7 Rakamının Gizemi

Bu konu zeinarda tarafından 7 sene önce açıldı, 643 kere okundu ve 3 Cevap verildi.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
7 sene önce

İnsanlar gibi sayıların da karakterlisi karaktersizi, şanslısı, şanssızı, sevileni, sevilmeyeni vardır. 13 sayısının uğursuzluğu gibi, 7 sayısı da uğur sayısı olarak kabul edilir. İnsanlara “Uğurlu sayınız nedir?” diye sorulduğunda genellikle “7” cevabı alınıyormuş. Peki 7 sayısı neden uğurlu? 7, ilkçağ düşünürlerinden beri insanları düşündürmüş bir sayı. Pisagorculara göre 7, tek sayı olarak erkektir ve uğuru temsil eder. Philolaus, 7 için “Her şeyin hâkimi ve lideri, bir tanrı gibi ebedî, metin, hareketsiz, yalnız kendine benzeyen, bütün diğerlerinden farklı olan tanrıça Athena’ya benzer.” der. 7 sayısını uğurlu yapan bir başka önemli neden daha vardır. Kurân’a göre Allah, yeri ve göğü 7 günde ve 7 tabaka halinde yarattı. Hac sırasında Kâbe’nin etrafında dolanma, Tavaf ve Safayla Merve tepeleri arasındaki koşu da 7 kere yapılır. Mekke’de belli bir mevkide hacı, 7 kere “Allah-u Ekber!” diye bağırır. Haccın sonunda şeytan, 7 taşla taşlanır. Felsefe ve din açısından olduğu gibi zaman ölçüsü olarak da 7 önemlidir. Çünkü hafta, 7 gündür. Bu açıdan insan yaşamında 7, önemli bir rol oynar. Çocuklar, ortalama 7 ayda süt dişlerini çıkarır, 7 yaşında düşürürler. 2 x 7 yaşında ergenliğe ulaşırlar. Bir inanışa göre, dünyanın görünen ve görünmeyen âlemler arasında ve kozmostaki rakamı 7’dir. 7, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir. 7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır; hem uhrevî hem de dünyevî alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, Madde ve İnsanla (3 unsur), Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7’dir ve bunlar, Dünya Gelişim Sayısı’nın temelini oluştururlar. Doğa’da, güncel ve sosyal hayatta, insanın varlığında ve hayatta tesadüf ettiğimiz 7’lere bir göz atalım: Doğada 7 Sayısının Geçtiği Yerler ✔ Gökkuşağı, 7 renktir. ✔ Büyük Ayı, 7 yıldızlıdır. ✔ Dünyada 7 kıta vardır. ✔ Gökyüzü, 7 kattır. ✔ En çok tanınan ve bilinen gül çeşidi, “7 Veren Gül”dür. ✔ Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi vardır. ✔ Rio, Roma ve İstanbul 7, tepe üzerine kurulmuştur. ✔ Kızılderililerde 7 mevsim vardır. ✔ Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır. Güncel ve Sosyal Hayatta 7 Rakamının Geçtiği Yerler ✔ Bir Haftada 7 gün vardır. ✔ Dünyanın harikalarının sayısı nedense 8 değil 7 dir. ✔ Müzikte 7 nota vardır. ✔ 7 temel renk vardır. ✔ James Bond, 007’dir. ✔ Bizim Hürmüz bile 7 kocalıdır. ✔ Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır. ✔ Atatürk, 7 harftir. 7 Âlimler Hikayesi: “7 Âlimler Hikâyesi”, kaynağını Sindbadname’den alan Türkçe masallar derlemesidir. Bir câriyenin iftirasına uğrayan Doğulu bir hükümdarın oğlunun kurtulması için, ülkedeki 7 bilge vezirden her birinin 7 gün boyunca kadınların kurnazlıkları üzerine anlattıkları öykülerden oluşur. Derlemenin adı da bu 7 âlimden gelir. 7 Askı: Arapça’da “Muallakatü’s- Seba”…Arap edebiyatında, İslâm öncesinde yazılmış 7 kasideden oluşan derlemedir. Her biri yazarların en iyi yapıtı sayılan bu kasidelerin, Kâbe duvarlarına asıldıkları için bu adla anıldığı sanılır. 7 Hafta Savaşı: Avusturya- Prusya Savaşı olarak da bilinir. 1866’da, Avusturya, Bavyera, Saksonya, Hannover ve kimi küçük Alman devletleriyle Prusya arasında 1866’da yapılan ve 7 hafta süren savaştır. Prusya’nın zaferiyle sonuçlanmış, Avusturya’nın Almanya’dan çekilmesine yol açmıştır. 7 Yıl Savaşı: Fransız ihtilalinden önce Avrupa’nın bütün büyük devletlerinin katıldığı son büyük savaştır. Savaşın bir cephesinde Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya, öbüründe Prusya, Hannover ve İngiltere yer almıştı. 