Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 21-10-11, 20:53 #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart Hadim İsimlerini Bulma Ve Kullanma Yöntemi

Selamün Aleyküm Lahutiye

İstenilen İş İçin Hadim Bulma Ve Kullanma Yöntemi...

Bu yöntemle akla gelebilen, hayır veya şer her iş için çalışma yapılması mümkündür. Ayrıca burada anlatılan tarzda hazırlanan kasemlerin değişik çalışmlara ek olarak yapılması ve kullanılması da mümkündür. Uygulamayı tam olarak anlatabilmek için yine Ahmet isimli bir erkeğin, Leyla ismindeki bir kadını elde etmek için çalışma hazırladığını veya bu iş için gereken çalışmanın başka bir kimse tarafından hazırlandığını varsayalım. İlk önce iki tarafın isimleri yazılarak Ebcedî Kebir ile tutarları bulunur.

Ahmed = 53
Leyla = 71

İlk işlem olarak iki isim harf harf yayılır ve harfler elemental gruplara ayrılır ve hangi elementin harflerinin daha çok olduğuna bakılır. Ahmed ve Leyla harflerinde Ateş grubundan iki harf, Toprak grubundan bir harf ve Su grubundan da beş harf vardır. Hava elementine ait harf yoktur. Bu durumda Su grubun ismi de Yukardaki isimlerin altına yazılır.

Değişik uygulamalarda gerektiği takdirde element isimleri ve tutarları aşağıda verilmiştir.

DÖRT ELEMENT
Ateş: 791 - Toprak 603 – Hava 13 – Su 42


İSTENİLEN İŞLERE AİT ESMÂLAR

Element isminden sonra istenilen işle ilgili esmâ veya esmalar yazılır. Burada istenen iş, karşı cins ilişkileri olduğu için seçilen esmâlar “Celb” ve “Muhabbet” kelimeleridir. Bunlardan “Celb” kişiyi bir yere getirmek, “Muhabbet” ise sevgisini kazanmak için kullanılacağı gibi ikisi birden, “Celbi muhabbet” yani kişinin sevgisini çekmek anlamında da kullanılabilirler.

Yapılması istenen olası işlerde kullanılabilecek değişik kelimeler aşağıdadır.

Celb: Çağırmak,. getirmek 35
Muhabbet: Sevgi, ilgi 450
Meveddet: Dostluk, sevgi. 450 Bu esmâ karşı cins ilişkilerinde “Muhabbet” esmâsına ek olarak kullanılabileceği gibi karşı cins ilişkileri ile ilgili olmayan, karşı cinsten veya kendi cinsinden olan birisinin dostluk, arkadaşlık, beğeni ve hayranlığını kazanmak amacı ile de kullanılır.

Ölüm: Mevt 446 veya Memat 481
Para: 160
Kovmak: 213 Bir kimseyi, bir yerden uzaklaştırmak için kullanılabileceği gibi, işinden çıkartmak veya evinden çıkartmak yani evi boşaltıp, başka yere taşınması gibi amaçlarla da kullanılır.

İflas: 172
Zenginlik: 1106
Ayrılık: 381
Hastalık: 1040
Helâk: 56 Yok etmek, mahfetmek, öldürmek gibi amaçlarla.
Yok etmek: 56
Şehavât: 711 Şehvet, nefsani arzuların, cinsel isteklerin uyarılması
Cinsel iktidarsızlık: 180 İstenen kimsenin cinsel gücünü yok etmek için kullanılır.
Başarı: 596 Başarı kazanmak için.
Başarmak. Başarılı olmak: 61
Başarısızlık: 410
Aşk: 10

GÜN, SAAT VE YILDIZ BELİRLEMEK

Bu yöntemden bahseden ve Türkçe basılmış olan Havâss kitaplarında, bu noktaya gelinince, işin yapıldığı günün isminin ve ondan sonra da kişinin yıldızının isminin yazılması gerekti yazılıdır. Yani bundan anlaşılan şudur: İş hangi gün yapılacaksa o günün ismi yazılacak. Yani meselâ celbi muhabbet çalışması için, Venüs ile uyumlu olduğu için Cuma günü çalışılacak ve kişi yani istenen kişi hangi burçtansa, o burcun yönetici mesela kişi İkizler burcundan ise Merkür ya da daha doğrusu Arapça Utarid ismi yazılacaktır.

Bu tarif tamamen yanlıştır! Çalışmanın başlayacağı gün ve saat önceden, yapılacak olan işe göre seçilmez. Gün ve saati belirleyen kişi veya kişilerin yıldızlarıdır fakat bu yıldızlar Astrolojik yıldızlar olmayıp, yukarda anlatılan ve örnek olarak “Bülent” isminin, majikal yıldızının bulunuşunun, gösterildiği şekilde bulunan majikal yıldızdır.

