Alt 12-09-11, 15:05 #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart Allah İsimlerinin Okunuş Amaçları Zikir Sayıları,gün ve saatleri

Allah İsimlerinin Okunuş Amaçları Zikir Sayıları,gün ve saatleri:

Ya Allah (c.c) 66. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi sonrası.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.


Ya Rahim–258. Güneş – Pazar. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.


Ya Melik–90. Utarit – Çarşamba. Sabah erken ve ikindi sonrası.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için…


Ya Kuddüs–170. Müşteri – Perşembe. Sabah ve İkindi sonrası.
Maddi" ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için


Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi sonrası.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için.


Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi. Sabah ve İkindi sonrası.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.


Ya Müheymin – 145. Müşteri – Perşembe.Sabah ve İkindisonrası.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.


Ya Aziz – 94. Merih–Salı: Sabah ve İkindi sonrası.
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.


Ya Cebbar – 206. Merih – Salı: Sabah ve İkindisonrası.
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.


Ya Mütekebbir – 662. Müşteri– Perşembe: Sabah ve İkindi
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için


Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.


Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.


Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi: Sabah ve İkindi
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak için.


Ya Gaffar – 1281. Zühre-Cuma: Sabah ve İkindi
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.


Ya Kahhâr – 306. Merih – Salı: Sabah ve İkindi
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.


Ya Vehhâb – 14. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için.


Ya Rezzak – 308. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.


Ya Fettâh – 489. Utarit–Çarşamba. Sabah ve İkindi
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için


Ya Alîm – 150. Müşteri–Perşembe. Sabah ve İkindi
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.


Ya Kâbıd – 903. Müşteri – Perşembe. Sabah ve İkindi
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için


Ya Bâsıt – 72. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.


Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.


Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar. Sabah ve İkindi
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için.


Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için


Ya Müzill – 770. Merih – Salı: Sabah ve İkindi
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için


Ya Semi’ – 180. Müşteri – Perşembe: Sabah ve İkindi
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için


Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için


Ya Hakem–68. Güneş–Pazar: Sabah ve İkindi
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için


Ya Adl–104. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için


Ya Lâtif – 129. Zühre – Cuma: Sabah ve İkindi
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.


Ya Habîr - 812. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için


Ya Halim – 88. Zühal – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.


Ya Azîm–1020. Utarit–Çarşamba: Sabah ve İkindi
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.


Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.


Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.


Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.


Ya Kebîr – 232. Müşteri – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.


Ya Hafîz – 998. Zuhal-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için


Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için


Ya Hasîb – 80. Zühre-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için


Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için


Ya Kerim – 270. Zühre-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için


Ya Rakîb–312. Zühre-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için


Ya Mücib – 55. Müşteri-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için


Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için


Ya Hakîm – 78. Zühre-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.


Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için


Ya Mecîd – 57. Zühre-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.


Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için


Ya Şehîd – 319. Müşteri-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.


Ya Hakk – 108. Zühre-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için


Ya Vekil – 66. Zühre – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.


Ya Kaviyy–117. Merih – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için


Ya Metîn – 500. Zühre – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için


Ya Veliyy – 46. Merih – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için


Ya Hamîd – 68. Müşteri – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için


Ya Muhsî – 148. Zühre – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için


Ya Mübdi’ –56. Müşteri–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için


Ya Muiyd – 124. Zühal – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için


Ya Muhyî – 68. Zühre – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…


Ya Mümît – 490. Merih – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…


Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için.


Ya Kayyûm–156. Müşteri – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…


Ya Vâcid – 14. Zühre – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.


Ya Mâcid – 48. Zühre – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.


Ya Vâhid – 19. Merih – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.


Ya Ehad – 13. Merih – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…


Ya Samed–134. Müşteri – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.


Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.


Ya Muktedir – 744. Zühal – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.


Ya Mukaddim – 184. Zühal – Cumartesi
Daima yükselmek için…


Ya Muahhir – 846. Zuhal – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…


Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.


Ya Âhir – 801. Zühre – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.


