Gizli İlimler Sitesi  

  -  
Go Back   Gizli İlimler Sitesi > LAHUTİYE DİLEK DUALARI > Esmaül Hüsna İle Dualar

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Bazı Kadınlar Ve Bazı Adamlar... Gülşen Lahutiye Cafe 29 15-10-14 19:01
Burçların Bilinmeyen Özellikleri color Lahutiye Cafe 9 15-09-13 22:48
Gözler Hakkında Bilinmeyen 9 Özellik Jargon Lahutiye Serbest Kürsü 4 14-06-12 06:37
Bazı Kadınlar ve Bazı Erkekler... By Ares Lahutiye Serbest Kürsü 0 03-11-11 19:38
Bazı Hadisler ve Bazı Çagrışımlar GECESEN Önemli Hadisler 0 16-08-11 13:26

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 23-04-13, 21:18   #1 (permalink)
 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18.108
Konular: 789
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Rabbimizin Bilinmeyen Bazı Esmaları

Rabbimizin Bilinmeyen Bazı Esmaları

Aşağıda verilen esmalar Kuran ve sünnetten çıkarılmıştır. Bu esmalar Hem Havas eserlerinde pek geçmez ve herkesçe de bilinmez hem de 99 Esmanın haricindedir.

Bazıları Mevcut olan, bilinen Esmaların içeriğinde vardır. Bazıları ise Müstakil olarak vardır. Rabbimizin bu güzel isimleri de diğerleri gibi bilinsin ihtiyaç halinde vesile edinilsin ve faydalı olsun temennisiyle paylaşıyoruz....

ER-RAFÎK-REFİK

Bu isim Rasûlullahın (s.a.v.) sahih bir hadisinden alınmadır:

“Allah rafîkdir/nazik bir dosttur. Rıfk ile, yumuşaklıkla muamele edilmesini sever. Sertlikle veya başka bir şekilde yapılana vermediğini rıfk ile/yumuşaklıkla yapılana verir.” (Müslim: III/2004.)

Malumunuz Efendimizin (s.a.v) son anlarında en çok yaptığı dua Refiki ala duasıdır.
Allah Teâlâ, fiillerinde yumuşaklıkla muamele eder. Bütün mahlukatı hikmetine ve rıfkına/yumuşaklığına uygun bir şekilde tedrici olarak/aşama aşama yaratmıştır.

Bir kimse, Allah’ın yaratma kanunlarına ve O’nun peygamberine (s.a.v) uyarak işlerini yumuşaklık, sükunet ve vakar ile yürütmelidir.

Bu metod peygamberin (s.a.v) metodudur. Bu şekilde işler ona kolaylaşıverir. Özellikle insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken ve onları irşat ederken yumuşaklık ve ağırbaşlılık son derece gereklidir.


Bu ismin ebced değeri 390/152100-

Telhail-Burcu Akreb-Gezegeni Merih

Merih saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan her işini sukunet ve vakar ile yapar.

Özellikle aceleciliği olanlar, tabiatında hışım, sertlik olanlar bu ismin zikriyle meşgul olurlarsa yumuşak huyluluğu Hilmi kazanırlar.

Bu ismin diğer mazharı ise Hilmdir. Aynı şekilde zikrine devam edenler maddi ve manevi yülselirler.


EL-HAYİY, (ES-SETÎR)

Bu isimler, Rasûlullahın (s.a.v.) şu hadislerinden alınmadır:
“Şüphesiz ki Allah hayâlıdır. Kulu elini O’na uzattığı zaman onu boş çevirmekten haya eder.

Diğeri
“Şüphesiz ki Allah (c.c.) halimdir, hayâlıdır, iffetlidir, haya ve iffeti sever; sizden biriniz yıkanırken kendisini gizlesin.( Ebû Davud, II/78; Tirmizî, V/556, İbnu Mâce, II/331. Neseî, I/200; Beyhakî, 1/198)

“Allah hayâ, edeb sahibidir, (hayiyy) günahları, ayıpları örtendir, (setîr) hayâyı, edebi, edep yerlerini örtmeyi sever. Biriniz guslettiği zaman avret yerlerini örtsün.” (Ebû Dâvud, Hammam, 2)


Canlı olmak, utanmak, yol açık ve işlek olmak anlamındaki “h-y-y” kökünden türeyen hayîy utangaç demektir.