Bunun için şu yöntem kullanılır. Önce Talibin yani işi isteyen kimsenin ismi Arabî ebced ile hesaplanıp yıldızı belirlenir. Sonra Matlubun yani istenen kimsenin ismi, aynı şekilde, Arabî ebced ile hesaplanır ve yıldızı belirlenir. Bu iki yıldız da aynı ise o yıldızın adı yazılır. Şayet iki kişinin isimlerinden çıkan yıldızlar farklı ise, bu sefer iki ismin Arabî ebced tutarlarının toplamı alınır. Bu sayı yukarda anlatılan şekilde devamlı yediye bölünerek bir yıldız belirlenir. Bu, iki kişinin müşterek yıldızıdır ve onun ismi yazılır.

Celbi muhabbet yani karşı cins ilişkilerinde mutlaka isteyen kimsenin de, istenen kimsenin de yıldızları belirlenmelidir. Bunların farklı olması hâlinde müşterek bir yıldız belirlenir.

Şayet Herhangi bir kişi üzerinde işlerinin açılması, parasının bollaşması, sağlığının güçlenmesi gibi bir çalışma yapılacaksa en başta sadece o kişinin ismi yazılır yani bir, isteyen ve istenen kişi yoktur. Sadece bir tek isim vardır ve bulunan yıldız da o ismin yıldızıdır.

Kişi üzerinde olumsuz bir etki yaratmak için çalışılıyorsa yine sadece onun ismi ve yıldızı yazılır.

Ortaklık, evlilik, aşk ilişkileri gibi şeyler için çalışılacaksa, bu durumda bir, isteyen ve istenenin olması söz konusudur ve bu sefer iki kişinin ismi yazılıp, iki ismin yıldızları bulunur. Bunlar farklı ise, müşterek yıldız belirlenir.

Yıldızların ve Günlerin Arapça isim, yazılış ve adetleri aşağıdadır.
Pazar: Elahad 44 – Güneş: Eşşems 431
Pazartesi: Elisneyn 642 – Ay: Elkamer 371
Salı: Essalasü 1064 – Mars : Elmerih 881
Çarşamba: Elerbaü 306 – Merkür Utarid 283
Perşembe: Elhâmis 731 – Jüpiter Elmüşteri 981
Cuma: Elcumua 439 – Venüs Ezzühre 613
Cumartesi: Essebt 493 – Satürn Zuhal 45

DİKKAT

Havâss’ın Derinlikleri 1. Kitap’ta, Vefklerin yapılışları ile ilgili bölümde Araça gün isimleri ve yazılışları verilmişti. Buradaki gün isimleri, oradakilerden farklıdır. Bu farklılıklar Arapça’nın değişik lehçeleri, yüzyıllar içinde geçirdiği değişim ve gelişimler gibi şeylerle ilgilidir. Birinci kitapta verilen gün isimleri günlük konuşmalarda kullanılırlar fakat bazı Havâss kitaplarında da burada görülen gün isimleri kullanılır. Bu yüzden burada, her şeklin bilinmesi adına, farklı gün isimleri kullanıyorum. İsteyen, istediği isimleri kullanabilir.

GÜN BELİRLEMEK

Kişilerin yıldızları belirlendikten sonra, yıldız, çalışmanın yapılacağı, daha doğrusu başlatılacağı günü ve ondan sonraki günlerde devam edilecek olan saatleri gösterir. Yıldız hangi güne aitse, o günün ismi yazılır ve çalışma o günün ilk saatinde başlatılır. Ondan sonraki günlerde ya da gecelerde de aynı yıldızın saatlerinde çalışılır.

Ortaya çıkan gün ve saat, klasik anlatımlardaki, gün ve saattlere göre yapılan işlere uymayabilir. Mesela bir celbi muhabbet çalışmasında Salı veya Cumartesi günlerinden birinde ve Mars ya da Satürn saatlerinde çalışılacak gibi bir sonuç çıkabilir. Halbuki bu günler ve saatlerde şerli çalışmalar yapılır, en azından bunlar celbi muhabbet çalışmalarına uymaz olarak bilinirler. Bunun hiç önemi yoktur. Hangi yıldız bulunmuşsa çalışma onun gün ve saatlerinde yapılmalıdır.

Bu durumda örneğimizin konu mankeni olan Ahmed isminin yıldızını, yukarda anlatıldığı şekilde belirleriz.

