.
Zayıflığı izale eder.
Mürselat suresi
Hükümet işleri için okunursa kuvvet bulunur. Her zaman lehde hüküm çıkar.
Bu sure pişmemiş bir kiremit üzerine yazılır. Kuruduktan sonra ufalanıp elekten
geçirilir. Sonra yağmur suyuna katılıp karnında rahatsızlık olan birine içirilirse bu illet zail
olur. Bir daha da geri dönmez.
Amme yetasealun suresi
Bu sure uykunun gelmemesi için okunursa o gece hiç uyku gelmez.
Gece yolculuk yapan biri okursa her türlü kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.
Bu sure bir kağıda yazılıp yastığın altına konulursa orada uyuyan kimseye bit pire gibi
zararlı haşaratlar yaklaşamaz.
Yazılıp kola asılırsa çok büyük bir kuvvet ve güç sahibi olunur.
Naziat suresi
Düşmanla karşılaşılacağında ya da karşılaşıldığında okunursa kesinlikle mağlubiyete
uğranmaz. Düşman dağılır gider.
Kendisin korkulan bir sultan ya da hakim veya bir büyük kimsenin yanına girileceğinde
okunursa emin ve muhafazada olunur.
Abese suresi
Bu sure beyaz bir deri üzerine yazılıp üstte taşınırsa her nere gidilirse orada hayır ve
iyilikten başka bir şeyle karşılaşılmaz. Her türlü sıkıntı, kaza bela ve yol meşakkatinden
korunmuş olunur.
Tekvir suresi
Bu sure yağmur zamanında okunursa Cenab-ı hak her yağmur tanesi karşılığında bir
günahı bağışlar.
Göze okunursa görüşü kuvvetlendirir. Gözdeki bulanıklığı giderir, kamaşmayı izale
eder.
İnfitar suresi
Bu sureyi mahpus veya esir okursa tez zamanda kurtulur. Korkan okursa korkusu zail
olur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su eklenir. Vücuttaki kızarıklıklar bu su ile
yıkanırsa geçer.
Mutafaffifin suresi
Bu sure bir mal ya da mahsulat üzerine okunursa muhafazada olur. Yerden gelebilecek
haşarat tehlikelerinden korunur.
İnşikak suresi
Bu sure yazılıp hamile bir kadın üzerine asılırsa karnındaki emn ve muhafazada olur.
Zamanı gelmeden doğum yapmaz.
Yine yazılıp bir hayvan üzerine asılırsa hayvanlara gelebilecek bütün afetlerden
muhafazada olur.
Bir evin duvarına yazılırsa oraya zararlı hayvanat ve haşarat giremez.
Buruc suresi
Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer.
Sağlığı ve sıhhati yerinde olur.
Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.
Tarık suresi
Bu sure yazılıp üzerine su konulur. Gusül alınır veya vücuttaki yaralar bu suyla
yıkanırsa kurur, iyileşir.
Zehirlenmeler üzerine bu sure okunursa kusma sağlar ve teskin eder.
Sebbih suresi
Bu sure ağrıyan bir kulak üzerine okunursa ağrıyı giderir ve izale eder.
Basur için okunursa izale eder.
Şişkinlik üzerine okunursa iniştirir, ağrısını izale eder.
Gaşiye suresi
Ağrılı veya darbeli bölgeye okunursa ağrısını izale eder, iyileştirir.
Sofra üzerine okunursa o yemek sıkıntı vermez, şifa olur. Beden sıhhat ve selamette
olur.
Fecr suresi
Bu sure şafak vakti on bir kere okunursa ertesi gün şafak vaktine kadar koruma ve
muhafazada olunur.
Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilir, biri de bele bağlanır. Bu şekilde eşiyle
yakınlaşırsa o kimsenin çok hayırlı salih bir evladı olur.
Beled suresi
Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü noksanlıktan, kaza ve
beladan emin ve muhafazada olur.
Şems suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hayır kapılarını açar. Başarı ve iyi neticeye ulaşılır.
Bu surenin okumasına devam edilirse halk indinde büyük kabul ve hürmet görülür.
Teşebbüs edilen her iş başarıyla neticelenir.
Bu surenin suyunun içilmesi titreme illetlerini teskin eder.
Leyl suresi
Bu sure geceleyin beş kere okunursa rüyada istenmeyen ve sevilmeyen şeyler
görülmez. Sabaha kadar rahat uyunur.
Bu sure bayılan bir kimsenin veya masrunun kulağına okunursa anında ayağa kalkar.
Suyunun içirilmesi daimi hummaya faydalıdır, onu teskin ve izale eder.
Duha suresi
Kayıp olan bir kimse için ismi adedince okunmaya devam edilirse tez zamanda sağ
salim geri döner.
Kayıp bir nesne için okunmaya devam edilirse bir şekilde geri gelir. Nerede olduğu
unutulan bir şey için okunursa nerede olduğu hatırlanır.
Tin suresi
Bu surenin kıraatine devam zarardan korkuyu, aşırı korkuyu giderir, şifa verir.
Alak suresi
Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse emn ve muhafazada olunur. Sağ salim
