Gizli İlimler Sitesi  

  -  
Go Back   Gizli İlimler Sitesi > İSLAMİYET > İslamın Şartları > Namaz Ve Namaz Duaları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İlk Öğrendiğiniz Dualar,Sureler By Ares Faydalı Okunacak Dualar 5 24-10-11 00:07
Sureler Ve Faydaları By Ares Sureler Ve Ayetler 13 11-10-11 18:05
Namazda Surelerin Sırasına Dikkat!!! Kocayürek Namaz Ve Namaz Duaları 0 27-08-11 08:53
Ramazanda Çekilen Tesbihler.. Kocayürek Oruç 4 01-08-11 00:27
Namazda Okunan Dualar Bihter Namaz Ve Namaz Duaları 0 16-07-11 22:29

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 21-01-12, 17:38   #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Konular: 1698
Standart Namazda Okunan Sureler, Dualar, Tesbihler ve Anlamları

Namazda Okunan Sureler, Dualar, Tesbihler ve Anlamları

NAMAZDA OKUNAN SURELER, DUALAR, TESBİHLER VE ANLAMLARI

Tekbir anındaki dûa :
ALLAHÜ EKBER:
Allah pek yücedir. O'nun yüceliği yanında kendimin hiçliğini pekâlâ anlıyorum. Ve O'na ta'zimen Rükua gidiyorum. O önünde eğililecek tek varlıktır. Ve ondan başka hiç bir varlığa bel bükülmez.

Rükû anındaki dûa :
SÜBHANE RABBİYEL AZÎM:
Büyüklük kendine mahsus olan Hz. Allah'ı bütün noksanlardan tenzih eylerim (çok uzak tutarım).
"Azim olan Rabb’imi yaratılmışlara ait bütün eksikliklerden tenzih ederek O’nu güzel isim ve sıfatlarıyla tesbih ederim" anlamına gelmektedir..


Rükûdan doğrulurken okunan dûa :
SEMİ ALLAHÜ LİMEN HAMİDEH : Allah (C.C.) kendisine hamdedenin hamdini kabul buyurur.
"Allah, kendisine hamd edenleri işitir"


Rükûdan doğrulunca okunan dûa :
RABBENA LEKEL HAMD :
Ey Rabbimiz ezelden ebede, dil ile, kalb ile ve hal ile olmuş ve olacak tüm hamd ü sena (gönülden isteyerek yapılan en güzel şekilde övmeler) senin Mukaddes zatına (Hâmid ve Mahmûd olan mukaddes zatına) mahsustur.
"Hamd, Rabb’imiz içindir"


Secdede iken okunan dûa :
SÜBHANE RABBİYEL A'LÂ :
Kuvvet, beden, kudret, mal ve mülk bakımından herkesten üstün olan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim (çok uzaklaştırırım).
"Yüceler yücesi, yüceliğine had ve sınır çizilmeyen (A’la) terbiye edicim ve sahibim (Rab) seni kullara ait bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim. (Sübhan). Sen Kerîmsin ben değilim. Sen Vâfisin ben değilim. Sen Sabûrsun. Ben değilim. Sen Rahmansın. Ben değilim"


SÜBHÂNEKE DUÂSI
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebâre kesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük.

ANLAMI
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.


FATİHA SÛRESİ
Elhamdü lillâhi rabbil'âlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (AMİN)

ANLAMI
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların ve sapmayanların yoluna ilet.(AMİN)


FİL SÛRESİ
Elem tere keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

ANLAMI
Ey Muhammed!
(Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.


KUREYŞ SÛRESİ
Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

ANLAMI
Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.


MÂÛN SÛRESİ
Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.

ANLAMI
(Ey Muhammed!)
Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar (eğreti olarak) basit şeyleri dahi vermezler.


KEVSER SÛRESİ
İnnâ a'teynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

ANLAMI
(Ey Muhammed!)
Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.KÂFİRÛN SÛRESİ
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ ebedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye din.

ANLAMI
(Ey Muhammed!) De ki:
Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.NASR SÛRESİ
İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

ANLAMI
(Ey Muhammed!)
Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.TEBBET SÛRESİ
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemreetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

ANLAMI
Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.


İHLÂS SÛRESİ
Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül lehû küfüven ehad.

ANLAMI
(Ey Muhammed!) De ki:
O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.


FELAK SÛRESİ
Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

ANLAMI
(Ey Muhammed!) De ki:
Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.NAS SÛRESİ
Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

ANLAMI
(Ey Muhammed!) De ki:
İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.ETTEHİYYÂTÜ DUÂSI
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

ANLAMI
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.ALLÂHÜMME SALLİ DUÂSI
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI
Allah'ım!
Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


ALLÂHÜMME BÂRİK DUÂSI
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


RABBENÂ ÂTİNA DUÂSI
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.


ANLAMI
Allah'ım!
Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.KUNUT DUÂLARI
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.


ANLAMI
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.


Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Not: (Bu Konumuz Alıntıdır)


İyi Forumlar,Keyifli Vakitler Lahutiye
  Alıntı ile Cevapla
Alt 21-01-12, 18:02   #2 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 18-07-11
Mesajlar: 510
Konular: 5
Ezom is an unknown quantity at this point
Standart

Ellerine sağlık Ares kardeşim faydalı bir paylaşım olmuş hemde çok....
Ezom isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-12, 08:28   #3 (permalink)
KEVSER
 
Mesajlar: n/a
Konular: 1698
Standart

elllerin dert görmesin ares kardeşim saolasın
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasaya aykırı yada telif hakkı içeren paylaşımları iletişim bölümünden bizlere bildirebilirsiniz
Takip et: @lahutiye