Hadim ve Hüddam İlmi Hakkında Bilgiler

Bu konu nesil266 tarafından 9 sene önce açıldı, 774 kere okundu ve 25 Cevap verildi.
nesil266
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 145
Yanıt Sayısı: 1360
9 sene önce

Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin imamının ruhu var. Devrin imamları her devirde bir kişidir. İmam-ı Safi Hazretleri, İmam-ı Rabbanî, Hazreti Mevlâna Celâlettinî Rûmî, Hazreti Yunus Emre gibi velîler dün vardı, bugün de var. Hangi cin murşidine tâbî olursa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onu muhafaza altına alınır. Ama öyle cinler vardır ki; şeytana tâbî oluyorlar. İblis cin taifesindendir. Ve cinleri kendi emrine alarak, böyle kullanılıyor.İnsanlarda ruh vardır ama cinlerde yoktur. Onlar bir fizik beden bir de nefsle yaratılmışlardır.Bismillahirrahmanirrahim.15/HİCR-26: Ve le kad halaknel insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).Andolsun ki; Biz insanı, hamein mesnûn olan salsalinden (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.55/RAHMAN-14: Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri).İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).Cann’ı (cinni) da ‘yalın, dumansız bir ateşten’ yarattı.Hüddam yapan cinci ****lar, cinleri emirlerine alarak insanlara saldırtıyorlar ve onlara zarar veriyorlar. Televizyonda verilen bir haberi hatırlayalım: Bir evde eşyalar havada uçuşuyor ve aynı eşyalar durduk yerde yanmaya başlıyordu. Işte bu olayda cinler devredeydi. Cinler yanarak ölürler. Bu yüzden cinci ****lar cinleri yakmakla tehtit ederler. « Eğer dediğimi yapmazsan seni yakarım."diye. Zavallı cinler de ona, yani bir insan şeytan olan cinci ****ya itaat ederler.Sevgili ziyaretçiler! Televizyonda; bir çocuğun başka bir dili konuşmaya başlaması, kişilerin geçmişte başka bir kişilik olarak yaşadığı ve geçmişteki yaşamlarına ilişkin anlattıklarının doğru olduğu gibi haberleri izler dururuz. İnsanların çoğunun anlayamadığı bu durum da bir cin olayından başka bir şey değildir. Cinler, insanlara göre çok daha uzun ömür yaşarlar. Peygamber Efendimiz(S.A.V.) zamanından bugüne yaşayan cinlerin olduğu bilinmektedir.Musa(A.S.) da Allah’ın emriyle cinleri sadece hizmet amacıyla kullanmıştır. İnsan bedenine giren suflî cinler, onları tesirleri altına alarak o kişiye hükmederler. O kişinin bedenini kullanarak, ona geçmişte başka bir bedende yaşadığını söyletirler. İnsanlar da bu durumu bir türlü anlayamazlar. Televizyon programlarında sabahlara kadar tartışır dururlar. Onlara göre reenkarnasyon, yani yeniden bedenlenme olarak ifade edilen bu durum, suflî bir cinin, bir kişinin vücuduna girerek, ona hükmetmesi halinden başka bir şey değildir. Bir çok ünlü sanatçının dahi bu konulara alet olduklarını üzüntü ile gördük. Hatta bazı sanatçılar trans halinde iken çok ızdırap çektiler. Ayrıca bu rahatsızlıkları uyanınca da devam etti.İblis bu insanlara hep huzursuzluk verir. Asla mutluluk vermez. Ne hazindir ki bu nedenle reankarnasyona inananlar da var!Cenabı hak kuranı kerimden önce inzal buyurduğu kütüp (kitaplar) ve suhuf (bazı peygamberlere gönderdiği sahifeler) un muhafazasınıda içindekilerle memur olan insanlara vermişti. Fakat sonuç malum.Kuranı kerimi ise bizlere hidayet kaynağı ve rehber olarak göndermiş ama muhafazasını sadece bize bırakmamıştır. Kuranı kerimde kuranı biz indirdik ve onu koruyacak olanda biziz buyurmuştur. Ayette geçen biz lafzı kuranı melekler vasıtasıyla indirdiğine ve yine onları koruma işine vazifelendirdiğine işarettir.İnen her sure hatta her ayetle beraber onun muhafızı ve hadimi (hizmetlisi) olan bir melek inmiştir. Her meleğin emri altında 1 den 70 bine kadar yardımcı melek bulunur.Cinlerden iman etmiş olandan bazı gruplar (kavim sülale) da topluca bu meleklerden birinin sevk ve idaresi altında yada bağımsız olarak hadim olmaya gönüllü olurlar.Ayrıca her mümin kuranı kerimin topluca hadimi ve bütün hükümleriyle mükellefidir.Bu üç sınıfın (özellikle insanlar ve cinlerin) ilk görevi içindeki emir ve yasaklara uymaktır.