sefer tamamlanır.
Kadr suresi
Bu sure son yatsıdan sonra yirmi beş kere okunursa o sabaha kadar korunma ve
muhafazada olunur.
Gecede yedi kere okunursa o gece kaza ve belalardan muhafazada olunur.
Girilmesinde korku duyulan bir yere girileceğinde okunursa korku zail olur. Sağ salim
girilip çıkılır.
Bu surenin okunmasına devam edilirse, rızık kapıları açılır, umulmadık yerlerden rızık
gelir.
Bir mal ya da metanın üzerine okunursa muhafazada olur. Her yönden bereketi artar.
Bu surenin sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Bir iş için okunursa hayır ve
menfaatle neticelenir.
Beyyine suresi
Bu sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder.
Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu da içirilirse, bu
illet zail olur.
Bu surenin suyu hamile tarafından içilirse çok fayda verir. Gıda zehirlenmesi gibi
benzeri illetlerden emin olur.
Şişlikler için yazılırsa bütün şişlikleri izale eder.
Zelzele suresi
Bu sure okunup kendisinden korkulan bir sultanın ya da hakimin huzuruna girilirse
makamı sallanır. Hiç bir zarar ve ziyan görmeden çıkılır.
Hiç kullanılmamış yeni bir leğen içine bu sure yazılır. Üzerine su konulup yüz
yıkanırsa üç gün içinde yüzde değişmeler gözlenir. Herkesin kendini bakmaktan
alıkoyamayacağı bir hale gelir. Her gören sever, herkese şirin görünür.
Adiyat suresi
Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur.
Levhan illeti için okunursa o illeti izale eder.
Aç okursa açlığı teskin olur. Susuzluk için okunursa susuzluğu giderir.
Borcu olan okumaya devam ederse borcunu ödemesi müyesser olur.
Karia suresi
Bu sure kesat, kapalı ve durgun işler için okunmaya devam edilirse işler açılır. Rızık
kapıları açılır, rızık çoğalır.
Tekasür suresi
Bu sure yağmur yağarken okunursa Cenab-ı hak okuyan kimsenin günahlarını bağışlar.
İkindiden sonra güneş batmaya yakın bir zamanda okunursa ertesi gün, gün batana dek
Allahın aman ve muhafazasında olunur.
Baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir.
Asr suresi
Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve
muhafazada olur.
Hümeze suresi
Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder.
Fil suresi
Bu sure ancak müstahak birine okunur. Okunmaya devam edilirse o kimse darmadağın
olur, saraya tutulur. Okuyanın kalbinin kuvvetli olması gerekir.
Bir kağıt üzerine yazılıp mızrağa bağlanırsa onun karşısındaki her mızrak kırılır.
Lilafi kureyşin suresi
Bu sure yemek üzerine okunursa şifa olur. O yemekten yiyen herkes şifa bulur.
Bu sure bir su üzerine okunur. Kendisinde sebebini bilmediği korku ve endişeler olan
kimsenin yüzüne serpilir ve sudan içirilirse korku ve endişesi gider. Yüreği rahatlar, kalbi
genişler, huzur ve sükunet bulur.
Din suresi
Bu sure sabah namazından sonra yüz defa okunursa ertesi günü aynı zamana kadar emn
ve muhafazada olunur.
Kevser suresi
Bu sure Cuma gecesi, gece yarısından sonra salatu selam okunduktan sonra bin defa
okunursa rüyada Hz. Peygamber SAS görmekle şereflenilir.
Kafirun suresi
Bu sure güneş doğarken okunursa, o kimsenin haceti gerçekleşir. Halk katında aziz ve
makbul olur.
Nasr suresi
Bu sure her namazdan sonra yedi kere okunmaya devam edilirse hüsn-i kabul sahibi
olunur. Yapılan dua ve ibadetler kabul olur.
Tebbet suresi
Bu sure bağırsaklardaki ağrı üzerine okunursa teskin ve izale eder.
Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar muhafazada olunur.
İhlas suresi
Her kim bu sureyi okuyup ölüme giderse Kuranın bütün sevapları ona erişir.
Gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa fayda verir. Bir daha geri dönmemek
üzre zail olur.
Felak suresi
Ramazan ayının her gecesinde veya kılınan gece namazlarında okunursa Mekke-i
mükerremede oruç tutmuş ve namaz kılmışçasına sevab hasıl olur.
Nas suresi
Bu sure her gün okunmaya devam edilirse vesvese verenlerden ve cinden emin ve
muhafazada olunur.
Bir kağıt üzerine yazılır. Bir çocuğun üzerine asılırsa cin ve benzeri bütün zarar
vericilerden muhafazada olur.
Her saat okunmaya devam edilirse günahlar avfolur.
Bütün ruhi marazlar için okunmasında fayda sağlar.