Ahmed ismi Ebcedî Arabî’ye göre 1259 değerindedir. Bu sayıyı yukarda anlatılan şekilde, yedi veya daha küçük bir sayı kalana kadar, yediye bölersek son kalan sayı 3 olur. Bu da yine yukardaki tabloya göre, Salı günü ve Mars demektir.

Leyla isminin Arabî ebced tutarıysa 2789’dur. Bu sayının yediye bölünmesinden çıkan son sayı da 1’dir. Yani Leyla isminin Majikal yıldız ve günü Güneş ve Pazar’dır.

Buradaki iki ismin yıldızları farklıdır. Şayet her ikisi de Mars veya her ikisi de Güneş olsaydı o yıldızın ismini yazıp, devam edebilirdik fakat burada müşterek bir yıldız bulmak gerektiğini görüyoruz. İki ismin Arabî ebced tutarlarının toplamı 4039’dur.

Bu sayının yediye bölme işlemlerinden çıkan son sayı ise 1 olmaktadır. İki ismin müşterek yıldızı Güneş ve Günü Pazar’dır.

Bu durumda çalışma bir Pazar günün ilk saatinde başlayacak ve ondan sonraki her günün Güneş saatinde çalışılacaktır. Şayet çalışmayı başlatmak için gereken Pazar günü, Aşağıda anlatılacak olan Güneş, Ay arasındaki açılardan, istenen açıya denk gelmiyorsa çalışma herhangi bir gün veya gece fakat mutlaka Güneş saatinde başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.

HAYIR VE ŞER

Yıldız ve gün belirlenip, yazıldıktan sonra istenen işin hayırlı veya şerli olmasına göre Hayır ve Şer sözlerinden birisi yazılır.

123 Hayır. 500 Şer

Buradaki örnek işi hayırlı olarak kabul ettiğimiz için “Hayır” sözünü yazıyoruz.


ESMÂ VEYA AYETLER

Esmâül Hüsnâ’dan istenilen işe uygun bir veya istenildiği kadar esmâ veya Kur-an’dan yine istenilen işe uygun olan bir veya bir kaç âyet seçilir ve onlar da yazılır. Örneğimiz için Esmâül Hüsnâ’dan “Vedud” 20 ve “Camii” 224 isimlerini seçiyoruz

Gereken her şey seçilip yazıldı. Bütün bu esmâların toplam adetleri bulunur. Bu esmâların adetleri için Ebcedî Kebir kullanılacaktır.


SEÇİLMİŞ OLAN HER ŞEY

Talib: Ahmed 53
Matlub: Leyla 71
Baskın Element: Su 42
İstenen işe uyan esmâlar: Celb 35. Muhabbet 450
Hayır veya Şer: Hayır 123
Seçilmiş esmâlar: Vedud 20. Camii 114

Hepsinin toplamı: 1348

Şimdi, elde ettiğimiz 1348 sayısını nutkederiz.

ERKEK VE DİŞİ HARFLER

Bastı hurufî ile yapılan bu çalışmadan bahseden bazı kitaplarda işlemlerin bu noktasında, ana sayıdan (Burada 1348 olmaktadır) elde edilen harflerin (Burada Gayın, Şın, Mim, Ha olmaktadırlar) sonuncusnun erkek harflerden mi, dişi harflerden mi olduğuna bakmak gerektiği yazılıdır. Buradaki son harf Ha’dır ve dişidir.

Harfin cinsiyetine göre, aşağıda anlatılacak olan Bast işleminin, erkeksse beş defa, dişi ise dört defa yapılması gerektiği söylenir. Bu yanlış ve eksik bir anlatımdır. Bast’ın kaç defa ve neden yapılacağı konusuna girmeden önce erkek ve dişi harfleri görelim.

ERKEK HARFLERDİŞİ HARFLER
Erkek ve Dişi harfler denilince ilk akla gelen 28 harfin ikiye ayrlıp, yarısının erkek, yarısının dişi kabul edildiğidir fakat gerçekte durum bu değildir. Yukardaki harfleri sayarsanız erkek harflerin sayısının dişi harflerden fazla olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni nedir ve harfler neye göre erkek ve dişi diye ayrılmışlardır?

Belki Arap geleneği, belki İslamî bir gelenek ya da sadece Havâss ile ilgili özel bir gelenek fakat harf, sayı ve sair şeylerin erkek ve dişi olarak ayrılmalarında o şeyin tek sayılı veya çift sayılı olmasına bakılır. Burada da harfler Ebcedî Kebir’e göre olan değerlerinin tek ve çift sayılı olmasına göre erkek ve dişi olarak ayrılmışlardır. Tek sayılılar erkek, çift sayılılar dişi.

