israfi umar duasi mi oluyo ??

Bu konu Ubeydullah tarafından 7 sene önce açıldı, 291 kere okundu ve 1 Cevap verildi.
Ubeydullah
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 10
7 sene önce

Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi La yagfelu vela yenamu vela yemutu Ve bi külli kitabin enzelehü ve bi külli rusulin erselehü ve bi külli melekin mukarrabin fissema-i vel ardi Ve bi küllirruhaniyyetil ulviyyeti Li nebiyyillahi süleyman bin davud Ellezi eta-ahu el cinni vel insi vel mürdetü veşşeyatini Verriyahu vel vuhuşu Vettuyuru En teberru kasemii Ve tetesarrafuu min hezel mekani Hatta tahdaral muluki vel a’vaanu Ve teküünüü Müsaaidiine fii amelii Min kayri zararin vela ifsadin Bi hakki Tagbetatin2 Mezlekin2 Maakırin2 Kelyeşin2 melyeşin2 Beyhuşin2 heyşin2 şelşemuunin2 Kuuduuşin2 Hüve eduunaayin2 Hüve aali edüünaayin2 Bihi mezlefin2 makferin2 Makrahin2 İyyaake a’nuu Veleke ekuulu Yaa amiru hezel mekan Ev bi esaakinü hezed daar Ve hezihil ardi ev taaye bi lafzil cem-i bi hakki hezel kasemil azim Ve bi hakkil melikil hakimü aleyküm Taariş El aahizu binasiyetin Ve bi hakkil melikil Kevkil Ve bi hakkil ahdil me’huzi aleyküm En tensarifuu Ve tuazziluu min hezel mekani Entüm ve harimeküm ve evladeküm VE kebiirüküm ve sağiiruküm Ve men yülevvizü biküm Min bahşin aleyhi Min huzuril ervahi vel muluki Hatta akzaa hacetii Sümme teuuduu ila mekaniküm Velaa tüfsidüü ala amelii Vela teşuuşuu Ala Fi istihdaarii Ve küünüü Avnen Lii Fi amelii Ve saaiduunii Fii külli umuurii Ve fii kazaai Havaaicii Külleha Bi İ’mariddaari Ve bi İskaani hezelmekaani Sümmensarifuu Haysü Şi’tüm Bi hakki hezel kasemil azimi aleyküm ellezii Ta’zimuunehüü heyaa El vaahan el acel essaate Barekellahu fiküm ve aleyküm*

enver abdullah
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 25
7 sene önce
bu sarfı ummar azimeti güzel fakat süryani isimlerde bir sıkıntı var,irsalı ummar diyede bir şey yok irsalı hatıf var.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)