İkinci olarak kuranı kerime yönelik yapılacak her türlü saldırıya, tahribat ve tahrifat girişimine karşı canları pahasına onu korumak, saldıranlara mukavemet etmek ve gerekirse onlara karşılık vermektir.Melek ve cinlerin üçüncü görevleriyse o kuranı kerimi sürekli okuyan (yada belli ayet ve sureleri bir maksat için olsun yada olmasın) insanlara yardımcı olmak ve havas ve esrarından istifade etmesini temin etmektir.Peki Bu Hüddamlar Elde EdilebilirmiSoruyu şöylede değiştirebiliriz. Hüddam edinmek diye bi şey varmı? Ve mümkünmü?Bu soru kafaları karıştıran çok çetrefilli bir sorudur. Şimdi biz kısaca hüddam edinmek mümkündür diyelim. Nasıl olduğunu anlattığımız zaman zaten cevap daha net anlaşılacaktır.Hüddam Nasıl Edinilir?Bunun iki yolu vardır.1- Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini vird edinerek (sürekli ve düzenli şekilde okuyarak) o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanır. Bir insan bir ayet, sure yada kuranı kerimin tamamını okuduğu zaman hadim olan melek yada cinlerden birisi hemen orda hazır olur. Sürekli okuyan kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer. Kişi okurken melek ve cinler başında pervane olurlar. İnsan yanlış okuduğu zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler. Böylece kişinin hatasınıda tamamlamış olurlar. Eğer okuyan insan dünyevi bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için çalışırlar. Uhrevi bir maksat için okumuşsa Allaha o kişi adına dua eder ve istediğini vermesi için yalvarırlar.2- Hüddam edinmek deyince hepimizin aklına gelen, sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan Müslüman cinleri kendine bende etmekten ibarettir.Burada hemen şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin artık sure yada ayetin hadimi değildir. Fakat Müslüman oldukları için, sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zarar vermez ve isteklerini yerine getirir.Bir kimse hüddam için riyazata girip evrad ve ezkara başladığı vakit melek ve cinlerin bundan hemen haberi olur ve maksadını bilirler. Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklerler. Eğer kesmez ve devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekillerde korkuturlar. Daha bırakmazsa hadim taifesinden bir cin gelir. Eğer riyazat yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır ve riyazatı bırakırsa (ki yüzde 90 ı bırakır) o cinle ömür boyu görüşür. Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa artık o cin taifesi surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine verilir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer.Her sure ve ayetin hüddamının bir unvan ve mertebesi vardır. Surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri ne olursa olsun o unvan ve ismi kullanırlar.Peki cinler kendilerine zarar verilmesine ve ulvi hizmetlerinin son bulmasına sebep olan insanlara zarar verirlermi?Cinler Müslüman olduğu için, okunan sure ve ayetinde hürmetine riyazat yapana zarar vermezler ama buğzederler. Çünkü onun yüzünden ulvi bir vazifeden alınmışlardır. Velevki riyazat yapan kişi islamı hakkıyla yaşayan kişi olmasa bile.Fakat bazen aile efradı eğer uygunsuz yaşayan insanlarsa onlara zarar verebilir yada korkutabilirler. alıntıdır…

nesil266
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 145
Yanıt Sayısı: 1360
9 sene önce