Bir’den, Dokuz’a kadar olan harfler 1 Erkek, 2 dişi, 3 erkek, 4 dişi şeklinde ayrılmışlardır. Dokuzuncu harf olan Tı erkektir. Onuncu Harfin değeri de 10’dur fakat bu harften itibaren (Ya) sonuna kadar bütün harfler çift sayılıdır. Hepsi de sıfırla biter. Yani 10, 20, 30, 100, 200 gibi. Bu yüzden tek sayı, çift sayı olarak sayının başındaki rakama bakılır. Yani 200 çift sayıdır çünkü başı 2’dir. 100 Tek sayı olarak kabul edilir. Başında bir vardır. Ebced sıralamasına göre bakıldığı zaman da ister istemez erkek harflerin sayısı dişi harflerle eşit olmayıp, fazla olmaktadır.


GÜNEŞ VE AY AÇILARI

Burada en önce “Bast adedi” derken ne kastettiğimi belirtmem gerekiyor. Bast adedi sözü ile bast edilen bir harften çıkan sayıyı kastetmiyorum. Aşağıda görüleceği gibi, kaç defa bast işlemi yapılmasını gerektiğinden bahsediyorum.

Havâss kitaplarında, son harf erkekse dört defa, dişi ise beş defa Bast yapılması gerektiği söylenir. Bunun yanlış bir bilgi olduğunu söylemiştim. Kitaplarda verilen hazır Bast tabloları beşinci basta kadar olan değerleri gösterirler. Şimdi şunu soralım. Neden beş tane bast vardır? Yani neden Birinci Bast, İkinci Bast gibi bast işlemleri vardır? Bunlara “1. Bast: Bastı Evvel, 2. Bast: Bastı Sânî, 3. Bast: Bastı Sâlis, 4. Bast: Bastı Râbî, 5. Bast: Bastı Hâmis” isimleri verilir.

Bir tane bast olsa olmaz mı? Ya da neden dişi harfte dörrt defa bast ediliyor da erkekte beş defa. Erkekte bir defa, dişide iki defa veya erkekte üç defa, dişide iki defa Bast edilse olmaz mı?

Bu soruların cevabı çok açıktır. Bunun bu şekilde yazılmasının nedeni, bu şekilde yazan Havâss kitaplarını yazanların ya da bir yerlerden toparlayarak kendi isimleri ile bastıranların gerçekte işlemi bilmemeleridir. Kendi okudukları belgeler de büyük ihtimalle Ay ve Güneş açılarını hesaplayamayacak kadar cahil olan ustalar tarafından işin kolayına kaçılarak uydurulmuştur. Havâss’ın derinlikleri’nin birinci kitabında, vefkler konusu işlenirken “Gök günlükleri” denilen şeylerden bahsetmiş ve bu günlüklere bakmanın çok kolay, özel bir eğitim istemeyen bir şey olduğunu, Bu gibi almanaklardan ya da Ephemeris’lerden yararlanmanın, onları anlamanın çok zor olduğunu yazan kimselerin hayatlarında hiç, bu kitapları görmemiş olduklarını belirtmiştim. Buradaki Bast konusu da öyledir.

ÇALIŞMANIN HEDEFİ

(Erkek ve Kadın için yapılan çalışmalarda zamanlama)

Bastın kaç defa yapılacağı, çalışmanın yapılacağı zamandaki Güneş ve Ay arasındaki açılara ve çalışmanın hedefinin erkek mi, kadın mı olduğuna bağlıdır.

Çalışmanın hedefi bir erkekse, çalışma, Güneş ve Ay arasında 30 derece, 90 derece veya 150 derece olduğu zamanlarda başlamalıdır ya da yapılmalıdır. Çalışmanın hedefi bir kadınsa bu sefer Güneş ve Ay arasında 60 derece veya 120 derece olduğu zamanlarda yapılır veya başlar.

Güneş ve Ay arasındaki açılardan ve mesela 30 derece derken ne kastedildiği, bu açıların nasıl bulunacağı Havâss’ın Derinlikleri’nin birinci kitabında çok detaylı olarak izah edilmiştir. Yine de burada özet olarak tekrarlamaktan bir zarar gelmez. Güneş ve Ay birbirini takip eden iki bitişik burçta iseler aralarındaki gerçek derece adedi ne olursa olsun, aralarında 30 derece var sayılırlar. Örnek olarak Güneş Koç’ta ise, Ay’ın Boğa veya Balık burcunda olması.