7 Meşaleciler: 7 Meşale adlı edebiyat akımının kurucuları… Yedigün: İstanbul’da yayımlanan haftalık magazin dergisi (15 Mart 1933- 17 Ağustos 1950) 7 Gün: Ankara’da yayımlanan haftalık haber ve aktüalite dergisi (1972-1978) 7. Sanat: İstanbul’da 24 sayı yayımlanan aylık sinema dergisi. Yeditepe: İstanbul’da 1 Nisan 1950- Haziran 1984 arasında, önce 15 günlük, daha sonra da aylık olarak yayımlanan edebiyat ve sanat dergisi. Yedikır Barajı: Amasya’nın Suluova ilçesinde, Tersekan Çayı üstünde kurulu toprak dolgu barajı… 7 İle İlgili Deyişler 7 Belâ, 7 Canlı, 7 İklim 4 bucak, 7 kat el, 7 mahalle duydu, Yediden Yetmişe, 7 Düvel, 7 Göbek, 7 Delikli Tokmak. İnsanın Varlığında 7 Sayısının Geçtiği Yerler ✔ İnsanın soyu, 7 göbek öteye gider. ✔ İnsanın 7 çakrası vardır. ✔ İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği) ✔ Çocuklar okula 7 yaşında başlar. ✔ 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır. Dinî Hayatta 7 Sayısının Geçtiği Yerler 7 Ruh: Eski Mısır’da Güneş Tanrısı’nın 7 ruhlu olduğuna inanılıyordu. 7 Bilge: Sümerlerde Ea, “Su Tanrısı” dır. Enki adıyla da bilinir. İnanışa göre Su Tanrısı Ea’nın 7 Bilge Öğrenci’si vardı. Bunlar, yeryüzüne çıkıp insanlara bilgelik ve ilim öğretirlerdi. 7 Musalar: Müziği yaratan 7 müzik perisi (Anadolu-Helen mitolojisinde yer alan Musa denilen bu periler türkü çığırır, çalgı çalarlardı.) 7 Kurban: M.Ö.278 yıllarında Balkanlar üstünden Anadolu’ya geçerek Ankara yöresine yerleşen Galatlar’ın kurban törenlerinde 7 hayvanı kurban olarak kesmeleri. (Anadolu’da bir işin, bir dileğin yerine gelmesi için 7 koç kurban etme geleneğini de buna bağlayan halkbilimciler var. Örneğin bir yakınım, uzun zamandır bir çocuklarının olmasını arzu ediyordu. Bunun için 7 koç kurban edildi. Çocuk, 7. ayın 7’sinde doğdu ve 7 yıl bir koç kurban edildi.) 7 Kamış: Sirinks uzunluklarına göre yan yana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan’ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir, bir efsaneye konu olmuştur. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, “Sirinks” isimli güzel bir periye aşık olur. Pan’dan kaçmak için Sirinks, kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna ve ona olan aşkı için Pan, bu kamışlardan biraz keser ve bugün “Sirinks” ya da “Pan flütü” olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar. 7 Engel: Şaman inancına göre Tanrı Ülgen’in katına ulaşmak için geçilmesi gereken 7 engel vardır. Bu engelleri aşmak, insanın inanç bakımından değişik aşamalardan geçmesine, olgunlaşmasına bağlıdır. 7 Kişi: (Şaman inancına göre) Tanrı Ülgen’in yeryüzünde, önce, kemikleri kamıştan, etleri topraktan 7 kişi yarattığına inanılır.. 7 Oğul: Ülgen’in 7 oğlu vardır: Karşıt, Bura-Kan, Yaşıl-Kan, Burça-Kan, Karakuş, Baktı-Kan, Er-Kanım. 7 Kulaç: Asya’da yaşayan “Beltir” adlı Türk topluluklarının düzenlediği bir din töreninde 7 kulaç uzunluğunda bir ip kullanılır, buna onların dilinde “çilipağ”denir. 7 Gün: Yenisey’de yaşayan Şamanist Türk boylarından Beltirler, ölüleri Müslümanlar gibi yıkarlardı. Ölü toprağa verildikten sonra, ölünün dul kalan karısının saç örgüleri çözülüp dağıtılır ve yarısından aşağısı kesilirdi. Dul kadın, ancak ölünün toprağa verilişinden 7 gün sonra saçlarını örebilirdi.. Ölünün karısı ve çocukları, ölünün toprağa verişinden sonra 7 gün içinde, ölünün ciğerleri rahatsız olmaması için, ciğer yemezlerdi. Ölü toprağa verildikten 7 gün sonra, köy ya da oba halkı toplanıp mezarlığa giderler ve mezarın başında ateş yakarlardı. Çin’in Gan-su eyaletinde Nan- şan dağlarının kuzey kollarında yaşayan Sarı Uygurlar, uzun zamandır Budist sayıldıkları halde defin törenlerinde birçok Şamanlık unsurlarını muhafaza etmişlerdir. Bunlar ölülerini 3 ya da 7 gün evlerinde saklarlar. Bu süre içinde lamaları çağırıp dualar okuturlar. 