Hadim ve çeşitleri hakkında detaylı bir anlatım Hadimler daha çok ortadou kültüründe görülen majisyene yada falcıya yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardırHadim diyebileceğimiz varlık türleri cadılarda familiars olarak görülür.Şamanlarda ise av sırasında yakaladıkları ruhları(her türlü bedensiz) ele alabiliriz.Hadimlerin özelliği diğer kendi türündeki bedensizlere oranla güçlü ve bilgili olmasıdır.gelişleri iki türlüdür: -Kendileri gelen hadimler:Bu hadimler kişi davet etmeden kendileri gelirler kişi herhangi bir dua okumamış olabilir hatta hiç bu konularla alakası bilgisi bile yoktur bunları üç şekilde inceleyebiliriz *Kişinin doğum saati ile bağlananlar:Çok nadir de görülse bazı insanların doğum vakti özeldir ve doğduğu andan itibaren bazı psişik güçlere sahip olurlar ve bu noktada kendisine bir hadim bağlanmış olabilir belirli bir yaştan sonra hadimler gelip kendilerini göstrerbilirler ya da bu kişi onları kullandığı halde asla farkında bile olmaz. *Kişinin ailesinden kalanlar:Ailesinin geçmişin bu güç bulunan ve hadimleri bulunana birine de eğer geçmişteki kişiyle aynı özellikleri taşıyorsa(bu özellikler hangi noktalarda olmalı bilmiyorum yani ruhsal ve fiziksel mi yoksa sadece ruhsal mı noktası şüpheli biraz) o kişiye ölen kişinin hadimleri gelip isim verir ve hizmet eder. *Kişi kendini geliştirdikten ve enerjisi arttıktan sonra ona gelenler:Bu hadimler ya kişinin enerjisinden etkilenip bağlanırlar ya da kişiyle ortak yaşam diye adlandıracağımız bir ilişkiye girmek için.Bu kişiler enerjisel olarak belli bir seviyeye ulaşmış kişilerdir ve hadimleri kendi çağırmasa da onlar gelebilir bağlanabilir. -Kişinin çağırımıyla gelen hadimler:Bu hadimler özel bir davet,dua,ritüel gerektirir.Siz çağırdığınız için arada bir antlaşma olur şartlar öner sürülür ve hizmete girerler. Yalnız hadimlerin kendi aralarında da seviyeleri vardır.Hadimler genelde cin olarak ifade edilir ama bence hadimler ayrı bir varlık türüdür.Ayrıca bazılarına göre hadimler sadece ateş elementine dahil varlıklardır ama bazı insanlarda hava ve su elementine dahil olan hadimlerde görmüştüm bu yüzden sadece cin değildir diyorum.Yaptıkları şeyler bakımından dörde ayrılırlar; a)Öğretici Hadim:bunlar iş yapmaz haber getirmez ama bilgiler öğretirler insana değişik konularda.Ruhani rehberlerden farkları ise direk görünmeleri ve istenildiği an istenilen bilgiyi vermeleridir;ruhani rehberler çoğunlukla direk görülmez enerjisel ışıklar şeklinde görülür ve ara sıra direk gelirler.Bu hadimler her türlü bilgiyi direk verirler;mesela bir büyü tarifindeki hiç bilmediğiniz duaya kadar ama bunlar pek de rastlanmaz. b)İş Hadimleri:Bunlar kişinin isteklerini yerine getirir yani büyüler gibi mesela şu bana aşık olsun gibi istekler yerine getirilir hatta çok güçlüyse madde aktarımı bile yapabildikleri söylenir.Bunlar tür olarak öğretici hadimlere oranla daha çok rastlanır. c)Kulak Hadimler:Kulak çakralarının açılmasını sağlarlar ayrıca fal bakma yetisi veriler yalnız olaylar görülmez duyum şeklinde alınır. ç)Göz Hadimleri:Bunlar kulak hadimleri gibi falda yardımcı olurlar ama farkları ise isminden anlaşılacağı gibi göz çakralarını açar olayları gösterirler.En çok rastlanan hadimlerdendir
nesil266
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 145
Yanıt Sayısı: 1360
9 sene önce
Kuranı kerimi ise bizlere hidayet kaynağı ve rehber olarak göndermiş ama muhafazasını sadece bize bırakmamıştır. Kuranı kerimde kuranı biz indirdik ve onu koruyacak olanda biziz buyurmuştur. Ayette geçen biz lafzı kuranı melekler vasıtasıyla indirdiğine ve yine onları koruma işine vazifelendirdiğine işarettir.İnen her sure hatta her ayetle beraber onun muhafızı ve hadimi olan bir melek inmiştir. Her meleğin emri altında 1 den 70 bine kadar yardımcı melek bulunur.Cinlerden iman etmiş olandan bazı gruplar da topluca bu meleklerden birinin sevk ve idaresi altında yada bağımsız olarak hadim olmaya gönüllü olurlar.Ayrıca her mümin kuranı kerimin topluca hadimi ve bütün hükümleriyle mükellefidir. Bu üç sınıfın özellikle insanlar ve cinlerin ilk görevi içindeki emir ve yasaklara uymaktır. İkinci olarak kuranı kerime yönelik yapılacak her türlü saldırıya, tahribat ve tahrifat girişimine karşı canları pahasına onu korumak, saldıranlara mukavemet etmek ve gerekirse onlara karşılık vermektir. Melek ve cinlerin üçüncü görevleriyse o kuranı kerimi sürekli okuyan yada belli ayet ve sureleri bir maksat için olsun yada olmasın insanlara yardımcı olmak ve havas ve esrarından istifade etmesini temin etmektir.Hüddam edinmek diye bi şey varmı? Ve mümkünmü? Bu soru kafaları karıştıran çok çetrefilli bir sorudur. Şimdi biz kısaca hüddam edinmek mümkündür diyelim. Nasıl olduğunu anlattığımız zaman zaten cevap daha net anlaşılacaktır.Bunun iki yolu vardır. 