Güneş ve Ay’ın aralarında bir burç varsa yani mesela Güneş Koç’ta iken, Ay’ın İkizler veya Kova burçlarının birinde olması durumunda aralarında 60 derece var olarak kabul edilir.

Güneş ve Ay arasında iki burç varsa ve yine mesela Güneş Koç burcunda iken, Ay Yengeç veya Oğlak burçlarının birinde ise aralarında 90 derece var sayılır.

Güneş ve Ay arasında üç burç varsa, Örnek olarak Güneş Koç burcunda iken, Ay Arslan veya Yay burçlarının birisinde iken aralarında, gerçek derece adedi ne olursa olsun 120 derece olduğu kabul edilir.

Güneş ve Ay arasında dört burç varsa yani mesela Güneş Koç burcunda iken, Ay Başak veya Akrep burçlarının birinde ise aralarında 150 derece olduğu kabul edilir.

Güneş ve Aynı burçtaysalar yani ikisi de Koç veya herhangi bir burçtaysalar çalışma yapılmaz. Aynı şekilde Güneş ve Ay arasında beş burç varsa yani Güneş Koç burcunda iken, Ay Terazi burcunda ise ya da Güneş ve Ay herhangi iki karşıt burçta iseler aralarında 180 derece var demektir ve yine çalışma yapılamaz. Tabii ki, bu çalışma yapılamaz olan durumlar sadece ilk başlama içindir. Devam eden bir çalışmada bunlar dikkate elınmaz. Çalışma başlar ve gerektiği kadar her gün sürerek biter.

Dikkat edilecek nokta Güneş ve Ay arasındaki açılarda, 30, 60, 90, 120, 150 derecelik açıların her ay içinde ikişer defa gerçekleşmesidir. Bunlar önce Ay büyüme aşamasında iken gerçekleşirler, sonra Dolunay olur, bu 180 derece demektir ve Ay’ın küçülme aşamasında aynı açılar bu sefer 150, 120, 90, 60, 30 derece sırası ile yine gerçekleşirler ve ikisi aynı burçta olunca, isterse, gerçekte aralarında 28 derece olsun sıfır derece kabul edilir. Bu da Karaay zamanına tesadüf eder ve sıfır derecede de çalışma başlatılmaz. Ay’ın büyüme aşamasında olan zamanlarda Suflî ve Hayırlı çalışmalar yapılabilirken Ay’ın küçülme aşamasında oluşan açılarda Şerli ve sufli çalışmalar yapılır.

Çalışmadaki hedef kişi yani istenilen kişi veya Matlub’un cinsiyetine göre uygun zaman seçilir ve çalışma ona göre yapılır.

Bast işlemnin kaç defa yapılacağı da bu, Güneş ve Ay arasındaki açılara ve tabii çalışmanın hedefi olan kişinin cinsiyetine bağlıdır. Bir erkek için ve 30 derecelik Güneş, Ay açısı altında çalışılıyorsa Bast bir defa, Bastı Evvel’e kadar yapılır.

Çalışmanın hedefi bir kadınsa ve çalışma 60 derecelik, Güneş ve Ay açısı altında yapılıyorsa Bast iki kere yapılır yani ikinci Bast’a kadar, başka bir ifade ile Bastı Sânî’ye kadar yapılır.

Çalışmanın hedefi bir erkekse ve çalışma 90 derecelik açı altında yapılıyorsa Bast, Üçüncü Basta yani Bastı Sâlis’e kadar yapılır.

Çalışmanın hedefi bir kadınsa ve çalışma 120 derecelik açı altında başlatılacaksa Bast, 4. Bast’a kadar yani Bastı Râbî’ye kadar yapılır.

Çalışmanın hedefi bir erkekse ve çalışma 150 derecelik açı altında başlayacaksa Bast 5. Basta kadar yani Bastı Hâmis’e kadar yapılır.

Buradaki erkek ve kadın farklığı için kişinin başkası üzerinde çalışması veya kendisi için çalışması farketmez. Önemli olan hedef kişinin cinsiyetidir.

Ay konumlarının yakalanması konusunda da fazla endşeniz olmasın. Yukarda da belirttiğim gibi Ay, her ay ikişer defa yukarda belirtilen konumlardan geçer ve Ay’ın bir burçtan geçmesi iki buçuk, üç gün sürdüğü için zamanlamanız ve belli günlere denk getirebilemiz oldukça kolaydır.