7 Kez Tekrar: Çin kaynakları, 6. yüzyılda Göktürklerin defin törenini şöyle anlatmaktadır: “Ölü bulunan çadırın etrafında at üstünde 7 defa dolaşırlar. Kapının önünde bıçakla yüzlerini kesip ağlarlar. Yüzlerinden kan ve yaş karışık olarak akar. Bu töreni 7 defa tekrar ederler.” 7 Gün 7 Gece: Gılgamış Destanı’nda Tanrı Enkidu’yu alt etmek için 7 gün 7 gece oyalandırılması… Aynı şekilde Budha dininde “Çıtamani” denen mutluluk incisini bulmak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için Budha’nın gizli bir ülkede 7 gün, 7 gece yol gitmesi… 7 Melek,7 Gün: Yezidilerin inancına göre 7 imam (peygamber) ve bunların yaratıldığı 7 gün Melek Taus (Pazar), Derdail (Pazartesi), İsrafail, Mikail (Çarşamba), Cevrail (Perşembe), Şamnail, Turail (Cumartesi)… 7 Şans Tanrısı: (Şişi- fuku- cin) Japon mitolojisinde iyi talih ve mutlulukla ilişkilendirilen 7 tanrı vardır. Her biri farklı kökenlerden geldiği halde 16 ncı yüzyıldan sonra aynı kümede toplanan bu tanrılar Bişamon, Daikoku, Ebisu, Fukurokucu, Curocin ve Hoteiyle tek tanrıça olan Benten’dir. Halk şarkılarına da konu olan Şişi- fuku, cin resim ve oyunlarda tek tek ya da topluca komik öğelerle betimlenir. Tevrat’a göre Firavun, rüyasında 7 cılız ineğin, 7 semiz ineği yediğini görmüştü. Tevrat ve İncil’de, 7 sayısı yaygın olarak kullanılmıştır. 7 rahip, 7 trompet, 7 kilise, 7mühür, 7 kâse, 7 yıldız, 7 boynuz, 7 başlı canavar, 7 ruh, 7 kollu şamdan çok bilinen örneklerdir. İnanışa göre, Hz. Süleyman’ın tapınağına 7 basamakla çıkılıyordu. Tufanın hazırlıkları 7 gün sürmüştü. Nuh’un, gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti. 7 Tur: Eskiden Yahudiler, Kamış Bayramı’nda tapınaklarında toplanır ve kutsal mihrabın etrafında 7 kez dönerlerdi. Museviler de Hamursuz Bayramı’ndan 7 hafta sonra yapılan Gül Bayramı’nda günah adağı olarak 7 kuzuyu kurban etme geleneği vardır. 7 Çoban: Musa peygamberin, Firavun’dan kaçarak, gittiği Medyan çölünde yardım ettiği söylenen 7 çoban kız. 7 Oğul: Tevrat’a göre Yafes’in 7 oğlu vardır. Bunlardan her biri, bir ulusun atası sayılır. 7 Günah: Hıristiyanlık’ta manastır hareketinin başlangıcından bu yana 7 büyük günahtan söz edilir. Bu günahlar şöyle sıralanır: 1)Kibir, 2) Açgözlülük, 3) Şehvet, yani aşırı ve yasaklanmış cinsel istek, 4) Kıskançlık, 5) Oburluk ve genellikle ayyaşlık, 6) Öfke ve 7) Tembellik. Katoliklerde 7 sakrament esastır 7 Uyurlar: “Eshâb-ı Kehf” olarak bilinir. Ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü efsanenin kahramanlarıdır. Ortaçağ boyunca Hıristiyan ve İslâm dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma İmparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (M.S. 250) 7 Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağaranın kapısı kapanır. Böylece İmparator Decius’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kurban törenlerine katılmaktan kurtulan 7 Hıristiyan, mûcizevî bir uykuya dalarlar. Doğu Roma İmparatoru 2. Thedosius döneminde (M.S. 408- 450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. 