1-Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini vird edinerek sürekli ve düzenli şekilde okuyarak o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanır. Bir insan bir ayet, sure yada kuranı kerimin tamamını okuduğu zaman hadim olan melek yada cinlerden birisi hemen orda hazır olur. Sürekli okuyan kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer. Kişi okurken melek ve cinler başında pervane olurlar. İnsan yanlış okuduğu zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler. Böylece kişinin hatasınıda tamamlamış olurlar. Eğer okuyan insan dünyevi bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için çalışırlar. Uhrevi bir maksat için okumuşsa Allah’a o kişi adına dua eder ve istediğini vermesi için yalvarırlar. 2-Hüddam edinmek deyince hepimizin aklına gelen, sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan Müslüman cinleri kendine bende etmekten ibarettir. Burada hemen şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin artık sure yada ayetin hadimi değildir. Fakat Müslüman oldukları için, sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zarar vermez ve isteklerini yerine getirir. Bir kimse hüddam için riyazata girip evrad ve ezkara başladığı vakit melek ve cinlerin bundan hemen haberi olur ve maksadını bilirler. Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklerler. Eğer kesmez ve devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekillerde korkuturlar. Daha bırakmazsa hadim taifesinden bir cin gelir. Eğer riyazat yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır ve riyazatı bırakırsa (ki yüzde 90 ı bırakır) o cinle ömür boyu görüşür. Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa artık o cin taifesi surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine verilir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer. Her sure ve ayetin hüddamının bir unvan ve mertebesi vardır. Surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri ne olursa olsun o unvan ve ismi kullanırlar. Peki cinler kendilerine zarar verilmesine ve ulvi hizmetlerinin son bulmasına sebep olan insanlara zarar verirlermi? Cinler Müslüman olduğu için, okunan sure ve ayetinde hürmetine riyazat yapana zarar vermezler ama buğzederler. Çünkü onun yüzünden ulvi bir vazifeden alınmışlardır. Velevki riyazat yapan kişi islamı hakkıyla yaşayan kişi olmasa bile. Fakat bazen aile efradı eğer uygunsuz yaşayan insanlarsa onlara zarar verebilir yada korkutabilirler.Neticede o cinler kuranı kerim için kendilerini adamış Müslüman cinlerdir. Riyazat yada başka yollarla elde edilmelerini hem hoş hemde etik bulmuyorum. Çünkü bu onları kuran hizmetinden alıkoyup kendimize hizmetçi yapmaktır. Eğer o cinler Müslüman olmasalar ve kendilerini hizmetine adamış oldukları surenin hatırı olmasa elde etmeye çalışanlara çok büyük zararlar verirler. Fakat zarar vermemeleri bu işin bir cezası olmadığını göstermez. Hüddam edinmenin zararları çok büyüktür. 1- Dünyadaki Zararı- Hüddamcı yada cincilerin bu güne kadar iflah oldukları nerdeyse hiç görülmemiştir. Cinler sayesinde bir takım dünyalık edinen insanlar belli bir süre sonra sefalete düşmüşlerdir. Zira cinler o kişiye gece gündüz durmadan beddua etmektedirler. Yine hüddamcı ve cincilerin ölüm anlarıda çok zor geçer. Dünyadayken ibadetlerinden zevk ve tat alamazlar. Yanlarına ne melek nede ruhaniyetler yaklaşmaz. Çünkü onlar zalim durumuna düşerler. Allah’ın rahmetide zalimlere tecelli etmez. Ölüm zamanları gelince başlarında hiçbir melek (bedenlerinde vazifeli olanlar hariç), hiçbir ruhaniyet bulunmaz. O cinlerde artık onu terk etmişlerdir. Dolayısıyla şeytanla baş başa kalırlar. Şeytan onların imanını bulundukları zor durumdan istifade ederek onu kandırıp