Allah’ın sıfatı olarak hayiy çirkinlikleri bulunmayan; bağış, nimet ve ihsanı terk etmeyen demektir.

Bu, O’nun rahmeti ve keremindendir, kemâli ve hilmindendir.

Kul, Rabbine şiddetle muhtaç olduğu halde O’na karşı açıkça günah işler, -hatta Rabbinin verdiği nimetler olmasa günah işlemeye bile kuvvet bulamaz- Rabbi ise bütün mahlûkattan müstağni (soyutlanmış) olduğundan ve kereminden dolayı Onun perdesini kaldırıp ayıbını ortaya dökmekten ve Onu hemen cezalandırmaktan haya eder.

O, iffet ve hayalıdır, iffet ve haya sahibi olanları sever. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve âhirette ayıplarını örter.

Bu sebeple kulu günah işlediği zaman bunu ifşa etmesini hoş karşılamaz. Bilakis kendisinden ve Allah’tan başka kimsenin bilmediği günahları için tövbe etmesini ve bunları insanlara açıklamamasını ister.

O’nun nazarında insanların en kötüsü gece günah işleyip, Allah bu günahını gizlediği halde gündüz bunu ifşa edip anlatandır.

Yüce Allah şöyle buyurur:
“İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da âhirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nur 19)


Hayiy Ebced değeri 28/784 Nezail – Boğa-Zühre
Setir Ebced değeri 660/435600 Rayecail- Terazi-Zühre


Bu isimlerin zikrine saatinde devam edenler Haya ve iffet sahibi olurlar. Bir çok günah ve hatalarını Mevla örter. İfşa olmasını duyulmasını istemediği bir iş, proje veya sırrını bu isimleri zikre dek saklı tutabilir. Aynı şekilde düşmanlarına karşıda okursalar kendine bir yol bulamaz zararları dokunmaz.


EN-NASÎR
” Nasîr” faîl kalıbında “yardım eden” veya “yardım edilen” anlamına gelir. Çünkü birbiriyle yardımlaşanlardan her biri hem yardım eden, hem de yardım edilen durumundadır.

Nasîr, dostunu ve müttefikini teslim etmeyeceğine ve onu zillete terketmeyeceğine dair kendisinden güvence alınan, bu hususta söz veren demektir.

Allah Teâlâ en-Nasîr’dir. O’nun yardım etmesi mahlûkun yardım etmesi gibi değildir. Bu ismi kuranda aşağıda ki ayetlerde açıkça buluruz.

Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. (Furkan 31)

Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter. (Nisa 45)

O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! (Hac 78)


Nasir Ebced değeri 350/122500 Şe’dail-

Terazi-Zühre Saatinde zikrine devam edenler daim izzet ve yardım bulurlar.

Özellikle yukarda verilen ayetleri veya sadece bu ismi veya ayetleri okuyup peşinde sayısınca bu zikri darlık, sıkıntı, çözülmeyenler işler zamanında okuyup hakka rucu edeni hak teala yardımsız bırakmaz.

Özellikle düşmanlarına hasedcilerine karşı Nisa 45 Kasas 35 ayetleriyle beraber okumak onlardan gelebilecek zararları def eder.

Manevi ilimlerde ehli tarıkın bu isimle meşgul olması manevi tıkanıklık ve yolda kalma durumlarda çok faydalıdır Rabbimizin Tevfikine sebeptir.
ZÛ’L-FAZL
Yüce Allah’ın kullarına karşı üstün fazilet sahibi olduğudur.

Bu adın mana ve medlulü da ona yakışan bir hu­sustur ki kullarına karşı olan bağışı ihtiyaçlarının üstünde olmaktadır.

Zenginliği sonsuz olduğundan kulların fazla olarak verdiği nesneye ih­tiyacı yoktur. Bu isim Kuranda şu ayetlerde geçer.

Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler.

Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. (Bakara 105)
O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. (Aliimran 74)

Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar.

Allah, büyük lütuf sahibidir. Enfal 29


Zül-Fazl Ebced değeri 1647 Teyail- Yengeç-

Kamer Saatinde zikrine devam edenler çok fazilet ve izzet sahibi olurlar.

Bu ismi gerek sade gerekse Zül celali ve ikram ve Zit Tavl (mümin 3 ayetinde geçer) esmasıyla beraber her türlü darlık, sıkıntı anlarında zikrederlerse sıkıntıları zail olur.


Özellikle maişet sıkıntılarında rızık ayetlerinin peşinden bu ismi sayısınca zikredip hakka sığınanlara Rabbimiz sebepler halk eder sıkıntısını giderir.

Basiret ve Furkan sahibi olmak isteyenler bu ismi yukarda verdiğim Enfal 29 ayetiyle beraber devamlı zikrederse maksadına nail olur.


MÜBTELÎ

Ebu’l-Hakem Berrecan el-Endülüsî, bu adın Ibtilâ’ dan müştak oluğunu ve bunun anlamının imtihan yani sınav, tecrübe gibi anlamlara geldiğini söylemektedir.

Bu isim kuranda aşağıdaki ayetlerden çıkarılmıştır. Ayetlerden de açıkça görüleceği üzere rabbimizin kullarını imtihan etmesidir.

Ayetin ifadesiyle gelen imtihanlara sabredip hakka tevekkül edenler müjdelenmiştir.

Sabredemeyenler ise yerilmiştir. Bir zümre kurtulmuşken diğer zümre azaba duçar olmuştur.


Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti. Bunun üzerine Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. (Bakara 124)


Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. (Bakara 155)


Mübteli Ebced değeri 482 Tefbail- Koç-Merih


Bu isim mani ismiyle beraber olmasını istemediğiniz işler için saatinde okunursa o işler iptal olur.

Bu isim imtihan sıkıntı zamanlarında Vekil, Nasir gibi isimlerle beraber okunursa faydalıdır.

Tek başına okumamaya gayret edilsin. Hastalıklarda özellikle tıbbın aciz kaldığı rahatsızlıklarda bu isim mani ve Şafi gibi isimlerle okunursa faydalıdır.Vefiy
Hak Teâlâ insanların inanç ve amellerine göre hak ettiklerini ödemektedir. Kullarından kendisine bir ödeme yapma­larını istememektedir.

Aksine kullarının hesabını Mürîd adıyla ödemektedir.

Bu ödeme işinde: “Ben ona ödedim veya onlara öderim.” bu ve benzer sözlerin cümlesi Mûcid adının işidir. Zira her şeyi ödeyen Hak Teâlâ’nın Vefiy adıdır. Bu isimde kurandan çıkarılmıştır.


“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah, zalimleri sevmez (Aliimran 57)Vefiy Ebced değeri 96/9216 Fecail- İkizler-Merkür
Bu ismin zikrine devam edenler her gittikleri yerde izzet ikram ve saygı görürler.

Maişet darlıklarında ve hakkının yenildiği zamanlarda bu isimle meşgul olanlar darlıktan kurtulur ve hakkı ödenir.


Özellikle birinde alacağı olup da bir türlü alamayanlar bu ismin zikriyle meşgul olurlarsa maksadları hasıl olur.

Bu ismi hacetlerde kullananlar her 10 okumada aşağıdaki duayı da okurlarsa istekleri biiznillah verilir.

Yine önemli bir isteği olan bir gece rızaellillah 2 rekat namaz kıldıktan sonra bu ismi bin defa okuyup her 10 da bir kerede duayı okurlarsa hacetleri revadır.

Ci’tüke bi bidâatin müzcâtin, fe evfi lenâ Yâ Vefiy!

Ey herşeyin karşılığını tam olarak veren en Vefalı

Bu ismin en büyük özelliği ise halvette çok faydalıdır. Haktan isteklerinin bir an önce verilmesine sebeptir. Bu husus ehline malumdur.ER-RÂTIK EL-FÂTIK


Bu isimlerde Kurandan çıkarılmıştır. Aşağıda görüleceği üzere ratk (bitişik olma) ve fatk (ayırma) manalarındadır.

