Gizli İlimler Sitesi  

  -  
Go Back   Gizli İlimler Sitesi > LAHUTİYE GİZLİ İLİMLER > Lahutiye Havas İlmi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yasin Suresi Ve Kadir Suresi İle Dileğin Kabul Olsun BİHTER İstek Ve Hacet Duaları 10 23-03-16 19:51
İnşirah Suresi Havassı lahutiye Lahutiye Havas İlmi 2 13-11-15 20:25
Cin Suresi Havassı lahutiye Lahutiye Havas İlmi 5 13-04-13 16:10
Fatiha Suresi İle Celb Ve Muhabbet Sİhab Muhabbet Celbi 11 04-02-13 16:14
Fatiha Suresi Ve Anlamı Video Bihter Sureler Ve Ayetler 0 16-07-11 21:28

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 24-07-11, 15:56   #1 (permalink)
 
Üyelik tarihi: 18-07-11
Mesajlar: 667
Konular: 303
lahutiye is an unknown quantity at this point
Standart Fatiha Suresi Havassı

Fatiha Suresi Havassı

Fatiha suresinin birçok havassı celilesi ve acaip sırları vardır.
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha
suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır:


Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin
(Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır.

Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü
afetten korur. Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti
Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır:

Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-
zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt.

(Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure-
lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur)

Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her
şeye şifadır. Sam ise ölümdür.

Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve
elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurkende yazıldığında
da böyledir.
Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.

1. İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Birgün Hasan bin Ali
rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v.
buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan
Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini
ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın.
Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya
kavuşturur.

2. Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa
Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn.
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden
ve rahmetün lil mü'minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ

Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir.
Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna
sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur


3. Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini
aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi
ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan
kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.
Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Fatiha
suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse,
halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder. Meleküt
aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat
sağlar. Süfli alemden kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar.
Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder.
Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur.
Okumanın şekli şöyledir: Kimselerin olmadığı bir yerde beden
ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat
hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada
peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha
sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne
ise Allah Teala dan iste. Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o
gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok
kalb ve esrar kapıları açılır. Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle
okuyanı zengin eder.
Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere
hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye
muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar.
Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe
karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem
den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride
yerleştirilmiştir.
Fatiha suresi nin tertibi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ
Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve
huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve
bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin
aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne
bi kavâimil arşi Ebced.
Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl
aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi
hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki
seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil
melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ
Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi
hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel
ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü
vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil
arşi Taykel.
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib
Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve
bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi
hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'.
İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ
Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi
hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve
bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib
Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi
hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve
bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü
ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke
Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi
hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin
aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne
bi kavâimil arşi Zadzağ.
Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti
ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve
ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele
elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil
azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ
ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti
seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme
sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi
rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ
Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için.
Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti
Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına
müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced.

Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm.
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad.
Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah.
Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl!
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki
yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel.
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey
süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı
için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed
sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel
olan Melekler hakkı için. Mensa'.
İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş.
İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl!
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea.
Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah
hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve
sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı
için. Şetsah.

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey
Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek
cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti
Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına
müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.
Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey
Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet
edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun.
Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli
Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar
ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan
hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve
sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana
musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin
rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok
merhamet edicisisin.

selam ve dua ile
lahutiye isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-10-11, 12:11   #2 (permalink)
Mirilli
 
Mesajlar: n/a
Konular: 1698
Standart

MaşaAllah. Allah razı olsun.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-10-11, 14:20   #3 (permalink)
 
Üyelik tarihi: 18-07-11
Mesajlar: 667
Konular: 303
lahutiye is an unknown quantity at this point
Standart

Alıntı:
Mirilli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
MaşaAllah. Allah razı olsun.
amin kardeşim sendende razı olur inşallah
lahutiye isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-08-12, 22:54   #4 (permalink)
 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18.104
Konular: 789
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

....................güncel............
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-08-12, 00:35   #5 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 07-08-12
Mesajlar: 392
Konular: 7
mutlu is an unknown quantity at this point
Standart

bir ara cok düzenli okumuştum faydasınıda görmüştüm tavsiye ediyorum...
mutlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 29-07-14, 13:18   #6 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 28-03-13
Bulunduğu yer: ANKARA
Mesajlar: 1.013
Konular: 49
POZİTİF is an unknown quantity at this point
Standart

En sondaki dua da dıyorkı emrıme ver (Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana
musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin
rahmetinle bunu istiyorum.) bunu istemek söylemek doğrumudur ?
__________________
Feinne me'al'usri yüsren...
POZİTİF isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 29-07-14, 14:12   #7 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 01-04-13
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 1.013
Konular: 63
Aaro'sdamned is an unknown quantity at this point
Standart

Alıntı:
POZİTİF Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
En sondaki dua da dıyorkı emrıme ver (Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana
musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin
rahmetinle bunu istiyorum.) bunu istemek söylemek doğrumudur ?
Kişiye göre değişir diye düşünüyorum, şahsen ben yapacak olsam İznin olduğu taktirde ban yardım etmesini istiyorum derim.. Emri vaki konuşmak uygunsuz gibime geliyor ..
Aaro'sdamned isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-08-14, 00:38   #8 (permalink)
ÜYE
 
CaZGiR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 03-06-14
Bulunduğu yer: hollanda
Mesajlar: 502
Konular: 5
CaZGiR is an unknown quantity at this point
Standart

Tesekkur ederim emeginize saglik cok guzel ve faydali bir paylasim. Benim bir sorum olucak son kisimda turkce yazan yer var orasi mealimi yoksa gunde 7 defa okurken o kisimidami okuyacagiz?
__________________
DuYGuLaR MaNTiKTaN aGiR BaSaRSa aCi CeKMeYe HaZiR oL ...
CaZGiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-08-14, 00:42   #9 (permalink)
 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18.104
Konular: 789
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
CaZGiR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Tesekkur ederim emeginize saglik cok guzel ve faydali bir paylasim. Benim bir sorum olucak son kisimda turkce yazan yer var orasi mealimi yoksa gunde 7 defa okurken o kisimidami okuyacagiz?

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] cazgır bu konuya bak daha ayrıntılıdır
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
fatiha suresi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasaya aykırı yada telif hakkı içeren paylaşımları iletişim bölümünden bizlere bildirebilirsiniz
Takip et: @lahutiye