ki ölüm anı insanın en zor zamanlarından biridir ellerinden alırlar. Azrail a.s de onların canını bir kafir ve zalimin canı nasıl alınıyorsa öyle alır. 2- Ahiretteki Zararı: Başta peygamberimiz olmak üzere tüm nebilerin, velilerin ve kuranı kerimin şefaatından mahrumdurlar. Cinler kendilerini zorla hür iken zorla esir eden, kuran hizmetçisiyken bu hizmetten mahrum eden insandan şikayetçi olacak ve haklarını alacaklardır. Şunu unutmayalım ki kul hakkı sadece insanlar arasında cereyan eden bir hadise değildir. Cinlerle insanlar hatta hayvanlar arasında bile bir hukuk vardır ve her hak er yada geç sahibine iade edilecektir. Ayrıca kuranı kerimde bu kişiden şikayetçidir. Çünkü kuranın ayet ve surelerini dünya menfaatı için kullanmış, kuranı para karşılığı satmıştır. Kendisine ve tüm insanlara Allah’ın meccanen karşılıksız olarak hidayet, kurtuluş ve şifa kaynağı olarak gönderdiği kuranı kerimi maksadının dışına çıkarmış ve menfaat kaynağı olarak kullanmıştır. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde kuranı kerim ahirette mutlaka karşınıza çıkacaktır. ya rabbi bu beni öğrendi, okudu, bende yazılanlarla amel etti….. diye şefaatçı olur yada şikayetçi olur. Şefaatı da makbuldür şefaat ettikleri cennettedir şikayetide makbuldür buyurmuştur.onun için neyin ne oldugunu bilmeden sakın bu tarz konulara balıklama atlamayın
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
9 sene önce
güzel bir konu paylaşmışsın nesilciğim,Sağol.....
nesil266
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 145
Yanıt Sayısı: 1360
9 sene önce
beğendiğine sevindim zeinarda...
azbilen
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 55
9 sene önce
Benim gündeme getirmeye cesaret edemedigim mükemmel bir paylaşım.Yürekten kutlarım.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 819
Yanıt Sayısı: 18482
9 sene önce
Senin de paylaşımlarını bekleriz azbilen.. Nickin gibi azbilen biri değilsin,bilgilerinden yararlanmak isteriz
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
9 sene önce
peki biz bir sey isterken Allah tan istemiyormuyuz aracıye gerek varmı ve biz mesela fatiha okuduk fatıha suresinin hüddamı Allah a gidip yada usul erkanı nasılsa bu kulun şunu istiyor mu diyorlar nasıl bir gelişme söz konusu bu durumda
zeytınn
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 27
Yanıt Sayısı: 645
9 sene önce
konu ilgimi çekti herkese teşekkürler hüddam konusunda bilgim yoktu
zeytınn
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 27
Yanıt Sayısı: 645
9 sene önce
riyazatı bırakıp o cinle ömür boyu görüşenlerin akibeti nedir. bu kişileri nasıl diğer kişilerden ayırt edebiliriz.
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
zeytincim kendi bilgim kadariyla söylim baska arkadaslarda ayni düsüncede degilse görüslerini paylasacaktir haddim yada hüddama sahip olmak kimsenin harci degildir ulu ortada benim hadimim yada hüddamim var diyenler cinden baska bir sey görmemistir surelerin koruyucusu ve esmalarin koruyucusu olan haddim ve hüddamlari gören kisiler gizli tutarlar bu sirri ulu orta söylemezler su varki yüksek bir enerjiye sahiptirler onlari ancak böyle tanirsin ama buda bir mucizedir kendiliklerinden söyleyenleride cezalandirirlar ancak sir tutan vede yaninda ögrencisi olan kisiler bilirler
zeytınn
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 27
Yanıt Sayısı: 645
9 sene önce
anladım allah razı olsun hun açık anladım.
cemile
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 166
Yanıt Sayısı: 541
9 sene önce
hun bende bişey sormak istiyorum bu korkup ne kadar doğru bilmiyorum ama elimde olmadan sure okurken aklıma onların hüdamı gelir die korkuyorum yani hüddam yada hadim çağırmak gibi bi düşüncede değilim ama az sayıda okuduğumda bu niyete olmasamda gelir die sure okumaktan bile korkuyorum bu korkuda nerden çıktı hiç anlamadım özellikle son iki haftadır böyle bir korkuya kapıldım bunun sebebi nedir acaba ve nasıl kurtulurum bu korkudan ?