ÖNEMLİ NOT

Yukarda anlatılan zamanlamalar mesela vefk çalışmalarında vefkin çizim zamanı için de geçerli olmakla birlikte burada sadece yapılacak olan ilk çalışmanın zamanını anlatır. Esmâların seçilmesi, hesapların yapılması, Bast işlemleri gibi herşey çok önceden de zamana bakılmaksızın hazırlanabilir. Zamanlar gerçek uygulama çalışmasının yani burada, istenen niyetle okumaların ilk başlayacağı zamanı gösterirler. Bununla beraber aşağıda görülecek olan, hazırlanan kasem mesela bir kağıda yazılarak yakılacak veya bir yere asılarak, gömülerek, saklanarak kullanılacaksa bu yazım işleminin çalışmanın başlaması gereken uygun zaman ve saatte yapılması şarttır.

ÖRNEK UYGULAMAMIZA DEVAM

Örnek uygulamamızda yani Ahmed’in, Leyla’yı istediği baştan çıkartma çalışmasında seçilecek olan bütün esmâları seçtik ve toplamlarını Ebcedî Kebir ile alıp, ana sayımızı ve bu sayının nutkedilişinden çıkan harfleri bulduk. Bu harfler idi.

Çalışmanın hedefi Leyla yani bir kadındı. Şimdi yine çalışmanın Güneş ve Ay arasında 120 derece olan bir zamanda yapılacağını farzederek Bast işlemlerine geçebiliriz.


1. BAST: BASTI EVVEL

Birinci Bast Her harfin Ebcedî Arabî değerini almak ve bu değerleri nutketmektir. Değerler Arabî ebced’e göre alınırlar fakat nutketme işlemi Ebcedî Kebir’e göre yapılmalıdır.

Gayın :114 Nutku:
Şin :1095 Nutku:
Mim : 339 Nutku:
Ha : 612 Nutku:2. BAST: BASTI SÂNÎ

İkinci Bast’ta, Birinci Bast’taki ilk harfin, Arabî ebced tutarının nutkedilişinden çıkan harf gruplarının, yine Arabî ebced tutarları alınır ve Ebcedî Kebir’e göre nutkedilirler. Yani Gayın, 114 Nutku Kaf, Ya, Dal. Bunun da Arabî ebced tutarı 922 ve onun da Ebcedî Kebir ile nutkunun Tı, Kef, Ba olması gibi.

Gayın’ın 2. Bastı : 922
Şın’ın 2. Bastı : 1418
Mim’in 2. Bastı : 2731
Ha’nın 2. Bastı : 1717


3. BAST: BASTI SÂLÎS

İkinci Bast’ta bulunan harf grupları tekrar Arabî ebced ile toplanırlar ve çıkan aded, Ebced’I Kebir’e göre nutkedilir.

Gayın’ın 3. Bastı : 1844
Şın’ın 3. Bastı : 1642
Mim’in 3. Bastı : 2038
Ha’nın 3. Bastı : 1029


4. BAST: BASTI RÂBÎ

Gayın’ın 4. Bastı : 1391
Şın’ın 4. Bastı : 1591
Mim’in 4. Bastı : 2439
Ha’nın 4. Bastı : 1288


Dördüncü Bast’ta işlemlerimizin sonuna gelmiş olduk. Burada, şayet yukarda anlattığım uydurma yöntemi kullanıyorsak yani son harf dişi ise dört defa bast yapılacaksa ona uygun olarak dört defa Bast yapıldı. İlk nutkedilen harflerinin sonucusu olan Ha dişi harflerdendi. Yok şayet anlattığım, olması gereken, erkeğe ve kadına göre olan, Güneş ve Ay açılarına göre çalışma yapıyorsak yine işlemin sonuna geldik çünkü hedef kişi bir kadın ve 120 derecelik açı altında çalışma yapacağamızı varsaymıştık.

Şimdi 4. Bast’tan elde ettiğimiz bütün harfleri sırayla yazarız.Bu harflerin Ebcedî Arabî ile tutarları 6709’dur. Bu sayıdan 316 çıkartırız. 6393 kalır. Bu sayıyı da nutkederek sonuna “Yuşin” sözünü ekleyerek bir hâdim ismi oluştururuz. Çıkan isim “Vagaş sacayuşin” şeklinde okunur.

Şimdi tekrar yukarda tek satır hâlinde yazılmış olan harfleri ele alır ve bunları bazı esmâlar oluşturacak şekilde ayırırız. Bu ayırma işlemi şöyle yapılır: Satırın son harfinin erkek mi, dişi mi olduğuna bakılır. Harf erkekse, harfler baştan itibaren beşer beşer, dişi ise dörder dörder ayrılırlar. Buradaki son harf olan Ha dişi olduğu için ayırma dörder dörder yapılır.En sonda tek harf kaldığı için son ayırım mecburen beş harfli olarak yapılmıştır. Şayet iki veya üç harf kalsa idi onlardan ayrı bir beşinci kelime üretmek mümkün olabilirdi. Ayrılmış olan bu kelimeler de şu şekilde okunurlar. Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah.