7 asker, yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan sonra ölürler. Bunun üzerine onlar adına kutsal bir mezar yapılır. Batı’da yaygın olan anlatıda Eshâb-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Denis, Serapion ve Konstantinos’tur. Doğu’daki anlatılardaysa bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, Debernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer. Afşin ve Tarsus’ta Eshâb-ı Kehf, Efes’teyse “7 Uyurlar” adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır. 7. Gün Adventisleri: 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkan 1000 yıl inancına bağlı Protestan akımı Adventizmin günümüzdeki en büyük koludur. Kurân’ın ilk sûresi Fâtihâ, 7 âyettir. Kainat 7 günde yaratılmıştır. Kabe’nin etrafı, 7 kere tavaf edilir. Mevlevilik’te 7, bilgelik rakamıdır. Mevlevilerde 7 selâm vardır. İslâm dininde 7 mertebe vardır. Müslümanlar Hac sırasında Safa’yla Merve arasında 7 kez gidip-gelirler. Müslümanlar Hac sırasında şeytan taşlamada 7 taş atarlar. Mina’da, bayram günleri 3 gün şeytan taşlanır. Bayramın 1. günü Mina’da, Cemre- i Akabe [Büyük Şeytan] denilen yerde 2,5 metreden ya da daha uzaktan Cemre [Büyük Şeytan] yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar 7 taş atılır. Bayramın 2. günü, öğle namazından sonra 3 ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hıf’e yakın olandan başlanır. Önce küçük şeytan, sonra orta şeytan ve büyük şeytana 7 taş atılır, toplam 21 taş eder. Bayramın 3. günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi 49 taş olur. [Aynen 2. günkü gibi.] 3. günü güneş batmadan önce, Mina’dan ayrılınır. 4. gün de Mina’da kalıp, sabahtan güneşin batışına kadar dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehabdır. [Küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.] Kurân’da 7 Gök tabiri, 7 kez geçer. (Bakara Sûresi 29), ( 17. İsra Sûresi 44), ( 23. Muminun Sûresi 86), (41. Fussilet Sûresi 12), ( 65. Talak Sûresi 12), (67. Mülk Sûresi 3), (71. Nuh Sûresi 15). ayetlerde gerçekleşmektedir. 7 İmamcılık: Sebiye, “7 İmamcılık” olarak da bilinir. Şiiliğin, imamların sayısını 7’yle sınırlayan koludur. Sebiye izleyicileri zamanla 7 sayısı üzerine kurulu bir öğreti geliştirmişlerdir. Buna göre yeryüzünde her zaman Tanrı’’nın kanıtları (hüccet) vardır. Kanıtlar, konuşan (natık) ve susan (samit) olmak üzere ikiye ayrılır. 7 konuşan kanıt Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Musa, İsa Mesih, Hz. Muhammed ve Muhammed et- Tamm’dır. Her 2 konuşan kanıt arasında da 7’şer susan kanıt vardır. Hz. Muhammed’le Muhammed et- Tamm arasındaki susan kanıtlar, Hz. Aliyle başlayıp Hz. İsmail ile biten 7 imamdır. Kurân-ı Kerîm’de 7 Rakamı Kurân-ı Kerîm’de kimi rakamlara dikkat çekilmiştir, bunlardan biri de 7 rakamıdır. İnsanlığın amacı bu konudan birtakım anlamlar çıkarmak değil, daha çok Kurân’ın sistematiği üzerine dikkat çekmektir. Bu açıdan baktığımızda, bir haftanın 7 gün olması gibi secde konusunun 7 rakamıyla ilişkili olduğunu görmekteyiz, secde halinde 7 uzvumuz yerle temas halindedir (2 ayak ucu + 2 diz + 2 avuç içi + 1 alın). 7 Çift; Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kurân’ı verdik. Bu ayet, 1/Fatiha sûresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumuysa Fatiha’nın 7 ayet oluşudur. 7 Gök; Bakara 29: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları 7 gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir. Muminun 86: De ki: “7 göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” Fussilet 12: Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir. Talak 12: Allah, 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Mülk 3: O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Nuh 15: Görmüyor musunuz; Allah, 7 göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır? Nebe 12: Sizin üstünüze sapasağlam 7 gök bina ettik. 