Her şeyi birleştiren ve ayıran hak tealadır. Kainatta zerreden küreye her cismi, varlığı, birleşikken ayıran, ayrı iken birleştiren Rabbimizdir.


İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? (Enbiya 30)Ratık Ebced değeri 700/ Şesvail- Boğa-Zühre
Fatık Ebced değeri 580/ Senzail- Koç-Merih

Bu isimler Tarikat yolunda Tevhid makamlarında meşgul olunan isimlerdendir ki başlangıçtakilere verilmez. Fikir hareketleri ta­hayyüller ve vehimler şek ve şüpheler ve bunlar arasındaki muhalefetler ve anlaşmalar, bağlanmalar ve ayrılmaların tümü rıtk ve fıtk’dır.

Uykuda görülen sadık ve yalan rüyaların mertebeleri ve birbirine meczolmuş görüntüsü fıtk ve rıtk’dır.

Bütün bunlar Allah Teâlâ’nın Râtk adının fiilleridir. Bu sebeple bu adı başlangıç ehli zikir etmez, onların maksad ve muradları ayrılık değil birleşmektir.

Ancak arif kimseler bu adı anar. Bu isimlerden ayrı eşlerin birleşmeleri için veya küskünlerin barışmaları için faydalanılır.

Aynı şekilde düşmanlarının tuzaklarının dağılması güçlerinin yitirilmesi ve birliklerinin ayrılması içinde sayı değeri ve saatinde faydalanılır.

Birde gözleri tam görmeyenler ve şaşı olanlar için faydalıdır.EL-VÂKÎ


Bu isim Allahu Tealanın koruması demektir.

Muiz adı zilletten, tevazu’ ve teslimiyyet ise koruyucu olan Hak Teâlânın Vâkî adındandır.

Keza hastalıklarda şifaya kavuşmak onun Kâfî adındandır.

Bunlar olmasaydı, özellikle Mâni’ adı (önleyici) olmasaydı nasıl korunabilirdik?

Keza Dâfı’ adı olmasaydı insanlar nasıl yardım görüp kurtulabilirdi?

İşte Hak Teâlâ kendi özel adlarının manalarıyla hususan Vâkî adıyla mevcudatını korumaktadır.


Göklerden yere inenler, semavî afetlerden Mü’min adının yardımıyla her şeyi vikaye etmektedir.

Ateşin alevini söndürerek kulunu ve mevcu­datını koruyan Gafir ile Cebbar adlarıdır.

eşyadan bir şey atılmaz ki, Allah Teâlâ’nın Vâkî adı o şeyi korumuş olmasın.

Bu hakikatten dolayı Sallallahü Aleyhi ve sellem efendimizin bir sözü vardır ki, bu sözü ile Vâkî adının hayır ve şerle tavırlarıyla zuhuruna işaret eder:

“Senin yaptıklarından sana sığınırım. buyurmuştu. Hak Teâlâ Vâkî adıyla ken­dine sığınanları korumaktadır.

Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah’ın azabından koruyacak kimse de yoktur. (Rad 34)


Vaki Ebced değeri 107/11449 Sazail- Yengeç-Kamer

Bu ismin zikrine devam edenler her türlü varlığın şerlerinden mahfuz olurlar.

Aşırı korku anlarında, korkulacak şeylerle karşılaşılınca, zararlı haşeratlar akrep, yılan vs. ins ve cin korkularında onlardan gelebilecek zararlardan korunmak için bu isimle hakka sığınanı hak teala korur yardım eder.