Elde edilen bu esmâlardan aşağıdaki gibi bir kasem oluşturulur.
Tevekkel yâ Vagaşsacayuşin ve yâ hüddami hâzihil esmâ. Bi celbi ve muhabbeti ve şehavatî Leyla binti Havva. Bi hakkı Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah ve bihakkı Camiül Vedud. Elvâhen elvâhen. Elacele elacele. Essaate essaate.

Artık gereken her şey tamamlanmıştır. Kararlaştırılmış olan gün ve zamanda çalışma başlayabilir.

ÇALIŞMA

Bu çalışma Güneş ve Ay arasında 120 derece olan bir zamanda ve Ay’ın büyüme aşamasında yapılacaktır. Bu zaman bir Pazar gününe denk gelirse Pazar sabahı Güneş doğarken başlanacak, şayet pazara denk gelmezse Ay’ın uygun konumda bulunduğu bir gün veya gecede Güneş saatinde başlanacaktır. Çalışmanın süresi yedi gündür. Sonraki günlerde ya da gecelerde de çalışmaların Güneş saatine denk getirilmesi gereklidir. Başlamadan önce üç veya en azından bir gün oruç tutulması ya da en azından riyazet yaılması tavsiye edilir. Tabii ki, çalışmaların abdest alınıp, İslamî esaslara uygun olarak yapılması gereklidir.

Okunacak olan kasem iki ayrı kağıda yazılır . Bunlardan birisini tâlib yani işi isteyen kimse devamlı olarak üzerinde ve mümkünse sağ kolunda taşır. Diğer kağıt yedi günlük çalışma süresince önde bulundurulur ve çalışmaların sonunda yakılır, Suda silinir, rüzgar alan bir yere asılır ya da toprağa gömülür. Bu talib ve matlubun isimlerindeki harflerde hangi elementin dha çok olduğuna bağlıdır. Örneğimizdeki isimlerde su elementi fazla olduğu için element adı olarak da su yazılmıştı. Bu durumda kağıt temiz bir şişe suyun içine koyulur ve çalışmalar sırasında önde bulundurulur. Çalışma sonunda da kağıt, elle de ovalayarak iyice silinir ve su, kağıtla beraber ayak basmayan bir yere, mesela bir bahçe veya balkon gibi bir yere dökülür.

Ateş grubu çoğunlukta olsaydı çalışmaların sonunda kağıt bir parça günlükle beraber yakılacaktı. Toprak grubu çoğunlukta olsaydı yine ayak basmayan bir yere gömülecekti ki, bu bir çiçek saksısı da olabilirdi. Hava grubu çoğunlukta olsaydı kağıt gözden uzak ve rüzgar alan bir yere asılacaktı.

Her çalışmada 6709 defa Yâ Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah zikri yapılır ve her binde bir defa ve en sonunda da bir defa kasem okunur.

Bu çalışmaların 6709 defa “Yâ Vagaşsacayuşin” zikri ile yapılması ve aynı şekilde kasemin her binde bir okunması da mümkündür. Aynı şekilde 6709 defa “Yâ Camiiül Vedud” zikri ile çalışılıp, her binde bir kasemin okunması da mümkündür. Bunlardan hangisinin tercih edileceği uygulamayı yapacak olan kimsenin uyumuna bağlıdır ve tecrübe ile karar verilebilir. Tavsiye edilebilecek şey şudur. Çalışma ister Yâ Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah zikri ile, istenirse “Yâ Vagaşsacayuşin” yapılsın, bir haftalık çalışmadan sonra aynı çalışmanın bir hafta da “Yâ Camiiül Vedud” zikri ile tekrarlanmasıdır ki, ilk haftada istenen iş gerçekleşirse buna gerek kalmayabilir. Şayet bu ikinci hafta çalışması yapılacaksa, birinci haftanın sonunda kasemin yazılı olduğu kağıda gereken işlem ne ise o yapılmalıdır. Yani buradaki örneğe göre suda silinip, ayak basmayan bir yere gömülmelidir.

Bu sürelerin sonunda istenen iş gerçekleşmezse iş gerçekleşene kadar hergün veya her iki günde bir okuma tekrarlanabilir veya iş gerçekleşse bile devamlı olması için istenilen zamanda tekrarlanabilir. Tabii bu tekrarlarda ilk çalışmadaki gibi yakılacak, gömülecek, asılacak veya suda silinecek bir kağıdın olmasına gerek yoktur.