7 Gün (Dönüşte 7); Bakara 196: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban (ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hastaysa ya da başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka ya da kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umreyle yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban (ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da 3 gün, döndüğünüzde 7 olmak üzere, bunlara, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, mutlaka cezası pek çetin olandır. 7 Gece; Hakka 7: (Allah) Onu, 7 gece ve 8 gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. 7 Başak; Bakara 261: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. Rüyada 7 (7 Kıtlık Yılı); Yusuf 43: Hükümdar: “Ben (rüyamda) 7 besili inek görüyorum, onları 7 zayıf inek yiyor; bir de 7 yeşil başak ve diğerleriyse kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler, ) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin.” dedi. Yusuf 46: (Zindana gidip:) “Yusuf, ey doğru (sözlü insan). 7 besili ineği 7 zayıf (ineğin) yediği ve 7 yeşil başakla diğerleri kuru olan konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar.” Yusuf 47: Dedi ki: “Siz 7 yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.” Bilinmeyen 7; Kehf 22: (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “3’tüler, onların 4.sü köpekleridir.” Ve: “5’tiler, onların 6.sı köpekleridir.” diyecekler. (Bu) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “7’dirler, onların 8.si köpekleridir.”diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. 7 Deniz; Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından 7 deniz daha eklenerek (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 7 Yol; Muminun 17: Andolsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz. 7 Kapı; Hicr 44: (Cehennem) Onun 7 kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. 6+1; A’Raf 54: Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yunus 3: Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah’tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Furkân 59: O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor. Secde 4: Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O’nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hadid 4: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir. Kuran’da 7. Sûre, el-Araf Süresi’dir. Araf’ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan ve dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kurân’da 7. sûre olan el-Araf’ın 7. âyetine bakalım: “Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.” Burada, tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla Yüce Yaradan’la insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu belirtiliyor. Tüm bu bilginin, 7. sûrenin 7. âyetinde olması, herhalde tesadüf olamaz. NOT: Yed kelimesi, Arapça isimdir. “El”, “Kudret” anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, “Beyaz El” anlamdadır. Hz. Musa’nın parlayan eli, onun ilk mûcizesi, kerameti anlamımdadır. Yedullah kelimesiyse “Tanrı Eli” anlamına gelir.

dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
7 sene önce
Bugün bir okumam vardı. 7777 de bitirdim bu kadar yedi de hikmet varsa. Bende yedi ye taktim kafayı...
Andaç
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 7
6 sene önce
Yedi rakamanının ne kadarda gizemi varmış. Bilmiyordum öğrenmiş oldum. :) Paylaşım için teşekkürler. Emeğinize sağlık.
aritmaci
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 1262
6 sene önce
Emegine saglık abla. vaktim olduğunda okuyacağım. :-) :-) Kaydetmek için mesaj yazdım. :-)
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22143 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye dldzrqme
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)