Tüm korkuları zail olur. Korkulu rüya görenler içinde faydalıdır.
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23-04-13, 22:11   #2 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 28-03-13
Bulunduğu yer: ANKARA
Mesajlar: 1.013
Konular: 49
POZİTİF is an unknown quantity at this point
Standart

ilgimi çektiş ve oldukça açıklayıcı elleriniz dert görmesın
POZİTİF isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-04-13, 08:27   #3 (permalink)
Hun
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6.598
Konular: 1158
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

Emegine saglik zeinarda harika bir paylasim olmus
__________________
Susuyorsam çaresizliğimden değil...
Bilki asaletimdendir..
Konuşursam can yakarım...Fırtınalar koparırım......Yüzü dost,özü düşmandan usandım.Dili mü'min,kalbi şeytandan usandım.
Dostum;herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım!
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-04-13, 09:44   #4 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 11-08-12
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 707
Konular: 187
cemile is an unknown quantity at this point
Standart

zül ne demek?..........
cemile isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-04-13, 10:09   #5 (permalink)
Hun
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6.598
Konular: 1158
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

zülün anlami düskünlük demektir
__________________
Susuyorsam çaresizliğimden değil...
Bilki asaletimdendir..
Konuşursam can yakarım...Fırtınalar koparırım......Yüzü dost,özü düşmandan usandım.Dili mü'min,kalbi şeytandan usandım.
Dostum;herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım!
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-06-13, 22:56   #6 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 11-05-13
Mesajlar: 475
Konular: 92
Rip Van Winkle is an unknown quantity at this point
Standart

Teşekkürler..............
Rip Van Winkle isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-06-13, 23:14   #7 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 06-01-13
Mesajlar: 1.110
Konular: 199
bahor is an unknown quantity at this point
Standart

oldukca faydali bir konudur rahman razi olsun
bahor isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-07-15, 20:14   #8 (permalink)
 
CiciPeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21-02-14
Bulunduğu yer: Hollanda
Mesajlar: 4.045
Konular: 32
CiciPeri is an unknown quantity at this point
Standart

emegininize saglik zeinardacim,bazi zikirlerde HIY Alllah zikrini cekerler,nerdeyse hepsinde Hu ile HIY ,Hu Allah HIY Allah ,HIY ne demektir?anlamini bilen varmi?
CiciPeri isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-07-15, 20:26   #9 (permalink)
 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18.108
Konular: 789
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
huzurcicegi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
emegininize saglik zeinardacim,bazi zikirlerde HIY Alllah zikrini cekerler,nerdeyse hepsinde Hu ile HIY ,Hu Allah HIY Allah ,HIY ne demektir?anlamini bilen varmi?

Huzurçiçeği bütün konuyu dikkatle baştan sona tekrar okudum bir yerde farkedilmeyen bir yazım hatası mi yaptım diye......

Hayy Allah iyiliğini versin....

bahsettiğin hayy esmasıdırimuhtemelen yanlış yazılıyor ya da yanlış teleffuz ediliyor....

hayy,her zaman diri sonsuz hayat sahibi olan allah anlamına gelir,

yani; hu allah,Hayy Allah
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-07-15, 20:35   #10 (permalink)
 
CiciPeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21-02-14
Bulunduğu yer: Hollanda
Mesajlar: 4.045
Konular: 32
CiciPeri is an unknown quantity at this point
Standart

Alıntı:
zeinarda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Huzurçiçeği bütün konuyu dikkatle baştan sona tekrar okudum bir yerde farkedilmeyen bir yazım hatası mi yaptım diye......

Hayy Allah iyiliğini versin....

bahsettiğin hayy esmasıdırimuhtemelen yanlış yazılıyor ya da yanlış teleffuz ediliyor....

hayy,her zaman diri sonsuz hayat sahibi olan allah anlamına gelir,

yani; hu allah,Hayy Allah
yok zeinardacim Hay Allah degil HIIY Allah.istersen biraz soyle anlarsin telefuzunu,1 haftadir bazen diyorum,HIY derken butun nefesi disari verdigin icin butun akcigerler karacigerler ne varsa faaliyete geciyo solunum yollari,rahatlatiyo,anlamini bulamadigim icinde kendimi kaptirmak istemiyorum cunku insani bu zikir icine cekiyo
CiciPeri isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasaya aykırı yada telif hakkı içeren paylaşımları iletişim bölümünden bizlere bildirebilirsiniz
Takip et: @lahutiye