Hun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 1116
Yanıt Sayısı: 5482
9 sene önce
Cemile böyle bir vesveseye girmene gerek yok .. haddim hüddamin gelmesi icin davetleri var yüksek sayida okumalar yapmalisin yada kuran surelerini ve esmalari devamli cekmelisin namazini kilmalisin..sen calisan birisin ve öyle riyaazat yapan vede bu saydiklarimi okuyana bile gelmedikten sonra sen icini rahat tut inan seninki yersiz bir vesvese inan bu düsünceyi sil at kafandan icini rahat tut hepimiz sureler okuyoruz esmalar cekiyoruz belki bben snden cok cekiyorumdur ama daha hic görmedim isteememde
gülümser
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 205
9 sene önce
merak ettim uyanıkken mi görüyorsun yoksa uykunda mı sana konuşuyorlar
gülümser
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 205
9 sene önce
böyle bir şeyle karşılaşacak olursak ne yapmalıyız. mesale derler kı uykunda dede ermiş görebilirsin? sana birşey söyleyebilir.. bu durumda ne yapmalıyız..
el-deist
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 11
6 sene önce
aceba ben hüddam çağırsam gelir mi? deist hüddamlar var mıdır?
layetecezza
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 29
6 sene önce
bir hüddam sahibi olmayı çok istiyorum ama açıkcası çekincelerim de var, bu istek yeni peydah oldu bende daha öncesinde çok ****yla görüştüm ama hiç birisine bu konuyu sormak ya da destek almak aklıma gelmedi, kim bilir belki bir gün kapılar açılır da hadimlerimiz olur, ne iyi olur?
ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
6 sene önce
çok güzel bilgilendirme...paylaşan arkadaşımızdan Allah razı olsun
sencan
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 1
6 sene önce
Bunun vebalini düşündünüzmü hiç ?
huz_harfen
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
Bir ****yla birlikte süfli cinleri davet etmiştik, **** geldiler dedi ama ben göremedim, sizce görünmemelerinin nedeni üzerimde bulunması muhtemel hüddam benzeri rahmani bir cinin koruması olabilir mi?
huz_harfen
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 30
6 sene önce
Yok ya, görüşmelerimde yanımda genelde aile fertlerinden bazıları da olduğu için o tür konulara giremiyorum, şimdi sorsam **** da gerek yok yapma gibisinden nutuk okumaya başlayacak, ya da aileden olası bir tepki alma ihtimali var, o yüzden bu konuları açamıyorum.
yehuda
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 18
Yanıt Sayısı: 605
6 sene önce
Etrafta tıkırtı ses vb. şey duydunuz mu? Geldilerse işaret verirler.
yehuda
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 18
Yanıt Sayısı: 605
6 sene önce
Senin çoçuklar yapıyordur ciciperi :biggrin[1]:
hamit
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 20
6 sene önce
cinlerin başında imam varmış bu tip işler masaldan ibarettir.cinlerin o kadar gücü olsaydı dünyayı yerle bir ederdi.insanları korkutmak bazı ilimle ugraşan kişileri ilahlaştırma çabasından başka bişey değildir
dengedekal
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 7
Yanıt Sayısı: 41
6 sene önce
çok karışık ve tehlikeli bir konu.. sabahları okuduğum kısa ayetler vardı. kolaylıklar için hayırlar için vs. hüddam ın ne olduğunu ilkkez okudum ve o ayetleri okumaya korktum. yani bu konular insanı maneviyattan uzaklaştırıyor. Kur an okumanın ne zararı olabilir yahu. uzun yola çıkınca aklımıza gelen sureleri ayetleri okumayalım mı yani. karışık bi konu bu hüddam meselesi.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22211 Kayıtlı Üye
  • 16507 Konu
  • 143718 Cevap
  • Son Üye ChesterQuosy
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)