Alıntıdır.
__________________
Bir şey yap .. Güzel olsun,
Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle,
Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör,
Veya; Güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse Güzel bir şeye başla...
...Ama hep güzel seyler olsun,
Çünkü "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." Geç kalmayasın! ''

[Şems-Tebrizi]


Konu Sİhab tarafından (22-10-11 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.
superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 22-10-11, 00:07 #2 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Sİhab Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Standart

Superisi konunun rengini düzenlememişsin,lütfen daha dikkatli olalım...

İyi Forumlar...
Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 22-10-11, 00:10 #3 (permalink)
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
superisi superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
Standart

evet bende bi tuhaflık var diyordum ama inan çözemedim o yüzden olduğunu :) rengini de düzenlemek gerekiyormuş acemilik işte kusura bakmayın
__________________
Bir şey yap .. Güzel olsun,
Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle,
Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör,
Veya; Güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse Güzel bir şeye başla...
...Ama hep güzel seyler olsun,
Çünkü "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." Geç kalmayasın! ''

[Şems-Tebrizi]

superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 22-10-11, 00:11 #4 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Sİhab Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Standart

Estağfurullah =)) Diğer üyeler girince konuyu unutmuş superisi diye msj yazmasınlar istedim =)))
Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 22-10-11, 00:14 #5 (permalink)
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
superisi superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,238
superisi is on a distinguished road
Standart

teşekkür ederim :) iyi yaptınız
__________________
Bir şey yap .. Güzel olsun,
Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle,
Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör,
Veya; Güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse Güzel bir şeye başla...
...Ama hep güzel seyler olsun,
Çünkü "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." Geç kalmayasın! ''

[Şems-Tebrizi]

superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-12-12, 18:11 #6 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 03-12-12
Mesajlar: 1
bebeğimsin is an unknown quantity at this point
bebeğimsin bebeğimsin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 03-12-12
Mesajlar: 1
bebeğimsin is an unknown quantity at this point
Standart

slm sureleri türkçe yazsak olurmu acaba
bebeğimsin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 03-12-12, 19:28 #7 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,692
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,692
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

eğer bir amaçla üzerinizde taşımak ya da bir yerde bulundurmak içinse mutlaka niyetlenip arapça yazılmalı....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 18-04-13, 15:49 #8 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 01-11-11
Mesajlar: 7
hasgül is an unknown quantity at this point
hasgül hasgül isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 01-11-11
Mesajlar: 7
hasgül is an unknown quantity at this point
Standart

inşirah suresi yok sanırım kadr suresi nin açıklamasının yarısı inşirah suresine ait ' oluyanın rızkı açılır....diye devam eden kısım'
hasgül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 18-04-13, 16:59 #9 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,692
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,692
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
hasgül Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
inşirah suresi yok sanırım kadr suresi nin açıklamasının yarısı inşirah suresine ait ' oluyanın rızkı açılır....diye devam eden kısım'

Pek çok surenin aynı amaçla okunması doğaldır.....Okunur da...İnşirah ve Kadr suresi de böyledir....Üstelik pek çok sure de her niyet için okunabilir,ve okunduğu niyet için geçerlidir............

Mesela fatiha suresi böyledir,her dilek için okunur,hem dilek duasıdır,hem şifa duasıdır.....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 18-04-13, 18:20 #10 (permalink)
_dünya_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-12-12
Mesajlar: 92
_dünya_ is an unknown quantity at this point
_dünya_ _dünya_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
_dünya_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-12-12
Mesajlar: 92
_dünya_ is an unknown quantity at this point
Standart

allah razı olsun.paylaşımın için tşk
_dünya_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Surelerin Faziletleri ve Sırları By Ares Sureler Ve Ayetler 7 23-01-18 13:26
Yasin Suresinin Havvası By Ares Lahutiye Havas İlmi 130 01-11-17 07:52
Havvası Yasini Şerif kamer Lahutiye Havas İlmi 30 28-09-17 19:09
Bazı Surelerin Havası Sİhab Lahutiye Havas İlmi 0 05-09-11 16:13
Namazda Surelerin Sırasına Dikkat!!! Kocayürek Namaz Ve Namaz Duaları 0 27-08-11 08:53


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:04.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017