Ya Zâhir – 1106. Zühal – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması

Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi


Ya Müteâli – 551. Zühal – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları


Ya Berr – 202. Zühre – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Tevvâb - 409. Müşteri – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için


Ya Müntekim – 630. Merih – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için


Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için


Ya Raûf – 286. Zühal – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.


Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Utarit-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi" derecelerin artması için


Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…


Ya Muksit – 209. Müşteri-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.


Ya Câmi’ – 114. Müşteri-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için


Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için


Ya Muğnî – 1100. Zühre – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için


Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için


Ya Dârr – 1001. Merih – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için


Ya Nâfi’ – 201. Zühre – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.


Ya Nûr – 256. Zühre – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için


Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için


Ya Bedi’ – 86. Müşteri – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için


Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


Ya Vâris – 707. Zühre – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.


Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.


Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir...


Saygım ve Sevgimle.
(Alıntıdır)

Konu zeinarda tarafından (25-02-13 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 03-11-11, 05:34 #2 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
______________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 07-11-11, 15:08 #3 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Konu Güncellenmiştir
__________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 22-07-12, 00:25 #4 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 21-07-12
Mesajlar: 22
pacotan is an unknown quantity at this point
pacotan pacotan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 21-07-12
Mesajlar: 22
pacotan is an unknown quantity at this point
Standart

allah razı olsun.oldukca faydalı
pacotan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 22-07-12, 08:30 #5 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 26-01-12
Mesajlar: 1,063
MUSTANG is an unknown quantity at this point
MUSTANG MUSTANG isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 26-01-12
Mesajlar: 1,063
MUSTANG is an unknown quantity at this point
Standart

allah razi olsun cok degerli bir paylasim....
MUSTANG isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 08-08-12, 19:05 #6 (permalink)
nesil266 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 19-09-11
Mesajlar: 1,502
nesil266 is an unknown quantity at this point
nesil266 nesil266 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
nesil266 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 19-09-11
Mesajlar: 1,502
nesil266 is an unknown quantity at this point
Standart

güncel.................
nesil266 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 16-10-12, 21:12 #7 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 11-10-12
Mesajlar: 46
Verda is an unknown quantity at this point
Verda Verda isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 11-10-12
Mesajlar: 46
Verda is an unknown quantity at this point
Standart

ellerinize sağlık...
Verda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 16-10-12, 21:25 #8 (permalink)
umudum dua - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 04-07-12
Mesajlar: 269
umudum dua is an unknown quantity at this point
umudum dua umudum dua isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
umudum dua - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 04-07-12
Mesajlar: 269
umudum dua is an unknown quantity at this point
Standart

ALLAH razı olsun ares kardeşimizden (kulaklrı cınlasın )

cok degerli bir paylaşım yapmış
umudum dua isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 15-01-13, 14:28 #9 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 29-12-12
Mesajlar: 36
serenity is an unknown quantity at this point
serenity serenity isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 29-12-12
Mesajlar: 36
serenity is an unknown quantity at this point
Standart

Teşekkürler.. Allah Razı olsun.
serenity isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 13-02-13, 18:22 #10 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 07-01-13
Mesajlar: 29
asliayaz is an unknown quantity at this point
asliayaz asliayaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 07-01-13
Mesajlar: 29
asliayaz is an unknown quantity at this point
Standart

Çok teşekkürler çok güzel bir paylaşım.
asliayaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
esmaların manası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Zikir ve Zikrullah nedir,kaç türlü zikir vardır By Ares Lahutiye Forum Zikirleri 1 08-09-17 20:32
Ya Kadir Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah silent Sevgi Muhabbet Ve Aşk Duaları 642 01-07-17 12:57
Esmaların Ebced Değeri (Ebced Sayıları) silent Esmaül Hüsna İle Dualar 80 29-06-17 12:12
Ya Kudüs, Ya Selâm, Ya Mümin, Ya Müheymin ve Melik İsimlerinin Duası LâL Esmaül Hüsna İle Dualar 3 13-11-16 11:55
Ya Mübdiu Ya Muid İsimlerinin Duası LâL Esmaül Hüsna İle Dualar 2 26-02-13 01:14


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:09.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017