BU UYGULAMA HAKKINDA ÖNEMLİ NOT

Yukardaki uyulamayı lütfen hiç kimse sadece karşı cins ilişkileri ile ilgili bir şey zannetmesin. Bu uygulama tarzı ile oldukça büyük çalışmalar yapılabilir. Özellikle bir sonraki kitapta ele almayı düşündüğüm Cin ve hâdim davetleri gibi konularda bu uygulama çok önemlidir.

İstenen işlerle ilgili olarak kullanılan esmâlarda, örneğimizde sadece celb ve muhabbet kelimeleri alındı fakat birbiri ile ters düşmiyecek şeyler olmak şartıyla istenildiği kadar kelime kullanılabilir. Aynı şekilde Esmâül Hüsnâ’dan istenildiği kadar esmâ seçilmesi mümkündür. Yine aynı şekilde Kur-an’dan istenildiği kadar âyet veya bir surenin tamamı da seçilebilir. İstenilen işlere uygun âyetlerin hangileri olduğu konusunda da herhangi bir sıkıntınız olmamalı. Her kitapçıda bulunan bir çok Havâss kitabında istenilen her işe uyan âyetlerin ve hatta surelerin tasnif edilmiş şekilde bulunmaları çok kolaydır. Bu yüzden Havâss’ın Derinlikleri’nde bu âyetleri baştan belirtmek gereği duymuyorum. Alıntı

Selam ve Dua İle Kalın lahutiye
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 23-10-11, 02:24 #2 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Sİhab Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 10-08-11
Mesajlar: 1,088
Sİhab is on a distinguished road
Standart

Önemli ve değerli bir havas konusu ana konularında biri hatta,eline sağlık Vetala...
Sİhab isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 23-10-11, 05:32 #3 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
Sİhab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Önemli ve değerli bir havas konusu ana konularında biri hatta,eline sağlık Vetala...
Beğendiğine Sevindim Modum.
__________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 30-10-11, 05:57 #4 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-08-11
Mesajlar: 28
budha is an unknown quantity at this point
budha budha isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-08-11
Mesajlar: 28
budha is an unknown quantity at this point
Standart

Allah razı olsun güzel paylaşım havas ilmi zor gibi gözüküyor,arapça bilmek şart..
budha isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 31-10-11, 04:59 #5 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Alıntı:
budha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Allah razı olsun güzel paylaşım havas ilmi zor gibi gözüküyor,arapça bilmek şart..
Bazı zorlu yanları vardır.
Arapça Bilmek Bu gibi ilimlerde gerçekten büyük önem taşır.
Sevgiyle...
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 04-11-11, 18:33 #6 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
_______________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 13-05-12, 20:11 #7 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-05-12
Mesajlar: 10
mink is an unknown quantity at this point
mink mink isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-05-12
Mesajlar: 10
mink is an unknown quantity at this point
Standart

nekadar zor ve karışıkmış
mink isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 28-09-12, 12:53 #8 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 20-09-12
Mesajlar: 14
prophetess is an unknown quantity at this point
prophetess prophetess isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 20-09-12
Mesajlar: 14
prophetess is an unknown quantity at this point
Standart

Bu ne kadar zor bir sey ya. Vefk vs hazirlayan insanlar bosuna o kadar para talep etmiyormus cidden...
prophetess isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 03-01-14, 16:17 #9 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 14-11-13
Mesajlar: 96
diplomalar is an unknown quantity at this point
diplomalar diplomalar isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 14-11-13
Mesajlar: 96
diplomalar is an unknown quantity at this point
Standart

bu dogacak olan bebek icin mi yapilmis? tam olarak anliyamadim ?
diplomalar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-01-14, 19:39 #10 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 19,198
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 19,198
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
diplomalar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
bu dogacak olan bebek icin mi yapilmis? tam olarak anliyamadim ?

doğacak bebek için değil,zaten sadece bilgilendirme amacıyla
ana hatlarıyla verilmiştir...
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Son Harfle Ünlü İsmi Bulma;) Bihter Lahutiye Oyunları 149 25-07-15 23:51
Dilek Yöntemi By Ares İstek Ve Hacet Duaları 17 28-03-15 17:37
Enerji Arttırma Yöntemi By Ares Parapsikoloji 14 08-08-14 01:12
Mücerrep İş Bulma Duası lahutiye Lahutiye Rızık Ve Bereket Duaları 5 08-11-12 10:50
Evlilik Yaşı Bulma mavis Sayılar Ve Semboller 0 12-08-11 18:45


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:15.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017